Javno komunalno podjetje - Komunala Ribnica

Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. o poslovanju za leto 2016. 1. Poročilo direktorja ... Primerjava med ţarnimi in klasičnimi pogrebi. V letu 2016 smo ...

Javno komunalno podjetje - Komunala Ribnica - Sorodni dokumenti

Javno komunalno podjetje - Komunala Ribnica

https://www.komunala-ribnica.si/dokumenti/letna_porocila/letno_porocilo_2016.pdf

Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. o poslovanju za leto 2016. 1. Poročilo direktorja ... Primerjava med ţarnimi in klasičnimi pogrebi. V letu 2016 smo ...

Javno komunalno podjetje - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193101Letno%20poro%C4%8Dilo%20Komunala%20Ribnica%20za%202014.pdf

10 maj 2014 ... Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. o poslovanju za leto 2014. 1. Poročilo ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi. OBČINA.

Javno komunalno podjetje - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/2d80265f-4884-43ae-8cfe-e6957d4eefdf/2543828230253605440_ESA%2054%20Letno%20porocilo%20Komunala%20Ribnica%20za%20leto%202015.pdf

29 mar 2016 ... Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno dejavnost obveznih ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi.

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/54190ca8-fab3-4f56-b6e8-5a27c57dde99/635207247784912000_tc%2012%20-%20Izvedbeni%20program%20zimske%20sluzbe%202013%20-%2014%20obcina%20PREVALJE.pdf

14 nov 2013 ... 4.1 ZAGOTAVLJANJE PREVOZNOSTI V OBČINI PREVALJE . ... pri pluženju so: bivališča dializnih bolnikov, zdravstveni dom, šole, vrtci, varne.

okoljevarstveno dovoljenje - Javno komunalno podjetje LOG

https://www.jkp-log.si/attachments/article/138/okoljevarstveno%20dovoljenje.pdf

upravljavca Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 ... Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Prevalje predložiti poročilo o stanju.

Obrazec »Menična izjava - Javno komunalno podjetje LOG

https://www.jkp-log.si/images/datoteke/razpis-tovorno-vozilo/Obrazec-Menicna_izjava.pdf

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Spodaj podpisani ponudnik. Naziv:.

poslovna enota komunala - Komunalno podjetje Velenje

https://kp-velenje.si/images/vsebina/Predstavitev_PE_KOMUNALA_2017.pdf

Pogrebi glede na vrsto pokopa. Klasični. Žarni. Skupaj. Pokopališče Podkraj kom ... Pogrebi na ostalih pokopališčih kom. 5. Žarni pokopi-raztros pepela kom. 6 ...

odpadke - Javno podjetje Komunala Radeče

http://www.komunala-radece.si/wp-content/uploads/2017/02/ZBIRALNIKI-ZA-E-ODPADKE.pdf

LOKACIJE, KJER LAHKO V OBČINI RADEČE. ODDATE ... K temu projektu smo pristopili tudi lokalni partnerji v Zasavju, med katerimi sta Občina Radeče in.

NAPOTKI ZA LOČEVANJE ODPADKOV - Javno Podjetje Komunala ...

http://www.kp-ilb.si/wp-content/uploads/2017/03/Zlozenka-2019-1.pdf

1 apr 2019 ... V Zbirnem centru Ilirska Bistrica je v času obratovanja mogoče oddati vse frakcije ločeno zbranih odpadkov. Pravne osebe. Zbiranje in odvoz ...

Cenik pogrebnih storitev 01_05_2019 - Javno podjetje Komunala

http://www.komunala-radece.si/wp-content/uploads/2014/06/Cenik-pogrebnih-storitev-01_05_20191.pdf

JAVNO PODJETJE KOMUNALA RADEČE D.O.O.. TITOVA ULICA 107. 1433 RADEČE ... Cenik je obravnaval in sprejel tudi Občinski svet Občine Radeče.

Cenik pogrebnih storitev - Javno Podjetje Komunala Ilirska Bistrica

http://www.kp-ilb.si/ceniki/CENIK_pogrebnih_storitev.pdf

cena. 9,5% DDV cena z DDV. Lokalni prevoz pokojnega ob delavnikih. VO. 35,47. 3,37. 45,70 ... Cinkanje krste razpadajočega trupla. 162,59. 15,45. 178,04.

