Glasilo občine Selnica ob Dravi - Občina Selnica ob Dravi

LEPO JE BITI SOSED V ULICI OB ... spoštovane bralke in bralci, želimo lepo jesen. ... V predstavi so uspešno zaigrali igralci, ki so nas zabavali že v prvi.

Glasilo občine Selnica ob Dravi - Občina Selnica ob Dravi - Sorodni dokumenti

Glasilo Občine Selnica ob Dravi MAJ 2018 - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/05/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-33.pdf

23 maj 2018 ... smo se pa tudi tožiti na sodiščih več kot drugi narodi. Osebno se ... Delovanje strani na mobilnih telefonih in tabličnih ... dimnih plinov in odpadnega zraka, nakup električnih ... umetnine: sonce, ježka, hišice … Zanimiv ... Avstriji in na Hrvaškem, jeseni 2018 pa sle- ... rabljenih in shranjenih plošč za more-.

Glasilo občine Selnica ob Dravi - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-10.pdf

LEPO JE BITI SOSED V ULICI OB ... spoštovane bralke in bralci, želimo lepo jesen. ... V predstavi so uspešno zaigrali igralci, ki so nas zabavali že v prvi.

Glasilo Občine Selnica ob Dravi OKTOBER 2018 - Občina Selnica ...

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/10/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-34.pdf

junija i n 10. junija 2018 v domu kulture Bistrica ob Dravi. Marija Štampfer je ... Naš novi član Mladen Railič je postal prvak v borbah -67kg ter tako ubranil naslov ...

Letno poročilo OŠ Selnica ob Dravi za leto 2018. - Občina Selnica ...

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2019/04/Letno-poro%C4%8Dilo-O%C5%A0-Selnica-ob-Dravi-za-leto-2018..pdf

11 apr 2019 ... Jožica OZMEC, ravnateljica OŠ Selnica ob Dravi. Osnovna šola Selnica ob Dravi. PRIPRAVLJAVEC/CI. GRADIVA: PREDLOG SKLEPA:.

dan odprtih vrat občine selni - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2020/01/Novice-januar-2020.pdf

Tečaj bo potekal v Osnovni šoli Selnica ob Dravi med 10. in 12. uro. Prijave in dodatne informacije dobite pri Jasni Maučnik na tel: 02/6730202 ali e-pošta.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2017/08/OPN.pdf

vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,. – cevovodi ... Prostostoječi objekti na območjih z dopustnim različnim oblikovanjem se lahko oblikujejo različno in iz različnih ...

Untitled - Občina Selnica ob Dravi

http://www.selnica.si/wp-content/uploads/2017/11/Odlok_o_spremembah_zazidalni_nacrt.pdf

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah. Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Selnica ob Dravi - prvo branje.

30 let - čestitamo - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-15.pdf

DEVETDESETLETNICO JE PRAZNOVAL. JOŽEF ŠOPINGER. 39. BUTALCI TEČEJO ZADNJI KROG. 40. S FOTOGRAFIJO SKOZI ČAS. 41. DOM ŠKORPIJON – ...

Srečno 2010 - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-8.pdf

Tisk: Agencija Novelus d.o.o.. Naklada: 1600 izvodov. Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo. Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo ...

Vabilo 5. seja. - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2019/11/Vabilo-5.-seja.pdf

4. Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi.

Heroji furajo v pižamah«. - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2019/07/Novice-junij-2019_TISK.pdf

Nina Kožar. Trenutno se v Sloveniji nahaja približno 70 knjigobežnic in odslej je na zemljevidu le-teh tudi Selnica ob Dravi. Želimo si, da bi naša knjigobežnica ...

Prenesi izvod seliniških novic (PDF) - Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Selni%C5%A1ke-novice-%C5%A1t.-29.pdf

Glasilo Občine Selnica ob Dravi | DECEMBER 2016 | številka 29. Selniške novice ... tudi vreme ni naklonjeno. Tukaj ste nasmejani in zbrani, ne glede na na-.

Selnica ob Dravi

http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVrd_SZ_Selnica_ob_Dravi_2008_02_00.pdf

za območje občine Selnica ob Dravi. Maribor, februar 2008. Slomškov trg 6, SI-2000 Maribor. Registracija: 1/32177/07, Matična številka: 1423215-006.

seLni e - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.os-selnica.si/files/2018/12/zapisni_2seje_sveta_starsev_3_12_18.pdf

seLni e@. SVET STARSEV 05 $ELNICA OB DRAVI. Mariborska cesta 30. 2352 Selnica ob Dravi. ZAPISNIK. 2. redne seje Sveta starlev OS Selnlca ob Dravl (v ...

