Letno poročilo 2015 - IPF

Andrej Sraka, predsednik Sveta Zavoda IPF ... RADIO ANTENA LJUBLJANA ... Osmrtnice. 2.633,86 EUR. Promocijski sklad proizvajalcev fonogramov ni bil ...

Letno poročilo 2015 - IPF - Sorodni dokumenti

Letno poročilo 2015 - IPF

https://www.ipf.si/media/1398/ipf_lp2015_www.pdf

Andrej Sraka, predsednik Sveta Zavoda IPF ... RADIO ANTENA LJUBLJANA ... Osmrtnice. 2.633,86 EUR. Promocijski sklad proizvajalcev fonogramov ni bil ...

letno poročilo 2015 - RTV Slo

https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/letno_porocilo_2015_lektorirano.pdf

1 apr 2016 ... Il meteo e la viabilitŕ – vremenska napoved in stanje na ... Napoved Tuttoggi i vreme. 4 '. 365. 365 ... 6230 Postojna. Telefon: 05/720 37 05.

Letno poročilo 2015 - A1

https://www.a1.si/documents/10179/22812/Letno poro%C4%8Dilo 2015.pdf/8f9d1696-540d-45fd-8225-7a91a461a109

1 maj 2016 ... celotni skupini Telekom Austria usmerja v skladno poslovanje. ... b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti ... denarnih tokov, ki bi bili pretežno neodvisni od denarnih tokov drugih sredstev, ...

Letno poročilo 2015 - Cgp

http://www.cgp.si/Portals/CGP/Novice/CGP_LP%202015.pdf?ver=2017-02-28-135014

28 feb 2017 ... IGM SAVA, d. o. o.. 91,96%. CGP-GRADNJE, d. o. o.. 87,68%. CGP – ING, d. o. o.. 100,00%. CGP ZAGREB d. o. o.; Hrvaška. 100,00%.

Letno poročilo 2015 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/TIRS/Poslovna-porocila/c13d4666be/TirsPoslovnoPorocilo2015.pdf

1 jan 2016 ... Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2015 ... Podrobneje so tehnične zahteve za otroške stole določene v slovenskih tehničnih ... pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej (blazine). ... za toplovodne inštalacije, potopnih črpalk, črpalk za akvarije in vrtne.

Letno poročilo ECE 2015

https://www.ece.si/app/uploads/2018/09/ece-letno-porocilo-2015.pdf

16.2 Združitev podjetij Elektro Celje Energija, d. o. o., in Elektro Gorenjska Prodaja, ... lastnikom, najemnine za poslovne prostore in počitniške kapacitete ter ...

Letno poročilo 2015.pdf - PB Vojnik

https://www.pb-vojnik.si/wp-content/uploads/2017/06/letno_porocilo_2015_priloge.pdf

Zastavljeni delovni program smo v letu 2015 dosegli oziroma presegli in ... redno informiranje svojcev in pacientov o primerni obutvi znotraj bolnišnice – natikači.

letno poročilo 2015 - Unior dd

http://www.unior.com/uploads/dokumenti/letna_porocila/122_2015_Letno_poro%C4%8Dilo.pdf

17 mar 2017 ... izolirano orodje za delo pod visoko napetostjo, raznovrstne škarje, ... za kolo, orodja za brenkala, orodja za delo na višini, orodja z RFID ...

Letno poročilo 2015 - zotks

https://www.zotks.si/sites/default/files/Letno%20poro%C4%8Dilo%20ZOTKS%20-%202015_malo.pdf

Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana ... Promocija modelarstva z različnimi delavnicami: modelarska delavnica na Aerodromu ... Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o..

letno poročilo 2015 - Jskd

https://www.jskd.si/organizacija/o_skladu/Porocilo_program_2015_JSKD.pdf

pisateljica in moderatorka Carmen L. Oven, ki je z avtorji izvedla interpretacijsko delavnico. ... poznamo kot pevca, četrta - Vicky Hearne - pa je žal že pokojna ekologinja in ... Nevertheless, Slikarska razstava avstrijska slikarke Christine Kerz.

Letno poročilo 2015 - Generali

https://www.generali.si/documents/180316/283313/GeneraliLetnoPorocilo2015www.pdf/330f8bff-7319-402b-81e0-ae754ff513ec

29 feb 2016 ... stopnje za izračun pozaposlitvenih zaslužkov, visoko kakovostne ... zavarovanja avtomobilskega kaska, splošne odgovornosti, požarnih ... Tilia. 83,7. 4,5%. 79,7. 4,3%. -4,8%. NLB Vita. 55,1. 3,0%. 62,5. 3,3%. 13,4%. Merkur.

letno poročilo 2015 - Unior

https://www.unior.si/uploads/dokumenti/letna_porocila/122_2015_Letno_poro%C4%8Dilo.pdf

17 mar 2017 ... partnerjev in z aktivnim procesom izterjave terjatev. ... rezervacije iz naslova plačanih najemnin družb Telekom d.d., Mobitel d.d. in Simobil d.d..

