1.1 NACRT ARHITEKTURE Sestave konstrukcij korigirano ... - Gov.si

in ekspanzijskimi trakovi tako, da je onemogočeno vsakršno odtekanje cementnega ... mrežica proti mrčesu črne barve, ki se montira po celotni površini fasade ... Pri vhodnih vratih v kuhinjo je stena za drsna vrata izvedena na ABsteno, zato.

1.1 NACRT ARHITEKTURE Sestave konstrukcij korigirano ... - Gov.si - Sorodni dokumenti

1.1 NACRT ARHITEKTURE Sestave konstrukcij korigirano ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/GSV/GSV-javna-narocila/43009-12/2019/1.1_NACRT-ARHITEKTURE_Sestave-konstrukcij_korigirano-26-11-2019.pdf

in ekspanzijskimi trakovi tako, da je onemogočeno vsakršno odtekanje cementnega ... mrežica proti mrčesu črne barve, ki se montira po celotni površini fasade ... Pri vhodnih vratih v kuhinjo je stena za drsna vrata izvedena na ABsteno, zato.

3 načrt gradbenih konstrukcij - Občina Šoštanj

https://www.sostanj.si/files/other/news/135/1822313.1_NGK_KA.pdf

V jašek J3 se naveže kanalizacijski priključek. Menih. ... Svetli premer tipskih revizijskih jaškov na kanalih je 800 in 1000 mm, jaški kanalizacijskih priključkov so ...

3/1 – načrt gradbenih konstrukcij - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/razpisi/2016/Separatorji%20za%20oljne%20jame/2016_18_RTP%20Lava_PZI_tekst.pdf

Projekt obravnava obstoječi oljni jami oz. zbirna bazena za meteorno vodo pod ... vgradi še vodotesni, PE-HD Ø90 cm jašek za potrebe črpanja meteorne vode ...

3/3 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ ... - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/02_gradbene%20konstrukcije.zip/2017082411021661/?m=1503565336

Pozicija: jeklena konstrukcija. Osnovni podatki o modelu. Tower - 3D Model Builder 6.0. Radimpex - www.radimpex.rs. Registered to staticon ib. Datoteka:.

3.3 –načrt gradbenih konstrukcij - zunanja ureditev s fekalno in ...

http://sladkorna.ezdrav.si/PVS-SBT2/M3.3_ZU/tekstualni%20del-zunanja%20ureditev.pdf

3.3.5.2.13 Vzdolžni profil prestavljene fekalne kanalizacije. M 1:100/100. 3.3.5.3. Karakteristični profili. 3.3.5.3.1. Karakteristični gradbeni profili cest. M1:50.

Načrt gradbenih konstrukcij - Občina Ilirska Bistrica

https://www.ilirska-bistrica.si/mma/Statika-O%C5%A0Kute%C5%BEevo.pdf/20150812073417/?m=

Max. višina v slemenu bo znašala 9.71 m, max. višina na kapni strani bo 7.20 m. Za kritino se ... Na objektu so predvideni trije nadstreški v jekleni izvedbi.

mapa 3 načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti pzi

https://www.novagorica.ozrk.si/f/docs/razpisi/180315-Humanitarni-center-RK-Slovenije-PZI-statika.pdf

Objekt je zasnovan kot jeklena skeletna konstrukcija z nosilnimi jeklenimi stebri in nosilci ter sovprežno betonsko ploščo. Stebri dvonadstropnega dela so HEA ...

4. Načrt gradbenih konstrukcij - Občina Bovec - Dolina Soče

https://obcina.bovec.si/dokumenti/Razpisi_2019/mostso%C4%8Da/3_Nacrt_gradbenih_konstrukcij_Most_002_10_2018_GK.pdf

J1 Načrt jeklene konstrukcije in spoji. M 1:50,25,10 ... kvadratne cevi 100/100/8 mm, ki povezujejo zgornji tlačni pas in prečnike, vroče valjane profile. IPE 220, ki ...

Nacrt arhitekture.pdf - Eles

https://www.eles.si/Portals/_default/JN_DOC/260Nacrt%20arhitekture.pdf

3 apr 2012 ... betonske plošče zatesni s trajnoelastičnim ... elementov z enkratno uporabo lesa. m2 ... ~opomba: varnostna folija (imitacija peskanega stekla).

Načrt Arhitekture - risbe

https://www.divaca.si/mma/nacrt_arhitekture__risbe/2015102910411226/?m=1446111670

kapna lega. 16/16 cm. هSLURYHF. 10/10 cm. 9(ن$/2 les. nosilec. 20/60 cm slemenska lega. 16/16 cm. YHهDOND. 20/20 cm vmesna lega. 16/20 cm razpora.

načrt arhitekture a 115/15 1.1 - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2020/02/115-15-PZI_VRTEC-ROGATEC_NACRT-ARHITEKTURE.pdf

vsa vrata so minimalne svetle širine 80cm, na vratih so razločno vidne, dosegljive ... se na stikih obdelajo z armirnimi bandažnimi trakovi, izravnanimi z izravnalno maso. ... Za zagotavljanje zvočne izolacije proti udarnemu zvoku so vse konstrukcije (stene, ... 69 mreža proti mrčesu pri leseni prezračevani fasadi; U profil dim.

