Velika raznolikost gliv majhnega gozda v Braslovčah - Osrednja ...

19 feb 2019 ... gliva, ki jo uvrščamo med zaprtotrosnice - deblo. Ascomycota (foto: Ana Mia & Bine Bedjanič). SLIKA 4: Smrekova sirovka (Lactarius deterrimus).

Velika raznolikost gliv majhnega gozda v Braslovčah - Osrednja ... - Sorodni dokumenti

Velika raznolikost gliv majhnega gozda v Braslovčah - Osrednja ...

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903677.pdf

19 feb 2019 ... gliva, ki jo uvrščamo med zaprtotrosnice - deblo. Ascomycota (foto: Ana Mia & Bine Bedjanič). SLIKA 4: Smrekova sirovka (Lactarius deterrimus).

raznolikost v žički kartuziji - Osrednja knjižnica Celje

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200708294.pdf

samostana, pa je nastala župnijska cerkev v Konjicah. ... izvolili novega papeža, Aleksandra V. (1409 - 1410), pa je prišlo do še večjega ... Predstojnik je tedaj.

internacionalizacija majhnega proizvodnega podjetja: primer ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/opara1355-B.pdf

Slika 8: O – L – I pogoji multinacionalnih podjetij, ko vlagajo v tuje investicije ............ 14 ... podjetniškim obnašanjem, ki je agresivno in išče poslovne priložnosti, medtem ko drugi vpliva na ... primernega zastopnika (Hisrich, 2010). Podjetje ...

RAZNOLIKOST POKLICEV

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805083.pdf

1.1 Izbira in opis raziskovalnega področja. ... 3.1 VETERINAR . ... Hipoteza 6: Anketiranci si pridobijo informacije za izbiro poklica v raznih knjigah. Hipoteza 7: ...

Razmnoževanje gliv - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Naravovarstveni-nadzor/Usposabljanje/SlavkoSerod_glive.pdf

Jelkov bradovec (Hericium alpestre). 43. Page 44. Koralasti bradovec (Hericium coralloides). 44. Page 45. Resasti bradovec (Hericium erinaceus). 45 ...

BIODIVERZITETA biotska raznolikost - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/10_Biodiverziteta.pdf

Ekoremediacija je uporaba naravnih sistemov za varovanje in obnovo okolja. Gre za zaščito ali obnovo že degradiranih okolij s pomočjo naravnih sistemov in ...

Uganke iz gozda - GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2015/10/GoForMura-uganke-iz-gozda.pdf

To pa že ni več uganka! Vsem je znana ta pretkanka: grde njene so navade, nič ne prosi, samo krade. Ko gre petelinček spat, ga zgrabi kar za vrat. (lisica).

izjava lastnika gozda - ZGS

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/Javnost/PRP_2014_2020/izjava_fizicne_osebe.pdf

IZJAVA UPRAVIČENCA USPOSABLJANJA – fizične osebe (lastnik/ ... izjavljam, da sem lastnik gozda in da je ... 2 Zadostuje navedba ene parcelne številke.

RAZNOLIKOST ZNOTRAJ VRSTE

https://dijaski.net/get/bio_vaj_raznolikost_znotraj_vrste_07.pdf

izmeri razdaljo med vozlom in palcem,. • razdaljo med očesnima lokoma si izmerite vsi v skupini,. • uredi podatke, izdelaj diagram in izračunaj srednjo vrednost ...

Odkrijmo zaklade gozda

http://lu-kocevje.si/wp-content/uploads/2013/08/Pr_OdkrijmoZG.pdf

Idejo o gozdni učni poti je leta 1992 skušala oživiti skupina inženirjev iz ... spoznajo posebnosti predstavljenih rastlinskih vrst (listi, plodovi, les, oblika drevesa -.

Kraljestvo gliv (fungi)

https://sc-s.si/joomla/images/2-3-2-REK-Kraljest.-gliv-GR.pdf

Višje glive. Delitev na: - zaprtotrosnice (Ascomycotina),. - prostotrosnice (Basidiomycotina). Hife obojih so septirane (večcelične).

Razmnoževanje gliv – prostotrosnice - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Naravovarstveni-nadzor/Usposabljanje/SlavkoSerod_glive.pdf

Primer klasifikacije za poletni goban (Boletus reticulatus) Schaeff. (1774) : ❚. Deblo. Basidiomycota ... Rumeni privihanec (Buchwaldoboletus hemichrysus). 31 ...

