Abecednik odpadkov

zabojnika za odpadno embalažo še zabojnik za biološke odpadke. Če imamo ... LEPILNI TRAKOVI zabojnik za ... SREDSTVO PROTI MRČESU * zbirni center, akcija ... VOLNA ZA IZOLACIJO (do 1m3) zbirni center. VRČ zbirni center. VRATA.

Abecednik odpadkov - Sorodni dokumenti

Abecednik odpadkov

https://www.komunala-kranj.si/documents/komunala-kranj/Ravnanje-z-odpadki/Nasveti/Abecednik-odpadkov-2018-webb.pdf

zabojnika za odpadno embalažo še zabojnik za biološke odpadke. Če imamo ... LEPILNI TRAKOVI zabojnik za ... SREDSTVO PROTI MRČESU * zbirni center, akcija ... VOLNA ZA IZOLACIJO (do 1m3) zbirni center. VRČ zbirni center. VRATA.

Abecednik odpadkov - Snaga

https://www.snaga-mb.si/assets/Datoteke/Publikacije/Abecednik_odpadkov.pdf

RdEČi pokrov. Zabojnik. RuMENi pokrov. Zabojnik beli pokrov. Akcija. Akcija naročniško. A akumulator nevarni odpadki aluminijasta folija odpadna embalaža.

Abecednik odpadkov - Komunala Kranj

https://www.komunala-kranj.si/documents/komunala-kranj/Ravnanje-z-odpadki/Nasveti/Abecednik-odpadkov-2018-webb.pdf

električna in elektronska oprema, nevarni odpadki, odpadki primerni za predelavo in odpadki, primerni za ... HLADILNA TORBA IN VLOŽKI zbirni center. HOBUK.

Katekizem Abecednik

http://trubarforum.si/wp-content/uploads/2014/05/KatAbec-strani.pdf

V našem slovenskem jeziku se moraš navaditi izgovarjati V navadno kot mehki F ali kot grški vita; H ostro kakor Nemci svoj CH; in L včasih trdo po ogrsko ali ...

Abecednik kompostiranja - Komunala Cerknica

http://www.komunala-cerknica.si/wp-content/uploads/2016/03/abecednik_kompostiranja.pdf

KAJ JE KOMPOSTIRANJE . ... Proces reciklaže in ponovne uporabe, ki poteka v njej, nam je ... kompost ali rodovitno organsko gnojilo, imenovano tudi humus.

ločevanje odpadkov

https://www.zelezniki.si/files/other/news/152/57198_18000LO%C4%8CEVANJE%20ODPADKOV.pdf

hladilne tekočine (antifriz). • kozmetični izdelki ... embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi. KOVINSKA ... velikost, vse to je plastična embalaža. • plastenke od ...

Predelovalci odpadkov - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Predelovalci-odpadkov.pdf

20 jan 2020 ... AVTOODPAD IN AVTOVLEKA JOŽE SAJKO S.P.. HAJNSKO 33, 3253 ... CESTA DVEH CESARJEV 172, 1000 LJUBLJANA. 880. R5. 12.12.

Vrednost odpadkov 2a

http://www.sssb.si/files/2016/03/Vrednost-odpadkov-2a.pdf

Starih kavbojk nisem hotela vreči stran, zato sem iz njih izdelala nekaj zelo uporabnega. ... kovancev v njem. Sestavljena je iz papirja in embalaže ... Izdelek je narejen iz: 3 rolic toaletnega papirja, lepila in ... Recikliranje tulcev od wc papirja.

Abeceda odpadkov

http://www.kp-ormoz.si/wp-content/uploads/ABECEDA-ODPADKOV-2015.pdf

cigaretne škatlice - celofan embalaža. ✓. ✓ cigaretne škatlice - papir papir. ✓. ✓ cigaretni ogorki ... topila. *nevarni odpadki. ✓ tube zobnih past, krem (prazne).

odpadkov - simbio

https://www.simbio.si/cache/documents/5416ba7c8cc2a42b463cd6cf/Abecednik_odpadkov_Simbio_web.pdf

strup za glodalce. ZC. AKCIJA sušilni stroj. ZC sveča. ZC svetilo (lestenci). ZC svinčnik (kemični). ZELENI ... zdravilo. ZC. AKCIJA zeleni rez dreves in grmovnic (premer do 2 cm) RJAVI zelenjavni ostanki ... pomivalni stroj. ZC porcelan. ZELENI.

nelegalno odlagališče odpadkov

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/3.-tocka-Pobuda-Svetniskega-kluba-Levica-nelegalno-odlagalisce-odpadkov.pdf

27 mar 2019 ... Mestne občine Ljubljana. Mestni trg 1. 1000 Ljubljana. Zadeva: nelegalno ... Deponija je le delno ograjena, brez zaščitnih ograj, pri vhodu ni.

