Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 - Gimnazija Škofja Loka

3 okt 2014 ... Razvojni načrt za šolsko leto 2014/2015 in vloga šole str. 46. 15. ... Zoisovo štipendijo, po novem mora imeti izjemni dosežek in povprečno oceno najmanj 4,1. (ali zlato ... Priprave na državno tekmovanje iz ... Marec 2015 16.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 - Gimnazija Škofja Loka - Sorodni dokumenti

Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 - Gimnazija Škofja Loka

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/doc/sola/letni-delovni-nacrt-2014-2015.pdf

3 okt 2014 ... Razvojni načrt za šolsko leto 2014/2015 in vloga šole str. 46. 15. ... Zoisovo štipendijo, po novem mora imeti izjemni dosežek in povprečno oceno najmanj 4,1. (ali zlato ... Priprave na državno tekmovanje iz ... Marec 2015 16.

letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 - Gimnazija Škofja Loka

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/doc/sola/letni-delovni-nacrt-2019-2020.pdf

1 sep 2019 ... S tem sklepom se sestava sveta in druge rešitve v ustanovnem aktu uskladijo z ... eno uro pri predmetu biologija in eno uro predmetu kemija za nadgradnjo vsebin in laboratorijsko delo. ... Laboratorijske vaje pri BIO: 1. letnik 17 ur, 2. in 3. letnik po 10 ur: - za vse ... predmaturitetni preizkusi, splošna matura,.

letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016 - Gimnazija Škofja Loka

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/doc/sola/letni-delovni-nacrt-2015-2016.pdf

26 nov 2015 ... so predstavljene v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2015/16 so oblikovali ... Delovanje Dijaške šolske skupnosti v šolskem letu 2015/2015 ... Predmaturitetni preizkusi bodo potekali v času od zaključka zimskih počitnic.

LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 - Gimnazija ...

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/doc/sola/letni-delovni-nacrt-2019-2020.pdf

1 sep 2019 ... Gimnazija Škofja Loka vsako leto ob začetku šolskega leta pripravi tiskano brošuro za vse zaposlene ... spletna učilnica in spletna zbornkca.

letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 - Gimnazija Kranj

http://www.gimkr.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fupload%2FLDN_2019_2020.pdf

1 nov 2019 ... Helena. Križaj Smrdel. 1. letnik september. 22 eur. Koroška. 2. letnik september ... 28 KRIŽAJ SMRDEL Helena ... Helena Kokot Bujanovič ...

Obvestila dijakom za šolsko leto 2017/18 - Gimnazija Škofja Loka

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/doc/sola/obvestila-dijakom-2017-2018.pdf

Šolski koledar 2017/2018. 1. 9. 2017 začetek pouka. 19. 10. 2017 dan za nadarjene devetošolce. 31. 10. 2017 dan reformacije, državni praznik. 1. 11. 2017.

LETNI DELOVNI NAČRT VVE PRI OŠ ŽIRI ZA ŠOLSKO LETO

http://vrtecziri.splet.arnes.si/files/2019/10/LDN-VVE-2019-20-ORIGINAL.pdf

16 okt 2019 ... finančne učinke na proračun občine ustanoviteljice, predvsem pa glede vrste in števila oddelkov, števila ... Zimske radosti na snegu (Skakalčki, Pohajalčki). ... ČEBELICA TINKA IN TONKA. 14.11. ... LAČNA GOSENICA. 03.04.

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ DOB šolsko leto 2017/18

http://www.os-dob.si/files/2014/08/LDN_17_18.pdf

3 nov 2017 ... Šolski prostor matične OŠ Dob v šolskem letu 2017/18. Šola kot ... značko. Kaj veš o prometu?, Kresnička, Prometno varnost Logična pošast.

LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

http://www.os-jmdol.si/files/2017/09/LDN-vrtca-2017-18.pdf

1 sep 2017 ... Letni delovni načrt (v nadaljevanju: LDN) Vrtca pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani je ... Delovni čas vzgojiteljic je v tednu, ko zagotavljajo sočasnost od 9.00 do 15.30 ... Člani aktiva: Petra Habič, Danijela Petkičič, Vesna Rajh, Simona K. Garaj, Mojca M. Moder, ... Zdravstveni dom Črnuče, Bežigrad, Moste.

