UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ... - FDV

odpravi v Novi svet in Inkovski širitvi po ozemlju Peruja. Tretje poglavje ... dnevnem življenju Inkov pa sta bila bog sonca Inti in boginja lune Mama Quilla, ki sta.

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ... - FDV - Sorodni dokumenti

univerza v ljubljani filozofska fakulteta fakulteta za družbene ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Jesensek-Gasper.PDF

4.2.3 Osvajanja prvih osmanskih sultanov . ... Ferman: državni razglas. ... prestolnici rumskih sultanov Konji in so bili najmočnejši, so se imeli za naslednike ...

ohk ff - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/an/sites/www.ff.uni-lj.si.an/files/Documents/OHK/library_services/ohk_2019_eng_final.pdf

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. OSREDNJA HUMANISTIČNA KNJIŽNICA (OHK FF). CENTRAL HUMANITIES LIBRARY. Aškerčeva 2. 1000 Ljubljana.

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/szs/szs99-por.pdf

zemljevid Slovenije« dobljenih podatkov, nikakor pa ne v smislu dokončnosti. ... regije, nizko pa "z drugega roba", z Dolenjske, Notranjsko-kraške in Gorenjske.

TU - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/magistrski_studij/dokumenti/kme_ff_mag_i_2019.pdf

3 dec 2019 ... Z lepimi pozdravi,. NIVERZA. ZA STUDEN. DOM. Barbara Pregl,dr.med., spec. I.r. vodja službe splošne in družinske medicine. LJUBLJANA 3.

filozofska fakulteta (ul ff) - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/filozofska_fakulteta/2014090810420886/

Kavčič, Jerneja. Movrin, David. 2. 1. 2. 1 ... Karin MARC BRATINA, Univerza v Trstu. - mag. Pavel OCEPEK ... Jure DIMEC, doc., Informacijske znanosti. - Ignac.

filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/ul_ff20072008/2013071110243144/

srbska knjiševnost. - dr. Jerneja PETRIČ, Ameriłka knjiševnost ... Aleksander BRATINA, as., Psihologija dela, Ekologija za ... Jure DIMEC, doc.., Informatika I, II.

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/jarc-tanja.pdf

odpravi v Novi svet in Inkovski širitvi po ozemlju Peruja. Tretje poglavje ... dnevnem življenju Inkov pa sta bila bog sonca Inti in boginja lune Mama Quilla, ki sta.

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ... - SIstory

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/file/?fileId=17885&download=1

»klerikalci tisti, ki verujejo v versko in politično nezmotljivost cerkvene ... »In 'klerikalci' in 'liberalci' sta politični stranki mej Slovenci na Kranjskem, samo da.

Geografija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2017/geografija_e_predstavitveni_zbornik_2017-18.pdf

Za napredovanje v drugi letnik univerzitetnega enopredmetnega študijskega programa. Geografija mora študent opraviti študijske obveznosti za 1. letnik v ...

Tolmačenje - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/magistrski_studij/predstavitveni_zborniki/2017/enodisc/tolmacenje.pdf

Prvostopenjski dodiplomski program Medjezikovno posredovanje dopolnjuje z magistrskima programoma Prevajanje in Tolmačenje. Drugostopenjski ...

Anglistika - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2016/anglistika_e_predstavitveni_zbornik_2016-17.pdf

Angleška historična slovnica. 60. 60. 4. 3. Jezik v rabi II. 30 30. 1. 4. Dramatika Williama Shakespeara. 60. 60. 5. 5. Novejša ameriška književnost. 30. 30. 3. 6.

Filozofija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/magistrski_studij/predstavitveni_zborniki/2016/enodisc/filozofija.pdf

Filozofija oziroma študij filozofije spada med temeljne in ustanovitvene stroke ... dokumentirane vloge študentov v skladu z določbami statuta in Pravil FF. 6.

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=108613

... KATEGORIJA 4 .......................................... 47. 8.4.1 UČIMse.com . ... Slika 24 UČIMse. ... šolah, za dostop do gradiv pa je potrebna registracija. Glavni urednik ...

Muzikologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2015/predstavitveni_zbornik_muzikologija_e_prva_stopnja_2015-16.pdf

Filozofska fakulteta. Oddelek za muzikologijo. Predstavitveni zbornik prvostopenjskega študijskega programa. Muzikologija. Vpis od 2015/16 dalje. Ljubljana ...

GERMANISTIKA Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2014/germanistika_-_e_1._stopnja.pdf

maturitetni preizkus pri predmetu nemščina; ... Nemščina v diahroni ... členi in semantični skloni; povedek in predikacija ter funkcijski sklop, osebek, raba zaimka ...

NEMŠČINA Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/magistrski_studij/predstavitveni_zborniki/2015/enoped/nemscina.pdf

Drugostopenjski enopredmetni pedagoški študijski program Nemščina traja 2 leti ... Vaje. Klinič ne vaje. Druge obl. š. 1. Psihologija za učitelje red. prof. dr. Cirila.

Psihologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/podiplomski/studijski_programi/psihologija_-_uvod.pdf

psihologije (klinična psihologija, pedagoška psihologija ter psihologija dela in organizacije), kot ... Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti & Educy. 9. Pervin ...

Glasoffil 17 - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/OFakulteti/za_medije/glasoffil/glasoffil17.pdf

verzi za tuje študije, to je namreč edina univerza na Japonskem, kjer obstaja v obliki lektorata tudi ... Pavčka prepesnila v angleščino izbor njegovih pesmi (Tone Pavček,. Poems and Years, Miš, ... na žalni seji 5. februarja 2009. O pokojniku in ...

Sinologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2018/sinologija.pdf

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Sinologija traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, ...

zborniK - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/OFakulteti/zgodovina/zbornik_web_.pdf

Rodila se je v Celju in tam leta 1974 končala gimnazijo. ... lekt. dr. Veronika rot gabrovec (ljubljana, 1962) ... Saša Podgoršek, (2007–), Filozofska. · fakulteta ...

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta - Amebis

http://peter.amebis.si/drvejice.pdf

Če je pisec napisal »med tem ko« namesto »medtem ko«, je potrebna vejica. Na plesu sedim za mizo med tem¤ ko se ostali zabavajo. Ker očeta ni bilo doma, ...

Slovenistika - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/magistrski_studij/predstavitveni_zborniki/2016/enodisc/slovenistika.pdf

Publicistično in propagandno besedilo. 15. 15. 30. 60. 2. Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika. 15 30. 75. 120. 4. Slovenska dialektologija. 30 15. 75.

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=107208

Vinko Globokar – ustvarjalna izhodišča in skladba Zlom. Mentor: izr. prof. dr. ... »Poznamo individualno improvizacijo, ko se glasbenik ukvarja sam s seboj, pri.

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Fakulteta za ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Bogovcic-Gregor.PDF

8 avg 2008 ... Ključne besede: Nuklearna elektrarna Krško, zgodovina, terorizem, varovanje. HISTORY OF ... 91. 9.7.1. Pogoji za zaposlitev varnostnika .

Razpis za š.l. 2019/20 - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Dejavnosti/CPI/ProgramiZaIzpopolnjevanje/razpis_vis_2019-20.pdf

27 sep 2019 ... ... elektronsko prijavnico, ki je dosegljiva na povezavi: https://vis.ff.uni- ... Priloge so: overjena fotokopija diplome (razen diplomanti FF UL, ...

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Aljoša Harlamov ...

https://slov.si/dipl/harlamov_aljosa2.pdf

pisatelja Jean-Paul Sartre (1905–1980) in Albert Camus (1913–1960) (Vasič 1984: ... Tujec (1942) naprej eksistencialni položaj modernega subjekta kaže kot ...

Dinarski kras - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/DatotekeVsebin/Novice/e-geograff_10_splet.pdf

konja v Pivški kotlini pripisal medledeni dobi riss-würm. Hkrati pa ... tanje Zgornje Pivke tako ne more uvrstiti ne med vrtače ne med kraška polja, zato jih imenuje ...

Pedagogika in andragogika - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2017/pedagogika_in_andragogika_dvo_predstavitveni_zbornik_2017-18.pdf

programa Pedagogika in andragogika. 2. Temeljni cilji programa ... individualne dokumentirane vloge študentov v skladu z določbami Statuta UL in Pravil FF. 6.

oddelek za sociologijo filozofska fakulteta univerza v ljubljani ...

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zborniki/2019/1_sociologija_2019-20.pdf

Splošni podatki o študijskem programu. Dvopredmetni študijski program je na Filozofski fakulteti dobro uveljavljen študijski program, za katerega vlada široko ...

univerza v ljubljani filozofska fakulteta oddelek za ... - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/10001-11000/10483/ZGODOVINA%20INDONEZIJE.pdf

24 jan 2006 ... KITAJSKI VPLIV V INDONEZIJI IN ZHENG HEJEVA POTOVANJA . ... Malezijo in Brunejem ter šesti največji otok na svetu Sumatra, ki v celoti ... starosti od 3,6 do 2,9 milijona let, Australopithecus garhi iz Etiopije, ... Zaradi plodne zemlje so obstajala najrazličnejša drevesa ... Otočje Maluku je središče mita o.

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za slovenistiko ...

https://slov.si/dipl/furlan_hana.pdf

Hvala tudi moji družini, fantu in prijateljem za spodbudo in lepe trenutke med študijem in ... V številki 55 so v članku O našem šolstvu Gregorčičevi verzi iz pesmi.

Sociologija kulture - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/magistrski_studij/predstavitveni_zborniki/2016/enodisc/sociologija_kulture.pdf

Predstavitveni zbornik Oddelka za sociologijo FF UL. Sociologija kulture (program 2. stopnje). ODDELKA ZA SOCIOLOGIJO. FILOZOFSKA FAKULTETA.

NEMŠČINA Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta - Oddelek za ...

https://germanistika.si/images/predstavitvenizbornik/MANEMINAPEDDvo.pdf

NEMŠČINA. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Oddelek ... študij primarne in/ali sekundarne literature in razprava o njej (30%), referat (20%), sodelovanje.

univerza v ljubljani filozofska faklulteta fakulteta za družbene ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Zgajnar-Urska.PDF

Urška Žgajnar. Mentor: dr. Stojan Bračič. Mentorica: izr. Prof.dr. Monika Kalin Golob. JEZIKOVNO-STILNA ANALIZA IN PRIMERJAVA ARGUMENTIRANJA V.

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za sociologijo ...

http://www.sociologija.si/wp-content/uploads/2011/02/diploma-navodila-novo.pdf

Pred vami so navodila za pripravo in pisanje diplomskega dela na Oddelku za sociologijo. Filozofske fakultete. Navodila natančneje določajo ureditev besedila, ...

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za ... - Sociologija

http://www.sociologija.si/wp-content/uploads/2011/02/diploma-navodila-novo.pdf

ali tehnične opombe oziroma dodatki avtorja besedila), uporabimo oglati oklepaj. Za opuščanje delov znotraj povedi ali med povedmi uporabimo tri pike v ...