1 – načrt arhitekture - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2019/05/1_Arhitektura.pdf

rahlo dvignjena lesena terasa (deck), na njenem robu pa v liniji stene nadstropja stebrišče z enakomerno ... Za potrebe objekta je izdelati načrt strojnih napeljav zunanjega vodovodnega priključka v skladu z izdanim ... klop z vgrajenimi svetili.

načrt arhitekture a 131/16 1.1 - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2017/06/131-16-PZI_kuhinja-OS-rogatec_nacrt-arhitekture.pdf

... njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod-konstrukcije, vzorci ... obložene z MDF oblogo in obojestransko laminirana (ultrapas), krilo deb.

2 Načrt krajinske arhitekture - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2017/03/11-02-PZI_VRTEC-ROGATEC_NACRT-KRAJINSKE-ARHITEKTURE.pdf

Sestava MI – peskovnik: - mivka za otroška igrišča s certifikatom o primernosti, 30cm,. - ločilni sloj PES filc 200g/m2,. - zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec ...

1 načrt arhitekture - Občina Kanal ob Soči

http://www.obcina-kanal.si/mma_bin.php?id=2019052408111449

Fasadni pas A2. M=1:20. 1.5.14. Fasadni pas B1. M=1:20. 1.5.15. Fasadni pas B2. M=1:20. 1.5.16. Fasadni pas C3. M=1:20. 1.5.17. Tloris in fasadni pas okno z ...

1 – načrt arhitekture - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=22377

sloj prane frakcije 4-8 mm za polaganje pranih plošč. - filc gostote 250 g/m2 kot ločnica med frakcijama. - sloj prane frakcije 16 - 32 mm za zasip podstavka ...

1.1 NACRT ARHITEKTURE Tehnicno porocilo dopolnitev ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/GSV/GSV-javna-narocila/43009-12/2019/1.1_NACRT-ARHITEKTURE_Tehnicno-porocilo_dopolnitev-oktober-2019.pdf

Projektant (naziv družbe). ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.. Sedež družbe. Vrtača 8, 1000 Ljubljana. Vodja projekta izr. prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž arh ...

Načrt Arhitekture Investitor - Občina Loška dolina

https://www.loska-dolina.si/mma/-/2018061212365886/

12 jun 2018 ... Og.2– panelna kovinska ograja – tloris, pogled, prerez , detajl ... 4.00m možnost namestitve zatemnitvene zavese, ki bo ustvarila zaodrje.

naslovna stran načrta 10. načrt krajinske arhitekture

https://www.slo-zeleznice.si/images/skupina/Javni_razpisi/2019/167.19.ZU_final.pdf

1 jul 2019 ... cementna valovitka - zato je potrebno posebej upoštevati zakonodajo s tega področja. D. Gradbeni odpadki. Odkopanega terena, zemlje nismo ...

0-1 Načrt arhitekture - Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in ...

https://www.svsgugl.si/wp-content/uploads/2019/08/ARHITEKTURA.pdf

Na izolacijske sloje se izvede mikroarmiran beton (T- n-01, T-n-03) ali OSB plošče (T-n-02) kot podlaga za izvedbo finalnih tlakov, ki so lahko Ladijski pod (T-n-.

1 - NAČRT ARHITEKTURE OBČINA DIVAČA Kolodvorska 3a 6215 ...

https://www.divaca.si/mma/nacrt_arhitekture__tekst/2015100213122955/?m=1443784349

2 okt 2015 ... S1 leseni zatrep (nad centrom za starostnike) ... Sekundarna les. podkonstrukcija, leseni morali, horizontalni, dim. 6/8cm. 8 cm primarna les.

1.1 NACRT ARHITEKTURE Tehnicno porocilo dopolnitev oktober ...

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/GSV/GSV-javna-narocila/43009-12/2019/1.1_NACRT-ARHITEKTURE_Tehnicno-porocilo_dopolnitev-oktober-2019.pdf

Datum izdelave april 2019 – dopolnitev oktober 2019 ... 0.5 ure zamika. Po vgradnji teraco sloja se beton ... Eventuelno je dovoljen premik površine do 5mm, pri ...

D71201-6K_01 Načrt s področja krajinske arhitekture.pdf - Eles

https://www.eles.si/Portals/_default/JN_DOC/701_13315_D71201-6K_01%20Na%C4%8Drt%20s%20podro%C4%8Dja%20krajinske%20arhitekture.pdf

7 jun 2019 ... okrasna japonska češnja (Prunus serrulata),. • magnoljia (Magnolia soulangeana),. • gubastolistna brogovita (Viburnum rhytidophyllum),.

prizidek k osnovni šoli vič 1 načrt arhitekture pzi - Osnovna šola Vič

http://www.osvic.si/files/2018/09/PZI_arhitektura.pdf

V garderobah je predvidena klop in lesena obloga z obešalnimi kljukicami. Vidni deli opreme so iz furniranega hrasta, korpusi omar pa v iveralu, v barvi po ...