LETNO POROČILO za leto 2015 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2017/09/LP2015.pdf

Edini družbenik družbe GVO, d.o.o. je družba Telekom Slovenije, d.d.. ... b. Osnove za izdelavo računovodskih izkazov. Računovodski izkazi družbe so pripravljeni ob predpostavki delujočega podjetja. ... neodvisni od obdobja službovanja.

letno poročilo 2015 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/0f335922-c073-49da-8728-7c564273ecd6/4452116403247253179_ESA%2067%20LETNO%20POROCILO%20DSO%20GROSUPLJE%20ZA%20LETO%202015.pdf

Dom starejših občanov Grosuplje je bil ustanovljen na podlagi sklepa Skupščine ... Računovodski izkazi DSO GROSUPLJE za leto 2015 so izdelani v skladu s ...

Letno poročilo 2015 - TSmedia

http://www.tsmedia.si/wp-content/uploads/2016/04/TSmedia_LP_2015_Final_web.pdf

Skupina Telekom Slovenije in družba TSmedia upravljata tveganja in izvajata postopke notranjih kontrol ... telefoni in v manjši meri tablični računalniki. 1.2.

letno poročilo 2015 - Istrabenz

http://www.istrabenz.si/pripone/1045/Letno%20poro%C4%8Dilo%20Skupine%20Istrabenz%20in%20dru%C5%BEbe%20Istrabenz,%20d.d.,%20za%20leto%202015.pdf

22 apr 2016 ... mo za uporabo in distribucijo tehničnih plinov ter jeklenke Plindom. Kljub intenzivnemu investicijske- mu ciklusu, so uspeli znižati zadolženost ...

letno poročilo 2015 - Addiko

https://www.addiko.si/static/uploads/letno-porocilo-2015-hypo-alpe-adria-bank.pdf

25 jun 2016 ... DM teka za ženske na ... Banka je v tednu odprtih vrat v poslovalnicah v Ljubljani in ... 2011 – Odprtje poslovalnice v Ljubljani (Poslovalnica.

letno poročilo 2015 - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193074Letno%20poro%C4%8Dilo%202015%20Hydrovod.pdf

Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno ... Zaradi okvar na povezovalnem cevovodu med ulicami Trata I in Trata II (Kočevje) in ... druge pa težje, saj jih povzročajo zunanji dejavniki (vreme, drugi udeleženci v ...

Narodni dom Maribor LETNO POROČILO 2015

http://arhiv.nd-mb.si/nd/Narodni_dom_Maribor_LETNO_POROCILO_2015.pdf

19 feb 2016 ... Glasbenik, ki je zelo zgodaj zaslovel kot violinist, danes slovi tudi kot violist ... Spored: J. Tiensuu, U. Rojko, K. Hakola, A. Piazzolla, D. Brubeck.

letno poročilo za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2015 - Pionirski dom

https://www.pionirski-dom.si/files/staticpage/1/files/LETNO%20PORO%C4%8CILO%202015.pdf

13 jun 2016 ... Ljubljana in sodeluje s številnimi kulturnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami. 3. ... programov uspešno nadaljuje v letu 2015/16. ... polletju, zaradi slabe časovne umestitve: po božično-novoletnih počitnicah so učenci igrali ... V zimsko-spomladanskem semestru prijavljamo učence na mednarodne ...

Letno poročilo za leto 2015 - KOP Brežice

https://www.kop-brezice.si/pdf/Letno-porocilo-za-leto-2015.pdf

2 dec 2016 ... Za družbo KOP Brežice d.d. je bilo leto 2015 prav posebno leto. Na eni strani smo ... Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Dokler. 2. Skupščina ...

Letno poročilo 2015 - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/letno_porocilo_2015.pdf

Domžalah, Trebnjah, Ljubljana-Vič in Mozirje; ȃ načrtuje se postavitev vsaj 10 novih bankomatov hranilnice. ZAPOSLENI. Na dan 31.12.2015 je bilo v hranilnici ...

letno poročilo 2015 - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/letno_porocilo_2015/2016051909202791/

29 apr 2016 ... V študijskem letu 2015/16 so se zadnjič vpisali v redni študij študenti v predreformne dodiplomske ... štipendijo, ter se seznanijo s trendi pisne in osebne predstavitve za ... zakonodaja s področja javnih financ, notranjega nadzora ter usmeritev za državno notranje ... Povezovalna in proaktivna vloga.

