realizacija akcijskega načrta za neodvisno ... - Občina hrastnik

25 jun 2016 ... Realizacija akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v ... je iz sredstev proračuna občine prejemala štipendijo 1 oseba s posebnimi potrebami. ... Hrastnik v pripravah na državno šolsko tekmovanje v znanju iz ... Vloga za priznanje te pravice se vloži pri centru za socialno delo, ki potem pošlje.

realizacija akcijskega načrta za neodvisno ... - Občina hrastnik - Sorodni dokumenti

realizacija akcijskega načrta za neodvisno ... - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/uploads/tx_hrastnikrazpisi/8-Akcijski-nacrt-za-neodvisno-zivljenje.pdf

25 jun 2016 ... Realizacija akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v ... je iz sredstev proračuna občine prejemala štipendijo 1 oseba s posebnimi potrebami. ... Hrastnik v pripravah na državno šolsko tekmovanje v znanju iz ... Vloga za priznanje te pravice se vloži pri centru za socialno delo, ki potem pošlje.

Predlog Akcijskega načrta - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Mestni-svet/Mandat-2014-2018/24.seja/12.-toka-predlog-akcijskega-narta-lomi-2017-2018.pdf

29 mar 2017 ... Slovanske knjižnice, Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnice Šiška. ... NOSILEC: JZ Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Polje ... gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacija zasedenih in naročilo prostih izvodov gradiva, ...

poročilo o izvajanju akcijskega načrta za ... - Občina Trbovlje

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/9289/Poro%C4%8Dilo%20za%20leto%202016-2.pdf?1491900573

ŽUPANJA. Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE, tel.: 0356/34-730, 34-800, faks: 0356/27-986, e-mail: [email protected] DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE.

izvedene aktivnosti za izvedbo akcijskega načrta za ... - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_151_1574_2646.pdf

listine »Občina po meri invalidov« za leto 2017, s katerim se je Občina Žalec zavezala da bo ... Popravilo ponižanih robnikov in klančin pri Spar v Šempetru.

poročilo o izvajanju in realizaciji akcijskega načrta ... - Občina Dobrna

https://dobrna.si/web/images/Poro%C4%8Dilo_Ob%C4%8Dina_Dobrna_-_Invalidom_prijazna_ob%C4%8Dina_2018.pdf

5) TERME DOBRNA D.D. – predstavnik TERM DOBRNA in. 6) ZTŠK ... -Socialna rehabilitacija v Občini Dobrna poteka preko različnih programov, ki jih izvajajo: ...

akcijskega načrta - UMNI

http://www.umni.si/files/Akcijski_nacrt_1.pdf

12 jan 2017 ... Do kdaj? Kaj? • Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS) takoj stopi v stik z odgovorno osebo za ZPacP na Ministrstvu za finance. • ZFS do 12.

Zadeva: POROČILO o izvajanju Akcijskega načrta za leto 2017

http://www.miren-kostanjevica.si/wp-content/uploads/2018/03/T15_Kon%C4%8Dno-Poro%C4%8Dilo-o-izvajanju-Akcijskega-na%C4%8Drta_28.9.2017.pdf

izvajanju Akcijskega načrta Občina po meri invalidov za leto 2017 (v nadaljevanju OPMI), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na temelju predhodnih obravnav ... predstavitev knjige NA PRIMORSKEM LETA 1941 urednika dr. ... KJE SO OSMICE: OSMICA NA KUJTNI DOMAČIJI V TEMNICI od 9. do 18.

realizacija letnega delovnega načrta osnovne šole pivka za šolsko ...

http://www.os-pivka.si/files/2009/09/Poro%C4%8Dilo-LDN-2018-19.pdf

2 okt 2019 ... V šolskem letu 2018/2019 smo se učiteljice tretjih razredov sestale na treh srečanjih, ter na ... Poročilo logopedinje Mirjam Košir iz CKSG Portorož ... učenci 4. in 5. razreda osemletne osnovne šole iz Severina na Kupi. V našo ...

realizacija letnega delovnega načrta vrtca škofljica ... - Vrtec Škofljica

http://www.vrtecskofljica.si/wp-content/uploads/2019/12/PORO%C4%8CILO-LDN-2018-19.pdf

Skok visoko-daleč. • • Skok v stran • Jelenček. • • Kozaški skok. • • Strižni skok ... Pedagoška fakulteta Koper. - Zdravstvena fakulteta Ljubljana. - BIC Ljubljana ...

osnovna šola narodnega heroja rajka hrastnik - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/uploads/tx_hrastnikrazpisi/9.3_LETNO_POROCILO_2018_OS_NHR.pdf

Stran 11. Osebna izkaznica in kratka predstavitev OŠ NHR Hrastnik. 1.3. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI: NAZIV: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik.

Zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto ... - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Proracun/2016/ZAKLJUCNI_RACUN_2016/ZAKLJUCNI_RACUN_2016_1.pdf

6 mar 2017 ... ZŠAM Hrastnik. 383,80. Modelarska sekcija Brodarskega društva Hrastnik ... bila nabavljena motorna žaga ter garnitura za tehnično reševanje.

Občina Hrastnik Pot Vitka Pavliča 5 1430 Hrastnik Marija Sajovic ...

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Zivljenje_v_hrastniku/okolje_in_prostor/OPN/priloge/U0814-OPN_OHra_fp6_37_por_okolj_607jd_ARSO1.pdf

Načrtovana je gradnja daljnovoda DV 1x110 kV Hrastnik – Gabersko. -. Obstoječe plinovodno in toplovodno ... Mercator blagovnica. 353 ostale ustanove. 1817.

Razvojni program občine Hrastnik 2020 - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/koledar_dogodkov/2014/05-maj_2014/Razvojni_program_Hrastnik_2020_-_koncni.pdf

20 nov 2013 ... občine za gospodarsko preobrazbo in zaposlovanje opredeljene v tem ... Zavod RS za zaposlovanje objavil povabilo za Usposabljanje na ...

celostna prometna strategija občine hrastnik - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/novice/2017/04-april/CPS_Hrastnik/DOKUMENTI_CPS/Analiza_stanja.pdf

Naročnik: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Projektna ... Za razliko od večine slovenskih naselij sta glavni trgovini Mercator in Spar v Hrastniku ...

vrtec hrastnik - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/uploads/tx_hrastnikrazpisi/9.2_Letno_porocilo_2018_VRTEC.pdf

Zakonske in druge pravne podlage za organizacijo in vzgojno-izobraževalno ... Medex-a in Hofer-ja, v katerem sta bila nagrajena dva oddelka našega vrtca. ... E&EKS d.o.o., so cevi korodirane in kot take idealno leglo za razvoj bakterij). ... enkrat letno nam pooblaščeni strokovnjaki opravijo čiščenje kuhinjskih nap in klim v.

KROŽNA POT Hrastnik - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/novice/09-september_2013/Krozna_pot_Slovenske_novice_26-09-2013_str16.pdf

slov. Franc Gossleth je imel v. Hrastniku tovarno solitra, iz katere je pozneje, leta 1860, nastala tovarna kemičnih iz- delkov, ki se danes imenuje. TKI Hrastnik.

Prerazporeditve postavk proračuna Realizacija ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/880024.%20Zaklju%C4%8Dni%20ra%C4%8Dun%20Ob%C4%8Dine%20Grosuplje%20za%20leto%202014.pdf

31 dec 2014 ... »Euro Jackpot«. ... ARSO, ki zahteva izdelavo geološkega poročila s poudarkom na stabilnosti terena, saj ... Ime poročila: last_bi_gen_s_0048.

Občina Hrastnik - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2018/Obcina_Hrastnik.pdf

ceste Turje-Kovk porabljenih 79.872,17 EUR, in sicer 78.925,07 EUR za izvajalca. AGM Nemec d.o.o., Laško na podlagi situacije z dne 17. 10. 2017 (plačilo 20.

zasavja - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/uradni_vestnik_zasavja/2008/uvz_17.pdf

18 jun 2008 ... Dom in vrt 46. 2 LOGAJ Nada. Dom in vrt 45. 3 KREVEL Inka. Dom in vrt 46 ... Ul.Španskih borcev 17. 141 JAMNIK Peter. Ul.Španskih borcev 5.

Občina Hrastnik ŽUPAN

http://hrastnik.si/uploads/tx_hrastnikrazpisi/6_tc_Cene_storitev_in_subvencioniranje__cen_nekaterih_obveznih_obcinskih__GJS.pdf

4 feb 2016 ... v Občini Hrastnik, december 2015, pripravljavca KSP Hrastnik d.d.. ... Ernest GRIČAR, tehnični direktor KSP Hrastnik d.d. ... POGREBI. 66.564.

