18 UČNI STILI Delovni list I/9-10 1 šolska ura. Šolski psiholog ... - CPI

PRIROČNIK ZA UČITELJE. 18. MAPA UČNIH DOSEŽKOV. UČNI STILI. Delovni list I/9-10. 1 šolska ura. Šolski psiholog, pedagog ali drugi izvajalci (razrednik, ...

18 UČNI STILI Delovni list I/9-10 1 šolska ura. Šolski psiholog ... - CPI - Sorodni dokumenti

18 UČNI STILI Delovni list I/9-10 1 šolska ura. Šolski psiholog ... - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/publikacije/mud2012/pzu_1_9-10_ucnistili.pdf

PRIROČNIK ZA UČITELJE. 18. MAPA UČNIH DOSEŽKOV. UČNI STILI. Delovni list I/9-10. 1 šolska ura. Šolski psiholog, pedagog ali drugi izvajalci (razrednik, ...

Učni stili učencev tretje triade Osnovne šole Frana Kranjca Celje

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201203312.pdf

10 nov 2012 ... Belac, Čalasan Dorn, Nardin: UČNI STILI UČENCEV TRETJE TRIADE OŠ FRANA KRANJCA CELJE stran 2. Osnovna šola Frana Kranjca ...

šolska pravila - Šolski center Kranj

http://www.sckr.si/sg/documents/20182019/16/solska-pravila-SC-Kranj-SG-STS.pdf

1) Strokovna gimnazija in Srednja tehniška šola Šolskega centra Kranj izrekata ... 2019, ko pričnejo veljati Šolska pravila STŠ in SG, ŠC Kranj, prenehajo veljati.

šolska kronika - Šolski center Novo mesto

https://www.sc-nm.si/szks/si/file/download/630_d4d24bb3e612/Kronika%20%C5%A1ole%202012-2013.pdf

24 avg 2013 ... ZN 4. b: Petra Žibert. ZN 4. c: Mojca ... KZ 3. a: Petra Krulc. KZ 4. a: Nada ... Rok Zabukovec, Petra Zalokar, Domen Zupančič, Dušan Živković.

Letni delovni načrt ŠOLSKA PREHRANA - Osnovna šola Cerkno

http://www.os-cerkno.si/files/2020/02/Prehrana_dokument.pdf

OSNOVNA ŠOLA – časovna razporeditev obrokov ... tem področju izvajam nabavo dietnih živil, pripravljam prilagojene dietne jedilnik, ... Zdravstveni dom Idrija,.

ŠOLSKA KRONIKA od 2008 do 2013 - Šolski center Novo mesto

https://www.sc-nm.si/szks/si/file/download/634_5ae649e15a7f/Kronika%20%C5%A1ole%202008_2009.pdf

1 sep 2008 ... bara, Bohorč Karmen, Bratkovič Katja, Bratož Rok, Brinovec Maja, Brulc ... Lidija, Zelko Nina, Zorko Brigita, Zupančič Maja, Zupet Vesna, Zvir ...

PONS Šolski slovar Angleščina - delovni listi - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=75&file=1

Kratka angleška slovnica ... English pronunciation is not always easy. Prevod: Angleška izgovorjava ni vedno lahka. 4. The next test is coming soon. Prevod: ...

Letni delovni načrt - Šolski center Novo mesto

https://www.sc-nm.si/sglvs/files/1288_1255_3b47524718a_Letni%20delovni%20na%C4%8Drt%202017_2018.pdf

12 feb 2018 ... ŠCNM Big. Band navajanje na skupinsko muziciranje ... biologije izvajamo v specialni učilnici na SZKŠ. športna dvorana in športna igrišča.

letni delovni načrt - Gimnazija Lava - Šolski center Celje

http://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/vodnikgl-2017-18.pdf

3 nov 2017 ... ERUPTION – ŠOLSKI BEND GIMNAZIJE LAVA . ... dom Celje, Dispanzer za šolsko mladino, Centri za socialno delo, Nacionalni inštitut za ...

Učni list – 7

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=765529

c) 5 je večkratnik števila 10. N g) 40 ni delitelj števila 20. P d) 15 je delitelj števila 5. N h) 29 ni večkratnik števila 7. P. 3. Katera izmed števil 48, 62, 80, 97, 405, ...

UČNI LIST

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/851_b391a4d3b88a/U%C4%8Dni%20list%20-%20Ra%C4%8Dunanje%20z%20izrazi.pdf

b) Število 30 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto 13. c) Število 12 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto –7. d) Število –8 zapiši kot zmnožek dveh števil z ...

gum 7B učni list

http://www.os-vavta-vas.si/files/2020/03/gum-7B-u%C4%8Dni-list.pdf

v miru je pripravljeno mesto in na Sionu bivališče njegovo in njegov spomin bo živel v miru. MUSICA NOSTER AMOR. Jacobus Handl Gallus. CANTUS L. Mu.

