IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva

IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim / [urednik angleške izdaje Edward ... Izraz pomeni odpornost materiala proti kemijski razgradnji in/ali ... lepljiva plast, ki jo lahko aktiviramo s pritiskom (samolepilni trakovi), z uporabo ... Preprečevanje dostopa mrčesu in škodljivcem; vrata se dobro zapirajo,.

IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva - Sorodni dokumenti

IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva

https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi1-sl.pdf

IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim / [urednik angleške izdaje Edward ... Izraz pomeni odpornost materiala proti kemijski razgradnji in/ali ... lepljiva plast, ki jo lahko aktiviramo s pritiskom (samolepilni trakovi), z uporabo ... Preprečevanje dostopa mrčesu in škodljivcem; vrata se dobro zapirajo,.

načini in prednosti georeferenciranja knjižničnega gradiva

https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/download/5550/5204

Geografska širina in geografska dolžina sta izraženi v sistemu ddmmss (stopinje, minute, sekunde). ... imena mitoloških in drugih izmišljenih krajev (Izum, 2012).

SEZNAM KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V KNJIŽNICI DŠD KRANJ (.pdf)

http://www.dsd-kranj.si/gradiva/Knjiznica-objava2149789095186.pdf

Angleški roman. Bo. Elisabeth Bowen. Strta srca ... 0784/71. 795. 82 821.111(94)-3. Avstralska književnost Ha. Frank J. Hardy. Moč brez slave knjiga slovenski.

Neposredni poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v ...

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/MKL_plan_nakupa_knji%C5%BEni%C4%8Dnega_gradiva_2018.pdf

periodičnega tiska (dnevno časopisje, tedniki, mesečniki) in najpomembnejših tujih časnikov evropskih držav: skupno 351 naslovov – povprečno 45 na ...

pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva - OŠ Cerklje ob ...

http://solacerkljeobkrki.splet.arnes.si/files/2015/10/1-PRAVILNIK-O-IZLO%C4%8CANJU-IN-ODPIS-KNJI%C5%BD.-GRADIVA-2018.pdf

23 feb 2018 ... 4. člen. Praviloma se izloča in odpisuje gradivo, ki je glede na namen knjižnice vsebinsko ali fizično neustrezno, predvsem pa: • poškodovano ...

Pravilnik o darovanju knjižničnega gradiva Knjižnici A. T. Linharta ...

http://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2019/01/Pravilnik-o-darovanju-knji%C5%BEnega-in-neknji%C5%BEnjega-gradiva-Knji%C5%BEnici-Radovljica-2017.pdf

59/99) direktorica Knjižnice A. T. Linharta Radovljica sprejema ... Knjižnica je donatorjev vedno vesela in zato darovano gradivo z veseljem sprejema, vendar.

Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 - Mestna knjižnica Ljubljana

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/MKL_plan_nakupa_knji%C5%BEni%C4%8Dnega_gradiva_2019.pdf

Pri tem sledi normativom iz standardov in strokovnih priporočil za to področje: ‐ Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01 in 96/02). ‐ Pravilnik o pogojih za ...

letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v goriški knjižnici franceta ...

http://www.gkfb.si/images/dokumenti/info_JZ/2019-Letni_nacrt_nakupa_gradiva.pdf

14 nov 2018 ... Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (v nadaljevanju Goriška ... s Skupnim načrtom nakupa s knjižnicami Slovencev v zamejstvu.

letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v knjižnici ivana tavčarja ...

http://www.knjiznica-skofjaloka.si/dokumenti/katalog/Letni-nacrt-nakupa-gradiva-KIT-za-leto-2019.pdf

Splošna knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka omogoča lokalni skupnosti dostop ... Osrednja knjižnica v Škofji Loki je vir gradiva in informacij tudi za prebivalce ... isti osnovi (dostop za naše območje plačuje Mestna knjižnica Kranj) ponuja tudi.

mr.sc. Jadranko Jug* PRIMJENA NAČELA ZAKONITOSTI I NAČELA ...

http://www.dorh.hr/fgs.axd?id=1022

Načelo zakonitosti posebno je bitno kod postupanja zemljišnoknjižnih sudova u slučajevima kada se traži upis stvarnog prava na nekretnini za koju se može ...

splošni pogoji okvirne pogodbe za nakup, prodajo, hrambo in odkup ...

http://www.zlato-srebro.eu/Style/files/SPLOSNI%20POGOJI.pdf

Glede na dejstvo da je cena zlata, kot plemenite kovine, odvisna od fluktuacij na finančnem tržišču oziroma tržišču plemenitih kovin, na katera Hegrad nima ...