Abeceda odpadkov - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/104511Abeceda%20odpadkov.pdf

Glineni izdelki. (manjše ... Guma (manjši izdelki iz gume) preostanek odpadkov zabojnik za mešane odpadke. Hidravlična ... odvoza. Usnjeni izdelki (manjši).

Tabela ločevanja odpadkov

https://www.ziri.si/files/other/news/153/50492Tabela%20lo%C4%8Devanje%20odpadkov.pdf

preproge fluorescentne cevi lesni pepel oblanci ogledala stiropor (manjši kosi) katalogi plastificiran papir laboratorijsko steklo ekransko steklo sanitarni elementi.

Seznam odpadkov - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/klasifikacijski%20seznamCELEX-32014D0955.pdf

30 dec 2014 ... (2) Odločba Sveta 94/904/ES z dne 22. decembra 1994 o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta.

ABC LOČEVANJA GOSPODINJSKIH ODPADKOV

https://www.obcina-krizevci.si/wp-content/uploads/2015/03/KSP_Abeceda_locevanja_odpadkov.pdf

Glineni izdelki. X. X. Gnojila in njihova embalaža ... Guma (mali izdelki iz gume). X. X. H Hladilniki. X. X. Hrana. X ... U Usnjeni izdelki. X. X. Umetna gnojila. X. X.

ločevanje odpadkov! - Prodnik

http://apps.prodnik.si/e_files/content/navodila2009.pdf

V garaži, kurilnici ali katerem drugem prostoru si namestimo večje kartonske škatle, zabojnike ali vreče, kjer bomo zbirali ločeno zbran papir iz celotnega ...

posode za zbiranje odpadkov - Saubermacher

https://www.saubermacher.si/fileadmin/user_upload/Files_SI/pdfs/Navodila_locevanje/Behaeltergalerie_420x840_mm_Ansicht_SLO__3_.pdf

POSODE ZA NOTRANJE PROSTORE. 50 l ulični koš. Kontejner za zbiranje ... Plastični sodi s snemljivim pokrovom 120 l Plastični sodi s snemljivim pokrovom ...

abeceda odpadkov - Komunala Brežice

https://www.komunala-brezice.si/datoteke/navigacija/Abeceda-odpadkov.pdf

akcija kosovni odpadki akcija nevarni odpadki. ODLOŽIM V: EKOLOŠKI ... P. Pralni stroj. Preproge. R. Računalniki in računalniška oprema. Radiatorji. Radijski ...

PROBLEMATIKA ODPADKOV IN VAROVANJE OKOLJA

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303605.pdf

PROBLEMATIKA ODPADKOV IN VAROVANJE OKOLJA. RAZISKOVALNA NALOGA. AVTORJI. Tajda Kitak, Urška Ogrizek, Primož Prevodnik. MENTORICA.

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO ODPADKOV

http://www.re-birth.eu/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fpdf%2Fdelavnica_2014_april%2F4_OVD_za_predelavo_industrijskih_odpadkov_Sprinzer_M.pdf

Okoljevarstveno dovoljenje - OVD : Potrebno za obratovanje naprave, ki lahko povzroči ones. okolja večjega obsega (IPPC) in za druge naprave, ki povzročajo ...

uporabnost odpadkov hrane - zotks

https://www.zotks.si/sites/default/files/Etnolo%C5%A1ke%20in%20kulinari%C4%8Dne%20zna%C4%8Dilnosti%202019.pdf

10 feb 2019 ... PIŠČANČJA ROLADA S KRUHOVIM POLNILOM . ... Slika 26: Mesna solata (vir: internet) . ... Slika 33: Polnjena žemlja (vir: lasten) .

Predstavitev ločenega zbiranja odpadkov

https://zirovnica.si/wp-content/uploads/2016/03/Predstavitev-lo%C4%8Denega-zbiranja-odpadkov.pdf

igrače, polomljeni plastični stoli ipd.) Pred oddajo embalažo stisnemo in očistimo ostankov. Večje kose embalaže oddamo v. Zbirni center Jesenice.

