načrt arhitekture a 115/15 1.1 - Rogatec

vsa vrata so minimalne svetle širine 80cm, na vratih so razločno vidne, dosegljive ... se na stikih obdelajo z armirnimi bandažnimi trakovi, izravnanimi z izravnalno maso. ... Za zagotavljanje zvočne izolacije proti udarnemu zvoku so vse konstrukcije (stene, ... 69 mreža proti mrčesu pri leseni prezračevani fasadi; U profil dim.

načrt arhitekture a 115/15 1.1 - Rogatec - Sorodni dokumenti

načrt arhitekture a 115/15 1.1 - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2020/02/115-15-PZI_VRTEC-ROGATEC_NACRT-ARHITEKTURE.pdf

vsa vrata so minimalne svetle širine 80cm, na vratih so razločno vidne, dosegljive ... se na stikih obdelajo z armirnimi bandažnimi trakovi, izravnanimi z izravnalno maso. ... Za zagotavljanje zvočne izolacije proti udarnemu zvoku so vse konstrukcije (stene, ... 69 mreža proti mrčesu pri leseni prezračevani fasadi; U profil dim.

načrt arhitekture a 131/16 1.1 - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2017/06/131-16-PZI_kuhinja-OS-rogatec_nacrt-arhitekture.pdf

... njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod-konstrukcije, vzorci ... obložene z MDF oblogo in obojestransko laminirana (ultrapas), krilo deb.

2 Načrt krajinske arhitekture - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2017/03/11-02-PZI_VRTEC-ROGATEC_NACRT-KRAJINSKE-ARHITEKTURE.pdf

Sestava MI – peskovnik: - mivka za otroška igrišča s certifikatom o primernosti, 30cm,. - ločilni sloj PES filc 200g/m2,. - zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec ...

5.2-Načrt vodovodnega priključka - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2017/03/2015-057-VO-PZI_VRTEC-ROGATEC_NACRT-VODOVODNEGA-PRIKLJUCKA.pdf

Pri visoki podatlni vodi lahko pride do onesnaženja podtalnice in vdora blata v nove vodovodne cevi. 3. VODOVODNI PRIKLJUČEK. 3.1. Vodovodni priključek.

Načrt in številčna oznaka načrta - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2016/08/01_Tehni%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo.pdf

Primož Vitez, univ.dipl.inž.grad. Osebni žig in podpis: Odgovorni vodja projekta: Jože Vengust, inž.grad. Osebni žig in podpis: Številka projekta: 174/16. Številka ...

Načrt Arhitekture - risbe

https://www.divaca.si/mma/nacrt_arhitekture__risbe/2015102910411226/?m=1446111670

kapna lega. 16/16 cm. هSLURYHF. 10/10 cm. 9(ن$/2 les. nosilec. 20/60 cm slemenska lega. 16/16 cm. YHهDOND. 20/20 cm vmesna lega. 16/20 cm razpora.

Nacrt arhitekture.pdf - Eles

https://www.eles.si/Portals/_default/JN_DOC/260Nacrt%20arhitekture.pdf

3 apr 2012 ... betonske plošče zatesni s trajnoelastičnim ... elementov z enkratno uporabo lesa. m2 ... ~opomba: varnostna folija (imitacija peskanega stekla).

1 – načrt arhitekture - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2019/05/1_Arhitektura.pdf

rahlo dvignjena lesena terasa (deck), na njenem robu pa v liniji stene nadstropja stebrišče z enakomerno ... Za potrebe objekta je izdelati načrt strojnih napeljav zunanjega vodovodnega priključka v skladu z izdanim ... klop z vgrajenimi svetili.

1.1 NACRT ARHITEKTURE Sestave konstrukcij korigirano ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/GSV/GSV-javna-narocila/43009-12/2019/1.1_NACRT-ARHITEKTURE_Sestave-konstrukcij_korigirano-26-11-2019.pdf

in ekspanzijskimi trakovi tako, da je onemogočeno vsakršno odtekanje cementnega ... mrežica proti mrčesu črne barve, ki se montira po celotni površini fasade ... Pri vhodnih vratih v kuhinjo je stena za drsna vrata izvedena na ABsteno, zato.

1 – načrt arhitekture - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=22377

sloj prane frakcije 4-8 mm za polaganje pranih plošč. - filc gostote 250 g/m2 kot ločnica med frakcijama. - sloj prane frakcije 16 - 32 mm za zasip podstavka ...

1.1 NACRT ARHITEKTURE Tehnicno porocilo dopolnitev ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/GSV/GSV-javna-narocila/43009-12/2019/1.1_NACRT-ARHITEKTURE_Tehnicno-porocilo_dopolnitev-oktober-2019.pdf

Projektant (naziv družbe). ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.. Sedež družbe. Vrtača 8, 1000 Ljubljana. Vodja projekta izr. prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž arh ...

