Odločba - Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

11 sep 2013 ... poslovnega deleža podjetja Elektro Turnšek d.o.o.. 3. V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZPOMK-1 morajo udeleženci koncentracije le-to.

Odločba - Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence - Sorodni dokumenti

Odločba - Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/ijz175.pdf

11 sep 2013 ... poslovnega deleža podjetja Elektro Turnšek d.o.o.. 3. V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZPOMK-1 morajo udeleženci koncentracije le-to.

Untitled - Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/199_306-13-2010_Avtosole.pdf

27 okt 2009 ... da so se na sestanku na UE Kranj, Izpitni Center Kranj, Slovenski trg 1, ... za opravljanje storitev ure vožnje motornih vozil kategorije B in tečaja.

Slopak - Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/ijz002.pdf

ker je Slopak d.o.o. V nasprotju z 10. členom ZPOmk zlorabil prevladujoči položaj na trgu ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, s tem, da je ...

Hoteli Bernardin - Javna agencija Republike Slovenije za varstvo ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/ijz067.pdf

Piran, Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala 77, 6320 Portorož, ... Simonov zaliv d.d., Morova ulica 6A, 6310 Izola, k družbi Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, ...

Merfin, Merkur - Javna agencija Republike Slovenije za varstvo ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/ijz007.pdf

5 mar 2008 ... 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Merfin) in Merkur – trgovina in ... materiali, opremo za kopalnice, vrt, gospodinjskimi pripomočki in svetili.

Predlog zavez - Javna agencija Republike Slovenije za varstvo ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/Novice/AVK_LZS_Predlog_zavez_3062-25_2015_21122018.pdf

21 dec 2018 ... izdajajo brez recepta. Poleg navedenega Agencija meni, da naj bi Lekarniška zbornica podrobno določala izvajalcem lekarniške dejavnosti, ...

Pošta Slovenije - Javna agencija Republike Slovenije za varstvo ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/ijz015.pdf

28 maj 2008 ... Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje osnovni popust določati z uporabo ... EPF in raziskavo FDV, ki naj bi podpirali njeno stališče, da je potrebno ...

Odločba 306-93-2008-267 - prečiščena - Javna agencija Republike ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/Odlocba_306-93-2008-267_-_preciscena.pdf

podjetju Fipis, filtrirna industrija pletilnica in itpp, d.o.o., Opekarska 45, Ribnica (v nadaljevanju: Fipis d.o.o.), naložil posredovanje zahtevanih podatkov.

Odločba - Varstvo konkurence

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/Odlocba_3061-12-2016-7.pdf

30 jul 2016 ... Podjetja, ki jih ima AVAG v neposredni lasti, so DIO GmbH, DIA Albert Still GmbH in AV. International GmbH. 4. Podjetje Avtotehna Vis je ...

Mercator d.d., En plus d.o.o. - Javna agencija Republike Slovenije ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/ijz135.pdf

... družba za distribucijo derivatov, d. o. O., med podjetjem PS MERCATOR kot kupcem in podjetjem HRAM HOLDING, finančna družba, d. d., Vilharjeva cesta 29 ...

GMT d.o.o., Adel d.o.o. - Javna agencija Republike Slovenije za ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/ijz190.pdf

Murska Sobota, In ADEL, trgovina in storitve, d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje ... neodvisni trgovci Euroton tržni delež, Bartog tržni delož idr.

Agrokor d.d., Mercator d.d. - Javna agencija Republike Slovenije za ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/ijz179.pdf

Mercator, Koncentracijo je priglasilo podjetje Agrokor,. Predmet koncentracije ... sodobni gospodinjski aparati in bela tehnika ter zabavna elektronika), programu.

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske ... - KPK

https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2018/02/Javna-agencija-Republike-Slovenije-za-zdravila-in-medicinske-pripomo%C4%8Dke-Sloven%C4%8Deva-ulica-22-1000-Ljubljana.pdf

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22,. 1000 Ljubljana (osebna vročitev – ZUP); zbirka dok. gradiva.

voz[email protected] Javna agencija Republike Slovenije za varnost ...

