Prenesi PDF - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Matej Šekli. Filozofska fakulteta; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana. UDK 811.163.6'282.3:811.16. Slovanski knjižni mikrojeziki: ...

Prenesi PDF - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik - Sorodni dokumenti

Prenesi PDF - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/10/Sekli.pdf

Matej Šekli. Filozofska fakulteta; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana. UDK 811.163.6'282.3:811.16. Slovanski knjižni mikrojeziki: ...

dr g / iu JJ ~z R - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/02/Center-za-sloven%C5%A1%C4%8Dino-kot-drugi-tuji-jezik-ocr.pdf

45 Slovenščina na univerzi v Bruslju (Katjuša Zakrajšek). 49 Slovenščina na ... univerzah oz. visokošolskih institucijah v našem zamejstvu, prav tako na univerzah tistih držav, kjer živijo ... Usodna in univerzalna osmica. Numerična osnova v ...

ČAS ZA 1 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_Ucbenik_web_lockd.pdf

železniško postajo izlet večerjo slaščičarno sprehod kino letališče piknik park parkirišče obisk ... Preberi besedilo in napiši, kdo je kaj delal za vikend. ČAS ZA ...

ČAS ZA 2 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo2_DZ_web_lockd.pdf

Ali lahko živiš brez. (risanka, M)? –. 7. Ali lahko živiš brez. (sladkarija, M)? –. 8. Ali lahko živiš brez. (bombon, M)? –. 9. Ali lahko živiš brez. (žvečilni gumi, M)? –.

Avtorji - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/almanah-avtorji.pdf

poetry contains the traditional dualism of man torn between body and soul, between ... Pisatelj in igralec Andrej Rozman Roza se je rodil leta. 1955 v Ljubljani.

učbenik - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_Ucbenik_web_lockd.pdf

Učbeniški komplet, ki ga sestavljajo učbenik, delovni zvezek in zgoščenka, je pripravljen v skladu z Učnim načrtom za tečaj slovenščine za dijake tujce in z ...

Dobesednik - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Dobesednik_2016-17_1.pdf

iz avta sem si oblekla plašč in takoj ptiček je kakal na ... zvezdni utrinek, si lahko nekaj zaželite. ... Fotografiral pa jih je moj partner Janez, ki ga lahko spoznaš.«.

Download PDF - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/notranjost.pdf

V zadnjem delu priročnika so v Gradivu za fotokopiranje zbrane dodatne vaje, ki se ... Na naslednjem srečanju listke uporabite za utrjevanje besedišča. 6. Slovnica ... da ima slovenščina veliko nepravilnih glagolov in da se je obliko za prvo osebo ... Pogovor lahko usmerjate z ilustracijami, ki jih prinesete v razred (gl.

Spolno - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/bajic.pdf

Standardna klasifikacija poklicev z obema oblikama je bila v Sloveniji sprejeta leta 1997. Raba ženskih oblik pa je bila tematizirana istega leta na 33. seminarju ...

obdobja 37 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/11/Obdobja-37_zbornik.pdf

1 nov 2018 ... ... je našemu pesniku oni Nemec ugajal, ki mu je bil kakor i njemu sarkazem ... šolo (SSKJ 1970: 403), medtem ko je v obravnavanem obdobju ...

Untitled - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/04/Kriz-kraz-za-ucence_A4-WEB.pdf

DL1. KRIŽ KRAŽ. Page 5. POSLUŠAJ IN PRILEPI. N. DL2. KRIŽ KRAZ. Page 6. KRIŽ ...

Zele - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/Zele.pdf

Gložančev, Primož Jakopin, Mija Michelizza, Lučka Uršič in Andreja Žele. ... Vemo, kaj pravniku pomeni jezik, in svojevrsten posmeh slo- venščini je, da se kljub ...

Besedni zaklad - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/SBZ-1a_Prirocnik-za-ucitelje_nova.pdf

Čeprav je stran z naslovom Besedni zaklad postavljena v osrednji del vsake enote ... častiti čestitati čestitka češki četrtek čevlji čez čistiti človek čokolada čokoladni ... piknik pilot pipa piramida pisarna pisati pisati se pismo piškoti piti pivo plača.

Priročnik za učitelje - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/themes/centeraslo/files/PRIROCNIK%20ZA%20UCITELJE%20SBZ%201b_poglavja.pdf

lahko predvidevajo, da se bodo učili poimenovanja lokalov in drugih javnih prostorov. Če so že ... telefonski imenik v knjigi : iskanje po spletu, ... velika restavracija, sončna terasa, lokalna hrana ... 7) Študentska mesečna karta za fitnes stane:.

L'État, ce n'est pas moi1 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/10/Stabej.pdf

Program Zedinjena Slovenija (1848, Granda 1999), ki je predvidel upravno povezanost vseh slovensko govorečih v »enem kraljestvu«, s tem nikakor ni zahteval ...

predavanja prelom - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/ssjlk_40_zbornik.pdf

za govor. Čeprav so klepeti in e-pošta pisna sporočila, kažejo več bistvenih prvih ... kano i pleteno blago, žalni klobüki. ... za dobro fotko ti še mamo bi prodal.

Zbornik predavanj - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/ssjlk_42_zbornik.pdf

navljati, je obnova tekla tako počasi, da je v sedemdesetih letih krožila po Ljubljani ... verza romance Turjaška Rozamunda se npr. glasita: »Rozamunda grede v ...

Zimopis 2009 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Zimopis-2009.pdf

Pogosto pospravljam avto (pozimi, ker veliko sneži!). Potem ko pridem v Ljubljano, u im se slovenš ino na filofaks. Tanja je u iteljica. Zve er vedno delam doma o.