3. krog OŠ LIGE: SELNICA OB DRAVI

http://www.wksaduplek.si/galerija/os-liga-3-2018/rezultati.pdf

OŠ Lenart. 1 .mesto Hannah Vela Rauter. OŠ Ivan Cankar Ljutomer. 2. mesto Nika Teraž. OŠ Ludvika Pliberška. 3. mesto Lana Ravnjak. OŠ Lovrenc na Pohorju.

Seznam učbenikov 1.-9. razred. - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.o-selnica.mb.edus.si/files/2019/06/Seznam_u%C4%8Dbenikov_19-20.pdf

20 maj 2019 ... RAZRED naziv predmet cena. N. Šefer, V. Kumše: LILI IN BINE 1, učbenik za ... naravoslovje v 7. razredu, založba DZS, EAN: 9789610202523.

letni delovni načrt - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.os-selnica.si/files/2019/11/LETNI-DELOVNI-NA%C4%8CRT.pdf

15 nov 2019 ... Zvonka Repnik. OPB II.,IV. – 22,4 ur. DOP/DOD –. 1 ura v 4.b. Damjana Očko pouk Duh 1. 2. 3.r. = 24 ur 3. (TJA 4.,5.r.) – 5 (LUM, SPO) = 22.

Publikacija 2018/19 - OŠ Selnica ob Dravi - Arnes

http://osselnica.splet.arnes.si/files/2018/09/Publikacija_%C5%A1ola_18-19.pdf

29 sep 2018 ... Selnica ob Dravi, Zgornja Selnica, Sveti Duh na Ostrem Vrhu in Vurmat – del. 4 ŠOLSKI ... EKO dan – Vreme in vplivi onesnaževanja. 24. 4.

porocilo o delu td 2015 - TD Selnica ob Dravi

http://tdselnica.si/wp-content/uploads/2013/03/porocilo-o-delu-td-2015.pdf

delavnica o javnih delih (Zavod za zaposlovanje Ruše),. - posvetovanja predsednikov TD Štajerske turistične zveze,. - posvetovanje Turistične zveze Slovenije v ...

Načrt varnih šolskih poti - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.os-selnica.si/files/2015/09/NA%C4%8CRT-VARNIH-%C5%A0OLSKIH-POTI_predlog.pdf

šolskih poti poda občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ... 2 NAČRTOVANJE VARNIH ŠOLSKIH POTI . ... avtobusnega prevoznika ARRIVA.

letni delovni načrt - OŠ Selnica ob Dravi - Arnes

http://osselnica.splet.arnes.si/files/2019/10/LETNI-DELOVNI-NA%C4%8CRT.pdf

21 okt 2019 ... Svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi dne 25. 9. 2019. Letni delovni načrt je sestavljen operativno. Možno je spremljati vse dejavnosti. Spremembe ...

izbor delovnih zvezkov, ki jih za šolsko leto ... - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.o-selnica.mb.edus.si/files/2019/06/Seznam_delovnih_zvezkov.pdf

20 maj 2019 ... LILBI, NOVO 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075928459. Učni kompleti Rokus - Klett 30,00. M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE ...

1 Spoštovani starši, učenci in sodelavci! Naša ... - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.o-selnica.mb.edus.si/files/2019/09/Publikacija_%C5%A1ola-19-20.pdf

2 sep 2019 ... Osnovna šola Selnica ob Dravi s svojo dejavnostjo izvaja vzgojno-izobraževalne vsebine za ... EKO dan – Vreme in vplivi onesnaževanja. 22.

Poročilo o izidu volitev v Občini Selnica ob Dravi, 18. 11. 2018

https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/11/Poro%C4%8Dilo-o-izidu-volitev-Ob%C4%8Dina-Selnica-ob-Dravi-2018.pdf

22 nov 2018 ... 759. 35,84. OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE SELNICA OB DRAVI. Tel.: 02 6730 202; Faks: 02 6730 214; e-pošta: [email protected] ...

