ČEZMERNA UPORABA? NE, AMPAK PONOVNA UPORABA.

Rabljena oblačila, obutev, posteljnina, kuhinjska posoda in otroška oprema ter igrače so dobrodošla pomoč številnim ustanovam. Ker v le-teh včasih nimajo ...

ČEZMERNA UPORABA? NE, AMPAK PONOVNA UPORABA. - Sorodni dokumenti

ČEZMERNA UPORABA? NE, AMPAK PONOVNA UPORABA.

https://www.komunala-kg.si/documents/komunala-kg/dokumenti/ponovna_uporaba.pdf

Rabljena oblačila, obutev, posteljnina, kuhinjska posoda in otroška oprema ter igrače so dobrodošla pomoč številnim ustanovam. Ker v le-teh včasih nimajo ...

ponovna uporaba izrabljenih avtomobilskih gum - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/novljan3245.pdf

3 apr 2008 ... času ni prišlo predvsem zaradi visoke cene gume. Za izumitelja prave pnevmatike velja škotski živinozdravnik John Boyd Dunlop (1840-1921), ...

odgovorna poraba in ponovna uporaba voda iz pipe

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Komunala/ZKG_Prirocnik-za-koncne-uporabnike_Manj_je_vec_za_objavo_na_spletu.pdf

pa 75 g riža na osebo, kar je približno četrtino skodelice. Pri odmerjanju količine zelenjave si lahko pomagamo s krožnikom, tako bomo dobili občutek, koliko ...

Ponovna uporaba in recikliranje tekstilnih ... - ZRS Bistra, Ptuj

https://www.bistra.si/images/vsebina/projekti/docs/Odpadni-tekstil-za-okoljsko-prihodnost-na-cezmejnem-SI-HR-obmocju.pdf

3.2 Logistika zbiranja odpadnega tekstila in zabojniki. V projektu ... socialnega podjetja Humana Nova, kjer se je sortiral in ločil glede na potrebe. Rabljen tekstil ...

PRIDELAVA IN UPORABA

https://zalozba.kmeckiglas.com/image/pdf/POLJSCINE.pdf

Polj{~ine, ki jih gojimo in uporabljamo kot krompir / 151. Sladkorna pesa / 154. Sladkorni trst / 158. MEDOVITA RASTLINA. Facelija / 161. POSEBNE POLJ[^INE.

09 Uporaba kisika

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Matjaz/Bolni%C4%8Dar/09%20Uporaba%20kisika%20%2810%202016%29%20H.pdf

4 nov 2016 ... cevke maske za kisik ventil za ... OHIO MASKA l / min. %. 8. 80. 10. 90. 12. 95. 15. 100 (?! - izgube). • Maska za visok pretok O2. • Maska za ...

UPORABA OSTANKOV KRUHA

https://www.zotks.si/sites/default/files/2019%20Dolin%C5%A1ek%20Ajd%20Uporaba%20ostankov%20kruha.pdf

špageti z omako iz mletega mesa, za drugo malico gratinirane palačinke in kompot in ... 200 g kruha, 600 g bučk, 3 jajca, krušne drobtine (lahko jih naredite tudi sami), olje za ... https://kruhinpotica.com/recepti/buckini-polpeti-s-starim-kruhom/.

navodila uporaba vz avt eco - Kronoterm

https://kronoterm.com/wp-content/uploads/2017/03/17-16-20-2976-11_NAVODILA-UPORABA-WP2-LF-202S-302S.pdf

Sestavni deli. 12. 3.3. Princip delovanja. 14. 4 ... »Normal« (P.1). 32. 7.3.6. Program »Rezervni vir« (P.3). 32 ... rezervni vir ogrevanja. Protizmrzovalno tipalo.

UPORABA POLAVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA

https://www.ukc-mb.si/media/imported/fileadmin/_migrated/content_uploads/Uporaba_polavtomatskega_defibrilatorja_01.pdf

Motnja srčnega ritma, ki jo imenujemo migetanje prekatov ... če migetanje prekinemo z električnim udarcem velike moči. ... Pred postavitvijo elektrod moramo ...

Uporaba deževnice - Klimaterm

http://www.klimaterm.si/wp-content/uploads/Uporaba-de%C5%BCevnice.pdf

Iz teh tabel lahko tudi izračunamo povprečno letno porabo deževnice za štiričlansko družino, ki znaša. 65 m3. ... Najprej t.i. zbiralnik listja, ki ima obliko sita in je.