UČNI LIST – Polinomi – 1 )

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/599_bb49bdbafe02/U%C4%8Dni%20list%20-%20Polinomi%20-%201.pdf

UČNI LIST – Polinomi – 1. 1) Izračunaj produkt polinomov ( ). ( ). 4. 3. 3. 2. 2. 3. 5. 2 in. 5. 2. 3. p x x x x. q x x x. = -. . -. = . - . 2) Določi a tako, da bosta polinoma ...

Učni list Okolje

https://lutra.si/wp-content/uploads/2019/10/U%C4%8Dni-list_Okolje_2_VSEZELENO.pdf

spremembe. 2. Poveži besede na levi s pravilno razlago v desnem stolpcu! zemeljska skorja Odnašanje, premikanje, spiranje materiala na površju zemlje. seme.

Učni list - Deljivost.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/860_7c1612944279/U%C4%8Dni%20list%20-%20Deljivost.pdf

14) Izračunaj največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik števil: a) 176, 308 c) 189, 324 b) 112, 294 d) 117, 273. 15) Izračunaj največji skupni delitelj in ...

Učni list - Geometrija.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/908_fa3f990d1fc9/U%C4%8Dni%20list%20-%20Geometrija.pdf

11) V pravokotniku ena stranica meri 16 cm, druga pa je dva cm krajša kot diagonala. Izračunaj drugo stranico in ploščino pravokotnika! 12) Dana sta kota.

UČNI LIST – Logaritem – 1

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/620_6c5a3dc26891/U%C4%8Dni%20list%20-%20Logaritem%20-%201.pdf

4) Z uporabo definicije logaritma reši naslednje logaritemske enačbe: a). 2. 16 log. = x d). 4. 3. 27 log. = x b). 3. 2. 9log -. = x e). 1. 25,1log -. = x c). 3. 4. 16 log. =.

Učni list – KRAVE

https://www.mladinska.com/_files/4066/mp9-ucnilist_%20KRAVE.pdf

a) sodoprsti kopitarji. b) lihoprsti kopitarji. c) mesojedi prežvekovalci. č) glodavci. 2. Opiši, zakaj so krave pomembne za ljudi. 3. V kateri državi verjamejo, da so ...

UČNI LIST – Zaporedja ( )2

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/669_807cd44dbba4/U%C4%8Dni%20list%20-%20Zaporedja.pdf

n c n. . = . Ali je to zaporedje naraščajoče ali padajoče - dokaži! Določi spodnjo in zgornjo mejo tega zaporedja. 5) Dokaži, da je zaporedje s splošnim členom.

Učni list - Statistika.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/873_168df75559af/U%C4%8Dni%20list%20-%20Statistika.pdf

UČNI LIST – Statistika. 1) Na avtomobilskem servisu so januarja popravili dvanajst poškodovanih karoserij, opravili devet rednih servisov, zamenjali pet ...

Učni list - Decimalna števila.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/849_fd9b628c8edd/U%C4%8Dni%20list%20-%20Decimalna%20%C5%A1tevila.pdf

UČNI LIST – Decimalna števila. 1) Izračunaj: a) 2,3 0,875 32,69. . . = d) 8,14 1,6 2,7. . ∙. = b) 25,1 3,45 8,672. . -. = e) 18,56 3,67 2,8. -. ∙. = c) 38,27 12,8 ...

Učni list - Geometrijska telesa.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/910_20110ab1fba1/U%C4%8Dni%20list%20-%20Geometrijska%20telesa.pdf

odstotkov se po takem vrtanju zmanjša prostornina prizme? 23) Pokončni valj in pravilna štiristrana prizma imata enak plašč v obliki kvadrata s ploščino. 2.

Učni list - Kompleksna števila.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/653_a5b900a82263/U%C4%8Dni%20list%20-%20Kompleksna%20%C5%A1tevila.pdf

UČNI LIST – Kompleksna števila. 1) Izračunaj: a) (. ) (. ) (. ) (. ) 3 2. 4 3. 2 4. 1 2 i i i i. . ∙ - -. - -. ∙ - . = c) ( ) (. ) (. ) (. ) 2. 1 3. 3 2. 3 2 i i i i. ∙ -. . . ∙. -. = b) (. ) ( ).

Učni list - Geometrijska zaporedja.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/675_f059fbb98d3b/U%C4%8Dni%20list%20-%20Geometrijska%20zaporedja.pdf

a) Določite naslednja dva člena tako, da bo zaporedje aritmetično. Kateri člen tega zaporedja ima vrednost 105? Izračunajte vsoto prvih 50 členov tega ...

