muzikološki zbornik liv / 1 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

Kot skladatelj je Lajovic s sodobno umetniško in slogovno naravnanostjo odločilno pripomogel ... Po drugi strani strani pa so hrvaški študenti v primerjavi s ... vpogled in zabijeta poslednji žebelj v krsto dolgo promovirane mitske podobe »Šos-.

muzikološki zbornik liv / 1 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ... - Sorodni dokumenti

muzikološki zbornik liv / 1 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/640/Muz_2018_1

Kot skladatelj je Lajovic s sodobno umetniško in slogovno naravnanostjo odločilno pripomogel ... Po drugi strani strani pa so hrvaški študenti v primerjavi s ... vpogled in zabijeta poslednji žebelj v krsto dolgo promovirane mitske podobe »Šos-.

muzikološki zbornik liv / 2 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/647/MZ

2 feb 2019 ... to Latvian music of the twentieth century, as Jānis Kudiņš reveals in “Latvian Music His- tory in the Context of ... dernizma v latvijski zgodovini glasbe 20. stoletja. ... pozabljen nemški izraz Tondichter (»pesnik tonov«) ohranja ...

muzikološki zbornik liii / 2 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/615/402

la zavezniku londonske vlade, tj. imperatorju Nikolaju II. Za uradni ... 7. 1915, 2. 51 Iz pisma vojaka Janeza Travna iz Nove Oselice nad Škofjo Loko ženi, objavljeno v rubriki Slike in črtice z bojišč. ... u Bosansko polje, k svetemu Ivanu! Kopajte ...

muzikološki zbornikl / 2 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/293/74

(one-movement works), such as most of the symphonies by Franciscan priest Stan- ... toph (Godba Gramophon-orchestra iz Ljubljane)« in »Josip Povhé, komik ... »To pot se mi, ameriški Slovenci, lahko potrkamo na prsa, da smo napravili ...

muzikološki zbornikli / 2 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/316/104

preselil v nemški Urach in deloval v tamkajšnji slovanski protestantski ... 19 Hermann Abert, W. A. Mozart, Erster Teil (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 61923), 188f.

muzikološki zbornikl iii / 1 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/608/396

Demetrij Žebre` and contemporary ... In spite of relatively small opus of Slovenian modernist Demetrij Žebre` (1912–. 1970), as we discover ... Bitenc, Janez 193.

muzikološki zbornikxlvii / 1 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/212/57

Poimenovanje kozák za kozaški ples povzemamo po Antonu Trstenjaku. ... project, running for several years, is called “Ohrenstrand” (ear beach) (www. 3.

muzikološki zbornikli / 1 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/315/102

V pismih poleg matere pozdravlja ... pisatelj Marko Kravos nadel vzdevek »otrokoljub«.27 Z ženo nista imela otrok, ... uglasbitev Goethejeve balade Erlkönig.

muzikološki zbornikxliv / 2 - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/277/56

famous telegram on 1 October 1919 saying 'Erst Scherzo dann Andante herzlichst Alma'.2 ... [Dragotin Cvetko]: »Žalni koncert«, Slovenski narod 74 (4. 2. 1941) ...

muzikolořki zbornik xlii / 2 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/458/244

Tako poljska operna pevka Hof- man-Majeranowska, mlada in lepa Čehinja ... Ileana Bratuž Kacjan, Marijan Fajdiga 2.20. K-6537/2. Ledene rože. Ileana Bratuž ...

linguistica li - Journals of Faculty of Arts - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/issue/download/257/27

7 Oct 2010 ... (e.g. brcoboks = kikboks, nogobrcar = nogometaš, tenisarka = tenisačica). This has also been confirmed by the analysis of the sources in which.

ars & humanitas - Journals of Faculty of Arts - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/issue/download/93/76

Karl Galinsky (Univ. of Texas), Hermann Korte (Siegen), Douglas Lewis (Washington), Helmut Loos ... Ločevanje med dvema vrstama ideologije sta Marx in Engels vpeljala v Nemški ... Če se namreč slikar, kipar, skladatelj ali pisatelj kljub.

Glasba in staranje - Journals of Faculty of Arts - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/7945/8214/

Glasba in staranje: Prispevek k raziskovanju vloge glasbe pri kakovostnem staranju na primeru doma za starejše Ptuj. Music and Aging: A Contribution to the.

acta neophilologica - Journals of Faculty of Arts - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/issue/download/525/312

He enjoyed the views of the city from the top of Mt Victoria, where he also came across a memorial ... Neprisiljeno in povsem vsakdanje razkriva pisateljica posebnosti kitaj- skega zivljenja, [ ... in po dva angleška prevoda teh besedil. Osrednjo ...

Risto Savin - Journals of Faculty of Arts - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/215/45

Posnetka Savinovih oper Lepa Vida in Matija Gubec v arhivu Radia Slovenija in izdaja posnetka ... Anton Lajovic, »Risto Savin: Lepa Vida«, Novi Akordi ix, št. ... Še enkrat se Ti zahvaljujem za Tvoje 4 miniature, za katere sem zelo unet. ... Od kod torej Savinova odločitev za uglasbitev dosežkov mladega slovenskega pe-.

linguistica xxxviii,1 - Journals of Faculty of Arts - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/issue/download/350/137

deutsche Sprache, an der Philosophischen Fakultat der Universitat Ljubljana vom 7. bis. 9. ... babe. 3. David ist sicb sicber, daB er fiir die ricbtige Sacbe kampft. ... annahernd synonyme Ausdri.icke fiir den Bezug auf die Vergangenheitssphlire.

asian studies - Journals of Faculty of Arts - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/as/issue/download/599/388

Proof Reader: Tina Š. Petrovič in Paul Steed. Editorial Board: ... Animacija in eksperimentalni filmi: Kanadski eksperimentalni filmi (SCM 8) (8/26). Animacija in ...