1 načrt arhitekture - Občina Kanal ob Soči

http://www.obcina-kanal.si/mma_bin.php?id=2019052408111449

Fasadni pas A2. M=1:20. 1.5.14. Fasadni pas B1. M=1:20. 1.5.15. Fasadni pas B2. M=1:20. 1.5.16. Fasadni pas C3. M=1:20. 1.5.17. Tloris in fasadni pas okno z ...

naslovna stran načrta 10. načrt krajinske arhitekture

https://www.slo-zeleznice.si/images/skupina/Javni_razpisi/2019/167.19.ZU_final.pdf

1 jul 2019 ... cementna valovitka - zato je potrebno posebej upoštevati zakonodajo s tega področja. D. Gradbeni odpadki. Odkopanega terena, zemlje nismo ...

1 - NAČRT ARHITEKTURE OBČINA DIVAČA Kolodvorska 3a 6215 ...

https://www.divaca.si/mma/nacrt_arhitekture__tekst/2015100213122955/?m=1443784349

2 okt 2015 ... S1 leseni zatrep (nad centrom za starostnike) ... Sekundarna les. podkonstrukcija, leseni morali, horizontalni, dim. 6/8cm. 8 cm primarna les.

Načrt Arhitekture Investitor - Občina Loška dolina

https://www.loska-dolina.si/mma/-/2018061212365886/

12 jun 2018 ... Og.2– panelna kovinska ograja – tloris, pogled, prerez , detajl ... 4.00m možnost namestitve zatemnitvene zavese, ki bo ustvarila zaodrje.

1.1 NACRT ARHITEKTURE Tehnicno porocilo dopolnitev oktober ...

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/GSV/GSV-javna-narocila/43009-12/2019/1.1_NACRT-ARHITEKTURE_Tehnicno-porocilo_dopolnitev-oktober-2019.pdf

Datum izdelave april 2019 – dopolnitev oktober 2019 ... 0.5 ure zamika. Po vgradnji teraco sloja se beton ... Eventuelno je dovoljen premik površine do 5mm, pri ...

0-1 Načrt arhitekture - Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in ...

https://www.svsgugl.si/wp-content/uploads/2019/08/ARHITEKTURA.pdf

Na izolacijske sloje se izvede mikroarmiran beton (T- n-01, T-n-03) ali OSB plošče (T-n-02) kot podlaga za izvedbo finalnih tlakov, ki so lahko Ladijski pod (T-n-.

D71201-6K_01 Načrt s področja krajinske arhitekture.pdf - Eles

https://www.eles.si/Portals/_default/JN_DOC/701_13315_D71201-6K_01%20Na%C4%8Drt%20s%20podro%C4%8Dja%20krajinske%20arhitekture.pdf

7 jun 2019 ... okrasna japonska češnja (Prunus serrulata),. • magnoljia (Magnolia soulangeana),. • gubastolistna brogovita (Viburnum rhytidophyllum),.

prizidek k osnovni šoli vič 1 načrt arhitekture pzi - Osnovna šola Vič

http://www.osvic.si/files/2018/09/PZI_arhitektura.pdf

V garderobah je predvidena klop in lesena obloga z obešalnimi kljukicami. Vidni deli opreme so iz furniranega hrasta, korpusi omar pa v iveralu, v barvi po ...

OBČINA ROGATEC Pot k ribniku 4 3252 ROGATEC OBČINSKEMU ...

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2020/01/8.-to%C4%8Dka.pdf

16 jan 2020 ... Preko LEA Spodnje Podravje d.o.o., s katero ima sklenjeno pogodbo, vodila energetsko knjigovodstvo za objekte v občinski lasti v skladu z ...

Procjena seizmičke arhitekture kao veze između arhitekture i ...

https://hrcak.srce.hr/file/48572

4 Dec 2008 ... Znanstveni prilozi |Scientific Papers. 16[2008] 2[36] PROSTOR 155. Tomaž Slak, Vojko Kilar. Assessment of Earthquake Architecture as a Link.

vrtec rogatec _ pgd / vodilna mapa VODILNA ... - Občina Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2020/02/115-15-PGD_vrtec-rogatec_vodilna-mapa.pdf

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh. matic lašič, mag. inž. arh. ± 0.00=228.61 m n.v.. MODULAR arhitekti d.o.o., grudnovo nabrežje 23, 1000 ljubljana. OBČINA ...

OBČINA ROGATEC Občina Rogatec objavlja na podlagi 7. člena ...

