KRALJESTVO GLIV -glive se po zgradbi in načinu razmnoževanja ...

-prave glive delimo na nižje (plesni) in višje glive (prosto in zaprtotrosnice). Zaprtotrosnice: -kijasto oblikovan sporangij, ki ga imenujemo ask in v njem nastane 8 ...

KRALJESTVO GLIV -glive se po zgradbi in načinu razmnoževanja ... - Sorodni dokumenti

KRALJESTVO GLIV -glive se po zgradbi in načinu razmnoževanja ...

http://dijaski.net/get/bio_sno_glive_03.pdf

-prave glive delimo na nižje (plesni) in višje glive (prosto in zaprtotrosnice). Zaprtotrosnice: -kijasto oblikovan sporangij, ki ga imenujemo ask in v njem nastane 8 ...

GLIVE SLUZAVKE PRAVE GLIVE - svoje kraljestvo - hitinasta cel ...

https://dijaski.net/get/bio_sno_glive_02.pdf

so steljčnice telo:steljka – nimajo razvitih organov in tkiv. - njihovo telo sestavljajo hife nitke, sestavljene iz celic. **sifonalna steljka. ******** trihalna steljka. 1.

Kraljestvo gliv (fungi)

https://sc-s.si/joomla/images/2-3-2-REK-Kraljest.-gliv-GR.pdf

Višje glive. Delitev na: - zaprtotrosnice (Ascomycotina),. - prostotrosnice (Basidiomycotina). Hife obojih so septirane (večcelične).

o zgradbi snovi, ii. del - Presek

http://www.presek.si/3/3-3-Strnad.pdf

je nevtron brez naboja, je bilo njegov obstoj težko dokazati. V jedru je poleg Z protonov še A-Z nevtronov. Kot veže elektrone v atomu električna ·sila, mora neka ...

100-letnica izobraževanja v zgradbi oš stoperce - Občina Majšperk

https://www.majsperk.si/Majspercan/MajspercanAvgust2015.pdf

21 avg 2015 ... s svojim bendom in ji zapel pesem Ko so lipe cvetele ter ji podaril lipov list. Umetniško društvo Ustvarjalec je na oder zraven delavcev pripeljalo ...

OPTIMIZACIJA RAZMNOŽEVANJA ZELENIH POTAKNJENCEV PRI ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_podvrsnik_valentina.pdf

Juniperus sabina L (smrdljivi, strupeni brin). Grmast iglavec z razprostrto krošnjo. V višino meri do 4 m, v širino pa 3 – 5 m. Je prezimno trdna vrsta, rdeče rjavo ...

PRIMERJAVA VEGETATIVNEGA RAZMNOŽEVANJA Z DELITVIJO ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_flajsman_silva.pdf

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA. ŠK Vs. DK UDK 635.92:582.573.21:631.532 (043.2). KG okrasne čebulnice/razmnoževanje rastlin/vegetativno ...

USPEŠNOST RAZMNOŽEVANJA LESKE (Corylus avellana L.) Z ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_bester_ursula.pdf

rod - Corylus (leska). Navadna leska je velik, listopadni grm, lahko pa tudi do 7 m visoko drevo. Drevesna krošnja je močno razvejana in gosta. Koreninski ...

USPEŠNOST RAZMNOŽEVANJA VRTNIC - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/du2_zore_taja.pdf

'Rosanna' in grmasta vrtnica 'Centifolia Variegata' ter podlaga Rosa multiflora. V poskusu smo v enem izmed obravnavanj uporabili tudi hormon IBA. Ugotavljali.

TEHNIKE RAZMNOŽEVANJA PEHTRANA - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_zajc_sabina.pdf

KG razmnoževanje rastlin / tehnike razmnoževanja / pehtran / Artemisia dracunculus L. / vegetativno razmnoževanje / potaknjenci / delitev rastlin / koreninjenje / ...

Optimizacija razmnoževanja z zelenimi potaknjenci - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_orlcnik_marjeta.pdf

2.2.2 Vegetativno razmnoževanje. 4. 2.2.2.1 Zeleni potaknjenci. 5. 2.3. RAZMERE ZA USPEŠNO UKORENINJENJE POTAKNJENCEV. 5. 2.3.1 Pomen različnih ...