Procjena seizmičke arhitekture kao veze između arhitekture i ...

https://hrcak.srce.hr/file/48572

4 Dec 2008 ... Znanstveni prilozi |Scientific Papers. 16[2008] 2[36] PROSTOR 155. Tomaž Slak, Vojko Kilar. Assessment of Earthquake Architecture as a Link.

Označevanje živil izboljšane sestave

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Kmetijska-Zivilska/Vsebine/dogodki-priponke/SEMINAR%20PRE%C5%BDIVI/5_Srdarev%20Tamara.pdf

5 apr 2019 ... Obvezna označba hranilne vrednosti (običajno predstavljena v obliki hranilne tabele ali v linearnem zapisu) vključuje: • energijsko vrednost; in ...

Izboljšanje sestave živil in označevanje

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/185-izboljsanje-sestave-zivil-in-oznacevanje-dr-petra-medved-djurasinovic-gzs

in referenčne vrednosti za vnos hranil (ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, vitamini in minerali), ki so specifični glede na spol, starost in telesno dejavnost.

DOLOČEVANJE SESTAVE RAZTOPINE NATRIJEVEGA KLORIDA

http://dijaski.net/get/kem_vaj_dolocanje_sestave_raztopine_natrijevega_klorida_01.pdf

koncentracijo in množinsko koncentracijo. Seznam laboratorijskega inventarja, pripomočkov in kemikalij: - vzorec raztopine NaCl. - morska voda. - izparilnica. -.

skupinske sestave 1. prvenstvena tekma - slosport

http://old.slosport.org/images/novice/2015foto/1502Bilten1PTskupinske2015-1.pdf

22 feb 2015 ... GD Vrhnika. Urša Cvetko, Ines Fefer. KRG TiM. Rode Mojca, Horvat Valentina. 1. KŠRG Šiška – Ljubljana. 2. DŠRG Branik Maribor – Maribor. 3.

Določanje izotopske sestave vode - ISO-FOOD

http://isofood.eu/wp-content/uploads/2017/04/Vreca-1.pdf

7 apr 2017 ... 1H – protij, 2H – devterij in. 3H – tritij (radioaktiven;. 12,32 let). ➢. 16O, 17O in 18O. ➢ v molekuli vode možne različne kombinacije izotopov ...

stopnje izpostavljenosti in mejne vrednosti sestave betona

https://www.zabeton.si/datot/stopnje-izpostavljenosti-in-mejne-vrednosti-sestave-betona_zvonko_coti.pdf

EN 206:2013/prA1:2015 - spremembe. 1. Referenco prEN 13055, Lahki agregati za beton, malto, injekcijsko malto, bitumenske zmesi, površinske prevleke ter ...

delavnico na temo pravilne izbire živil in sestave kakovostnega ...

http://www.lekarnanaklik.si/Images/NasvetFarmacevta/dokumenti/CL%2033%20Kako%20v%20siroki%20ponudbi%20hrane%20izbirati%20kakovostna%20zivila%20in%20pripraviti%20kakovosten%20jedilnik.pdf

zamrznjena špinača s smetano ali z maslom. Pri predelavi živilo izgubi mnogo hranilnih snovi. Dodana je tudi maščoba, ki poveča njegovo kalorično vrednost.

Lepko M. Primerjava sestave nekaterih krmnih mešanic za pse. Dipl ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zootehnika/vs_lepko_mateja.pdf

PB University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Animal Science ... dog food mixes for adult dogs in one of the most popular pet shops in Slovenia. In the ... Mr. Pet. Trgovina za vaše ljubljenčke. http://trgovina.mrpet.si/article.asp?

analiza vrstne sestave rastlin v domačih zeliščnih likerjih - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5289/1/Nika_Klobu%C4%8Dar_-_Diplomsko_delo.pdf

likerjev (latinsko in slovensko ime, kdaj cveti, kje raste, uporabni del). ... se je že zmanjšala na kritično stopnjo (npr. alpski glavinec, klasnata tavžentroža in vrtna.

PZI sestava konstrukcij

https://www.ajdovscina.si/mma/PZI%20sestave%20konstrukcij%20%28rekonstrukcija%20vrtca%20na%20Colu%29/2016012910013378/?m=1454058093

betonski tlakovci. -npr. linija oblak basic, tip: "opeka" dim.. 10x20cm. -na pripravljeno utrjeno podlago 8cm posteljice iz finega peska. STENSKE OBLOGE.

Utrjevanje konstrukcij - Gras

https://gras.si/uploads/gras123/public/_custom/Reference/Utrjevanje_konstrukcij.pdf

GRAS d.o.o., Dimičeva ulica 12, Ljubljana. Izvajanje specialnih sanacijskih del in izvedbeni inženiring. Skladišče Lesnina Hoče ...