Evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi ... - Arso

8 jan 2020 ... 29. člen Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. ... PETROL d.d., Ljubljana.

Evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi ... - Arso - Sorodni dokumenti

Evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi ... - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20na%C4%8Drtov%20ABA.pdf

8 jan 2020 ... 29. člen Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. ... PETROL d.d., Ljubljana.

EVIDENCA NAČRTOV RAVNANJA Z ODPADNIMI ... - Arso

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20na%C4%8Drtov%20IBA.pdf

17 dec 2019 ... MPI-Reciklaža d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem. 2. Redux Recycling GmbH ... Ulica Mirka Vadnova 4, 4000 Kranj. Ulica 15. maja 11, ...

Evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi industrijskimi ... - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20na%C4%8Drtov%20IBA.pdf

17 dec 2019 ... člen Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami ... Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana- ... Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana-.

Evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca_na%C4%8Drti%20ravnanja%20z%20ONS.pdf

Saubermacher Slovenija d.o.o. zbirna centra: - Saubermacher Slovenija d.o.o., Spodnji Porčič. 4a, 2230 Lenart. - CRO Vrhnika, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

Evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Evidenca-nacrtov-ravnanja-z-odpadnimi-prenosnimi-baterijami-in-akumulatorji.pdf

17 dec 2019 ... Pameče 175, 2380 Slovenj Gradec. 5290406000. 57. ELEKTRONABAVA d.o.o.. Cesta 24. Junija 3, 1231 Ljubljana. 5003555000. 58.

Evidenca načrtov in skupnih načrtov ravnanja z izrabljenimi ... - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20nacrt%20gume.pdf

20 nov 2018 ... BARTOG D.O.O. TREBNJE. OBRTNIŠKA ULICA 018. 8210 TREBNJE. 64 ... 9000 MURSKA SOBOTA. 106. GODINA d.o.o.. OIC HRPELJE 22.

Evidenca načrtov ravnanja z izrabljenimi vozili - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca_nacrt_izrabljena_vozila_19122019.pdf

19 dec 2019 ... SIMET d.o.o. strojni ometi-fasade in zaključna gradbena dela ... Mazda Motors Slovenija, d.o.o., Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana. 10.

Evidenca načrtov ravnanja z izrabljenimi vozili - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Evidenca-nacrtov-ravnanja-z-izrabljenimi-vozili.pdf

CESTA 11, 1000 LJUBLJANA. 3. 35478-7/2011 A.M.MIKLAVC, Tehnični pregledi d.o.o. ... rezervnimi deli, Vrhnika, Sinja Gorica 11. SINJA GORICA 11, 1360 ...

EVIDENCA NAČRTOV IN SKUPNIH NAČRTOV ... - TRIGANA

https://trigana.si/wp-content/uploads/2013/09/Evidenca-skupnih-na%C4%8Drtov-OEEO-02072015.pdf

2 jul 2015 ... ZC SOLKAN. ZC BRANIK. ZC PRVAČINA. ZC HUM ... DINOS d.d., Skladišče SLOVENSKE KONJICE. Ob potoku 9, Slovenske Konjice ...

Evidenca dekontaminacij PCB naprav - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20PCB%20dekontaminacija_december%202019.pdf

11 dec 2019 ... EVIDENCA OSEB, KI IZVAJAJO DEKONTAMINACIJO PCB NAPRAV in imajo okoljevarstveno dovoljenje za. Datum objave: 11.12.2019.

Evidenca veletrgovcev z zdravili - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/veletrgovci%20zdravila.pdf

19 maj 2010 ... 12.10.2016. 63. MIC MENGEŠ d.o.o.. Levčeva ulica 16, 1234 Mengeš. 2. SLOPAK d.o.o., Vodovodna cesta 100, 1000. Ljubljana. 12.10.2016.

Evidenca proizvajalcev baterij in akumulatorjev - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20proizvajalcev%20BA.pdf

12 mar 2020 ... ELEMENTI IN MERILNA TEHNIKA. D.O.O.; TESLOVA ... ULICA 29, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE ... MEDIS-M TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO.