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2020/02/Javni-razpis-SOCIALA-2020.pdf

14 feb 2020 ... biti podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »JAVNI RAZPIS. SOCIALNI IN HUMANITARNI PROGRAMI 2020 ...

gradivo III. del - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2019/04/5.-to%C4%8Dka-III.pdf

1 jan 2018 ... 7600 06 Prihodki za izvajanje programovjavnih del-ZRSZZ. 7600 07 Prejeta sredstva iz drzavnega proraduna-MlN.ZA KULTURO - investicije.

besucherprogramme - Rogatec

https://www.rogatec.si/wp-content/uploads/2017/03/Programi_Rogatec_DE_web.pdf

Rogaška Slatina 7 km. • Podčetrtek 18 km ... Besichtigung des Glaswerks Steklarna Rogaška. Mein Opa, der ... Der Katalog mit den Anleitungen und das.

prireditve Dogodki - Rogatec

http://www.rogatec.si/wp-content/uploads/2020/01/TISK__Mese%C4%8Dni-napovednik-FEBRUAR_2020.pdf

5 feb 2020 ... ... v Rogatcu. Kontakt: 040 567 157 (Irena Brezovšek) ... grad-Zavod Celeia Celje, Kino Rogaška, Akvonij Šentjur, Frizerstvo Olga, Grand hotel.

gradivo priloženo - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2019/04/8.-to%C4%8Dka-1.pdf

8 apr 2019 ... OS. OS RogaSka Slatina, kot. JelSah, kot nadomestno. 48b, 3252 ... zapisnik 1. dopisne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in ...

SUO plinovod Rogatec - Zabok

https://prostorno.kazup.hr/images/dokumenti/prostorno/4%20SUO_plinovod_rogatec_zabok_sazetak.pdf

Međunarodni plinovod Rogatec (SLO) – Zabok DN 700/75 bar. Sažetak Studije ... količinom oborina i razdobljem izvan reprodukcije riba. Ukoliko je tehnički ...

Rogatec, 1. junij 2016

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2016/06/11-TO%C4%8CKA-II-DEL.pdf

1 jun 2016 ... in opravljanje izpitov Jahač 1 in Jahač 2, izobraževanje za tekmovalno licenco, športne treninge (dresura, preskakovanje zaprek), vodeno ...

programi za obiskovalce - Rogatec

https://www.rogatec.si/wp-content/uploads/2019/04/Programi_Rogatec_SLO_2019_splet.pdf

27 apr 2019 ... pletenje kitic iz ličja - izdelava zapestnic. • izdelava rož iz papirja. • voščilnice z žigi iz krompirja. • hoja na hoduljah. • plesna delavnica.

Shema kotlovnice Model (1) - Rogatec

http://www.rogatec.si/javna_narocila/igrisce/Shema%20kotlovnice.pdf

SHEMA KOTLOVNICE. HIDRAVLIČNA KRETNICA. DO 70 kW odg.projektant. Branko ŽIŽEK, inž. str. id.št.IZS: S - 0395. Branko ŽIŽEK, inž. str. id.št.IZS: S - 0395.

letno poroeilo 2ol8 - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2019/04/5.-to%C4%8Dka-II.pdf

5 apr 2019 ... katalog Program za obisk<lvalce s celovito programsko ponudbo 2Ot8 za ... mesefni napovednik obiine Rogatec, zbiranje info, oblikovanje, tisk, ... za imetnike spar kartic ugodnost pri nakupu vstopnice v muzej in na dvorec.

OBČINA ROGATEC PREDLOG Občinski svet Z A P I S N I K 6. redne ...

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2019/11/1.-to%C4%8Dka.pdf

Andreja Novak, zainteresirana javnost. Jože Strniša, predstavnik medijev javnega obveščanja. Odsotna člana občinskega sveta: Viktor Božak, Viljem Prevolšek.

Predlog za izdalo soglasja za najem kredita za ... - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2018/05/6.-to%C4%8Dka.pdf

16 maj 2018 ... Ker javno podjetje zagotavlja sredstva za servisiranje dolga iz neproradunskih virov - amortizacije osnovnih sredstev podjetja, se izdano ...

muzejski vlak - veseli december 2019 - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2019/11/Bo%C5%BEi%C4%8Dek-2019-CE-ROGATEC.pdf

15 nov 2019 ... Relacija: CELJE-ROGATEC-CELJE. ODHOD muzejski vlak št.16003. ŽELEZNIŠKA POSTAJA ... brezplačna telefonska številka 080 19 10.

KopijaLokacije BP_po obcinah s koordinatami.xlsx - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2014/01/20140908_Lokacije-BP_po-obcinah-s-koordinatami.pdf

Lon. Občina/Mestna občina. 1 10 d.m. - Dobova - Ljubljana. BP-10.01. DOBOVA. 45,91160800 ... 45,94684400. 14,72749100 GROSUPLJE. 321. BP-80.24.