GRADIVO ZA 5 - GFML

10 dec 2018 ... zaposlenim želimo nuditi najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno ... V šolskem letu 2015/16 smo se odločili, da kot prednostno ... državno tekmovanje. Priprava in državno tekmovanje iz angleščine za ... Starši morajo preko e-Asistenta ali v tajništvu obvezno dijaka prijaviti na malico (obrazec.

GRADIVO ZA 5 - GFML - Sorodni dokumenti

GRADIVO ZA 5 - GFML

http://www.gfml.si/attachments/article/1453/LDN%202018-2019.pdf

10 dec 2018 ... zaposlenim želimo nuditi najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno ... V šolskem letu 2015/16 smo se odločili, da kot prednostno ... državno tekmovanje. Priprava in državno tekmovanje iz angleščine za ... Starši morajo preko e-Asistenta ali v tajništvu obvezno dijaka prijaviti na malico (obrazec.

Poslovno poročilo - GFML

http://www.gfml.si/attachments/article/1086/Program%20dela,finan%C4%8Dni%20in%20kadrovski%20na%C4%8Drt%202018.pdf

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je zavod, ki že več kot 50 let izobražuje mladino v tem prostoru. V zadnjem času pozornost posvečamo tudi vse večjemu ...

Plakat fotonatečaj 2019 - GFML

http://www.gfml.si/attachments/article/1611/Plakat%20fotonate%C4%8Daj%202019.pdf

11. 2019. www.park-goricko.org. Javni zavod Krajinski park Goričko razpisuje. 11. natečaj za NAJ fotografijo Goričko 2019. POIŠČI SRCE V GORIČKI NARAVI.

POROČILO_LDN 2016-2017.pdf - GFML

http://www.gfml.si/attachments/article/731/PORO%C4%8CILO_LDN%202016-2017.pdf

30 avg 2017 ... Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja v Murski Soboti. OIV. 9.6.2017. Franc Čuš prijavljeni dijaki. Ogled likovne razstave Salvador Dali.

Gimnazija Franca Mikloši a Ljutomer - GFML

http://www.gfml.si/attachments/article/61/LDN_2004-05_porocilo.pdf

LDN Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Ljutomer za šolsko leto 04/05 ... 1. e. Domajnko Martina. S. 33. M. 13. Ž. 20. 32. 96,97. 13. 100,00. 19. 95,00. 1 ... evalviranju inovacijskega projekta Zavoda RS za šolstvo Debata in debatne tehnike.

Po Kafkovih in Plečnikovih sledeh v Prago - GFML

http://www.gfml.si/attachments/article/1715/PRAGA%202020.pdf

12 nov 2019 ... Spoštovani! Na vašo agencijo se obračamo s povpraševanjem za pripravo strokovne ekskurzije dijakinj in dijakov. 2. letnika v Prago. Razpisne ...

TUTORSTVO NA GFML ŠOLSKO LETO 2019/2020

http://www.gfml.si/attachments/article/100/TUTURSTVO%202019_2020.pdf

lahko pomagajo tako na učnem področju, kot tudi na ostalih področjih življenja na GFML – vključevanje v dijaško skupnost, v obšolske dejavnosti ipd.

Projekt V odsevu Društvo študentov medicine Slovenije ... - GFML

http://www.gfml.si/attachments/article/998/Razpis%20za%20likovni%20nate%C4%8Daj%20V%20odsevu%202017.pdf

19 maj 2017 ... Društvo študentov medicine Slovenije. Korytkova 2. 1000 Ljubljana. Ljubljana, 19. 5. 2017. Zadeva: Razpis za nagradni likovni natečaj ob ...

A GFML-based Robot Agent for Human and Machine ... - IEEE Xplore

https://ieeexplore.ieee.org/iel7/8778428/8789744/08790015.pdf

17 Jan 2019 ... genetic fuzzy markup language (GFML)-based Robot. Agent can work on various kinds of robots, including Palro,. Pepper, and TMU's robots.

GLUTEN FREE MEAL (GFML) MEAL TYPE & CODE - Freebird Airlines

https://www.freebirdairlines.com/images/menuler/glutensiz-menu.pdf

GLUTEN FREE MEAL (GFML). MEAL TYPE & CODE. GUIDELINES : NOTE: Meals exclude the protein complex (gluten) derived from wheat, rye, barley and oats ...

seznam članov sveta staršev in sveta šole 2003/04 - GFML

http://www.gfml.si/attachments/article/51/Seznam%20c%CC%8Clanov%20sveta%20stars%CC%8Cev%2014_15.pdf

Boris Gabor. Ulica Ludvika Bratuša 17. 9240 Ljutomer. Gospod. Simon Ketiš. Berkovci 12. 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 041 711 865. 1.B. Gospa. Karmen Kaučič.