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2019/04/Navodila-dodatno-usp-izvajalci-1.pdf

Kontakt: Petra Šokčević, tel.: 01/478 78 31, e-naslov: [email protected]. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljevanju: javna ...

Strokovna naloga.pdf - Javna agencija Republike Slovenije za ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/Strokovna_naloga.pdf

»Menjava embalaže (steklenice, kode, etikete).« - »Vračilo ... (najpogosteje popust za predčasno plačilo t.i. skonto ali cassa sconto). Zanimivo je tudi dejstvo, ...

JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

https://www.caa.si/upload/editor/file/file2f8a68e413694fa.pdf

Republika Slovenija in posredno Agencija za civilno letalstvo, ima odprta neskladja, glede implementacije ... Kavni avtomat Delonghi (inv.št. 000041). Nabavna ...

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in ... - JAZMP

http://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/seznami/SFE/Cene/Poizvedba2_Staro_novo_fin0404.pdf

4 apr 2007 ... V tabeli cen 02.04. napačno objavljeni podatek cena na debelo €. 063827 ... CAPSULAE Lekarna Ljubljana ... G04BE03 VIAGRA 100 mg.

Telekom Slovenije d.d. - Javna agencija Republike Slovenije za ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/ijz185.pdf

Slovenije, pri tem pa je Telekom Slovenije v paket ISDN 3000 že prej vključil CD ROM SIOL-a, ... ISDN 3000 obstajal v dveh variantah in sicer v modri in rdeči.

Atlantic, Droga Kolinska - Javna agencija Republike Slovenije za ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/ijz096.pdf

V Sloveniji poslujc podjetje Atlantic Trade d.o.o., Ljubljana, ... Danone: sveži mlečni proizvodi (Activia, Danacol, Fruchtzwerge, Topfen Creme, Obstgarten,.

Mnenje lekarniška dejavnost - Javna agencija Republike Slovenije ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/Mnenja/mnenje_lekarniska_dejavnost.pdf

24 okt 2014 ... Agencija je od podjetja Javni zavod Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica ... lekarn, se lekarne medsebojno dogovorijo o opravljanju dežurne ...

Telemach d.o.o., Kabel TV d.o.o. - Javna agencija Republike ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/ijz172.pdf

5 jun 2013 ... predvsem na cenovno zamenljivost med različnimi paketi in prenosnimi mediji širokopasovnega ... ANSAT Krško. 1,2. 1,2 1,. 21. 1,3 1,3 1,4.

Petrol d.d., Nafta Geoterm d.o.o. - Javna agencija Republike ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/ijz183.pdf

2013 prejela priglasitev koncentracije podjetij Petrol in Nafta-Geoterm. ... zemeljskega plina in toplotne energije, obnovljivih virov energije ter ... črpalke in geosonde podjetje Nafta-Geoterm nima pomembnejše vloge, za vrtanje globokih.

Odlo350ba s prekritimi podatki [I - Javna agencija Republike ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/informacija_javnega_znacaja/234_3061_24_2014_Gen-i.pdf

pravilni opredelitvi upoštevnih trgov in k pregledu dejanskega stanja v predmetni zadevi. Dne 8. 1. 2015 je v ... podjetja: Elektro Energija, Elekfro MB Energija plus, Elektro Celje energija, GEN-1, -E 3,. Elek.tro ... Oddaja v tujino. 8.491. 8.812.

Raziskava trga pogonskih goriv - Javna agencija Republike ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/Raziskave/Porocilo_o_raziskavi_trga_pogonskih_goriv_-_nezaupna__AVK__2017_.pdf

8 maj 2017 ... Petrol - Celovita predstavitev problematike z državno uredbo reguliranih maloprodajnih cen naftnih derivatov v RS in dodatnih obveznostih ...

Letasko pravo - Javna agencija za civilno letalstvo Republike ...

https://www.caa.si/upload/editor/file/fileefb700abe81f9e7.pdf

(1) odškodninsko odgovornost pilota do drugih pilotov v primeru bližnjega srečanja. ... (2) Skupne letalske zahteve - JAR ... (1) Škodna denarna enota.