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC doo NADE ... - JKP Žalec

http://www.jkp-zalec.si/library/includes/file.asp?FileId=174

Na osnovi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. (Ur.l.RS, št. 98/2007, 30/2010) je: - komunalno ali ...

Letno poročilo Komunala Ribnica za 2014 - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193101Letno%20poro%C4%8Dilo%20Komunala%20Ribnica%20za%202014.pdf

10 maj 2014 ... Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno dejavnost obveznih ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi.

Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Zlozenka_MKCN.pdf

čiščenja odpadne vode, to je na vašem območju Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. (v nadaljevanju KP Velenje), pa je dolžan zagotavljati prevzem blata iz ...

12/01 - Komunalno podjetje Logatec

http://www.kp-logatec.si/pdf/Odlok_o_pokop.pdf

Na pokopališčih v občini se pokopavajo umrli, ki so imeli stalno bivališče v občini, najemniki grobov ali njihovi sorodniki ali če tako želijo svojci umrlih, ki sedaj ...

4& - Komunalno podjetje PTUJ

http://www.komunala-ptuj.si/download/odpadki_2/obvestila/Akcija-nevarni-odpadki-2019-oktober.pdf

14 okt 2019 ... Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija. Telefon: ... www.komunala-ptuj.si ... Markovci. Pri Gasilskem domu spodaj na parkirišču. 17.10.2019.

Kantonalno javno komunalno preduzeće “RAD” d.o.o.

http://www.rad.com.ba/cjenovnik_asfalt.pdf

ASFALT. BNS 22 S. 79. ERUPTIVNI ASFALT. (AB 11-S, AB 16-S). 110. ASFALT. (SMA11,SMA16). 160. HLADNI ASFALT – AB 8 (PAKOVAN U VREĆE OD 50 kg).

Untitled - Komunalno podjetje Kamnik

http://www.kpk-kamnik.si/wp-content/uploads/2019/03/letno-poro%C4%8Dilo.pdf

hitrega obveščanja, takoj o tem telefonsko obvestimo Jakoba Likozar, Komunalno podjetje. Kamnik d.d. KPK Kamniku predlagamo ukrepe za sanacijo oziroma ...

- KSP HRASTNIK Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.

https://www.ksphrastnik.si/images/letno-porocilo-2013.pdf

ustanovljen Zavod za komunalno gospodarstvo Hrastnik. 1. 1. ... Slovenije za zaposlovanje, naročnikom javnih del Občino Hrastnik ter KSP HRASTNIK, d. d. kot.

občina ribnica - Komunala Ribnica

https://www.komunala-ribnica.si/dokumenti/eko_otoki.pdf

porkirišče nasproti ZD. 11 MESTO SODRAŽICA gostilna Kaprol. 12 JELOVEC pri h.š. 12. 13 ŽIMARICE ob mag. cesti - avtob.postaja. 14 ŽIMARICE gasilski dom.

Leto 2009 - Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/Dokumenti/Tehnologije_in_nadzor/Porocilo_o_skladnosti_pitne_vode_v_letu__2009.pdf

Vodooskrbni sistem Šmartno ob Paki. 7. Oskrbovalno območje 7 - Šm./Paki ... Vrtec Maja, Šmartno ob Paki 30, Šm./Paki. Lekarna, Šm./Paki 80, Šm./Paki.

kosovni odpadki - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Dejavnosti/Ravnanje-z-odpadki/ogrizek/Ogrizek_12_12.pdf

natisnjeno v 9000 izvodih na recikliranem papirju; tisk: Matis grafika s. p., december 2012. ŠTEVILKA ... Pohištvo in vrtna oprema iz lesa (stoli, mize, omare …).

letno poročilo - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Podjetje/LETNO%20POROCILO%20JPKPV2017.pdf

31 dec 2017 ... šolo Postojno in Gimnazijo Jurija Vege Idrija. ... Pogrebi. V letu 2017 je bilo na vrhniškem pokopališču izvedenih 62 pogrebov (3 manj kot leta ...

letno poročilo 2018 - Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/Dokumenti/Letna%20porocila/Letno_porocilo_2018.pdf

29 mar 2019 ... C in cona D), ter garažne hiše Zdravstveni dom, Mercator, Avtobusna ... vrednost osnovnega sredstva visoka, družba razporedi nabavno.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11 1241 ...

http://www.kpk-kamnik.si/wp-content/uploads/2020/03/delovanje-slu%C5%BEb_korona_KPKmar20.pdf

16. marec 2020. Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.. Cankarjeva cesta 11. 1241 Kamnik. 16. 3. ... v času uradnih ur smo dosegljivi na telefonski številki: 01 8391 731 in [email protected] Uporabnike ... Pogrebi se opravijo brez pogrebne.

obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov - Komunalno podjetje ...

