Dezelne novice01_01_06.qxd - Občina Radovljica

Pravice izdajatelja izvaja: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 ... Spomenik pred uničenjem I Foto: arhiv ZVKD Kranj ... www.slowatch.si.

Dezelne novice01_01_06.qxd - Občina Radovljica - Sorodni dokumenti

Dezelne novice01_01_06.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/41670/2008_03_15.2..pdf

Pravice izdajatelja izvaja: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 ... Spomenik pred uničenjem I Foto: arhiv ZVKD Kranj ... www.slowatch.si.

Dezelne novice_05_01-06.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42205/%C5%A0t.%205,%205.5.2011.pdf

Deželne novice so časopis Občine Radovljica. Časopis izhaja ... deželne novice. Časopis občine Radovljica, letnik 15, 6. maja 2011, številka 5 ... www.fiver.si.

Dezelne novice_01_01-04.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42215/%C5%A0t.1,%208.1.2010.pdf

4 jan 2010 ... V začetku decembra je družba Spar Slovenija v Lescah odprla že 80. trgovino v svoji ... Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00.

Dezelne novice_10_01-08.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42225/%C5%A0t.%2010,%208.10.2010.pdf

ske postaje T532 TP Merkur Lesce preko novozgrajenega NN omre ž- ja od TP do ... jo tudi z betonskimi tlakovci oz. drugimi trajnimi materiali. Vse ureditve zu-.

Dezelne novice_06_01-06.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42220/%C5%A0t.%206,%204.6.2010.pdf

6 jun 2010 ... Upravna enota Radovljica je za novo vzletno-pristajalno stezo na ... Jelovica na Taležu. Koča leži prav na obronku Jelovice na višini 725 ...

Dezelne novice_10_01-04.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42210/%C5%A0t.%2010,%2016.9.2011.pdf

Stari tabernakelj so pred 80 leti nadomestili z Vurnikovim in ga odpeljali na Dolenjsko. Obnovljen je spet našel svoje mesto v radovljiški cerkvi sv. Petra.

Dezelne novice_09_01-06.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42209/%C5%A0t.%209,%202.9.2011.pdf

koncert, Linhartova dvorana Radovljica. 23. septembra. Ob 18.00: CUKRČEK 2, kino predstava, Linhartova dvorana Radovljica. Ob 20.00: STRIC BOONMEE ...

Dezelne novice_02_01-04.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42202/%C5%A0t.%202,%204.2.2011.pdf

11 feb 2011 ... sezone so pri Plavalni zvezi ... Najnovejši skok, ki sem ga skočil ... Na nedavnem državnem prvenstvu v umetnostnem drsanju na Jesenicah je ...

Dezelne novice_13_01-06.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42213/%C5%A0t.%2013,%202.12.2011.pdf

NSi, dvanajsta Lista Zorana ... Državljanska lista Gregorja. Viranta ... Moje ime je Milan Dubravac in sem kandidat Državljanske liste Gregorja Viranta na.

Dezelne novice_08_01-05.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42208/%C5%A0t.%208,%205.8.2011.pdf

cah), Rudi Antolin za dolgo- letno predano delo na po- dročju športa in društvenih dejavnosti in Franc Renko za dolgoletno uspešno in predano delo na mestu.

deželne novice - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/41716/%C5%A1t.%20190%20-%2019.%209.%202014.pdf

26 Marjeta Podpečan, roj 16.05.1970 občina: Radovljica naslov: Dobro ... 15 Roman Podlipnik, roj 04.03.1968 ... delo: Kmet. 12 Marjeta Šifrer, roj 03.03.1974.

Dezelne novice_04_01-06.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42218/%C5%A0t.%204,%209.4.2010.pdf

2 apr 2010 ... asfaltirana steza bo dolga. 1130 metrov in ... Letališka steza že maja, ... lahko bakugane, prstne rolke, avtomobilčke Hot wheels, Ca- rarama ...