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2017/18 - OŠ Sežana

http://www.sezana.net/cms/images/stories/201718/Letni%20delovni%20nart%202017_18_V5.pdf

13 okt 2017 ... Šolski koledar za leto 2017/ 18 določa, da pouka ne smemo pričeti pred 7:30. Pouk bomo izvajali v eni izmeni. Pretežni del pouka bomo izvajali ...

letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 - SPTŠ

http://193.2.128.4/uploads/media/izobrazevanja/0001/04/808564c98b0b9a1a344c26a543fcd54330912233.pdf

5 nov 2018 ... Letni delovni načrt SPTŠ Murska Sobota za šolsko leto 2018/2019. 4. 1. UVOD V LDN. Ustanovitelj Srednje poklicne in tehniške šole Murska ...

letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 - SPTŠ

http://193.2.128.4/uploads/media/izobrazevanja/0001/03/36c99157a8cb79c122c8c5e8ce4fca95142d365a.pdf

5 mar 2018 ... Milan Petrijan, l.r.. Ludvik Sukič, l.r.. Murska Sobota, 01. 10. 2017 ... ŠPORTNI DNEVI, OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE, EKSKURZIJE IN ... soboško gimnazijo. ... Tretji športni dan bo maja 2018 ( ko bo na sporedu PM iz SLO). 4.

LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2019 ... - Vrtec Domžale

http://vrtec-domzale.si/files/LDN1920/LDN-Vrtca-Domzale-ravnateljice.pdf

10 okt 2019 ... Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce: ... ažurno obveščanje staršev in vzgojiteljic (ustno, oglasna deska, e-asistent) – obojestranska.

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VRHOVCI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

http://www.os-vrhovci.si/files/2017/01/LETNI-DELOVNI-NA%C4%8CRT-2019__2020.pdf

6 dec 2019 ... Učiteljski zbor šole je osnutek Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci za šolsko leto. 2019/2020 obravnaval na seji učiteljskega zbora dne 24. 9.

letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 - OŠ Jožeta Gorjupa

http://www.osgorjup.si/files/2013/12/LDN_2016_17.pdf

RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih delovnih zvezkov za ... sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2017-2018 - Konservatorij za ...

http://www.kgbl.si/upload/custom/pages/files/Letni%20delovni%20na%C4%8Drt%20%C5%A1ol_%20leto%202017-18.pdf

gospa dr. Mateja Gaber - predstavnica baletnega oddelka. Vodstvo šole KGBL: Direktor KGBL. Dejan Prešiček, prof. Ravnateljica OE Glasbena šola. Pomočnica ...

letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 - OŠ Jožeta Gorjupa

http://www.osgorjup.si/files/2013/12/Letni_del_2014_15.pdf

Izobraževalno delo v našem zavodu bo v šolskem letu 2015/16 obsegalo pedagoško delo, v ... pridruži kakšna nova skupnost in vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s ... pesmice in se seznanili z novimi: Zima je prišla, Kaj.

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ ŠEMPAS za šolsko leto 2019/2020

http://ossempas.splet.arnes.si/files/2019/08/LDN-2019-2020.pdf

30 sep 2019 ... Šolski okoliš OŠ Šempas zajema učence občine Nova Gorica iz krajevnih skupnosti Ozeljan-. Šmihel, Šempas in Osek-Vitovlje. Vseh učencev ...

Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 - OŠ Cirkovce

http://www.os-cirkovce.si/files/2014/03/LDN-vrtec-.pdf

24 sep 2019 ... Ivanka Korez, ravnateljica OŠ z enoto Vrtec Cirkovce ... L.RS št.12/96) in odlokom Občine Kidričevo. Letni delovni ... vrtca v Občini Kidričevo.

LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2019/2020 - Zavod za ...

https://zvi-logatec.si/wp-content/uploads/2019/09/LDN-2019.20_sec.pdf

Predstavniki ustanovitelja. Predstavnika MIZŠ. • /. • /. Predstavnica Občine Logatec. • Klavdija Nagode Celarc. Predstavniki staršev. • Manca Doner. • Petra Iglič.

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ NAKLO šolsko leto 2017/2018

https://www.os-naklo.si/dokumenti/LDN%202017_2018.pdf

5 sep 2017 ... Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Namenjena je učencem, učiteljem in drugim delavcem šole.

LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 Mirna Peč ...

http://www.ostpavcka.si/files/2012/12/LETNI-DELOVNI-NA%C4%8CRT-2019-2020-lektoriran_urejeno.pdf

24 dec 2019 ... Osnovna šola Toneta Pavčka je samostojna osnovna šola. ... Občina Mirna Peč je z OŠ Toneta Pavčka sklenila pogodbo o vzdrževanju ...

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ NAKLO šolsko leto 2019/2020

https://www.os-naklo.si/dokumenti/LDN-2019-20.pdf

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. ... Učenci OŠ Naklo, podružničnih šol Podbrezje in Duplje ter otroci vrtca imajo na ...