OPTIMIZACIJA RAZMNOŽEVANJA AMERIŠKEGA KLEKA (Thuja ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_slatnar_gasper.pdf

smo se osredotočili na ameriški klek (Thuja occidentalis L.). Poskus smo zasnovali kot dvofaktorski s tremi ponovitvami pri sortah 'Columna' in 'Sunkist'.

Razmnoževanje gliv - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Naravovarstveni-nadzor/Usposabljanje/SlavkoSerod_glive.pdf

Jelkov bradovec (Hericium alpestre). 43. Page 44. Koralasti bradovec (Hericium coralloides). 44. Page 45. Resasti bradovec (Hericium erinaceus). 45 ...

načini razmnoževanja invazivnih tujerodnih rastlin v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4760/1/Maru%C5%A1a_Hribar_Skubic_Diplomsko_delo.pdf

26 jul 2017 ... pa je prisotnih premalo osebkov za uspešno razmnoževanje (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016). Tudi če se vrsta uspešno naseli, še ne pomeni, ...

Možnosti razmnoževanja sobne kale - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kastelic_damjana.pdf

25 jul 2008 ... Poznavanje tehnike razmnoževanja sobne kale (Zantedeschia aetiopica Spreng.) je eden ... Sobne rastline so v zaprtih prostorih nepogrešljive, saj nas pomirjajo, sproščajo in ... se tudi pri cvetenju ne pojavljajo velike razlike.

Glive

https://dijaski.net/get/bio_ref_glive_03__predstavitev.pdf

preplet. Glive pridobijo del hrane. Drevo dobi nekatere snovi iz zemlje. Gobe se razmnožujejo s trosi. Plesen je ... http://www.e-netsi.si/si/zidna-plesen.html ...

Razmnoževanje gliv – prostotrosnice - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Naravovarstveni-nadzor/Usposabljanje/SlavkoSerod_glive.pdf

Primer klasifikacije za poletni goban (Boletus reticulatus) Schaeff. (1774) : ❚. Deblo. Basidiomycota ... Rumeni privihanec (Buchwaldoboletus hemichrysus). 31 ...

možnost razmnoževanja različnih sort jablan z zelenimi potaknjenci

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_mesko_polona.pdf

Opravljeno je bilo na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete in v plastenjaku ... Jablano lahko cepimo na različne podlage (šibke, srednje bujne, bujne), ki jih izberemo glede na ... Osnovna metoda razmnoževanja jablane je cepljenje.

OBLIKE RAZMNOŽEVANJA ŽIVIH BITIJ Poznamo dve obliki: - spolno

https://dijaski.net/get/bio_sno_razmnozevanje_zivih_bitij_01.pdf

združitvi teh. Spolne celice ali gamete ... OPLODITEV – je združitev jeder moške inženske spoolne celice. ... Spolna oblika ali PARTENOGEZA / deviška rodnost:.

glive - gobe.si

http://www.gobe.si/dokumenti/ZIT_Glive.pdf

(Oomycetes), zaprtotrosnice (Asco- mycetes) in odprtotrosnice (Basidi- omycetes). Pomen gliv za človeka lahko v marsičem primerjamo s pomenom bakterij.

Kraljestvo

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/121-zlozenka-poklickmeta-in-pomen-lokalne-samooskrbe/file

Nečlenarji. Maločlenarji. So zvezdasto somerni morski organizmi, premi- kajo se z brazdnimi nožicami in s pomočjo vod- nega sistema. Ločimo morsko zvezdo ...

Operativni seznam gliv Slovenije

http://www.gobe.si/dokumenti/OSGS__20130907.pdf

7 sep 2013 ... rumeni jurček, rumeni užitni goban. 116. ... žametasti goban, svetla podvrsta, queletov goban ... rožnati ded, babka, berač, brezji goban, brezov.

VSEBNOSTI Cd, Pb, Hg IN As V TROSNJAKIH GLIV lZ GOZDNATE ...

http://www.gozdis.si/zbgl/2002/zbgl-67-1.pdf

Leccinum melanum. 0,68 brezov ded. Leccinum scabrum z. 2,08. ) ) l. 2,08. 0,52. 3,64. Luoliivke /.JaiJlzs macesnov goban .lnilhts orcvillpi. 5. 5,91 5,39. 4,35.

1. CEPLJIVKE 2. GLIVE 3. RASTLINE

https://dijaski.net/get/bio_ref_rastlinski_sistem_01.pdf

Cepljivke delimo na tri dele: - bakterije. - arhebakterije. - modrozelene cepljivke. Preprostost zgradbe pri cepljivkah je izvirna. Cepljivke so starinska oblika ...