Dezelne novice_11_01-04.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42226/%C5%A0t.%2011,%205.11.2010.pdf

19 nov 2010 ... nik uprave UniCredit banke. Slovenija in nekdanji guver- ner Banke Slovenije, je čla- nom sveta na sklepnem sre- čanju sredi septembra skozi.

deželne novice - Taekwon-Do Klub Radovljica

http://tkd-klub-radovljica.si/wp-content/uploads/2017/11/Dezelne_novice_20151009_13.pdf

Muzeji radovljiške občine, so na ta dan praznovali s pesmi jo, plesom in sladkimi do brotami, ki so bili vedno del praznovanj. Prireditev je sooblikovalo kar.

Deželne novice, 6.11.2015 KamRa - Ljudska univerza Radovljica

https://www.lu-r.si/datoteke/uploads/De%C5%BEelne-novice-6.11.2015-KamRa.pdf

4 nov 2015 ... (Radovljica), gostilna Lectar. (Radovljica), gostišče Draga. (Begunje), Grajska gostilni ca (Radovljica), izletniška kmetija Globočnik (Globo.

Razvojni program občine Radovljica do leta 2020 - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Razvojni%20dokumenti/Razvojni%20program%20ob%C4%8Dine%20Radovljica%20do%20leta%202020.%20seji.pdf

V juniju 2006 je bil sprejet Razvojni program Občine Radovljica 2007 –. 2013. ... sodišče v Radovljici, Policijska postaja v Radovljici, notar. V mestu je ...

Strategija razvoja turizma v občini Radovljica ... - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Strate%C5%A1ki%20in%20programski/2006/Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20ob%C4%8Dini%20Radovljica%202007-2013.pdf

21 jun 2006 ... Padalstvo, panoramski poleti. Alpski letalski center Lesce je osrednji hram slovenskega padalstva v katerem so se kalili številni svetovni prvaki.

Lokalni energetski koncept Občine Radovljica - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Razvojni%20dokumenti/Lokalni%20energetski%20koncept%20Ob%C4%8Dine%20Radovljica%20-%20kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo.pdf

Analiza obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Radovljica je narejena na osnovi naslednjih skupin: o stanovanja, ki se ogrevajo preko centralne ...

OBČINA RADOVLJICA 4. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica ...

https://radovljica.e-obcina.si/files/other/news/112/16963200.%20Sklic%204.%20seje.pdf

13 mar 2019 ... »V prihajajočem mandatu pa je nastopil čas tudi za izboljšanje kakovosti ... 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI . ... 045187 Cesta Spar - Filipič.

07 MRO RADOVLJICA - poslovno poroeilo ... - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/54465_171007%20MRO%20RADOVLJICA%20%20poslovno%20poroilo%202014.pdf

11 dec 2014 ... -PED delavnica Pobarvanka Čebelica Cvetka na Otroškem bazarju, ... Srečanje zbirateljev iz Občine Radovljica v gostilni Tulipan v Lescah.

Knjižnica ATL Radovljica - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/168702Knji%C5%BEnica%20ATL%20Radovljica%20-%20poro%C4%8Dilo%20o%20poslovanju%202018.pdf

11 feb 2019 ... Begunje, Brezje, Kropa in Lesce; v občini Bled: Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled in Zasip; v občini Bohinj knjižnice: Bohinjska Bistrica, Srednja ...

deželne novice Deželne novice so časopis Občine ... - Gorenjski glas

http://www.gorenjskiglas.si/supplement/84b4m5p2s2r2v2w2z203c4747443x284e4h524v2h5a4k5e564g513z25444v2z2o2g3q484p27434y264z234l3a3c3n2r2/Dezelne_novice_20160812_10.pdf

12 avg 2016 ... polovice devetdesetih let do danes v ... Šobec Lesce za 70 let uspeš- ... z ogledom vinske kleti in degustacijo vin, panoramski izlet z ladjo.

ZD Radovljica - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/54475_17672Informacija%20o%20poslovanj%20-%20ZD%20Radovljica%20-%202015.pdf

Alojzija Anderle, dr. med. Resman SF, d.o.o. - nega in patronaža. Marija Potočnik - zasebna fizioterapija. Akupunktura in masaža Baihui - Igor Razinger, dr. med.

elaborat - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/56891_83101%20Osnutek%20elaborata%20Lesce.pdf

31 jan 2013 ... pomembnejša turistična znamenitost ter objekt v naselju Lesce: • lamela za kulturni ... o Tapro o Pohištvo Žakelj o. Lamela za nastanitvene in ...