Letni delovni načrt za šolsko leto 2017-18 - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/LDN%202017-18-1.pdf

28 sep 2017 ... pristojni minister. Šolski koledar določa: • število dni pouka po posameznih mesecih in obeh ocenjevalnih obdobjih, tedne za dneve dejavnosti,.

letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/2019/04/LDN-vegova-18-19.pdf

VEGOVA Ljubljana. LETNI DELOVNI ... Svet Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana ... 7.2 ORGANIZACIJA DELA IN DELOVNI ČAS .

letni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/19 - OŠ Škocjan

http://www.frana-metelka-skocjan.si/files/2016/09/LDN-2018_19-kon%C4%8Dna-verzija-%C5%A0OLA-za-splet.pdf

27 sep 2018 ... ... www.os-skocjan.si. E-pošta: [email protected] 23. Zdravstveno vzgojne vsebine za OŠ iz ponudbe izvajalca. Zdravstveni dom NM.

LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2018/2019 - Zavod za ...

https://zvi-logatec.si/wp-content/uploads/2019/03/LDN-2018.19.pdf

Urnik dela . ... vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) navaja, da je tedenski polni delovni čas vzgojitelja v vzgojnem ... izvajanje mentorstva študentom PF in FSD,.

Letni delovni načrt OŠ Toneta Pavčka za šolsko leto 2019/20

http://www.ostpavcka.si/files/2012/12/LETNI-DELOVNI-NA%C4%8CRT-2019-2020-lektoriran_urejeno.pdf

24 dec 2019 ... Osnovna šola Toneta Pavčka. LETNI DELOVNI NAČRT. Šolsko leto 2019/2020. 3. 4 Učna in delovna obveznost učiteljev .

letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 - OŠ Bovec

https://solabovec.si/sites/default/files/osbovec-dokumenti-639.pdf

16 jul 1997 ... in priča, da v trgu le buška je kri! (Moj dom Bovec ... dejavnosti (oderv pritličju in podstrešna mala igralnica v prvem nadstropju). Igralnice v ...

Letni delovni načrt šolsko leto 2019/20 1 - OŠ Gornja Radgona - Arnes

http://gros-sola-radgona.splet.arnes.si/files/2019/09/Letni_delovni_nacrt_2019-20.pdf

28 sep 2019 ... 14. 1. 2020 starši učencev od 1. do 9. razreda. Janez Pravdič, Storitve in svetovanje Jani. Pravdič s.p.. Karierna orientacija in informativni dnevi.

letni delovni načrt vrtca ravne na koroškem za šolsko leto 2018/19

http://vrtec-ravne.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2018/10/LDN-18-19.pdf

16 okt 2018 ... LDN določi organizacijo in poslovni čas vrtca, programe vrtca, razporeditev otrok v oddelke, ... KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA dr. Franca ...

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2017–2018 - Osnovna šola ...

http://sola-siska.si/wp-content/uploads/2017/09/LDN_201718pdf.pdf

26 sep 2017 ... šolskem koledarju in z razpravo v učiteljskem zboru o temeljnih smernicah OŠ Spodnja Šiška v šolskem letu. 2017/18. Letni delovni načrt je bil ...

letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 - Vrtec Domžale

http://vrtec-domzale.si/files/LDN-ENOTE-2019/LDN-Vrtca-Domzale-ravnateljice.pdf

23 sep 2019 ... sosednjimi vrtci, se obiskovali in skupaj izvedli različne dejavnost ali pripravili skupno ... VELIKA PLANINA (Kranjski rak-Marjanine njive) ... v večjem obsegu vključujemo v jedilnik lokalno pridelano hrano in ekološko ...

LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2019/2020 - Vzgojni zavod ...

http://vzkranj.splet.arnes.si/files/2019/09/VZ-Kranj-LDN-2019-2020.pdf

19 sep 2019 ... področju MO Kranj in enega na področju Občine Škofja Loka. 4.4. ... V tem primeru imajo prilagojen delovni čas po vnaprejšnjem dogovoru.

8 LETNI DELOVNI NAČRT, ENOTA VRTEC, šolsko leto 2017/2018

http://www.os-leskovec.si/files/2014/01/LDN-vrtec-2017_18.pdf

26 sep 2017 ... Krško, odkrivajo njene posebnosti, spoznavajo različne skupine instrumentov in se imajo lepo. Čas po dogovoru z glasbeno šolo in drugimi.

osnovna šola tržišče letni delovni načrt šolsko leto 2019-20

http://ostrzisce.splet.arnes.si/files/2017/12/LDN-O%C5%A0-Tr%C5%BEi%C5%A1%C4%8De-2019-20.pdf

PREVOZI UČENCEV V ŠOLO . ... temu urniku prilagojeni tudi avtobusni prevozi. ... Za fotografiranje in snemanje poskrbita Irena Klukej in Tjaša Hribar Brce.