Slovenski lingvistični atlas 2 - Fran

Uredila Jožica Škofic, Matej Šekli. Recenzirala Irena Stramljič Breznik, Marko Snoj. Izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zanj Marko Snoj.

Slovenski lingvistični atlas 2 - Fran - Sorodni dokumenti

Slovenski lingvistični atlas 2 - Fran

https://fran.si/203/sla-slovenski-lingvisticni-atlas-2/datoteke/SLA2_Komentarji.pdf

Uredila Jožica Škofic, Matej Šekli. Recenzirala Irena Stramljič Breznik, Marko Snoj. Izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zanj Marko Snoj.

Slovenski lingvistični atlas 1 - Fran

https://fran.si/150/sla-slovenski-lingvisticni-atlas-1/datoteke/SLA1_Atlas.pdf

T155 Trnovo (Ilirska Bistrica). N. T156 Jelšane. N ... magro худой. 1/97. V495 debel dick fat gros grasso толстый. 1/98. V496 trebušast dickbäuchig pot-bellied.

Slovenski lingvistični atlas 2 - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-komentarji.pdf

Recenzirala Irena Stramljič Breznik, Marko Snoj. Izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zanj Marko Snoj. Založila Založba ZRC, ZRC SAZU.

Izrazi za spolovila v gradivu za Slovenski lingvistični atlas in pri ...

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2330/2105/

Koštiálovimi narečnimi izrazi za moški in ženski spolni organ, kot jih je leta. 1909 objavil v prispevku z naslovom Slovenisches erotisches Idiotikon v re.

Slovenski pravopis - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1920Breznik.pdf

čna in se pišejo z malo začetnico, n. pr. mesto, gora ... z veliko, obči a imena in druge besede z malo ... čase itd., n. pr. božič, sv. večer, sv. dan (sveti večer, sveti ...

Slovenski pravopis. - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1899Levec.pdf

=»«ce>3H->-. Na Dunaju. V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig. 1899. ... Marathon: Maraton; Orion: Orion; Pan: Pan; Pithon: Piton;. Platon: Platon; Poseidon: ...

Fran Vesel - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/fran_vesel_e.pdf

Portret Marije Mine Vesel, domnevno Ljubljana, prvo desetletje 20. stoletja ... Tramvaj na nekdanji Prešernovi, sedaj Čopovi ulici v Ljubljani, domnevno po 1927.

Spletni portal Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana ... - ARRS

https://www.arrs.si/sl/dogodki/16/inc/odlicni/dr-hum/Ledinek.pdf

30 nov 2016 ... 11. 2016, Ministrstvo za kulturo. Spletni portal Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Izr. prof. dr. Kozma Ahačič.

Navodila hranilniki toplote Atlas - Atlas Trading d.o.o.

https://www.atlas-trading.si/resources/files/pdf/toplotne_crpalke/sanitarne/Hranilniki-toplote-Atas-navodila.pdf

Zalogovniki so primerni predvsem uporabi v ogrevalnih sistemih s toplotno ... povečanje za ogrevanje razpoložljive ogrevalne vode (shranjene toplote) in s tem ...

Umetniški stenski koledar FRAN 2017 - Založba Fran

https://zalozba-fran.com/sites/default/files/flyer-fran-kalender.pdf

Umetniški stenski koledar POGLEDI ANSICHTEN VIEWS. 50 x 42 cm, tisk na ... ISBN 978-3-902832-14-6, Založba Fran, Celovec, 2016, cena 20 €. Naročila ...

Navodila: Atlas AVK - Atlas Trading d.o.o.

https://www.atlas-trading.si/resources/files/pdf/elektricna_ogrevala/Atlas-AVK-navodila.pdf

Temp. Sensor = temperaturno tipalo. Thermostat = termostat. Tubal Heater = cevni grelnik. Circuit Unit = krmilno vezje. 1.Krmilna plošča. Konvektor je opremljen ...

Lingvisticni vodnik po znakopis gibopis knjiga - SignWriting.org

http://www.signwriting.org/archive/docs10/sw0937_SI_Lingvisticni_vodnik_po_znakopis_gibopis_knjiga.pdf

Kadar smo s kretnjo osredotočeni na oči oziroma kadar se dotikamo oči ali kadar ... odprte oči zaprte oči škilenje z očmi široko odprte oči na pol odprte oči.

