Download fulltext (PDF) - družboslovne razprave

Te misli, zapisane v tipičnem novodobniškem jeziku, so že maja 2006 izšle v knjigi Misli o življenju in zavedanju (prva naklada 8.000 izvodov je bila razprodana ...

Download fulltext (PDF) - družboslovne razprave - Sorodni dokumenti