Izkušnje z alternativnimi metodami varstva rastlin

4 dec 2018 ... kaleče hife pepelovk. Algoplasmin je naravni proizvod v obliki zelo finega prahu iz vitaliziranih rdečih morskih alg in sedimentnih mineralov ...

Izkušnje z alternativnimi metodami varstva rastlin - Sorodni dokumenti

Izkušnje z alternativnimi metodami varstva rastlin

https://fitofarmacija.si/images/docs/gradiva/Izkus%CC%8Cnje%20z%20alternativnimi%20metodami%20varstva%20rastlin.pdf

4 dec 2018 ... kaleče hife pepelovk. Algoplasmin je naravni proizvod v obliki zelo finega prahu iz vitaliziranih rdečih morskih alg in sedimentnih mineralov ...

Izobraževanja: Tečaji za izvajalce varstva rastlin ... - KGZ Ptuj

http://www.kgz-ptuj.si/Portals/0/izobrazevanja/URNIK%20TE%C4%8CAJEV%20FFS%20-%20FEB-APR%202019.pdf?ver=2019-03-04-113106-353

4 mar 2019 ... Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je eden izmed pooblaščenih izvajalcev usposabljanj za ravnanje s ... Urnik usposabljanj. Februar – april 2019.

Nekemične metode varstva rastlin in FFS z nizkim tveganjem

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2017/11/Nekemi%C4%8Dne-metode-varstva-rastlin-in-FFS-z-nizkim-tveganjem-KON%C4%8CNO-PORO%C4%8CILO.pdf

biopesticidov so praviloma višji kot za kemične pripravke, zato tudi cena za potrošnika navadno predstavlja ... jih nato položimo na pasti za lovljenje EPN (ang.

VARSTVO RASTLIN_ukrepi varstva rastlin - Biotehniška šola Maribor

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/23-kmetijstvo-in-mehanizacija?download=232%3Avarstvo-rastlin-ukrepi-varstva-rastlin

Uporabiti manj strupene pripravke in to takrat, ko se pojavijo bolezni in škodljivci. • Skrbno ... Kako boš povečal/a rezistenco FFS na koloradskega hrošča v nasadih krompirja? 4. Iz interneta (fito ... leska, nešplje, aronija, žižula, gr. jabolko, …

smernice integriranega varstva oljk - Integrirano varstvo rastlin

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/01/Oljka-smernice.pdf

Integrirano varstvo oljk vključuje ukrepe, s katerimi v najmanjši možni meri ... Plod z istim imenom – oljka, se povečini uporablja za pridelavo olja ter za vlaganje.

Praktične smernice pri uporabi biotičnih metod varstva rastlin in FFS ...

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2017/11/Prakti%C4%8Dne-smernice-pri-uporabi-BCA-in-FFS-na-podlagi-mikroorganizmov-v-jagodah-in-USA-borovnicah-FINAL.pdf

Parazitoid listnih uši Aphidius ervi Hymenoptera, Braconidae . ... Biotično zatiranje bolezni jagod in ameriških borovnic. ... so populacije že prevelike, na kumarah, paradižniku, jajčevcu, fižolu, okrasnih rastlinah, solati, meloni, kitajskemu zelju ...

Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne ...

https://www.kis.si/f/docs/Publikacije/Temeljna_nacela_dobre_kmetijske_prakse_varstva_rastlin_in_varne_rabe_.pdf

Priprava in oddaja odpadne embalaže fitofarmacevtskih sredstev . . . . . . . . . . . .169 ... Takšne so npr. glive mraznice (štorovke), ki so tudi patogeni gojenih sadnih ...

zdravju in okolju prijazne metode varstva rastlin - Integrirano varstvo ...

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/12/Zdravju-in-okolju-prijazne-metode-varstva-rastlin_KONCNA.pdf

Nu-Film), ki ščitijo pred učinki UV-sevanja, v škropilno brozgo ... ŠKODLJIVI STRANSKI UČINKI. • na ljudi in ... sen na vulkansko kamenino zeolit. V Draži vasi pri.

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin - Uprava za varno hrano

http://www.furs.si/svn/zvr/Organizacija%20za%20varstvo%20rastlin%20Slovenije_predstavitev.pdf

(25 agro- meteorolških postaj). KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Pri Hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica. Tel. (05) 33 51 200 Fax. (05) 33 51 260.

izvedba sinteze paracetamola z različnimi metodami in analiza ...

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303642.pdf

pincete prestavimo na urno steklo in posušimo na zraku. Posušen produkt na koncu še stehtamo na analizni tehtnici in izračunamo izkoristek sinteze. 17.

Delovne izkušnje - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/POGOJI-ZA-DM/b5142bdfc8/Delovne_izkusnje_studensko-17.11.2014.pdf

17 nov 2014 ... 13. delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji ...