Vozni red - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/93037065%20mestni%20avtobus%20vozni%20red.pdf

22 sep 2017 ... Turistično nakupovalni center (TNC). OŠ Lesce. Letališče. Spar Lesce. Tulipan. Ul. Staneta Žagarja. Spar Radovljica. Križišče Šercerjeve/Žale.

04 Statut.pdf - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/54481_77904%20Statut.pdf

Ime bolnišnice je: Psihiatrična bolnišnica Begunje. Sedež bolnišnice je: Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem. 5. člen. Bolnišnica ima pečat ...

statut ozg - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/54475_76103%20Statut.pdf

Gora z ambulanto v Mojstrani in Zdravstvena postaja Žirovnica, ... izvršuje sklepe direktorja zavoda, direktorja OE, strokovnega vodje, vodja ZD in strokovnega ...

05 Lesce - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/190023III.%20Predlog%20Odloka%20o%20Ob%C4%8Dinskem%20podrobnem%20prostorskem%20na%C4%8Drtu%20za%20obmo%C4%8Dje%20povr%C5%A1in%20za%20turizem%20GB%20-%2005%20Lesce%20Pod%20Go

3 jun 2019 ... prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug ... obravnava, OP – seja odbora, OS – seja občinskega sveta.

Untitled - Občina Radovljica

https://radovljica.si/files/other/news/112/141182Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20voli%C5%A1%C4%8D%20in%20obmo%C4%8Dij%20voli%C5%A1%C4%8D%20za%20redne%20lokane%20volitve%202018.PDF

23 avg 2018 ... občine Radovljica, v nedeljo, dne 18. novembra 2018. ... volišče 018 ŠPORTNI PARK V RADOVLJICI, Poslovalnica Dominvest-a, Ulica.

Najboljši pri županu - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/41889/Dezelne_novice_20150626_08.pdf

5 jun 2015 ... Časopis občine Radovljica, letnik 19, 26. junija 2015, številka 8. Marjana Ahačič ... iz šla v petek, 17. julija 2015, mo ra te od da ti naj kas ne je do srede, 8. julija 2015. OBČINA RADOVLJICA ... knjige, filmi, članke, kon-.

Slovesno ob prazniku - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/41700/2013_10_16_08.pdf

5 avg 2013 ... pekli kruh in pecivo po standardu košer ... najrazličnejše drobno peko- vsko pecivo jedo ... pod klobučki iz kostanjevih listov! Naj čim več idej, ...

00 Sklic 8. seje - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/21505500%20Sklic%208.%20seje.pdf

6 nov 2019 ... določitvi odkupne cene zemljišč s prošnjo, da se pripravi točen ... peščeno oziroma tlakovano z mrežastimi tlakovci in ne polno ... (2) Zgradi se srednje-napetostno (SNO) omrežje med novo TP ter TP 532 Lesce Merkur.

OŠ ANTONA JANŠE - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/67448O%C5%A0%20ANTONA%20JAN%C5%A0E%20-%20poslovno%20poro%C4%8Dilo%202016.PDF

in VDC Radovljica opravljajo učenci različna dela, ki so lahko fizična, ročna, kooperantska, kmetijska, obrtniška. Delo opravljajo lahko individualno ali skupinsko ...

Zapisnik 4. seje - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/216549Zapisnik%204%20seje.pdf

18 jun 2019 ... Možina, Glasbena šola Radovljica. Sprejet je bil naslednji. Dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje. 2. Soglasje k vrstam in ...

December v Radovljici - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/153229December%20v%20Radovljici.pdf

27 nov 2018 ... S TEATROM CIZAMO,. Linhartov trg, Radovljica. 18.00 – 20.00: ORLEK IN OKUSI. RADOL'CE, koncert in ulična ponudba hrane, Linhartov trg,.

V Elanu odpuščajo - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42071/%C5%A0t.%202,%20%2023.1.2009.pdf

začelo takoj, ko bo vreme to dopuščalo, in jih nato izvedlo v roku enega tedna. M. A. ... DAN, KO BO OBSTALA ZEMLJA (1 h 44 min) znanstveno-fantastična ...