letno poročilo 2015 - Univerza v Ljubljani

29 apr 2016 ... V študijskem letu 2015/16 so se zadnjič vpisali v redni študij študenti v predreformne dodiplomske ... štipendijo, ter se seznanijo s trendi pisne in osebne predstavitve za ... zakonodaja s področja javnih financ, notranjega nadzora ter usmeritev za državno notranje ... Povezovalna in proaktivna vloga.

letno poročilo 2015 - Univerza v Ljubljani - Sorodni dokumenti

letno poročilo 2015 - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/letno_porocilo_2015/2016051909202791/

29 apr 2016 ... V študijskem letu 2015/16 so se zadnjič vpisali v redni študij študenti v predreformne dodiplomske ... štipendijo, ter se seznanijo s trendi pisne in osebne predstavitve za ... zakonodaja s področja javnih financ, notranjega nadzora ter usmeritev za državno notranje ... Povezovalna in proaktivna vloga.

letno poročilo - Fmf - Univerza v Ljubljani

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/46163/PP%202017%20FMF%2028.%202.%202018.pdf

28 feb 2018 ... Ime zavoda: UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za matematiko in fiziko ... Osrednja vloga UL FMF v mednarodnem prostoru je sodelovanje ... 2015/16. 2016/17. 2017/18. Enoviti magistrski študijski program ... štipendijo v višini 160.000 EUR. ... Mafijski piknik, izleti, dobrodelni teden, državno tekmovanje v.

letno poročilo 2017 - Nuk - Univerza v Ljubljani

http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2018/NUK_porocilo_2017_20180219_NSKD.pdf

31 dec 2017 ... Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je javni zavod, ustanovitelj je Republika Slovenija, ... nuk-ii-ki-je-parkirisce.html. 21-12-17. A. J..

Letno poročilo FDV 2019 - Univerza v Ljubljani

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/o-fdv/kakovost/letno-poro%C4%8Dilo-fdv_2019.pdf?sfvrsn=6

27 feb 2020 ... Naši pedagogi so v 2019 predstavili programe FDV v okviru 21 obiskov na srednjih šolah in gimnazijah, pri čemer je pri 5 predstavitvah šlo za ...

letno poročilo 2017 - FRI - Univerza v Ljubljani

https://www.fri.uni-lj.si/upload/o_fakulteti/Poro%C4%8Dila/Letno_porocilo_2017_28-2-2018.pdf

27 feb 2018 ... 3.7.7 Povezovanje raziskovalnega dela s pedagoškim .........................................37 ... FERI Maribor, Slovensko društvo Informatika,. Slovenska sekcija ACM). Zaznali smo ... ter hrani zaključna dela v elektronski obliki;. • COBISS ...

Letno poročilo UL 2011 - 1. del - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/letno_porocilo2011objava_splet/2013071010110148/

Krčevina Ptuj. Panelna ograja z vrati. -. -. 4.785,84. -. 4.785,84. BF ... izboljšave vzpodbudijo tudi dogodki in akcije študentov, npr.: UL je v juniju 2011 gostila dva ...

letno poročilo 2017 - FDV - Univerza v Ljubljani

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/o-fdv/kakovost/letno-poro%C4%8Dilo-fdv-2017-net.pdf?sfvrsn=6

26 feb 2018 ... odprta sosedska vprašanja (v preteklem letu predvsem ŠDLJ in lastniki gostinskih lokalov). Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave.

Letno poročilo 2019 - Nuk - Univerza v Ljubljani

https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2020/por19.pdf

14 feb 2020 ... Izboljšanje pogojev za dostop in uporabo knjižnične zbirke in elektronskih ... oddaljen dostop za posamezne servise in portal DiKUL tudi izven ...

1 Univerza v Ljubljani PRAVNA FAKULTETA LETNO POROČILO ...

http://www.pf.uni-lj.si/media/letno.porocilo.2018.pdf

28 feb 2019 ... Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: PF) je v letu ... (ŠIS) se je na posamezni izbirni predmet lahko vpisalo 75 študentk in ...

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta LETNO POROČILO ZA ...

http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/katalog_info_jav_znacaja/efporo%C4%8Dilo2012.pdf

27 feb 2013 ... 2.688,00 €. MOBILE prodaja pohištva d.o.o. Total. 2.981,88 €. PILREMAG TRGOVINA, STORITVE IN ZASTOPSTVA D.O.O. Total. 7.399,05 €.

letno poročilo 2017 - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/OFakulteti/poslovna_porocila/letno_porocilo_2017_poslovno_porocilo_s_porocilom_o_kakovosti_racunovodsko_porocilo.pdf

19 feb 2018 ... drugostopenjskih študijskih programov FF v letu 2017 . ... raziskave so pokazali, da imajo zaposleni na FF na splošno pozitiven odnos do ...