Vzorec kataloga informacij javnega značaja - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.os-selnica.si/files/2019/10/Katalog-IJZ-O%C5%A0-Selnica-ob-Dravi-1.pdf

29 okt 2019 ... OSNOVNI PODATKI O KATALOGU IJZ. Naziv zavoda: Osnovna šola Selnica ob Dravi. Naslov: Mariborska cesta 30. Pošta: 2352 SELNICA OB ...

novičke občine radlje ob dravi - občina radlje ob dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-4-2017.pdf

JAVNI RAZPIS »SUMMER. FEST RADLJE 2017«. Občina Radlje ob Dravi je na spletrani stani http://www.radlje.si/razpisi-in- natecaji/1946/javni-razpis-summer-.

osnovna šola radlje ob dravi - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/seje/5_seja_2015/3_b_tocka_porocilo_osnovne_sole_radlje_ob_dravi_za_leto_2014.pdf

GEOGRAFIJA. Učenci Klementina Cifer. Mentor Branka Roškar. ZGODOVINA. Učenci Urška Jevšnik, Eva Nabernik, Klementina Cifer, Mihaela Orožen, Aja Onuk.

značilnosti delovanja pp radlje ob dravi - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/seje/19_seja_2017/4-a-tocka-policijska-postaja-radlje-ob-dravi.pdf

III. JAVNI RED. Število kršitev javnega reda: Leto. Skupno št. kršitev javnega reda. Kršitve po ZJRM-1*. Kršitve drugih predpisov po javnem redu. 2012. 266. 176.

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 - občina radlje ob dravi

http://www.radlje.si/doc2/projekti/Zapisniki_delavnic_po_6_lokacijah_NCS.pdf

vode za zalivanje, možnost zadrževanja vode kot mlaka ali ribnik ali pa uporaba ... Ker takih okoliščin skoraj nikjer ni, se polaga EPDM folija, ki je odporna in ne.

Projekt »VIS Radlje ob Dravi - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/strategija/VIS_Radlje_ob_Dravi_s_prilogami.pdf

5 Ključni cilji občine Radlje ob Dravi z zasnovo operativnih programov . ... Samostan (klošter), dvorec, Stari grad, Sv. Pankracij, Lekarna, Kalvarija, obnova ...

novičke radlje ob dravi - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-st-1-2018.pdf

Center aktivnosti. Koroške ponovno dobile možnost obiskovanja tečaja kvačkanja. Začetna ... čeprav le na osnovi okruškov spomina. Kulturni del programa so ...

Celostna prometna strategija Občine Radlje ob Dravi - Slovenska ...

http://sptm.si/wp-content/uploads/2019/04/Radlje-ob-Dravi-CPS-2017.pdf

STRATEŠKI STEBER 1: CELOSTNO NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE ... Slika 27: Potek turistične kolesarske poti v občinah Radlje ob Dravi, Muta in ... izvajata podjetji Arriva Štajerska d.d. in Koratur Avtobusni promet in turizem d.d..

P O S L O V N O P O R O Č I L O - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/seje/25_seja_2018/4-f-tocka-javni-zavod-sktm-radlje-ob-dravi.pdf

3.1 Poročilo za leto 2017 na področju mladine, kulture in sociale – Mladinski kulturni ... Summer Fest, katerega je obiskalo med 15.000 in 20.000 obiskovalcev.

OBČINA RADLJE OB DRAVI PRAZNUJE

http://www.radlje.si/doc2/novicke/Novicke_Obcine_Radlje_ob_Dravi_st_32_2015.pdf

11 sep 2015 ... V okviru občinskega praznika 2015 smo pripravili pester izbor prireditev. Vsako leto jih ... IN KONCERT SKUPINE PARNI VALJAK. ŠPORTNA ...

vabilo - Občina Radlje ob Dravi

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-st-16-2019.pdf

5 maj 2019 ... RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA. Podatke ... KS Remšnik s svojimi društvi, Občina Radlje obDravi, Župnija Remšnik.

Zloženka 2 - Občina Središče ob Dravi

http://www.sredisce-ob-dravi.si/wp-content/uploads/2015/05/Zlo%C5%BEenka-2.pdf

Zato jih pokličite na številko: 02/741-06-47, el. pošta: odpadki@kp- ... Za priključitev na optično omrežje pokličite podjetje TELEING na številko: 080-35-38,.