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Ceniki/ravnanje-z-odpadki/3_Elaborat_obdelava%20in%20odlaganje_2019_2021.pdf

obdelave nenevarnih odpadkov na lokaciji obstoječega odlagališča Barje. Upravljavcu Snaga Ljubljana je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje št.

Letno poročilo 2018 - Komunalno podjetje PTUJ

http://www.komunala-ptuj.si/download/obvestila/LETNO-POROCILO-2018-REVIDIRANO.pdf

pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, sklenjeno v letu 2011 za dobo 15 let, z naslednjimi s 13 občinami: ...

Povzetek sklepov 26. skupščine - Komunalno podjetje PTUJ

http://www.komunala-ptuj.si/download/OBVESTILO-O-SPREJETIH-SKLEPIH-26.-REDNE-SEJE-SKUPSCINE-DELNICARJEV-DRUZBE-KOMUNALNO-PODJETJE-PTUJ-d.d.PDF

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgorgek. Sklep o izvolitvi delovnih teles je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov). 2. SEZNANITEV S ...

odvoz kosovnih odpadkov - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Dejavnosti/Ravnanje-z-odpadki/ogrizek/10_Ogrizek_06_2007web.pdf

4 dec 2014 ... hladilnik, zamrzovalna skrinja ali omara, klima naprava ... pralni stroj ... številke akcije zbiranja starega papirja na osnovnih šolah, lastnega ...

Komunalno podjetje Ptuj d.d. v skladu z dvanajstim odstavkom 10 ...

http://www.komunala-ptuj.si/download/Informacije_prejemki.pdf

Skupščina je v skladu z 284. členom Zakona o gospodarskih družbah določila sejnino članom nadzornega sveta, za predsednika Nadzornega sveta bruto 260 ...

izvajalec: komunalno stanovanjsko podjetje dd ... - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Zivljenje_v_hrastniku/okolje_in_prostor/ZS_lokacije_2014_2015.pdf

C 122110 – FRAČJI DOL. C 122110. Z Fračji dol. 320. VI. 320. 0. 9. KOPITNIK. C 622640 – DO PEKLARJA. C 622640-. VIČIČ. (KOPITNIK). PEKLAR. 1440. V. 0.

kompostirajmo vrnimo naravi - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Dejavnosti/Ravnanje-z-odpadki/ZLOZENKA_KOMPOST_KPV_mont.pdf

glede na to, ali so kompostniki odprti, iz lesa ali žičnati, ali pa plastični in zaprti. vrtna zemlja organski odpadki vrtna zemlja organski odpadki plast zdrobljenih.

Oskrba s pitno vodo - Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Vodooskrba.pdf

NA KRATKO O PE KOMUNALA. Vse premalokrat se zavedamo, da je predpogoj vsega človekovega udejstvovanja v sodobnem svetu, zadovoljevanje osnovnih ...

pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Zakonodaja/oskrba-s-pitno-vodo/tehnicni_pravilnik_vodovod_2016_modra_podpis_brigita.pdf

Na podlagi odlokov o oskrbi s pitno vodo občin Borovnica, Log - Dragomer ter ... obračunskim vodomerom reducirni ventil tlaka, ki je sestavni del interne ...

izračun cene zemeljskega plina - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Dejavnosti/Plin/Izracun_cene_plina.pdf

Cena plina je enaka vsoti prodajne cene plina, omrežnine, ekološke takse, ... Zemeljski plin je trenutno ( maj 2015) za 28,34 odstotkov cenejši od kurilnega olja.

Daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini - Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Daljinsko_ogrevanje_v_Saleski_dolini_nekoc_in_danes.pdf

Zdravstveni dom z lekarno, Poklicna šola za jamske delavce (sedaj Gimnazija Velenje) in njen internat ... Leta 1971 je bila na daljinsko ogrevanje iz TE Šoštanj.