Posopis_13 (Popravljeno) - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Posopis_2013.pdf

angleška hrana, ob torkih italijanska hrana in tako naprej. ... kompliment in jo je povabil v svojo državo, da bi tam delala kot model ali igralka v filmu. Lepa.

lektoriranje in odgovornost - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/28-Vitez.pdf

Primož Vitez. Filozofska fakulteta, Ljubljana. UDK 81'25:81'26:81'271.16. Prispevek odpira temeljna vprašanja opredelitve jezikovnega poseganja v obstoječa ...

SEJO uvod 1 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/SEJO-komplet-za-splet.pdf

Lahko so tvorbne, sprejemniške, interaktivne ali posredovalne (gl. ... vključuje v interakcijo s sošolci pri skupinskem ali projektnem delu, piše vaje ali spis in ... nimi povedmi, v katerih so posamezni stavčni členi zastopani s po eno besedo (na ...

Vodnik po programu - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/Vodnik-po-programu-44.-SSJLK.pdf

slovenska opera. 12.30 Monika Kalin ... Renata M. Zamida: ... Sopranistka Mateja Stražar se je rodila v Ljubljani. Preden je ... Deluje kot koncertna in operna pevka ter profesorica petja. ... Mirje (italijanska hrana), Tržaška cesta 5,. Ljubljana.

Zivalska‹‹ ljubezen - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/06/SSJLK-53_Ivanovi%C4%8D.pdf

Že grški bog zdravilstva Askleipos je svojo zdravilno moč širil s pomočjo svetih psov (moč je imel pasji jezik). To verovanje se še danes odraža v francoskem ...

glagol: biti - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/SE-1_notranjost.pdf

Slovenščina ekspres 1. 9. 7. Dopolnite. a) sendvi__. __igareta š__ageti. __ava b) a__to gara__a tehnolo__ija dire__tor c) e__ro zdravni__. __estival novem__ ...

MRTVEČIH PESMI - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/11/Obdobja-37_Pisk.pdf

pesem iz Kardoševih Krščanskih cerkvenih pesmi (1848) in nekatere mlajše, ki jih je poslovenil kantor János Fliszár. Rokopisne pesmarice. Pesmarica ...

portal fran - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/34_1-Ahacic-Led-Per.pdf

slovarji, slovarski portal, Fran, leksikografija, sloven{~ina. The article ... Spletni portal Fran: slovarji In{tituta za slovenski jezik ZRC SAZU je od. 14. oktobra 2014 ...

Učni načrt - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/08/UN__dijaki_priseljenci.pdf

se mora na pouk dobro pripraviti, imeti mora pozitiven in motivirajoč odnos do poučevanja ... jih spodbuja in naj stalno razmišlja, kako bi jim olajšal pot do usvajanja jezika. Pri svojem ... Dijaki na R1 razumejo predvidljiva vprašanja v zvezi z osebno identiteto, če so ta povedana počasi in ... Se vidva že poznata? Me veseli.

prirocnik uvod xx6 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/SBZ_2-prirocnik-1.pdf

tke, Atene, Domžale, Murgle, toplice, Škocjanske jame …), da se ... na tešče, pregled, napotnica, ultrazvok, želodec. Ob prvem ... V spodnjem delu trebuha.

Namesto uvodnika - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Posopis_2011.pdf

A poznate Trbiž ali Tarvisio, kot se imenuje mesto po italijansko? Če živite ... V bližini stavbe je tržnica, nakupovalno središče, bolnišnica, park. Na koncu se mi.

Pogovarjajmo se naprej - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/Pogovarjajmo_se_naprej_notranjost_splet.pdf

Gradivo so prispevale: Beti Boškovič, Anja Butala, Katja Dragar Gorjup, Zorka Felicijan, Laura Fekonja,. Nataša Hribar, Svetlana ... posoda, cvreti, olje, štedilnik.

lirizacija romana - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/21-novak-popov.pdf

self-awareness, and linguistic exploration is presented with the analysis of the novels by Josip Stritar,. Ivan Cankar, Mi{ko Kranjec, Ciril Kosma~, Lojze Kova~i~, ...

Zimopis 2016 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Zimopis-2016.pdf

29 jan 2016 ... knjige in pobarvanke. Moja družina pogosto ... Nekoč je na osamljenem otoku sredi jezera Vana živela mlada in lepa princesa. Tamar, hčerka ...

Article 1161649 - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/Delo_4_7_14_ABK.pdf

pesmi Vsi so venci vejli. To je zame zakon, saj tudi jaz zelo rada pojem. Med pisateljicami mi je nekako naj- bližja Maja Novak, med pisatelji pa. Ivan Cankar.

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik Letno poročilo 2008

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/LP_2008.pdf

Opera. Slavica Budapestinensia, ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, Budimpešta, 2007. ... Miklavčič in Renata M. Zamida. Tudi letos smo ... Odličen glasbeni nastop sta pripravila sopranistka Mateja Stražar ter pianist Vladimir Mlinarić. ... enotnejših skupin, npr. italijanska (romanska), germanska, slovanska, tudi pri.

polpremi govor v sloven[^ini - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Vogrincic.pdf

spremnega izraza pojavljajo tudi primeri s spremnim izrazom (npr. si je mislil ... stim poro~anega govora za slovenski jezik, vendar sta polpremi in nepravi premi.

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik Letno poročilo 2013

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/LP_2013.pdf

Slovene.si. – PROLANG. – ZIP – Zgodnja integracija priseljencev ... romunski zgodovinar, diplomat, filozof in pisatelj Neagu Djuvara. Pogovor, ki je potekal.