Lingvisticni vodnik po znakopis gibopis knjiga - SignWriting

http://www.signwriting.org/archive/docs10/sw0937_SI_Lingvisticni_vodnik_po_znakopis_gibopis_knjiga.pdf

Peterokotnik je osnova za simbol takrat, ko so vsi prsti razprti ali pokrčeni, ne pa upognjeni. Še nekaj primerov drže roke z upognjenimi prsti: Bodimo pozorni na ...

Slovenski filmi 2005 −2006 Slovenian films ... - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/Slovenski_filmi_leta_2005-2006.pdf

13 jan 2015 ... skih in zgodovinskih, tistih zaradi katerih Slovenija je to, kar je, na meji, na ... designed puzzles, free games of associations, mysteries and pure admiration of the magical film ... Figota le Nero modro ostane doma. Na poti jih ...

Slovenski filmi Slovenian films Cannes 2007 - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/Vodic_2007.pdf

13 jan 2015 ... Slovenian Film Fund, CNC – Fonds Sud cinema (France), La. Communauté ... Born in 1961 in Ptuj. Graduated ... Vsak teden spored zaznamuje.

new films from slovenia novi slovenski filmi - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/New_york.pdf

13 jan 2015 ... desetletji velikokrat prekrita z umetno geopolitično oznako jugoslovanski film. Tako je nedavna jugoslovanska unifikacijska mednarodna ...

Slovenski filmi leta 2003-2004 - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/Slovenski_filmi_leta_2004.pdf

13 jan 2015 ... Slovenski filmski arhivi/Slovenian film archive. Filmski studio Viba ... ki jih imajo nastopajoči igralci v njegovi predstavi. Poleg tega se razkrije, ...

šolski grško-slovenski slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovar_gr_vzorec_0.pdf

Latinsko-slovenski slovar z izvirnim naslovom Dictionarium latino-carniolicum novomeškega kanonika Matije Kastelca (1620–1688) je ostal v rokopisu; v letih ...

Slovenski filmi leta 2008 - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/Vodic_2008.pdf

13 jan 2015 ... Petelinji zajtrk je bil v letu 2007 najbolj gledan film v ... 2007 Petelinji zajtrk – celovečerni film ... dren are slowly leaving the safe home nest.

slovenski regionalno razvojni sklad skozi čas - Slovenski regionalni ...

http://rrs.zrc-sazu.si/Portals/25/04-Slovenski-regionalno-razvojni-sklad-skozi-cas2.pdf

10 nov 2016 ... Majda Vidic Karo, MGRT. Bronislava Zlatković, MF. Danilo Krapec, RRA Mura (do 16.6.2016) mag. Lilijana Madjar, RRA LUR (od 16.6.2016).

Slovenski pregovori in reki iz rastlinstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_saselj_slovenski_1.pdf

Je suh ko kresilna goba. Je tečen ko ovseni žganci. Ječmen je najbolje sejati Lukežev teden. Kadar črešnja beli (cvete), petelin (divji) najbolj nori. Kadar črešnje ...

Slovenski filmi leta 2013 - Slovenski filmski center

https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2015/01/13/SFC_katalog_berlin_2013_.pdf

13 jan 2015 ... Audience Award for the Best Film and 5 more Vesna Awards at the 15th ... Gremo mi po svoje 2 _feature, 2013 _DCP, 1:2.35 (CinemaScope), ...

slovenski računovodski standardi (2016) - Slovenski inštitut za revizijo

https://si-revizija.si/datoteke/standardi/1533/srs-2016-www.pdf

rabe SRS 2016 spremeni računovodsko usmeritev za opredmetena osnovna ... Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. ... b) pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega delovanja;.

slovenski računovodski standardi - Slovenski inštitut za revizijo

https://si-revizija.si/datoteke/standardi/1444/srs-2016-knjiga-popravki-2018.pdf

ji in MSRP-ji. SRS 2016 so tako samostojni standardi in se ne sklicujejo več na ... nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. Nabavno vred- ... b) pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega ...