Letno poročilo 2011 - Javna agencija za civilno letalstvo Republike ...

https://www.caa.si/upload/editor/file/filed591640eb84d956.PDF

letalstva predstavlja varen, reden in nemoten zračni promet. ... Izredni nadzori so se izvajali po načrtu agencije in sicer v vsaki letalski šoli najmanj enkrat letno.

Letno poročilo 2018 - Javna agencija za civilno letalstvo Republike ...

https://www.caa.si/upload/editor/file/file2f8a68e413694fa.pdf

CIVILNO LETALSTVO REPUBLIKE. SLOVENIJE 2018. Odgovorna oseba agencije: Rok Marolt, direktor. Predsednik Sveta agencije: Franc Žmavc. Ljubljana ...

Raziskava trga servisov motornih vozil - Javna agencija Republike ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/Raziskave/Porocilo_o_raziskavi_trga_servisov_motornih_vozil__nezaupna_.pdf

27 dec 2018 ... Adel. 21%. Euroton. 16%. Stahlgruber. 15%. Potokar. 11%. GMT. 8%. I.S.T.. 9%. Bartog. 6%. Avtoroma. 4%. Inter Cars Int. 4% ostali skupaj. 6% ...

zavoda republike slovenije za varstvo narave - Zavod RS za varstvo ...

https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2019/08/koncno-porocilo2004_PDF.pdf

Škofja Loka, Krško, Škofljica, Dobrepolje, Borovnica, Medvode, Brezovica, Litija ... se nanašajo predvsem na individualne posege (stanovanjske hiše) in objekte ...

Pivovarna Laško, Pivovarna Union - Javna agencija Republike ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/ijz014.pdf

14 jul 2003 ... blagovne znamke Union Grand (v vseh oblikah embalaže in na vseh prodajnih mestih), vpisane v ... navaja Pivovarna Laško, je njen cilj zadržati stanje na področju piva, voda in ... svojem značaju mednarodne ali svetovne.

Datum: 26. 2. 2019 AJPES Agencija Republike Slovenije za ...

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/168702Knji%C5%BEnica%20ATL%20Radovljica%20-%20poro%C4%8Dilo%20o%20poslovanju%202018.pdf

11 feb 2019 ... AJPES. Agencija Republike Slovenije za javnopravne ... agencija za knjige oz. drugo v Sloveniji ; ... o Lindgren: Erazem in potepuh o Lindgren: ...

SVET ZA VARSTVO OKOLJA REPUBLIKE SLOVENIJE

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005801e78cb7be3eed0f3cbb3971c36c45fca17783a2d83cfb4d1a09b36

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je na podlagi šestega odstavka 151. člena. Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno ...

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave STROKOVNA ...

http://www.parki.mop.gov.si/tnp/strokonva_izhodisca_zrsvn.pdf

Korita Koritnice pri Klužah geomorf, hidr. 145 V. Tolminka - dolina. Dolina Tolminke geomorf,. (hidr). 152. Krnsko jezero. Visokogorsko kraško jezero v Julijskih ...

OSREDNJA ENOTA Zavod Republike Slovenije za varstvo narave ...

https://www.malabarja-marja.si/wp-content/uploads/2018/11/rd_10_vzorec-pogodbe_jn_svetovanje.pdf

zagotoviti seneni drobir iz KMG za sejanje na 9 ha revitaliziranih projektnih površin;. - sodelovati pri pripravi Načrta aktivnosti za dolgoročno zagotavljanje ...

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Območna enota ...

http://www.parki.mop.gov.si/radensko_polje/strk_pred_karte_p.pdf

kmalu začne zgubljati vodo in ponikne v ponorni jami Beznica. Drugi del je dolg dva kilometra in ima prečne pretoke s kraških izvirov na zahodnem robu polja ...

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/LIFE_Upravljanje/A1_A2_vode.pdf

Žusterna – rastišče pozejdonke . ... vode na območju Žusterna – rastišče ... in pri Besnici (akcija zaključena do julija 2010) ter čiščenje mrtvih rokavov in mrtvic ...