LETNO POROČILO 2015 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/69886Dodatno%20gradivo%20%C5%A1t.%201%20-%20priloga.pdf

16 maj 2017 ... POMEMBNEJŠI DOGODKI V DRUŽBI POSTOJNSKA JAMA, D. D. V LETU ... v štiri-letnem obdobju kaže na porast skupnega števila zaposlitev, ...

letno poročilo 2015 - Merkur zavarovalnica

https://www.merkur-zav.si/documents/221833/336583/Merkur_LP2015_SPLET.pdf/4a732383-ef10-5bb6-fe4b-1ee8ba6c0480

uvajamo tudi dodatna orodja, ki so tem aktivnostim v pomoč, kot je npr. Intranet platforma za izmenjavo vseh pomembnih informacij na ravni skupine, kakor tudi.

letno poročilo 2015 - Gorenje Group

http://www.gorenjegroup.com/si/files/default/corporate/investor-relations/annual-reports/GORENJE_LP2015_SLO_interactive_OUT-5.pdf

31 dec 2015 ... Kadrovska komisija. Kadrovsko komisijo sestavljajo Bernard Pasquier, predsednik, Keith Charles Miles, Uroš Slavinec, Marko. Voljč, Drago ...

letno poročilo 2015 - Addiko Bank

https://www.addiko.si/static/uploads/letno-porocilo-2015-hypo-alpe-adria-bank.pdf

25 jun 2016 ... DM teka za ženske na ... Banka je v tednu odprtih vrat v poslovalnicah v Ljubljani in ... 2011 – Odprtje poslovalnice v Ljubljani (Poslovalnica.

letno poročilo 2015 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2015/letno_porocilo_petrol_2015.pdf

29 feb 2016 ... Ljubljana, za leto 2015, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z. Zakonom o ... izvajala zastavljeni program izboljševanja kvalitete dela ... novoletnem času se družimo na novoletni zabavi, »Petrolo-.

Letno poročilo 2015 - Loterija Slovenije

https://www.loterija.si/files/www.loterija.si/o_podjetju/03_vabilo_na_skupscino/2016/letno-porocilo-2015.pdf

31 dec 2014 ... 51. 07. Prodajne storitve. 57. 08. Investicijska vlaganja. 59. 09 ... Eurojackpot v skupni višini 49 milijonov evrov, izplačana z evropskimi partnerji ...

letno poročilo za leto 2015 - SB Celje

https://www.sb-celje.si/media/files/dokumenti/Letno_poro__ilo/LP_2015_SBC.pdf

Univerzitetni klinični center Maribor ter Splošna bolnišnica Celje, slednja z ... ČAKALNA DOBA ZA RAČUNALNIŠKO TOMOGRAFIJO. Čakalna doba ... travmatologija – nevrokirurgija – zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

letno poročilo 2015 - Lekarna Sevnica

http://www.lekarna-sevnica.si/db/lekarnasevnica/file/lp2015.pdf

zavoda delujejo še Lekarna Senovo od leta 1955, Lekarna Krmelj od leta 1959 in Lekarniška podružnica ... Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZZS. ... zaposlovanje ljudi iz lokalnega območja. 11.

letno poročilo za leto 2015 - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/13._redna_seja/letno-porocilo-os-roje.pdf

25 jan 2016 ... Slovenije, Hofer ... dokumentov, oglasno desko ob vhodu v šolo ter dopolnili manjši del strojne ... Uničevalec dokumentov - Gambit Trade d.o.o..

Letno poročilo 2015.pdf - Intesa Sanpaolo Bank

https://web.intesasanpaolobank.si/Content/Doc/letna_porocila/Intesa_Sanpaolo_Bank_Letno_porocilo_2015.pdf

V letu 2015 predstavljajo krediti 72,2 % bilančne vsote. V primerjavi z ... Nova ponudba je privlačna tudi za nekomitente, saj lahko odprejo predplačniški račun, pridobijo enostavnejšo ... postanejo ugodni (sredstva) ali neugodni (obveznosti).

Letno poročilo 2015 - Lutkovno gledališče Maribor

https://www.lg-mb.si/f/docs/informacije-javnega-znacaja/Poslovno-porocilo-2015-LGM.pdf

Trstenjak. Organizacijski odbor: Mojca Redjko, Irena Rajh, Katja Povše, Špela Juhart in Jason Smith ... Andrej Fištravec. ... Napad hroščev (režiser Matjaž Latin) in Ludvik Středa, Ko pride zvezda (režiser Pavel Polak). ... oboževalcev LGM facebook profila še vedno organsko raste (s 3.266 oboževalcev konca leta 2014.

Letno poročilo 2015 - Agencija za civilno letalstvo

https://www.caa.si/upload/editor/file/file2f2e6dbb2504495.pdf

(2) Agencija poleg nalog iz 179.i člena Zakona o letalstvu opravlja še ... naloge, ki jih v skladu z Zakonom o letalstvu ter predpisi o državni upravi, javnih.

letno poročilo 2015 - Amnesty International Slovenija

http://www.amnesty.si/media/uploads/files/Letno-porocilo-AIS-2015.pdf

Miha Bogataj, direktor za finance in zbiranje sredstev. Ponosen sem, da smo se v 2015 kot prva med sekcijami. AI, ki potrebujejo finančno pomoč mednarodne.