Untitled - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/uploads/tx_hrastnikrazpisi/4._tc._e__letno_porocilo_OS_NH_Rajka.pdf

OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK. Kazalo. 1. POSLOVNO ... Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev OŠ NHR Hrastnik ........... .

shema oken - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/uploads/tx_hrastnikrazpisi/sprememba_sheme-stresna_okna.pdf

14 feb 2017 ... TROKRILNO LESENO OKNO Z NADSVETLOBO macesen lesen okvir in krila, z zaščitnim brezbarvnim premazom, trojna pripira, termopan ...

naravne znamenitosti - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Zivljenje_v_hrastniku/turizem/katalog_splet.pdf

Krajinski park Kum krajinski park. B . A ... Hrastnik, festival na prostem ali v športni dvorani na Logu junij. B-. B . OSTALE ... Franjo Krsnik izleti, tradicionalno ...

Mlakarjevo stanovanje - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/O_Hrastniku/kulturna_dediscina/dediscina_cerkev_mlakarjevo.pdf

... premogokopna družba oz. TPD (združevanje zasavskih rudnikov). Razstavni eksponati v Muzeju Hrastnik – rudarska obleka, oprema, orodje, kompas, …

OBČINA HRASTNIK - Občina Zagorje

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=1531

Večino Standardnih pravil za izenačevanje moţnosti invalidov z ustrezno zakonodajo ... Drţava aktivno podpira vključevanje invalidov v redno zaposlovanje. ... skupin, ki se lahko prednostno vključujejo v ukrepe in aktivnosti, ki jih Zavod RS za.

PORTRET Andrej Pogačnik - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Hrastov-list/HList2.pdf

2 apr 2013 ... Andrej Pogačnik, dr. med. ... glasov prejel Hrastničan Andrej Pogačnik. Ginekolog in porodničar ... Fotografija: Tilen Sotler copatarji, ki to niso.

Andrej Orožen, Dewesoft - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Hrastov-list/HList-1.pdf

2 dec 2012 ... odpira hrastniški in Zasavski prostor tako proti Posavju kot proti ... Od 20.00 dalje, Zasavski Gurman na Dolu. Silvestrovanje (Vstop je prost.).

uradni vestnik zasavja - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/uradni_vestnik_zasavja/2008/uvz_35.pdf

23 dec 2008 ... 13. 423161. R I 221. Dom in vrt – Vreskovo. 423025. 404. V. 0. 14. 423171. R I 221. Ul. Španskih borcev – Topole – Deponija. 423020. 1.306. V.

Občina Hrastnik Komisija za odlikovanja in priznanja

http://hrastnik.si/uploads/tx_hrastnikrazpisi/10._Priznanja_01.pdf

9 maj 2019 ... ZADEVA: Predlogi za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2019 ... Delovanje ženskega zbora, in sicer nepretrgano 40 let, je tudi v slovenskem merilu prav lepa doba. ... S svojimi skeči nastopajo po širši zasavski okolici.

primeri dobrih praks - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/novice/2017/04-april/CPS_Hrastnik/DOKUMENTI_CPS/Primeri_dobrih_praks.pdf

Infrastruktura: Lokalc ustavlja na 19 postajališčih, kjer so vozni redi. Lokacijam avtobusov pa je možno slediti tudi preko spleta. Kaj so ključni dejavniki uspeha?

CERKEV SV. JAKOBA NA DOLU PRI HRASTNIKU ... - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/O_Hrastniku/kulturna_dediscina/dediscina_cerkev_jakob.pdf

Leta 1755 so na Dolu ustanovili vikariat, leta 1771 pa je le ta postal župnija ... Trbovlje. 1958. 3. Roman Rozina: Zasavje nekje sredi Slovenije. Regionalni ...

Poslovno poročilo za leto 2000 - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/uploads/tx_hrastnikrazpisi/9.1_Letno_porocilo_2018_-_ZD_doc_-SZ__01_04_2019-K.pdf

Zdravstveni dom Hrastnik je nosilec in izvajalec dežurne službe, ambulante za ... medicina dela. DZŽ šolska zobna amb. laboratorij fizioterapija referenčna.

MELITA ŽARN TAHIROVIĆ, direktorica ZD ... - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Hrastov-list/HRASTOV_LIST_ST10.pdf

5 dec 2014 ... Najbolj poznana je medicina dela, prometa in športa. Gre v bistvu za program, tako da niso vezani na vsakoletno pogodbo z Zavodom za.