Uporaba računalniške tipkovnice

https://www.mklj.si/images/dokumenti/virtualna_knjiznica/gradivo_storitve_v_mkl/e-ucilnica/Uporaba_racunalniske_tipkovnice.pdf

Tipka Backspace ali vračalka briše znak levo ... Tipko Esc ali ubežnico uporabimo za prekini- tev trenutnega ukaza ali za izhod iz ... (dvigalka) omogočata vnos.

Uporaba portala PoiščiDelo.si

https://www.ess.gov.si/_files/4099/navodila_za_izpolnjevanje_profila.pdf

Uporaba portala PoiščiDelo.si. Ljubljana, 29.6.2012. S profilom se predstavite delodajalcem. Delodajalci iščejo primerne kandidate med iskalci zaposlitve, ki.

UPORABA KROMPIRJEVIH OLUPKOV

https://www.zotks.si/sites/default/files/novice/2019%20Klepec%20Jev%C5%A1nik%20GaberUporaba%20krompirjevih%20olupkov.pdf

olupkov. Krompir je živilo, ki je v naši prehrani vsesplošno prisotno, kar seveda pomeni, da se ... pojavilo, ko je Marija Terezija podala ukaz za sajenje krompirja.

Računalo i uporaba računala

http://ss-gospodarska-ck.skole.hr/upload/ss-gospodarska-ck/multistatic/227/11.%20Racunalstvo%20-%20I%20-%203.C,%203.VV%20-%20sazetak.pdf

-prvo računalo je abakus (prije oko 5000 godina) kojim se zbrajalo i oduzimalo. -u osnovi je abakus računaljka s kuglicama iz nižih razreda osnovne škole (vidi.

Uporaba gorivnih celic

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607468.pdf

2 jan 2006 ... ... pri razvijanju gorivnih celic Osmo poglavje je bistvo celotne raziskovalne naloge in raziskuje kje vse se lahko uporabljajo gorivne celice.

uporaba laserjev vi dustriji - IJS

http://www-f1.ijs.si/~ziherl/IndustrijskiLaserji.pdf

Vijolični valj je rubinov kristal, katerega ioni se vzbujajo s pomočjo bliskavice, ki je ... Z laserjem pošljemo žarek na ločevalnik, ki nam ga razdeli na dva povsem ...

Proizvodnja in uporaba encimov

http://dijaski.net/get/bio_ref_encimi_02__proizvodnja_in_uporaba.pdf

V farmacevtski industriji in medicini se uporablja predvsem encim trispin in alfa amilaza. eden izmed encimov trebušne slinavke je tudi tripsin, ki se izloča v ...

UPORABA KANABINOIDOV V ONKOLOGIJI

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/ervek.pdf

Onkološki inštitut Ljubljana,. Zaloška ... nekatere nejasnosti, saj med zdravniki in ostalimi zdravstvenimi ... ary institutions, including the Institute of Oncology.

Uporaba ATR IR spektroskopije pri proučevanju ... - Tekstilec

http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2013/01/Uporaba-ATR-IR-spektroskopije-pri-prouc%CC%8Cevanju-strukturnih-sprememb-celuloznih-vlaken.pdf

zložimo kemijsko strukturo snovi in določimo njene funkcionalne skupine. Med različnimi IR tehnikami je za študij ploskovnih teks- tilij posebno primerna metoda ...

Napredna uporaba podatkovnih baz - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2016/01/NaprednaUporabaPodatkovnihBaz.pdf

V besedilu so poleg teorije tudi številni zgledi, na koncu poglavij pa tudi vaje. ... IF pogoj1 THEN stavki. [ELSEIF pogoj2 THEN stavki] ... [ELSE stavki]. END IF.

Uporaba hidroksiklorokvina/ klorokvina pri zdravljenju SLE

http://www.nephro-slovenia.si/images/PDF/portoroz/8.pdf

Antimalariki so najstarejši DMARD-‐i. • Pri nas je v uporabi klorokvin (CQ), v svetu tudi hidroksiklorokvin (HCQ). • V 17. stoletju so španski jezuiti iz Južne ...

Pravilna in varna uporaba antibiotikov

http://lzs.si/Portals/0/dokumenti-uporabne-teme/Inkontinenca_ask_sep14_splet.pdf

tolterodin, fesoterodin, darifenacin in solifenacin. Muskarinski receptorji se nahajajo tudi v drugih tkivih oziroma organih, zato se lahko pojavijo antiholinergični ...

UPORABA NEVROLEPTIKOV PRI STAREJ[IH BOLNIKIH

https://www.pb-begunje.si/gradiva/Kogoj1351439669201.pdf

Mi{i~ne spazme ubla`imo z antiholinergiki. Akatizija je najpogostej{i ekstrapiramidni stranski u~inek pri starej{ih z najve~jo incidenco v sedmem desetletju ...