Untitled - IFLA

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/70-sl.pdf

Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti. Bilten Bravo. Ljubljana: Društvo Bravo, 2004- . Dostopno na: http:// www.drustvo-bravo.si/web/index.php?page=Bilten.

With Malice toward None: IFLA and the Cold War

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/archive/jour2601.pdf

... 26 (2000) 1. With Malice toward None: IFLA and the Cold War ... National Public Radio (12 April 1983). 30 Berry, op. ... [Therefore, we should] maxi- mize the ...

Sci-Hub and LibGen - IFLA Library

http://library.ifla.org/1892/1/S12-2017-houle-en.pdf

6 Sep 2017 ... To verify the currency of information in Sci-Hub, LibGen and Google Scholar, research articles from both Nature and Science (from current issues, ...

Anonymous classics - IFLA

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/anonymous-classics_2004.pdf

Hervis de Metz. Verse romance: short version, 10,521 lines; large version, 12,928 lines, 13th c. < Chanson d'Hervis de Mes ... The Oath formulas of Kranj.

Uporaba knjižničnega sistema Biblos

https://www.biblos.si/files/BIBLOS_LIB-uporaba_biblosa_1.1.pdf

sistema Biblos www. .si. Za vpis izberite svojo knjižnico in pišite svoje uporabniško ime in geslo, ki ga uporabljate tudi za vstop v Cobissovo. Mojo knjižnico.

Science and Technology Libraries - IFLA

https://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/007r_trans-Jeffery.pdf

профессиональном контексте как мобильный телефон и «филофакс», и как центр развлечения, с или без коннективности с основными серверами ...

IFLA Smernice za šolske knjižnice

https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-sl.pdf

Ali fleksibilni urnik v šoli knjižničarjem omogoča sodelovanje v ekipah z učitelji, ki poučujejo v razredih, ne pa ... http://oddelki.ff.uni-lj.si/biblio/index.html (14. 5.

ISBD Международное стандартное библиографическое ... - IFLA

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-translations-2011-ru.pdf

4 янв 2014 ... К 1973 году этот текст был принят рядом национальных библиографий, и, с ... Pel battesimo di S.A.R. Ludovico ... KL lanuarius habet dies ...

isbd mednarodni standardni bibliografski opis - IFLA

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-translations-2011-sl.pdf

Način dostopa: http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/ iles/dokumenti/2018/ ... pisano kombinacijo pike, presledka, poševnice, presledka beremo z desne ... proj. de Mercator transverse universelle, ellipsoide de Clarke ... 3 diafilmi (dvojne sl.) ...

Zapisnik seje Knjižničnega sveta 12 december ... - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/157366Zapisnik%20seje%20Knji%C5%BEni%C4%8Dnega%20sveta%2012%20december%202018.pdf

12 dec 2018 ... KNJIŽNICA. Ostali prisotni: Matjaž Berčon, Božena Kolman Finžgar. A. T. LINHARTA. Sejo je vodil predsednik Knjižničnega sveta Jure Sinobad ...

World Library and Information Congress: 69th IFLA General ...

https://archive.ifla.org/IV/ifla69/papers/031e-Resman.pdf

9 Aug 2003 ... The Oton Zupancic Public Library. Ljubljana, Slovenia ... RESMAN, Simona: Knjižnica – informacijsko središče za mlade. Međunarodno ...

Poslovni model enotne nabave in obdelave knjižničnega ... - IZUM

https://home.izum.si/cobiss/konference/konf_2016/presentations/2_11_Miro_Trzan.pdf

Miro Tržan, MKL. • Andrej Črnič, Knjižnica ... Nadgradnja sistema COBISS ... Razvojni potencial programske platforme COBISS za nadaljnjo optimizacijo ...

Audio books : human voice or text to speech, many solutions ... - IFLA

https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/presentations/audiobooks_human_voice_or_text_to_speech.maumet.pdf

170 000 loans (braille / audio / large print / digital files…) • Services accessible nationwide (download or postal services). Page 4. Audiobooks : the ...