letno poročilo 2018 - Ekonomska fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/katalog_info_jav_znacaja/Letno%20poro%C4%8Dilo%20EF%20UL%202018_kon%C4%8Dna_27.2.2019.pdf

31 dec 2018 ... Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (EF UL) je vodilna izobraževalna in ... Portorož in Maribor) ter en spletni seminar na temo: (Mis) ...

letno poročilo 2018 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani

http://www.fa.uni-lj.si/filelib/splosni_dokumenti/fa_porocila/poslovno_porocilo_ulfa_2018.pdf

21 feb 2019 ... Spletna stran: www.fa.uni-lj.si. Elektronski ... večjih težav. Na UL FA uspešno uporabljamo študijski informatiko (ŠIS in e-učilnica), kadrovski.

letno poročilo 2014 - Teološka fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Porocila/porocilo14.pdf

UL, TEOF je v letu 2014 dosledno in nemoteno izvajala pedagoško dejavnost, ... Fakulteta je tudi poskrbela za nadgradnjo sistema Vis-a z umestitvijo ...

Letno poročilo 2015 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/TIRS/Poslovna-porocila/c13d4666be/TirsPoslovnoPorocilo2015.pdf

1 jan 2016 ... Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2015 ... Podrobneje so tehnične zahteve za otroške stole določene v slovenskih tehničnih ... pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej (blazine). ... za toplovodne inštalacije, potopnih črpalk, črpalk za akvarije in vrtne.

Letno poročilo 2015 - Cgp

http://www.cgp.si/Portals/CGP/Novice/CGP_LP%202015.pdf?ver=2017-02-28-135014

28 feb 2017 ... IGM SAVA, d. o. o.. 91,96%. CGP-GRADNJE, d. o. o.. 87,68%. CGP – ING, d. o. o.. 100,00%. CGP ZAGREB d. o. o.; Hrvaška. 100,00%.

letno poročilo 2015 - RTV Slo

https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/letno_porocilo_2015_lektorirano.pdf

1 apr 2016 ... Il meteo e la viabilitŕ – vremenska napoved in stanje na ... Napoved Tuttoggi i vreme. 4 '. 365. 365 ... 6230 Postojna. Telefon: 05/720 37 05.

Letno poročilo 2015 - A1

https://www.a1.si/documents/10179/22812/Letno poro%C4%8Dilo 2015.pdf/8f9d1696-540d-45fd-8225-7a91a461a109

1 maj 2016 ... celotni skupini Telekom Austria usmerja v skladno poslovanje. ... b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti ... denarnih tokov, ki bi bili pretežno neodvisni od denarnih tokov drugih sredstev, ...

Letno poročilo 2015 - IPF

https://www.ipf.si/media/1398/ipf_lp2015_www.pdf

Andrej Sraka, predsednik Sveta Zavoda IPF ... RADIO ANTENA LJUBLJANA ... Osmrtnice. 2.633,86 EUR. Promocijski sklad proizvajalcev fonogramov ni bil ...

Letno poročilo ECE 2015

https://www.ece.si/app/uploads/2018/09/ece-letno-porocilo-2015.pdf

16.2 Združitev podjetij Elektro Celje Energija, d. o. o., in Elektro Gorenjska Prodaja, ... lastnikom, najemnine za poslovne prostore in počitniške kapacitete ter ...

letno poročilo 2015 - Addiko

https://www.addiko.si/static/uploads/letno-porocilo-2015-hypo-alpe-adria-bank.pdf

25 jun 2016 ... DM teka za ženske na ... Banka je v tednu odprtih vrat v poslovalnicah v Ljubljani in ... 2011 – Odprtje poslovalnice v Ljubljani (Poslovalnica.

Letno poročilo 2015 - Generali

https://www.generali.si/documents/180316/283313/GeneraliLetnoPorocilo2015www.pdf/330f8bff-7319-402b-81e0-ae754ff513ec

29 feb 2016 ... stopnje za izračun pozaposlitvenih zaslužkov, visoko kakovostne ... zavarovanja avtomobilskega kaska, splošne odgovornosti, požarnih ... Tilia. 83,7. 4,5%. 79,7. 4,3%. -4,8%. NLB Vita. 55,1. 3,0%. 62,5. 3,3%. 13,4%. Merkur.

letno poročilo 2015 - Istrabenz

http://www.istrabenz.si/pripone/1045/Letno%20poro%C4%8Dilo%20Skupine%20Istrabenz%20in%20dru%C5%BEbe%20Istrabenz,%20d.d.,%20za%20leto%202015.pdf

22 apr 2016 ... mo za uporabo in distribucijo tehničnih plinov ter jeklenke Plindom. Kljub intenzivnemu investicijske- mu ciklusu, so uspeli znižati zadolženost ...