2. UPORABA Sredstvo CHAMPION 50 WG je kontaktni in ...

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/Dokumenti/Doc_4_CHAMPION50WG.pdf

Sredstvo CHAMPION 50 WG je kontaktni in preventivni fungicid, ki se uporablja: a) na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke), gojenih ...

uporaba literature pri raziskovalni nalogi

http://www.fm-kp.si/Media/Default/FMplus/Mladinsko-raziskovanje/UPORABA%20LITERATURE%20PRI%20RAZISKOVALNI%20NALOGI.pdf

V samem besedilu izpišemo dobesedni navedek (citat), za njim pa vir tako, da v oklepaju navedemo avtorjev priimek, leto izida in stran. Če citiramo več različnih ...

UPORABA NAVADNEGA PROSA - dLib

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-IWDYYHAY/e3831c16-2631-4abe-8e0f-eece1f601774/PDF

Prosena mlečna kaša s suhimi slivami je bila za anketirance še nekoliko okusnejša, zato so opisali okus kot zelo prijeten, boljši in bolj poln okus od mlečne kaše ...

2. UPORABA Sredstvo NISSORUN 10 WP se uporablja kot ...

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/Dokumenti/Doc_2_NISSORUN10WP.pdf

g) na kumaricah za vlaganje, gojenih na prostem, za zatiranje navadne pršice ... jagod, paradižnika, paprike, jajčevcev, kumar, kumaric za vlaganje, bučk,.

AVTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKEGA PROCESA IN UPORABA ...

http://up.sckr.si/2015/docs/15_arh.pdf

[email protected]. Povzetek. V tem prispevku je predstavljena učinkovita uporaba simulatorja pri učenju programiranja industrijskih krmilnikov.

Uporaba pirotehnike med osnovnošolci v Celju

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201202878.pdf

Katalog pirotehnike. Dostopno na: http://www.piroplanet.si/katalog-pirotehnike.html (3.12.2011). 3. A. Gabrič, S. A. Glaţar, Kemija danes 1, DZS, Ljubljana, 2005.

uporaba ostankov kruha - zotks

https://www.zotks.si/sites/default/files/2019%20Dolin%C5%A1ek%20Ajd%20Uporaba%20ostankov%20kruha.pdf

špageti z omako iz mletega mesa, za drugo malico gratinirane palačinke in kompot in ... 200 g kruha, 600 g bučk, 3 jajca, krušne drobtine (lahko jih naredite tudi sami), olje za ... https://kruhinpotica.com/recepti/buckini-polpeti-s-starim-kruhom/.

UČINKOVITA UPORABA ANALGETIKOV V STOMATOLOGIJI ...

http://www.zobozdrav-vestn.si/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=172&Itemid=41

22 feb 2011 ... dražljaji. Postavitev diagnoze. Globok karies ali že restavriran zob; bolečino povečajo dražljaji; RTG. Perkusija zob ob obolelem parodonciju.

Uporaba Biblos aplikacije za iOS naprave

https://www.biblos.si/files/BIBLOS_LIB-uporaba_biblos_ios_aplikacije_1.0.pdf

POMEMBNO!!! Ker iOS aplikacija ne omogoča izposoje, si je potrebno knjigo predhodno izposoditi preko spletne strani www.biblos.si. Čas trajanja izposoje je ...

Uporaba knjižničnega sistema Biblos

https://www.biblos.si/files/BIBLOS_LIB-uporaba_biblosa_1.1.pdf

sistema Biblos www. .si. Za vpis izberite svojo knjižnico in pišite svoje uporabniško ime in geslo, ki ga uporabljate tudi za vstop v Cobissovo. Mojo knjižnico.

Zapis znakov in uporaba korpusov

http://nl.ijs.si/et/teach/ung10-kj/ung10-kj-05.pdf

10 maj 2010 ... npr. pismenka P ↔ znaki “veliki latinični P”, “veliki cirilični. R”, “veliki ... znake: ločila, matematični simboli, naglasna znamenja, … ○ datoteka ...

didaktična uporaba računalnika v družboslovju - RIS.org

http://uploadi.www.ris.org/editor/zonta-andreja.pdf

jih spodbujajo tudi k sodelovanju izven učilnice (Gerlič, 2000). World Wide Web ... Kot vodilo služi primerno oblikovana spletna stran in pogoj je, da sodelujemo ...

Hitosan in možna uporaba v medicini

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/157/49/

fizikalnih in kemijskih lastnosti nakazale števil- ne možnosti ... no zmanjša elastičnost plazmaleme, vendar pa pri tem ... okludin) s plazmaleme v notranjost celic.