Letno poročilo Osnovne šole Trzin - Občina Trzin

SPLETNA STRAN: www.os-trzin.si. RAVNATELJICA: mag. ... 1.2 Organiziranost Osnovne šole Trzin in predstavitev pomembnejših organov...... 7. 1.3 Finančno ...

Letno poročilo Osnovne šole Trzin - Občina Trzin - Sorodni dokumenti

Letno poročilo Osnovne šole Trzin - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/500b1b109ed52769824a95769f0e6846.pdf

SPLETNA STRAN: www.os-trzin.si. RAVNATELJICA: mag. ... 1.2 Organiziranost Osnovne šole Trzin in predstavitev pomembnejših organov...... 7. 1.3 Finančno ...

Poročilo Glasbene šole Domžale - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/73ca1d856df253c81bed65a73fa0ba63.pdf

Bertonclja (poročna dvorana). . V G$ Domžale je organizirana 18. seja Izvršnega odbora Zveze slovenskih glasbenih šol. - Organizacija (logistika) 14.

letno poročilo za leto 2015 - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/13._redna_seja/letno-porocilo-os-roje.pdf

25 jan 2016 ... Slovenije, Hofer ... dokumentov, oglasno desko ob vhodu v šolo ter dopolnili manjši del strojne ... Uničevalec dokumentov - Gambit Trade d.o.o..

ČASOŠPIS OSNOVNE ŠOLE TRZIN, maj in junij 2019, št. 5 (24. 6 ...

http://os-trzin.splet.arnes.si/files/2019/06/SKIRCA5.pdf

24 jun 2019 ... allons au musée d'Orsay. On y voit des peintures de ... obleke. Zanimivo pa je, da sta se pri svojih letih lotili tudi šivanja. Odločila sem se, da.

letno poročilo javnega zavoda knjižnica domžale za ... - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/13._redna_seja/letno-porocilo-knjiznice-domzale-za-leto-2015.pdf

KLETNO POROČILO KNJIŽNICE DOMŽALE ZA POSLOVNO LETO 2015 ... Prav tako je knjižnica sodelovala z Društvom Šola zdravja, MGC Bistrica, Domom ...

OBČINA TRZIN Župan Občine Trzin Številka: 20-01/2017 Datum ...

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/20._redna_seja_/20-01-2017-predlog-cene-csd.pdf

4 maj 2017 ... Anja Osojnik, direktorica Centra za socialno delo Domžale. Obrazložitev: Center za socialno delo Domžale (v nadaljevanju CSD Domžale) vodi ...

OBČINA TRZIN Župan Občine Trzin Številka: 26-5/2018 Datum ...

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/26._redna_seja_/26-5-2018-porocilo-cena-csd-17.pdf

28 mar 2018 ... Poročevalka: mag. Anja Osojnik, direktorica Centra za socialno delo Domžale. Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu Občine TRZIN - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/04-odlokizvedbenidosncistopisnpb220180224.pdf

živa meja (gaber, liguster, smreka) višine od 80 cm do 120 cm,. - ograje iz žičnih mrež niso dopustne, na obcestnem delu je dopustna ograja do višine 80 cm kot ...

odlok o opn občine trzin – strateški del dopolnjeni ... - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/03-odlokstrateskidosn-2018-02-24.pdf

OPN Trzin - strateški del opredeljuje zasnovo prihodnjega prostorskega razvoja in ... šola, drugo izobraževanje, knjižnica, zdravstvena ambulanta, lekarna, dom ...

Letno poročilo OŠ Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/19._tredna_seja/porocilo-os-trzin.pdf

31 dec 2016 ... fiwwwmww. 3861 56417 66. E [email protected]. SPLETNA STRAN: wvvw.os-trzin.si. RAVNATELJICA: mag. Helena Mazi Golob, MBA.

Letno poročilo in izkazi Osnovne šole dr. Franceta ... - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193068Letno%20poro%C4%8Dilo%20in%20izkazi%20Osnovne%20%C5%A1ole%20dr.%20Franceta%20Pre%C5%A1erna%20Ribnica.pdf

1.–9. Olga Černe, Martina Tanko Prelesnik., Staša Ivanec,. Maja Bunderla, Katarina Drobnič, Nataša Arko. Božična in pomladna stojnica. OPB. Katja Šivec.

stališča 2sd opn trzin - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/2019/04_staliscadopripombTrzin_OT_20190205_pripombeobcine.pdf

(1) Ograja je lahko postavljena na posestno mejo na zaledni strani v skupni višini do 1,80 m nad koto ... na vrtni strani je dopustna lesena lamelna ograja. 2.

e-pošta: [email protected], spletna stran: www.os-trzin.si

http://os-trzin.splet.arnes.si/files/2018/10/nadstandardni_program_2018_2019_sola-in-vrtec_za-na-splet.pdf

27 sep 2018 ... Zadeva: Nadstandardni programa Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2018/2019. V skladu s prvim odstavkom 48. člena Zakona o organizaciji in ...

Franci MUŠIČ, Trzin Pisna PRIZNANJA KS Trzin

http://www.trzin.si/assets/priznanja-in-nagade/2019/prejemnikipoletih2019.pdf

Andrej PERNE, Trzin. BRONASTO priznanje Občine Trzin: ▫ Strelsko društvo Trzin,. ▫ Marjeta RAKEF, Trzin,. ▫ Franc MUŠIČ, Trzin. NAGRADA Občine Trzin:.

Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2017 - Občina Žirovnica

https://zirovnica.si/wp-content/uploads/2018/06/Letno-poro%C4%8Dilo-Osnovne-%C5%A1ole-za-leto-2017.pdf

OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA - LETNO POROČILO 2017 ... Osnovna šola Žirovnica (v nadaljevanju: šola) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ...

letno poročilo osnovne šole miren za leto 2017 - Občina Miren ...

https://www.miren-kostanjevica.si/wp-content/uploads/2018/05/T13_Letno-poro%C4%8Dilo-O%C5%A0-MIREN.pdf

Osnovna šola Miren, letno poročilo 2017. Stran 5. 1.1 KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA. Zavod OŠ Miren opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost kot javno ...

letno poročilo osnovne šole domžale za leto 2017 - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/128327O%C5%A0%20Dom%C5%BEale%20-%20letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf

6 feb 2018 ... Osnovna šola Domžale je javni vzgojno-izobraževalni zavod in je bila ustanovljena na podlagi odloka o ustanovitvi javnega ...

Glasilo občine Trzin - Trzin.info

http://www.trzin.info/assets/odsev/stara_stran/d9f51053e0e22e0b4094d2ef4a7b5806.pdf

7 okt 2013 ... Žganjekuha pri Frančku ... Žganjekuha ima v Trzinu dolgoletno tradicijo. ... nik Bela knjiga slovenske osamosvojitve, v katerem so objavljeni.

Poročilo Zdravstvenega doma Domžale za leto 2012 ... - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/ae0ad0954f69e4610a808e15353a4812.pdf

1.4 Dejavnosti in organiziranost javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. ... pomanjkanje zdravnikov, zdravnikov specialistov in specialistov čeljustne in ...

Trzin, 3 - Vrtec Trzin - Arnes

http://mzdtk.splet.arnes.si/files/2014/11/vpisnica.pdf

VIII. IZJAVA. Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Obvezujem se ...

poročilo o šolskem tekmovanju - OŠ Trzin - Arnes

http://os-trzin.splet.arnes.si/files/2019/07/biologija_Proteus_18_19_Siska.pdf

Kraj in datum: OŠ v Ljubljani, 30. 11. 2018. Organizator: Prirodoslovno društvo Slovenije. Število udeležencev: 0 (8. razred) 1 (9. razred). Srebrno priznanje:.

letno poročilo osnovne šole sostro za leto 2013 - Osnovna šola Sostro

https://www.os-sostro.si/images/stories/pdf/sola/dokumenti_pravilniki/140228_Letno_porocilo_2013.pdf

Moj Prijatelj. Avtošola Relax. Uporaba učilnice. Uporaba učilnice. Borut Perovšek. Ardian Shaqiri. Športno društvo Zadvor. Velika telovadnica. Velika telovadnica.

Priloge - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/20._redna_seja_/20-9-2017-priloga.pdf

Splošni ambulanti Trzin, v podjetju Salesianer Miettex Periteks d.o.o. in v gasilskem vozilu operativnih gasilcev. Defibrilator v DST je kupila Občina in ga dala v ...

Domžale - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/13._redna_seja/porocilo-zdravstveni-dom-domzale-2015.pdf

31 dec 2015 ... V povezavi z Onkološkim inštitutom Ljubljana se je novembra 2015 v Zdravstvenemu domu Domžale pričelo ... Sodelovanje z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki s koncesijo. ... 2015 dokončala izobraževanje na ORL 2a.

Povezava - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/predpisi/obcinski/stara_stran/34460d34bb0d2f942c9d918affb4abdf.pdf

Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, Sektor za maloprodajo, Slovenčeva 25, 1000. Ljubljana za oskrbo ogroženega prebivalstva,. VETERINARSKI ...

OBCINA TRZIN Namen:

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/23._redna_seja/gradivo-za-1-tocko.pdf

6 dec 2017 ... Upo§teva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem <':asu v ...

Občina Trzin - JKP-Prodnik

https://www.prodnik.si/sites/www.prodnik.si/files/upload/files/2019-jesen-skupni-urnik-trzin-a5-krivulje.pdf

9 sep 2019 ... X gume,. X sodi,. X gradbeni material,. X veje drevja in živih mej,. X azbestna kritina. ... Na parkirišču pred trgovino Mercator. Pomembno!

Gradivo - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/621740ce55ac6c2bc09e58283eb890a2.pdf

Občina Trzin je skupaj z Občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče, ... javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik Občine Trzin št.

župan - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/23._redna_seja/amandma-st-1-cena-vrtca.pdf

1 jan 2018 ... Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica se spremeni, tako da se glasi: »1. (cena programa). Občinski ...

Zdravstveni dom Domžale - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/13._redna_seja/porocilo-zdravstveni-dom-domzale-2015.pdf

31 dec 2015 ... 1.2 Predstavitev javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. 2 ... času pa je od 19. ure zvečer do 7. ure zjutraj organizirana dežurna služba.

Strateški načrt Knjižnice Domžale - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/517f354a84fac5eb89035ff342d3de5c.pdf

Strateški načrt Knjižnice Domžale za obdobje 2014–2019 izhaja iz naslednjih predpisov: ... Knjižnica Domžale je sodobno multimedijsko informacijsko središče.

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah ... - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/07-odlokizvedbenidosncompare-20180224.pdf

(sprememba meja ali površine gradbene parcele, na kateri stoji objekt). Gradbena ... -živa meja (gaber, liguster, smreka) višine od 80 cm do 120 cm,. -ograje ...

STRATEŠKI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA ... - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/517f354a84fac5eb89035ff342d3de5c.pdf

Knjižnica Domžale je splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in ...

Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja ... - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/npb/odlok-o-knjiznici-domzale-npb-2.pdf

13 nov 2017 ... Krajevna knjižnica Ihan, Šolska ulica 5, 1230 Domžale,. - Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, ...