EMBALAŽA IZKUŠNJE SKUPINE ŽITO

https://www.gzs.si/Portals/183/vsebine/dokumenti/2014/12_Embalaza_Izkusnje_Skupine_Zito-Matic_Ceglar_Zito.pdf

RI-‐60 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 2… RI-‐ 60/1.1 Direk va Komisije 2002/72/ES z dne 6. avgusta 2002 o polim…

Izkušnje s starši, ki odklanjajo cepljenje

http://www.spm.si/wp-content/uploads/2013/06/Kacjan-Mojca.pdf

Izkušnje s starši, ki odklanjajo cepljenje. Mojca Ivankovič Kacjan, dr. med., pediatrinja šolski dispanzer. Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor ...

izkušnje prerojenih - Namestitev atlasa

http://www.namestitev-atlasa-humanup.si/wp-content/uploads/2018/03/IZKUSNJE-PREROJENIH-V-SLOV-ENIJI_VK_DD_MB_22022018.pdf

Ko sem prvič slišala za nastavitev atlasa, sem takoj vedela, da je to prava stvar. Sem medicinska sestra in že v šoli so nas naučili, kako pomemben je atlas, ...

Izkušnje medicinskih sester s terapevtsko komunikacijo v ...

http://www.vzsce.si/si/files/default/1_2_Sifer%20Grobelnik_Kaucic_R_L_final.pdf

Boris Miha KAUČIČ, dipl. zn., univ. dipl. org. b a, b Visoka zdravstvena ... Obzornik zdravstvene nege, 41(2/3), pp. 153–158. Gorše Muhič, M., 2009. Terapevtska ...

izkušnje rominj - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/exhibitions/2015_rojstvo_izkusnje_rominj.pdf

Jaz sem muslimanske vere, moj bivši je katolik; nisva dala otroka krstit, se bo sam odločil.« Sogovornica iz Maribora, 37 let. »Ženska se v naši skupnosti poroči ...

delovne izkušnje - Pravna fakulteta Maribor

https://www.pf.um.si/site/assets/files/1167/cv_jp_si_2_2019_za_pf.pdf

Jerneja PROSTOR Curriculum vitae. © Evropska unija | http://europass.cedefop.europa.eu. Stran 1 / 3. DELOVNE IZKUŠNJE januar 2019 – doslej april 2018 – ...

progrAmi e-izobrAževAnjA – izkušnje z izvAjAnjem in nAčrti

https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/download/600/475/

Prikazali bomo tudi načrte ACS na področju e-izobraževanja v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje stro- kovnih delavcev v izobraževanju ...

Izkušnje MOL- Špela Gregorin - Podnebna pot 2050

https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2018/06/MOL-Potenciali-plitve-geotermalne-energije-v-Sloveniji-18.6.2018.pdf

19 jun 2018 ... Primeri dobre prakse. - Osnovna šola Vič,. - Osnova šola Polja,. - ZDL Moste-Polje,. PE Polje,. - Vrtec Pedenjped, enota Zalog.

Shouldiceova hernioplastika – izkušnje pri prvih 50 bolnikih

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/191/83/

IZVIrnI čLanek/OrIgInaL artIcLe. Shouldiceova hernioplastika – izkušnje pri prvih 50 bolnikih the Shouldice repair – experience with first 50 patients. Jurij gorjanc.

Izkusnje skorajsnje smrti_prelom.indd - Družina

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/0/114C5263A9975FF8C125825C00433671/$FILE/IZKUSNJE%20SKORAJSNJE%20SMRTI_PRELOM_TISK_NOVO.PDF

Mednje spada tudi torinski prt, ki je bil predmet večdisciplinarnih študij brez primere: znanost kljub najnaprednejšim raziskavam še danes stoji pred uganko, ki.

Vaš dizajn, naše znanje in izkušnje - Knauf

https://www.knauf.si/datot/vas-dizajn-nase-znanje-in-izkusnje.pdf

zgoraj s celimi ploščicami in odrezane ploščice položimo spodaj. Potek fug. Pri enaki ... Izjemno dobro za granitogres. Posebej za površine s ... Notranje površine. Zunanje površine. Podlaga. Poraba. Velikost embalaže ploščic in natančno. ○.

Pravice potrošnikov – izkušnje z vračilom izdelkov - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/medved-bibijana.pdf

Obalno združenje potrošnikov Koper,. 4. Varstvo potrošnikov ... in če ti bojo pol tm kej težil boš pa pol sam še v toma (Tom Tailor) hodu. Haha,« je dejala Jana ...

Praktiēne izkušnje HPV testiranja v ambulanti za ginekologijo ... - Zora

https://zora.onko-i.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/izobrazevanja/2izobrazevalni_dan_-_gradiva_s_predavanj/2011_DZD_21_HPV-prakticne_izkusnje_s_ttHPV_web.pdf

... testiranja v ambulanti za ginekologijo in porodništvo. Milena Igliēar ... V AMBULANTI ZA. GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO. Milena Igličar, spec. gin. in por.