Download Download PDF - Journals of Faculty of Arts - Univerza v ...

https://revije.ff.uni-lj.si/as/issue/download/576/389

section, these recent developments triggered what Segall (2013) terms a ... dan s številnimi mednarodno priznanimi umetniki, kot so filmski režiser Hiroshi ... V tej publikaciji so tudi zapisi zahodnih umetnikov, kot sta ameriški slikar Sam.

Kitsch - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/2542/2228/

Ključne besede: kabaret, weimarska republika, ... Keywords: Cabaret, Weimar Republic, popular music ... Republic are evidence of a thoroughly modern.

Janez Skela - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/elope/article/download/3207/2923

later Angleška (Nemška, Italijanska, Francoska) slovnica po naše series (Komac 1983, Muster Čenčur 1985, Berce 1986, Jereb 1995), which continues to be ...

asian studies - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/as/issue/download/658/AS

Mao Zedong, Sinicization of Marxism, and Traditional Chinese Thought Culture . ... pokopavanja umrlih s predmeti iz žada (od žadaste obleke in žadastih krst pa.

Children Without Childhood - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/download/7557/7213/

distinguishes Anne Michaels, whose novel Fugitive Pieces portrays the utterly traumatic circumstances ... and solidarity, Charles Dickens and Anne Michaels have left testaments of hope against hope for future ... Ubežni delci. Translated by ...

acta neophilologica - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/issue/download/464/190

Zgodnji angleški potopisi po Sloveniji. Zgodovinski časopis ... Entrez, entrons dans ces cinq à six pieds cubes de chair qui va devenir cho- lérique, de chair en ... naturel, comme s'il chantait, lui aussi, « les louanges du corps et de la terre ».39.

Gong and Its Therapeutic Meaning - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/7137/6800/

Albinca Pesek. Samostojna raziskovalka / Independent researcher. Tomaž Bratina. Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru. Faculty of Education, University of ...

DN129197-16-KERIA 3-Not.indd - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/keria/issue/download/597/383

sicer to, kar je pred desetletji zapisal Ivan Prijatelj: »Jezik je večni mladenič, čigar rast ne ... Starogrški imenovalnik. Slovenski imenovalnik in rodilniška končnica.

Music During the Great War in Slovenia - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/7584/7221/

Accepted: 13th October 2017 ... the otherwise rather reserved writer of the review, who was one of the leading ... Acc. 4 October 2017. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC- ... 15 Zmaga Kumer, ed., Slovenske ljudske pesmi, vol.

studia latina et graeca - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/keria/issue/download/287/67

Bojan Djurić: Mitološki prizori na noriških in panonskih sepulkralnih spomenikih. Katarina ... so trakovi, na katera so prilepljene peruti, zgolj oviti okrog zapestij, letalec ... ginj, ki prinaša veselje, ni prisoten le v grški mitologiji, temveč tudi v Egip-.

the problem of dissolution doline definition - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/dela.43.1.29-40/5325/

E-mail: [email protected] ... Uroš Stepišnik / Dela 43 ○ 2015 ○ 29–40 ... gists in the middle of 19th century (Šušteršič, 1994; Gams, 2003) while studying ...

The Symphonic Poem in Slovene Music - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/2541/2227/

Igor Štuhec, who composed a “real” symphonic poem in 2010 entitled Od Save do Mure. (From Sava to Mura); Korant (1969) by Lojze Lebič, which, like some ...

Nekaj nastavkov za razumevanje post ... - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/5446/5159/

Ključne besede: postmodernizem, postmoder- na, modernizem, sopostavljanje svetov, glasba. 20. stoletja. PoVZITEK. Članek skuša odgovoriti na vprašanje, kaj ...

Geneza opere Gorenjski slavček - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/3350/3046/

že, da za njeno določevanje niso pomembni nacionalno poreklo skladatelja (hrvaški ... vplivov glasbene drame, o čemer govori tudi skladatelj sam, ko navaja, da je ... v svojem kritičnem zapisu Fran Govekar: »Foerster in Pesjakova sta bila ...

Tržaško vprašanje in Tržaška filharmonija - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/8159/8329/

2 feb 2019 ... ... med drugim so izvajali simfonična dela Dvořaka, Rimskega-. Korsakova, Mendelssohna, Smetane in Borodina in odlomke iz ... 133 »Šostakovičeva Leningrajska simfonija«, Slovenski poročevalec, 12. maj 1946: 7.

Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/keria/issue/download/283/63

Založnik / Publisher ... Jelena Isak Kres: Helenistični literarni epigram in rimski pesniki ... Prvi rimski pesnik, ki je zajemal iz obeh mitskih izročil, je Nevij. V ohra-.

Download Download PDF - Journals of Faculty of Arts

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/5334/5026/

Vsebina: Pavle Merku, Identiteta in otroštvo Marija Kogoja. Str. 11-16; Borut ... LOPARNIK, Borut. Slovenski skladatelj Marij Kogoj in tendence v obdobju 1900-.

Muzikološki zbornik XXVIII

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/download/441/228

znamenite violinske sonate "Vražji trilček"32 je Tartini v tem stavku vsekakor izpolnil teoretska predvidevanja, ki in kakor jih je za osrednje dele koncertov ...

Muzikološki zbornik Danilo Pokorn Ljubljana Mu s i Col o g i C a l An ...

https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/download/5160/4849/

klic kukavice, z zlogoma ku-ku - v izvirni izdaji gug-gug - v intervalih male terce, ki je za kukavico značilna, ter čiste kvinte in kvarte. Na koncu se vseh šest glasov ...