Gradivo 1 DSK

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/Gradivo_1_DSK-1.pdf

pozicijski številski sistemi (desetiški, dvojiški, osmiški, šestnajstiški, …) ... Primer za šestnajstiški sistem: CD,E8 (16) = 12.161 13.160 14.16 - 1 8.16 - 2 = 205 ...

RPO – gradivo (pdf)

https://www.lu-r.si/datoteke/uploads/gradivo_RPO.pdf

Vhodne enote so naprave, s pomočjo katerih katerih vnašamo v računalniške programe podatke in ... Za prikaz rezultatov uporabljamo naslednje izhodne enote:.

Gradivo

http://www.odv-zb.si/upload/Dogodki/OdvetniskaSola2018/gradivo/Vplivi%20zavestnih%20in%20nezavednih%20psiholo%C5%A1kih%20dejavnikov%20na%20sojenje%20-%20dr.%20Katja%20%C5%A0ugman%20Stubbs.pdf

STEREOTIPI O SLOVENCIH. ○ 1. hladni, introvertirani in zadržani;. ○ 2. preprosti in skromni;. ○ 3. previdni, se umikajo konfliktom, se ne spuščajo radi v nove ...

JO.GZ-A.gradivo

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/390085?disposition=inline

2018, in ki je nadomestil Zakon o graditvi objektov, enake, je predlagatelj moral pripraviti spremembe. Gradbenega zakona. Spremembe in dopolnitve vsebujejo ...

Gradivo 1 - Knjiga za vse

http://knjigazavse.azmurk.si/mma/gradivo%201/2012062114373477/

Opis načina življenja osebe: predstavimo dejavnosti in opravila, ki se v njenem življenju ponavljajo. Pri tem moramo biti včasih pozorni na časovno zaporedje.

GRADIVO ZA UČITELJE

https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/outj2/03_kon%C4%8Dni%20dokumenti%20projekta/RN_KON%C4%8CNA%20ZBIRKA/RN%202/Jelov%C4%8Dan%20Alenka_%C5%A0C%20Kranj/usp-pri%C5%A1_rn-2_alenka%20jelov%C4%8Dan_priloga%204.pdf

2. Elektrotehnika – zbirka nalog za maturo z rešitvami (Juršnik, A., idr., Državni izpitni center, 2000). 3. drugi učbeniki za elektrotehniko. 4. e-gradivo eELEplus ...

gradivo - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/c1807217-e6ac-487a-b227-6060b80103e3/3816747631631162760_AD%2015%20-%20PREDLOG%20SKLEPA%20O%20POTRDITVI%20DI-IPa.pdf

13 sep 2016 ... 2 Program sodelovanja Interreg V-A Slovenja - Hrvaška je odobrila ... Občina Radenci odločila pristopiti k izvedbi projekta - izgradnji PZA.

Celotno gradivo

https://www.domzale.si/files/other/news/41/62891Celotno%20gradivo.pdf

2 jun 2016 ... LESNINA. MG OPREMA,. 0.0.,. UUBUANA. POG. 4781-28/201S. 23.09.2015 ... predsoba. 0.00. 1.00. 0,00 skupo} hi. 15,35. 15.34 skllpaj crl bl.

gradivo III. del - Rogatec

https://obcina.rogatec.si/wp-content/uploads/2019/04/5.-to%C4%8Dka-III.pdf

1 jan 2018 ... 7600 06 Prihodki za izvajanje programovjavnih del-ZRSZZ. 7600 07 Prejeta sredstva iz drzavnega proraduna-MlN.ZA KULTURO - investicije.

slikovno gradivo ŠO - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Zdravje-rastlin/Trgovanje-z-rastlinami-znotraj-EU/prirocnik/2019-DODATEK-6-slikovno-gradivo-SO.pdf

OBROČKASTA PEGAVOST PARADIŽNIKA (virus Tomato ringspot (ToRV)) . ... Zvijanje listov pri slivah kitajsko japonskega. Nekroze v lubu marelice (levo) in ...

Gradivo - MCPZ

http://mcpz.si/wp-content/uploads/2018/01/GRADIVO-SNIO-Poslovno-sporazumevanje.doc.pdf

20. 1.8.1.1. Sedežni red za mizo . ... položaju. Na ta način si ne bomo pridobili le spoštovanja drugih, temveč si bomo okrepili tudi samozavest in ...

Gradivo KA2 IO - Cmepius

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2016/10/Erasmus-KA2_AE.pdf

Menedžer. Učitelj/vodja usposabljanj/raziskovalec ... upošteva se razdalja med krajema in ne pot tja in nazaj ... Za razdalje med 2000 in 2999 km: 360 EUR/ ...