Evidenca proizvajalci ONS 25102019.xlsx - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20proizvajalci%20ONS.pdf

7 dec 2018 ... 1330 Kočevje. 28. 4. 2010 skupni načrt. 22. Svečarstvo Šubic Gregor s.p. ... JYSK d.o.o.. Tovarniška cesta 10A. 8250Brežice. 4. 6. 2015.

evidenca proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov ... - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/FFS%20zavezanci.pdf

PICOUNT d.o.o., Mošnje 2C, 4240 Radovljica. 30.11.2019. 3. SYNGENTA AGRO d.o.o., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. 30.11.2019. 4. METROB, d.o.o., Začret ...

Evidenca označevalcev s pridobljenim pooblastilom Agencije ... - Arso

https://www.arso.gov.si/narava/%C5%BEivali/ozna%C4%8Ditev/Evidenca%20ozna%C4%8Devalcev_november-2018.pdf

2 nov 2018 ... Veterinarska fakulteta. Cesta v Mestni log ... Veterinarska ambulanta Buba d.o.o.. Rožna dolina 5 ... Klinika za male živali Maribor. Prečna 9b.

Evidenca izvajalcev obratovalnega monitoringa stanja ... - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/evidenca%20poobla%C5%A1%C4%8Dencev%20monitoringa%20podzemne%20vode.pdf

Lahkohlapni alifatski halogenirani ogljikovodiki. (vsota). X. X. X ... TBDM siloksietanol. X1. Tetrametilpiperidin nitroksil (stabilni organski radikal). X1. Tiosečnina.

1. Sistemi ravnanja z okoljem - Arso

https://www.arso.gov.si/novice/datoteke/040824-Priloga%203b_CWW.pdf

Strupenost (5) Ribja jajčeca (Danio rerio). EN ISO 15088. Po začetni opredelitvi značilnosti se določi na podlagi ocene tveganja. Vodne bolhe. (Daphnia magna.

RAVNAJE Z ODPADNIMI FFS IN ODPADNO EMBALAŽO

http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/Fras_Dvrs_10.pdf

7 dec 2010 ... SLOPAK. • končni uporabnik je zavezan ločenemu zbiranju, hranjenju n oddajanju odpadne embalaže na posebna zbirna mesta -.

KAKO PRAVILNO RAVNATI Z ODPADNIMI ZDRAVILI?

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201803587.pdf

4.8 POMIRJEVALA IN USPAVALA. Pomirjevala in uspavala spadajo v skupino zdravil z delovanjem na živčevje, ki jo po klasifikaciji. ATC označujemo s črko N.

Kako ravnamo z odpadnimi baterijami in akumulatorji? - Consensus

https://www.consensus.si/upload/kajdelamo/interseroh_oba_kako-ravnamo-z-oba_2008.pdf

27 nov 2008 ... skrbno ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji na vse ... INterserOh Zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o., Brnčičeva ulica 45,.

Sestavljavci predmetnika in učnih načrtov - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Glasbena-sola/Programi/Glasba/Program_glasba_sestavljalci.pdf

Slavko Goričar, Drago Gradišek, Jelka Grafenauer, Jožica Grebenšek, Hinko Haas, ... Stanič, Robert Stopar, Dušanka Stražar, Marjan Stropnik, Vesna Stropnik, ...

IZBOLJŠANJE KATASTRSKIH NAČRTOV ... - Geodetski vestnik

http://www.geodetski-vestnik.com/62/1/gv62-1_moharic.pdf

načrtov z dejanskim stanjem (s posnetki iz zraka ali pa digitalnimi ortofoti) pokaže velika in manjša položajna odstopanja (neskladnosti). Pri tem moramo ...

Priročnik za pripravo upravljavskih načrtov za kmetije na območju ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Priro%C4%8Dnik%20UNK.pdf

Naravovarstveni pomen kmetijskih zemljišč . ... Naravovarstveni pomen kmetije . ... Vsako kmetijsko zemljišče/GERK se točkuje na podlagi njegove lokacije ...

primerjava slovenskih in hrvaških učnih načrtov v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4364/1/Sara_Masnec_Magistsko_delo.pdf

razredni stopnji Učni načrt Spoznavanje okolja (2011) in Učni načrt Družba (2011). Na. Hrvaškem je učni načrt enoten za vse predmete v osnovni šoli, ...