RAČUNALNIŠKI ZVOK – UČNI LIST

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=146343

RAČUNALNIŠKI ZVOK – UČNI LIST. 1. Katere naprave uporabljamo za snemanje in predvajanje zvoka? Zvočnik, mikrofon, slušalke, ekran z zvočniki … 2.

Učni list - 2020 Energy

http://www.2020energy.eu/sites/default/files/pdf/2020energy_sl.pdf

2020 Energy: Učni list www.2020energy.eu. I- NE LE IGRA; TEMVEČ PROGRAM. Program ENERGY BITS http://www.energybits.eu. Učna igra 2020 Energy je ...

Učni list - Aritmetična zaporedja.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/674_10a6c0649077/U%C4%8Dni%20list%20-%20Aritmeti%C4%8Dna%20zaporedja.pdf

9) Določi aritmetično zaporedje in poišči zahtevano vsoto, če poznaš: ... 13) Poišči aritmetično zaporedje, v katerem je vsota prvega in tretjega člena 10, produkt ...

UČNI LIST – Razstavljanje (izrazi) a) ( ) 2 c) ( ) 3 ( ) 4 ...

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/851_b391a4d3b88a/U%C4%8Dni%20list%20-%20Ra%C4%8Dunanje%20z%20izrazi.pdf

UČNI LIST – Razstavljanje (izrazi). 1) Izračunaj vrednost veččlenika oziroma polinoma pri dani vrednosti neznanke: a) ( ) 2. 5 6, 3. p x x x x. = - -. = d) ( ). 3. 2. 5.

Učni list – LOČEVANJE ODPADKOV

https://www.mladinska.com/_files/1122/ucnilist-okolje.pdf

4. Naštej nekaj predmetov, ki jih lahko recikliramo, ko gre za. • papir: • plastiko: • steklo: • embalažo: • aluminij: • železo: Učni list – LOČEVANJE ODPADKOV ...

UČNI LIST – Kvadratna funkcija ) ( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ...

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/763_ef3adea10a46/U%C4%8Dni%20list%20-%20Kvadratna%20funkcija.pdf

UČNI LIST – Kvadratna funkcija. 1) Graf kvadratne funkcije ( ). 2. f x a x. = ∙ gre skozi točko (. ) 2,6. A - . Poišči njeno enačbo. 2) Parabola ( ). 2. f x a x c.

Učni list - Računanje s koreni.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/827_d73e71be4845/U%C4%8Dni%20list%20-%20Ra%C4%8Dunanje%20s%20koreni.pdf

UČNI LIST – Računanje s koreni. 1) Delno koreni: a) 18 = f). = 48 k). = 126 b) 20 = g). = 54 l). = 128 c) 27 = h). = 98 m). = 180 d) 40 = i). = 117 n). = 150 e). = 45 j).

UČNI LIST TRUBAR IN NJEGOV ČAS

http://www.drustvo-ucit-zgodovine.si/files/2008/05/ucni_list_trubar_in_njegov_cas.pdf

prvem pa njihova dela. V prazni stolpec pred avtorjem zapiši številko, ki je zapisana pred njegovim delom. 1. KATEKIZEM in ABECEDNIK. SEBASTIJAN KRELJ.

UČNI LIST – Linearna funkcija ( ) ) ) ( ) 1 ...

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/835_a3b1692363f8/U%C4%8Dni%20list%20-%20Linearna%20funkcija.pdf

z ogliščema A in B in tretjim ogliščem C, ki je ničla linearne funkcije ( ) 4. 4. f x x. = - . 39) Dana je linearna funkcija. 3. 6 x y. - . = . Določi njeno začetno vrednost ...

Učni list - Realna števila.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/842_2a4e1f474025/U%C4%8Dni%20list%20-%20Realna%20%C5%A1tevila.pdf

14) Reši enačbo: a). 6 8 x- = b). 1 7 x = c) 3 2 10 x- = d) 5 4 19 x = e) 2 5 4 7 x x. = - f). 5. 3. 1. 1. 4. 8. 8. 2 x x. - = - . Page 3. REŠITVE UČNEGA LISTA ...

Učni list – OGNJENIKI ALI VULKANI

https://www.mladinska.com/_files/1378/ucnilist_vulkani.pdf

4. V Sloveniji a) ni bilo nikoli vulkanov. b) sta dva delujoča vulkana. c) je pred 25 do 20 milijoni let deloval vulkan na območju Smrekovca. Učni list – OGNJENIKI.

UČNI LIST – Racionalna funkcija – 1

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/584_3135100d7326/U%C4%8Dni%20list%20-%20Racionalna%20funkcija-1.pdf

1. UČNI LIST – Racionalna funkcija – 1. 1) Izračunaj ničle racionalne funkcije: a). ( ) 2. 2. 2 8. 6. 5 x x. f x x x. -. -. = -. b) ( ) 2. 8 16. 6 x x. f x x. . . = - c) ( ). 3. 2.