letno poročilo 2015 - Jskd

https://www.jskd.si/organizacija/o_skladu/Porocilo_program_2015_JSKD.pdf

pisateljica in moderatorka Carmen L. Oven, ki je z avtorji izvedla interpretacijsko delavnico. ... poznamo kot pevca, četrta - Vicky Hearne - pa je žal že pokojna ekologinja in ... Nevertheless, Slikarska razstava avstrijska slikarke Christine Kerz.

letno poročilo 2015 - Unior dd

http://www.unior.com/uploads/dokumenti/letna_porocila/122_2015_Letno_poro%C4%8Dilo.pdf

17 mar 2017 ... izolirano orodje za delo pod visoko napetostjo, raznovrstne škarje, ... za kolo, orodja za brenkala, orodja za delo na višini, orodja z RFID ...

Letno poročilo 2015 - zotks

https://www.zotks.si/sites/default/files/Letno%20poro%C4%8Dilo%20ZOTKS%20-%202015_malo.pdf

Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana ... Promocija modelarstva z različnimi delavnicami: modelarska delavnica na Aerodromu ... Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o..

letno poročilo 2015 - Unior

https://www.unior.si/uploads/dokumenti/letna_porocila/122_2015_Letno_poro%C4%8Dilo.pdf

17 mar 2017 ... partnerjev in z aktivnim procesom izterjave terjatev. ... rezervacije iz naslova plačanih najemnin družb Telekom d.d., Mobitel d.d. in Simobil d.d..

Letno poročilo 2015.pdf - PB Vojnik

https://www.pb-vojnik.si/wp-content/uploads/2017/06/letno_porocilo_2015_priloge.pdf

Zastavljeni delovni program smo v letu 2015 dosegli oziroma presegli in ... redno informiranje svojcev in pacientov o primerni obutvi znotraj bolnišnice – natikači.

Letno poročilo 2015 - TSmedia

http://www.tsmedia.si/wp-content/uploads/2016/04/TSmedia_LP_2015_Final_web.pdf

Skupina Telekom Slovenije in družba TSmedia upravljata tveganja in izvajata postopke notranjih kontrol ... telefoni in v manjši meri tablični računalniki. 1.2.

letno poročilo 2015 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/0f335922-c073-49da-8728-7c564273ecd6/4452116403247253179_ESA%2067%20LETNO%20POROCILO%20DSO%20GROSUPLJE%20ZA%20LETO%202015.pdf

Dom starejših občanov Grosuplje je bil ustanovljen na podlagi sklepa Skupščine ... Računovodski izkazi DSO GROSUPLJE za leto 2015 so izdelani v skladu s ...

LETNO POROČILO za leto 2015 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2017/09/LP2015.pdf

Edini družbenik družbe GVO, d.o.o. je družba Telekom Slovenije, d.d.. ... b. Osnove za izdelavo računovodskih izkazov. Računovodski izkazi družbe so pripravljeni ob predpostavki delujočega podjetja. ... neodvisni od obdobja službovanja.

letno poročilo 2015 - Merkur zavarovalnica

https://www.merkur-zav.si/documents/221833/336583/Merkur_LP2015_SPLET.pdf/4a732383-ef10-5bb6-fe4b-1ee8ba6c0480

uvajamo tudi dodatna orodja, ki so tem aktivnostim v pomoč, kot je npr. Intranet platforma za izmenjavo vseh pomembnih informacij na ravni skupine, kakor tudi.

letno poročilo 2015 - Gorenje Group

http://www.gorenjegroup.com/si/files/default/corporate/investor-relations/annual-reports/GORENJE_LP2015_SLO_interactive_OUT-5.pdf

31 dec 2015 ... Kadrovska komisija. Kadrovsko komisijo sestavljajo Bernard Pasquier, predsednik, Keith Charles Miles, Uroš Slavinec, Marko. Voljč, Drago ...

Letno poročilo 2015 - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/letno_porocilo_2015.pdf

Domžalah, Trebnjah, Ljubljana-Vič in Mozirje; ȃ načrtuje se postavitev vsaj 10 novih bankomatov hranilnice. ZAPOSLENI. Na dan 31.12.2015 je bilo v hranilnici ...

letno poročilo 2015 - Petrol Group

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2015/letno_porocilo_petrol_2015.pdf

29 feb 2016 ... Ljubljana, za leto 2015, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z. Zakonom o ... izvajala zastavljeni program izboljševanja kvalitete dela ... novoletnem času se družimo na novoletni zabavi, »Petrolo-.

letno poročilo 2015 - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193074Letno%20poro%C4%8Dilo%202015%20Hydrovod.pdf

Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno ... Zaradi okvar na povezovalnem cevovodu med ulicami Trata I in Trata II (Kočevje) in ... druge pa težje, saj jih povzročajo zunanji dejavniki (vreme, drugi udeleženci v ...