Primjena istra`ivanja u promicanju pismenosti i ~itanja u knji` - IFLA

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/125-hr.pdf

Primjena istra`ivanja u promicanju pismenosti i ~itanja u knji`nicama smjernice za knji`ni~are priredile Lesley Farmer i Ivanka Stri~evi}. Hrvatsko knji`ni~arsko ...

Zagovornik načela enakosti - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2019/ZAGOVORNIK_NACELA_ENAKOSTI.pdf

družino, socialne zadeve in enake možnosti je minimalna urna postavka od 1. ... Podjemna pogodba je bila sklenjena v skladu z 619. členom Obligacijskega.

šifra DM 116 - Zagovornik načela enakosti

http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2019/07/Besedilo-javnega-nate%C4%8Daja_svetovalec-Zagovornika-III-%C5%A1ifra-DM-116.pdf

3 jul 2019 ... Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati: ... Delovno mesto svetovalec Zagovornika III (šifra DM 116) je uradniško delovno mesto, ki se ...

1 Dr. sc. Jadranko Jug PRIMJENA PRAVNIH NAČELA U ...

http://www.vsrh.hr/custompages/static/HRV/files/JugJ_Primjena-pravnih-nacela-u-odlukama-VSRH.pdf

načelo u pravilu navodi i izvor pravnog načela, a primjenjivost pravnih načela u ... načelo zakonitosti, u presudi Uzz-02/08-4 od 25.02.2009. na načelo zabrane ...

Načela poreznog/upravnog postupka

https://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2016/1/rihter.pdf

Načelo zakonitosti. Temeljno načelo ukupnoga pravnog sustava (sadržano u čl. 19. Ustava RH), pa tako i upravnoga ili poreznog postupka, svakako je načelo ...

načela ustanovne listine ozn – jus cogens? - FDV

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_1_2016_petric.pdf?sfvrsn=2

nega prava, Ustanovna listina OZN, mednarodni prav- ni red, praksa držav. * Dr. Ernest Petrič, Ustavni sodnik, profesor mednarodnega prava, član Komisije ...

Etička načela i medicinska praksa

http://hdmr.hlz.hr/6kongres/pdf/6k-prez--Josipovic--Eticka_nacela.pdf

4 lis 2015 ... Hipokratova prisega (4 st. prije. Krista). Kunem se Apolonom liječnikom, Asklepijem, Higijejom i Panakejom svim bogovima i božicama, zovući ...

Etična načela džainizma - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_zupan-janja.pdf

Džainizem je ena izmed največjih in najstarejših religij sveta, o njej pa zunaj Indije ni znano veliko. Tudi v Indiji, v primerjavi s celotno populacijo Indije, ...

NAČELA ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA, UPOŠTEVAJOČ ... - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/nacela_zdravega_prehranjevanja.pdf

pusto meso, rtibem stročnice). Pri pripravi obrokov uporabljajte kvalitetna rastlinska olja in izbirajte čim bolj pusta živila živalskega izvora (manj mastno meso, ...

LIČNOST, ETIČKA NAČELA I PROSOCIJALNO PONAŠANJE

http://www.vmspd.com/wp-content/uploads/2016/04/10.LICNOST.pdf

Kolerik- jake emocije, lako se naljuti, snažno manifestuje ljutnju. Sangvinik brzo reaguje , ali emocije nisu izrazito jake i ne traju dugo, nestabilna raspoloženja.

Terminološka načela in oblikoslovno - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2265/2053

Blaž Trebar, Terminološka načela in oblikoskladenjske terminološke variacije. Medtem ko v splošnem jeziku velja načelo arbitrarnosti jezikovnega znaka.

Varstvo jam in načela jamam prijaznega obiskovanja in - Jamarska ...

http://www.jamarska-zveza.si/images/Documents/Izobrazevalna/Gradiva/gradivo_varstvo_jam.pdf

Kraški vodonosnik je kamninska gmota, ki se z vodo napaja, jo prevaja in ... zadržujejo v vhodnih delih jame, ker je visoka temperatura ugodna za rast in razvoj mladičev. ... 142 Ledena jama v Fridrihštanjskem gozdu Jama s stalnim ledom.