Primerjava učnih načrtov in vključenost priporočil za medpredmetno ...

http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2017/2-3/REI_10_2-3_CLANEK2.pdf

Ključne besede: • likovna umetnost • učni načrt za likovno umetnost • celostni učni proces ... Učni načrt za predmet gospodinjstvo (Učni načrt. Gospodinjstvo ...

obrazložitve načrtov razvojnih programov za ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Dokumenti_v_javni_obravnavi/20.pdf

1 jan 2020 ... partner projekta je Grad Duga Resa, Občina Črnomelj pa je skupaj z Gasilsko ... Predvidena je dograditev prizidka k ZD Črnomelj – Center za ...

Tjaša Teran Izdelava armaturnih načrtov prostorkega okvira s ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=84102

predstavljajo armaturne palice. Z njimi vnašamo armaturo v konstrukcijo, naknadno pa je možno izdelati prereze in aksonometrične poglede. Diplomska naloga ...

načini vzpostavitve digitalnih katastrskih načrtov ... - Geodetski vestnik

http://www.geodetski-vestnik.com/55/2/gv55-2_235-256.pdf

31 maj 2011 ... zemljiški kataster, katastrski načrt, digitalni kataster, izboljšava, Slovenija, Avstrija, Danska,. Švedska land cadastre, cadastral map, digital ...

Vodnik novosti pri uvajanju učnih načrtov za tuje jezike v osnovni ...

http://www.os-turnisce.si/files/2014/05/novosti-tj-2014_15.pdf

Drugi tuji jeziki kot neobvezni izbirni predmeti (razširjeni program): angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina, nemščina. 4. razred (70 ur), 5.

navodilo za ravnanje z odpadnimi trimoterm paneli, qbiss in qbiss ...

https://www.trimo-group.com/files/downloads/Navodilo%20za%20ravnanje%20z%20odpadnimi%20Trimoterm%20in%20Qbiss%20One%20paneli%20in%20njihovo%20embala%C5%BEo.pdf

Paket s paneli je dodatno zaščiten z embalirano stretch PE folijo. Navodila za manipulacijo. Pokrov. Stiropor fasadni panel - FTV strešni panel - SNV. Etiketa.

Evidenca pogodb 2016

https://www.us-rs.si/media/evidenca.pogodba.nad.10.000.2016.pdf

DZS, d. d., Dalmatinova ulica 2, 1538. Ljubljana. Su-X-21/16. Dobava ... in čiščenja tekstilij storitev. 11.381,25. Pulitus d. o. o., Sela pri Kamniku 10b, 1241. Kamnik.

katalog notranjost mat 1.qxd - evidenca.org

http://www.evidenca.org/evidenca_1945-70.pdf

Jesenice. 1954. Klasično zasnovani bloki presegajo `e znano s pozornim obliko- vanjem vhodnih portikov, stopniščne ... blok “Metuljček”. Cesta 14. Divizije 11.

EVIDENCA dodatek vrhunski športniki

https://spletnicasopis.eu/wp-content/uploads/2019/09/EVIDENCA-dodatek-vrhunski-%C5%A1portniki-1a.pdf

Jelovac Vinko. 1030-. 6/2015/17. 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 zlata medalja na svetovnem prvenstvu v košarki, v Ljubljani 1970. 100. Jerman Mirko. 1030-.

Evidenca registriranih obratov za ribe - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Seznam-obratov_akvakultura/Obrati-Ribo_reg_26.8.2019.pdf

Sladkovodni ribniki. Športno - komercialni ribnik ... IVANUŠ SANDI, RIBNIK IVANUŠ. ZADOBROVA 87B, ... 8280 BRESTANICA. X :98508. Y :534185. Virusna ...

Evidenca rokodelskih izdelkov - DUO - Kunsthandwerk

http://www.duo-kunsthandwerk.eu/images/uploads/Evidenca_rokodelskih_izdelkov.pdf

kmečki koši – Bauernkörbe knjižna kazala – Lesezeichen ... maske – Masken med – Honig medeni dražgoški kruhki - Lebkuchen nach der Art von Dražgoše.