Slovenski pregovori iz rastlinstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_8_9_1936_saselj_slovenski.pdf

Če hrast še listje obdrži, bo mraz vse zimske dni. Če je prosinca mokrilo, ... Zbirki nekaterih pregovorov o žitih in sadju je prinesla »Mladika«. 1. 1934. in sicer o ...

Slovenski pregovori in reki - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_17_1944_saselj_slovenski.pdf

Je čemeren kakor hudouren oblak. Je dolg kakor fižoiovka. Je gledal ko lesen bog. Je gluh ko tnalo. Je kakor ogenj v slamnati strehi. Je mehak ko lipov les.

Slovenski pregovori iz živalstva - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_13_1940_saselj_slovenski.pdf

Konj. Človek se v muki, konj pa na poti spozna. Kadar konj ne more vleči, pa ga dajo ciganom. Se upre ko štatljiv konj. Koželj in koza. Dere naprej ko trmasti ...

SlovenSki dom 1929 - 2014 - Slovenski dom i Vijeće slovenske ...

http://www.slovenci-zagreb.hr/wp-content/uploads/2015/05/ODMEV-broj-54-1-web.pdf

območjih, kjer se je uporabljala cirilica, ali pa pod turško oblastjo. V Trubarjevi ... informacijo, je spletni prevajalnik lah- ko zelo priročna možnost, ko gre za.

Slovenski pregovori iz rudninstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_saselj_slovenski.pdf

Bodi z loncem ob kamen, ali s kamenom ob lonec, teško je loncu. Človek je trji od ... Prvi otrok (v zakonu) je zlato, drugi srebro, tretji pa blato. Pšenica pravi: Vrzi ...

atlas

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=492181

Sestavljata jo dve posebno oblikovani vretenci: atlas in axis. nosač (atlas). Je najvišje ležeče vretence. Nima značilne oblike vretenca, podoben je koščenemu ...

Slovenski pogledi - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/afganistan_-_slovenski_pogledi_vodnik_po_razstavi.pdf

Najvišje gorovje Hindukuš na severovzhodu doseže 7500 m. Na severu se spušča v stepsko Turansko nižavje do Amu Darje (antične reke Oxus, dolge 2540 km);.

NEMŠKO-SLOVENSKI STIKI V SLOVENSKI TOPONIMIJI

https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/download/6306/6034/0

slovenskega apel. senožet, mi pa ga ponazarjamo na primerih krajevnih imen Njiverce in Stoperce. Nasproten primer slovenske adaptacije nemškega imena je ...

Slovenski umjetnici na hrvatskim pozornicama - Slovenski dom i ...

http://www.slovenci-zagreb.hr/wp-content/uploads/2014/03/slovenski_umjetnici_na_hrvatskim_pozornicama.pdf

janje slovenskih umetnikov v hrvaški operni umetnosti, Branko Hećimović v gledališki umetnosti ... ne samo slovenski, ampak tudi hrvaški igralec. ... Sven Lasta,.

Kaj je Atlas okolja?

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja_help.pdf

12 jan 2009 ... Za zaposlene na ARSO je interni Atlas okolja dostopen na naslovu http://gis.arso.gov.si/gis. Dostop je mogoč le z geslom. Za uporabo Atlasa ...

popisni atlas.qxd

https://www.stat.si/doc/pub/prebivalstvo_naselja.pdf

v Sloveniji in kot prebivalce Slovenije upo{teval ... POPISNI ATLAS SLOVENIJE ... [tevilo prebivalcev ob popisih na sedanjem ozemlju Slovenije. TIPI POKRAJIN.

putovanja - Atlas

https://www.atlas.hr/documents/KATALOZI/Putovanja_2_2017_128str.pdf

1 lip 2017 ... Toskana i Cinque terre. 21. 17.-20.8. ... Osim Locorotonda kroz današnji izlet vidjet ćemo još neke male gradiće ... Cinque Terre, sve turističke pristojbe za ulaz autobusa u gradove te ... IBIZA-PALMA-BARCELONA. Cijena po ...