BAKTERIJE, GLIVE IN LIŠAJI

https://dijaski.net/get/bio_vaj_bakterije_glive_in_lisaji_01.pdf

Tako živijo kot gniloživke (saprofiti) na odmrlih rastlinah in živalskih ostankih; kot zajedavke v živih organizmih in kot simbionti. Največ jih najdemo na vlažnih in ...

KRALJESTVO CEPLJIVK

https://dijaski.net/get/bio_sno_cepljivke_06.pdf

parazitne (salmonela), gniloživke(saprofiti). - Avtotrofi: kemosintetske(dobivajo energijo potrebno za sintezo ATP v kem. reakcijah,ko oksidirajo anorganske ...

Kraljestvo ŽIVALI

https://sc-s.si/joomla/images/2-3-4-1-REK-Kraljest.-%C5%BEival.-GR-2015-2016.pdf

1. vrtinčarji (Turbelaria),. 2. sesači (Trematoda). 3. trakulje (Cestoda). • vrtinčarji živijo v morjih in celinskih vodah;. • sesači in trakulje pa so notranji zajedavci;.

Prispevek k poznavanju podzemnih gliv v Sloveniji

http://www.gobe.si/dokumenti/PodzemneGlive.pdf

(gobe), ki jih lahko vidimo s prostim očesom, mikro- ... rastejo v globini nekaj centimetrov pod površino tal. ... njaki nekaterih vrst rastejo (za podzemne glive je.

glive - Gobarsko društvo Lisička

http://www.gobe.si/dokumenti/ZIT_Glive.pdf

V resnici so glive danes izjemno po- membne v živilski industriji ... Glive (gobe, fungi) so he terotrofni ... da se nekatere gobe pojavljajo samo v bližini določenih ...

GLIVE – NADLOGA ALI BLAGOSLOV? - gobe.si

http://www.gobe.si/dokumenti/ZIT_Glive.pdf

V resnici so glive danes izjemno po- membne v živilski industriji in medi- cini, najdemo pa jih celo na področju izdelave glasbil (uporaba gliv za spre-.

Kraljestvo rastline (Plantae)

https://sc-s.si/joomla/images/2-3-3-1-REK-Kraljest.-rast.-alge-mah.-GR.pdf

Zgradba evglene. 1 - biček, 2 - očesna pega, 3 - škrob, 4 - kloroplast, 5 - vakuola, 6 - celično jedro. Vir: Zgradba evglene; pridobljeno 12. 12. 2012 ...

Združeno kraljestvo - ZZZS

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/20948c4e-b242-4b2b-a2f3-e357c9b0c9ec/INF_Zdru%C5%BEeno kraljestvo_ver2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m.R8U30&ContentCache=NONE

V Angliji: zdravstveni organi. Na Škotskem: Zdravstveni svet. V Severni ... ki ga obiščete, pripada Državni zdravstveni službi (National Health Service – NHS).

Kraljestvo cepljivke (Monera)

https://sc-s.si/joomla/images/2-3-1-REK-Kraljest.-cepljivk-GR.pdf

evkarionti;. • murein je mrežasta molekula;. • zgrajen je iz dolgih vzporedno potekajočih polisaharidnih verig; med seboj se povezujejo s kratkimi verigami.

začetni tečaj spoznavanja gliv determinator pripravnik

http://www.gobe.si/dokumenti/Zacetni_tecaj_2014_2.pdf

bela polţevka. 41. Hygrophorus russula zajetna polţevka. 42. Hypholoma fasciculare navadna ţveplenjača. 43. Kuehneromyces mutabilis mala štorovka ...

proučevanje protibakterijskega učinka ekstraktov gliv studying ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_zelko_mateja.pdf

Boletus calopus (leponogi goban). Leccinum scabrum (brezov ded). Suillus bovinus (prožna lupljivka). Suillus granulatus (ovčarska lupljivka). Suillus variegatus ...

VLOGA GLIV Candida spp. PRI BOLEZNIH USTNE SLUZNICE The ...

http://www.zobozdrav-vestn.si/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=167&Itemid=41

1 mar 2011 ... ustne kandidoze sta psevdomembranska kandidoza ali soor in eritematozna atrofična ... V ustni votlini je najpogostejša Candida albicans, ki.