Avstrijske izkušnje v katastru z vidika pooblaščenega geodeta

http://dgg.si/wp-content/uploads/2017/06/1-04_GD2017_Dominik_Mesner-Pooblasceni-geodet-v-Avstriji-kataster.pdf

Kako kvaliteten je digitalni katastrski načrt v Avstriji? za skupno pribl. 10,5 mil. zemljiških parcel velja: - mejni kataster: pribl. 15%. (pravno veljavne meje).

Julija Kokalj IZKUŠNJE UČITELJEV ANGLEŠČINE V 3 ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/6063/1/Kokalj_magistrsko_delo.pdf

Z vstopom v prvi razred se začne učence sistematično učiti brati in pisati v slovenščini ... Slika 1: Primer motorične vaje za spoznavanje novih črk . ... angleščino 6-10 let, 8 učiteljev (13,1 %), ki jo poučuje 11-15 let, ter 3 učitelji, ki jo poučujejo.

Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj - Založba Univerze ...

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-86-2.pdf

Preglednica Pregled temeljnih spoznanj in zapis raziskovalnih vprašanj po ... Anekdotski zapiski igre brez vključitve za otroka , otroka in otroka ter ...

izkušnje slovenskih izgnancev med II. svetovno vojno v okupirano ...

http://slovenci.rs/wp-content/uploads/2018/12/slovenika.2018.4.1.8.pdf

Ključne besede: II. svetovna vojna, izgnanci, otroci, Srbija, Nemčija – Tretji Rajh,. Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945. Uvod. O slovenskih izgnancih na jug, ...

MOJE ZDRAVSTVENE IZKUŠNJE IN NAPAKE Ivan Žagar, 27.03 ...

http://www.srce-si.si/files/Ivan%20Zagar%20MOJE%20NAPAKE.pdf

27 mar 2018 ... Kar se spominjam sem imel visok holesterol (okrog 6 do 7 mmol/l) in krvni tlak (tudi do 180/120). Spominjam se, da so me pri mojih 19 letih,.

Boža MADIĆ in Klavdija KRUŠEC IZKUŠNJE PRI DELU PO ...

http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/GIBALNA_OVIRANOST/CLANKI/Krusec_Madic_izkusnje-Halliwick-koncepta.pdf

Boža MADIĆ in Klavdija KRUŠEC. IZKUŠNJE PRI DELU PO HALLIWICK KONCEPTU V CENTRU ZA. USPOSABLJANJE INVALIDNIH OTROK V VIPAVI.

izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/35130369.pdf

gospodinjstvo, poučevanje, načrtovanje pouka, učne metode, učne oblike, ... Učni načrt za gospodinjstvo (2011) poudarja, da predmet učence spodbuja »k ...

prve izkušnje ob uvedbi pnevmokoknega cepljenja za otroke

http://www.spm.si/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAM-22.5.20151.pdf

Pozitivne in negativne izkušnje v komunikaciji s starši pri pnevmokoknem cepljenju. Bernarda Vogrin, Jona Rakuš, Lilijana Besednjak Kocjančič. 18:00.

Izkušnje z več kot 3 milijone prodanih kompostnikov - Armex Armature

https://www.cistilnenaprave-dezevnica.si/wp-content/uploads/2014/10/katlog-kompostnikov.pdf

tem vam pomagajo kompostniki. GARANTIA®. Na naslednjih straneh boste našli pomembne informacije in nasvete, ki vam bodo olajšali kompostiranje. Če.

Izkušnje uporabnikov društva Ozara Ljubljana z antipsihotičnimi ...

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/1963

Tema diplomske naloge so izkušnje oseb z uporabo antipsihotičnih zdravil v društvu ... omenili uporabo antidepresivov, kot so: Cimbalta, Trittico in Wellbutrin.

izkušnje z uporabo tehnologije impulznega zgoščevanja (ric) - Sloged

http://sloged.si/wp-content/uploads/Razprave%206.%20posvetovanja/2.2.pdf

e-naslov: [email protected]. IZKUŠNJE Z UPORABO TEHNOLOGIJE IMPULZNEGA. ZGOŠČEVANJA (RIC) PRI KOMPAKTIRANJU MELJASTIH PESKOV.

Izkušnje otrok iz istospolnih družin s šolo - Narobe.si

https://narobe.si/wp-content/uploads/Narobe_15/Narobe15_-_net.pdf

želel pokazati na ameriški rasizem in na dejstvo, da mediji ne ... sicer igralec, v knjigi uporablja prava imena, s ... Igrajo: Julianne Moore, Liam Neeson,. Amanda ...