POGOSTNOST IN RAZNOLIKOST VEČSTAVČNIH POVEDI V ...

https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/download/3455/3158/

12 okt 2009 ... Preverjanje znanja skladnje večstavčnih povedi je sicer predvsem ... korpus za preučitev vseh večstavčnih povedi v vseh tipih besedil, zatem.

Operativni seznam gliv Slovenije

http://www.gobe.si/dokumenti/OSGS__20130907.pdf

7 sep 2013 ... rumeni jurček, rumeni užitni goban. 116. ... žametasti goban, svetla podvrsta, queletov goban ... rožnati ded, babka, berač, brezji goban, brezov.

VSEBNOSTI Cd, Pb, Hg IN As V TROSNJAKIH GLIV lZ GOZDNATE ...

http://www.gozdis.si/zbgl/2002/zbgl-67-1.pdf

Leccinum melanum. 0,68 brezov ded. Leccinum scabrum z. 2,08. ) ) l. 2,08. 0,52. 3,64. Luoliivke /.JaiJlzs macesnov goban .lnilhts orcvillpi. 5. 5,91 5,39. 4,35.

Izzivi vodenja za raznolikost - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-26-8.pdf

Otroci so s temi kartončki manipulirali, jih prestavljali, opazovali, izgovarjali ... Razpored klopi v razredu in sedežni red za slepega učenca morata biti stalna. Do-.

Javni poziv ESRR - Raznolikost podeželja

https://www.las-raznolikost-podezelja.si/wp-content/uploads/2018/09/Javni-poziv-ESRR.pdf

simbio. Colirolasko. Sloor. Vojnik. 2. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA IN PREDMET SOFINANCIRANJA. Okvirna višina razpoložljivih sredstev Evropskega sklada ...

kulturna raznolikost - Gimnazija Ilirska Bistrica

http://ilb-scpo.splet.arnes.si/files/2015/03/Referat-Kulturna-raznolikost.pdf

globalizacija, protiglobalizacija, etnocentrizem, kulturni relativizem, kulturna pluralnost, subkulture. Avtor: Jana Frank, 3. A/IB. Mentor: Gorazd Brne, univ. dipl. fil.

GENETSKA RAZNOLIKOST SALMONIDOV V POREˇCJU NERETVE

http://www.balkan-trout.com/pdf/Andrej_mag.pdf

je bilo porecje Neretve zavetišce sladkovodnih rib iz rek, ki se izlivajo v severni ... nadrazred Ochteichthyes, ribe kostnice ... druzina Salmonidae s poddruzinami:.

Nega gozda - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/Novice/Teden_gozdov/Brosura_ZGS_-_Nega_gozda.pdf

vrste, kot so brek, jerebika, mokovec, tudi češnja, lipa, lesnika, maklen, polj- ski brest, idr.. Med tistimi, ki potrebujejo več prostora, predvsem pa svetlobe.

Prispevek k poznavanju podzemnih gliv v Sloveniji

http://www.gobe.si/dokumenti/PodzemneGlive.pdf

(gobe), ki jih lahko vidimo s prostim očesom, mikro- ... rastejo v globini nekaj centimetrov pod površino tal. ... njaki nekaterih vrst rastejo (za podzemne glive je.

Biologija i raznolikost slatkovodnih školjkaša (Mollusca, Bivalvia)

https://zir.nsk.hr/islandora/object/pfos:1221/preview

školjkaša su Nearktičko područje (351 vrsta) i Neotropsko područje (226 vrsta). U Europi obitava 48 ... procijenjena je između 70.000 i 76.000 opisanih vrsta; od čega je oko 44.000 morskih, oko ... Slika 2. Primjerci raznih vrsta školjki bisernica.

filogenetički odnosi i genska raznolikost roda ... - Repozitorij PMF-a

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:6131/datastream/PDF/view

Grĉka. Bogutskaya, 1996. S. illyricus Heckel & Kner, 1858. Hrvatska. Kottelat i ... cavedanus (Osapska reka, Riţana; Heckel i Kner, 1858.) ... Evrotas (GRE). 1.

zvoki gozda - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_mlakar_mocilnik_jana.pdf

17 nov 2008 ... KG zvoki gozda/doživljanje zvokov gozda/gozd v slovenski umetni glasbi/ ... pajčevinasti zvoki groze, plahutanje sovinih peruti, glasovi čuka, ...

naravno pomlajevanje subalpinskega smrekovega gozda na pokljuki

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pisek_rok.pdf

delež slučajnih pripadkov v obdobju 1986 – 1995 v GGE Pokljuka povzpel na kar 58 %, k ... (nadmorska višina 940 m), (KLIMATOGRAFIJA SLOVENIJE 1995).

Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov mednarodni posvet ...

https://www.zrss.si/bzid/biodiverziteta/pdf/Zbornik_BZID_Biodiverziteta_2009_splet.pdf

8 maj 2009 ... niki, ki so se ukvarjali s klasifikacijo živih bitij na teme- lju načel moderne znanosti. V svojih zapisih je, zanimivo, omenjal tri kraljestva, poleg ...

primerjava naravne in umetne obnove gozda po vetrolomu na ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dn1_jerele_matej.pdf

KG naravna obnova/umetna obnova/sadnja/primerjava/vetrolom/Črnivec/2008. KK ... Populacijo umetne obnove sta gradili vrsti navadna smreka in gorski javor.

vrednotenje konjskega in traktorskega spravila lesa iz gozda

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_blazko_ambroz.pdf

Slika 5: Z verigo pripet hlod (foto: Blažko, 2014) in vlačilna kapa. (Tehniški muzej Slovenije, 2014). 6. Slika 6: Spravilne klešče (orodno kovaštvo Bizovičar, 2014).

KRALJESTVO GLIV -glive se po zgradbi in načinu razmnoževanja ...

http://dijaski.net/get/bio_sno_glive_03.pdf

-prave glive delimo na nižje (plesni) in višje glive (prosto in zaprtotrosnice). Zaprtotrosnice: -kijasto oblikovan sporangij, ki ga imenujemo ask in v njem nastane 8 ...

VLOGA GLIV Candida spp. PRI BOLEZNIH USTNE SLUZNICE The ...

http://www.zobozdrav-vestn.si/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=167&Itemid=41

1 mar 2011 ... ustne kandidoze sta psevdomembranska kandidoza ali soor in eritematozna atrofična ... V ustni votlini je najpogostejša Candida albicans, ki.

proučevanje protibakterijskega učinka ekstraktov gliv studying ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_zelko_mateja.pdf

Boletus calopus (leponogi goban). Leccinum scabrum (brezov ded). Suillus bovinus (prožna lupljivka). Suillus granulatus (ovčarska lupljivka). Suillus variegatus ...

začetni tečaj spoznavanja gliv determinator pripravnik

http://www.gobe.si/dokumenti/Zacetni_tecaj_2014_2.pdf

bela polţevka. 41. Hygrophorus russula zajetna polţevka. 42. Hypholoma fasciculare navadna ţveplenjača. 43. Kuehneromyces mutabilis mala štorovka ...

presoja varovalnega učinka gozda pred padajočim kamenjem nad ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dn1_noc_martina.pdf

V vse bolj obremenjenem okolju ima gozd izjemno pomembno vlogo pri ... t p o lo vic a. (8. 0. %. ) d re ve s je d o b ro s ta b iln ih. , vita ln ih. , s im e trič n ih. N o.

Raznolikost fižola v zbirki Kmetijskega inštituta Slovenije - Acta ...

http://aas.bf.uni-lj.si/december2012/15Sustar-Vozlic.pdf

5 dec 2012 ... Domestifikacija fižola je potekala v dveh, že ločenih ... številne avtohtone populacije in sorte fižola ... kmetiji še vedno najdemo stare domače.

Nega gozda: danes za jutri - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/Novice/Teden_gozdov/Brosura_ZGS_-_Nega_gozda.pdf

Za zaključek, sprehod z lastnikom gozda, ki ima rad svoj gozd. 54. 3 ... dovje, košeničica, resje, vzpenjalke (srobot, divji hmelj ...). Te konkurenčne ra-.

pomen gozdne pedagogike pri oblikovanju odnosa otrok do gozda

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_divjak_zalokar_luka.pdf

Slika 2: Kreativnost v gozdu (Divjak Zalokar, 2006) . ... Slika 7: Gradnja steze za gozdno žogico (Divjak Zalokar, 2006). ... En igralec je fotograf, drugi igra.