DELOVNO GRADIVO - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/Pravilnik%20za%20vrednotenje%20dela%20UP%20PEF%20cistopis%202015/20150316131235/

Za osnovno plačo mora pedagoški delavec za poln delovni čas v skladu z delovno zakonodajo opraviti 2088 letnih delovnih ur oziroma 40 delovnih ur na teden, ...

Prenesi gradivo

https://dijaski.net/get/zgo_ref_padec_konstantinopla_01.pdf

so izkoristili osmansko Turki, ki so začeli z naseljevanjem Male Azije. V zadnjih ... Cesarstvo je dokončno propadlo leta 1453, ko je sultan Mehmed II. osvojil.

gradivo 1 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/cbbe970a-7f8e-4917-87ea-8c68aad71b83/3173097789200000000_6.%20Koncesija%20za%20opravljanje%20javne%20zdravstvene%20dejavnosti.pdf

6 jan 2012 ... Koncesijsko dejavnost zobozdravstvenega varstva odraslih bo Prenadent d.o.o. opravljal z Natašo Prebil, dr.dent.med. in Heleno Vrabec, ...

GRADIVO ZA POSVETE

http://www.sos112.si/slo/tdocs/osnove_gorenja_gradivo.pdf

1. Gorenje. Gorenje je eksotermna kemijska reakcija, ki se imenuje oksidacija. V naravi stalno potekajo ... gorenje in tvorijo tako imenovani trikotnik gorenja. 4 ...

gradivo za delničarje - DBS

https://www.dbs.si/upload/filemanager/content-images/objave/gradivo_za_delni_arje_2.pdf

24 apr 2018 ... Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek. 2. Izvolitev člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d. za ...

GRADIVO »VEŠ – NE VEŠ« ZA PIONIRJE

https://www.pgd-mavcice.si/files/predavanja/pionirji_2020/PIONIRJI-gradivo-ve%C5%A1-ne-ve%C5%A1-2020.pdf

KATERI GOSPODINJSKI ELEKTRIČNI APARATI SO NAJVEČKRAT. POVZROČITELJI POŽAROV? ELEKTRIČNI GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, KI SO V ...

Učno gradivo za program SUR

http://lu-jesenice.net/wp-content/uploads/2012/11/1-Gradivo_SUR_Napredna_uporaba_operacijskega_sistema.pdf

Namizje sistema Windows XP. Slika 3: Bližnjice do programov. V spodnjem delu ekrana je opravilna vrstica in najpomembnejši gumb – gumb START. Preko.

Celotno gradivo 18. seje OS

https://www.domzale.si/files/other/news/41/62173Celotno%20gradivo%2018.%20seje%20OS.pdf

1 jan 2017 ... nastavitve. 11. Pregledali smo racun ... AMIS • NOV 2012(AMIS, D.O.O.}. 220000. 008639 106 2)12. ... Telekom routerja. 15.10.2016, je obcan ...

2 gradivo - mihelj 274-279 - SUZD

http://www.suzd.si/images/stories/pdf/st_39/10_mihelj.pdf

9901 kot »Krošnjar, olje, platno«8 še evidentiran v Narodnem muzeju in sicer na seznamu kipov in slik, ki so bile leta 1946 izročene Narodni galeriji. Prav tam ...

gradivo JKP - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_119_1074_1813.pdf

18 jun 2014 ... Nadziranec: Javno komunalno podjetje Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, v nadaljevanju JKP ... Dobavitelj: Kopirnica Šlutej Irma s.p..

Gradivo - Občina Jezersko

https://www.jezersko.si/files/other/news/169/72687Gradivo.pdf

7 okt 2015 ... Tičarjev dom na Vršiču,. - Erjavčeva koča na Vršiču,. - Koča na Gozdu,. - Mihov dom na Vršiču,. - Aljažev dom v Vratih,. - Koča pri Slapu ...

gradivo 114-159 novi - SUZD

http://www.suzd.si/images/stories/pdf/st_34/07_leben.pdf

Prizor na skrajni levi in desni zaključujeta dve stoječi figuri. Levo ob Mariji je ... Angel na levi z napisnim trakom, ki se vije proti sre- ... prizora uničila peta oboka. ... 38 Hiša v Tomšičevi ulici s klasicističnimi reliefi na fasadi je bila nekaj ča-.

Gradivo za kinologe - LKD Gorenjske

http://www.lkd-gorenjske.si/GRADIVO%20ZA%20KINOLOGE%20LD.pdf

Zgodovina in dejavnosti LKD Gorenjske. 2. 2. Naloge kinološkega referenta v LD. 5. 3. Ravnanje lovca na nastrelu divjadi. 7. 4. Pravilnik o uporabi lovskih psov ...