Lokacije odlagališč odpadkov - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-3524-p3.pdf

odlagališča. STARA VAS. PUBLICUS, d. o. o.,. Ljubljana. Postojna. 439332. 68235 Se zapira. Nenevarna. (komunalna) odlagališča. ŠIRJAVA. KSP Litija, d. o. o..

Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

http://www.strazisce.com/wp-content/uploads/2016/05/dopis_kosovni_2014_net.pdf

Odvoz kosovnih odpadkov naroкite s priloФenima dopisnicama ... Lahko nam tudi piπete na elektronski naslov [email protected]. Drugaкno odlaganje ...

Učni list – LOČEVANJE ODPADKOV

https://www.mladinska.com/_files/1122/ucnilist-okolje.pdf

4. Naštej nekaj predmetov, ki jih lahko recikliramo, ko gre za. • papir: • plastiko: • steklo: • embalažo: • aluminij: • železo: Učni list – LOČEVANJE ODPADKOV ...

naročilo odvoza kosovnih odpadkov

http://www.kp-logatec.si/pdf/OBR_narocilo%20odvoza%20kosovnih%20odpadkov.pdf

e-pošta: [email protected] http://www.kp-logatec.si. Podpisani obrazec nam pošljite po faksu ali pošti. NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV.

urnik odvoza kosovnih odpadkov.pdf

http://www.menges.si/media/moddoc_10077_c9501e6c7b46814b1e5004.pdf

2018. Loka pri Mengšu. RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI MENGEŠ (POMLAD 2018). Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska ...

Klasifikacijski seznam odpadkov - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-034-01358-OB~P007-0000.PDF

KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ODPADKOV. 1. Odpadek se uvrsti v posamezno vrsto odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov: a) Ugotovita se vir ...

Cenik gradbenih odpadkov - Goriške opekarne

https://www.goriske.si/file/open/14_b92870ddc6904

Cenik prevzema nenevarnih gradbenih odpadkov v predelavo in odlaganje ... 17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki ... Po primesi so v ceniku mišljeni materiali kot so železo, les, plastika, steklo in podobno, ki jih ...

STRATEGIJA ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV ...

http://www.obcina-straza.si/wp-content/uploads/2014/04/17_09_Strategija_za_ravnanje_z_odpadki.pdf

Ravno tako tudi ni zavezan k poročanju in ga zato projektna naloga ne obdeluje (npr. blato čistilnih naprav, bolnišnični odpadki, ipd). 4.1. Klasifikacija odpadkov.

kot pomoč pri pravilnem ločevanju odpadkov - Snaga

https://www.snaga-mb.si/assets/Datoteke/Publikacije/Abecednik_odpadkov.pdf

ZbiraLnice (ekološki otoki) so lokacije, na katerih so nameščeni zabojniki (posode) za zbiranje nekaterih ločeno zbranih frakcij. Zabojnik z rdečim pokrovom za ...

EVIDENCA OBDELOVALCEV ODPADKOV, ki majo okoljevarstveno ...

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Predelovalci-odpadkov.pdf

20 jan 2020 ... EVIDENCA OBDELOVALCEV ODPADKOV, ki majo okoljevarstveno dovoljenje za PREDELAVO ODPADKOV, kot določa prvi odstavek 42.

izvoz nevarnih odpadkov - Univerza v Mariboru

http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/pirc-mrak-natasa.pdf

bila 1957. leta podpisana Rimska pogodba, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost ... Obrazec A: je tipski obrazec, ki ga pri nas izdaja DZS in je načeloma po poljih v vseh državah enak. ... najemna pogodba. Skladiščni ...

Nov način zbiranja odpadkov v občini Logatec - SLA

https://www.sla.si/s410/BB_Ah_ti_odpadki.pdf

Da bi uresničili ta dva cilja, v občini Logatec prehajamo na nov način ... odvoza odpadkov v občini Logatec za leto 2009. Posode se ... Keramika in porcelan.

naročilnica za odvoz kosovnih odpadkov iz individualnih ...

http://www.pup-saubermacher.si/files/file/NAROILOODVOZAKOSOVNIHODPADKOV2017hie.pdf

Velenje 1 in Podhom. Plačilo je po ceniku PUP-Saubermacher. Stavbno pohištvo brez stekla in okovja pa spada med kosovne odpadke. Gume niso kosovni ...