letno poročilo komunale ribnica doo - Občina Sodražica

7 mar 2019 ... Podjetje je v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok izvajalec obvezne gospodarske javne ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi.

letno poročilo komunale ribnica doo - Občina Sodražica - Sorodni dokumenti

letno poročilo komunale ribnica doo - Občina Sodražica

https://sodrazica.si/wp-content/uploads/2019/06/7_Letno-poro%C4%8Dilo-Komunala-Ribnica-za-2018.pdf

7 mar 2019 ... Podjetje je v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok izvajalec obvezne gospodarske javne ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi.

5. Letno poročilo Komunale Ribnica za leto 2016 - Občina Sodražica

https://www.sodrazica.si/wp-content/uploads/2017/02/Letno-poro%C4%8Dilo-Komunala-Ribnica-za-2016.pdf

1 feb 2017 ... Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno dejavnost obveznih ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi.

Letno poročilo Komunala Ribnica za 2014 - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193101Letno%20poro%C4%8Dilo%20Komunala%20Ribnica%20za%202014.pdf

10 maj 2014 ... Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno dejavnost obveznih ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi.

letno poročilo 2016 - Občina Sodražica

https://www.sodrazica.si/wp-content/uploads/2017/02/LETNO-PORO%C4%8CILO-Hydrovod-d.o.o.-2016.pdf

s pitno vodo na območju občin Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel (dejavnost ... Ob ureditvi ulice Trata XIII smo poskrbeli tudi za obnovo ... jih povzročajo zunanji dejavniki (vreme, drugi udeleženci v prostoru). V lanskem letu ...

letno poročilo 2015 - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193074Letno%20poro%C4%8Dilo%202015%20Hydrovod.pdf

Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno ... Zaradi okvar na povezovalnem cevovodu med ulicami Trata I in Trata II (Kočevje) in ... druge pa težje, saj jih povzročajo zunanji dejavniki (vreme, drugi udeleženci v ...

Letno poročilo 2015 Vrtec - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193079Letno%20poro%C4%8Dilo%202015%20Vrtec.pdf

Vrtec Ribnica. Majnikova ulica 3. 1310 Ribnica. Datum: 17.02.2016. Številka: 33/410/2016. LETNO POROČILO. VRTCA RIBNICA ZA LETO 2015. Ravnateljica: ...

Letno poročilo in izkazi Osnovne šole dr. Franceta ... - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193068Letno%20poro%C4%8Dilo%20in%20izkazi%20Osnovne%20%C5%A1ole%20dr.%20Franceta%20Pre%C5%A1erna%20Ribnica.pdf

1.–9. Olga Černe, Martina Tanko Prelesnik., Staša Ivanec,. Maja Bunderla, Katarina Drobnič, Nataša Arko. Božična in pomladna stojnica. OPB. Katja Šivec.

LETNO POROČILO KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O. - Komunala ...

https://www.komunala-nm.si/Portals/0/Porocila/Letno%20poro%C4%8Dilo%202016.pdf?ver=2017-09-12-102107-293

12 sep 2017 ... 39. 6.3.1.Zbiranje in odvoz odpadkov . ... ker se 91 % vode, ki jo potrebuje občina za svojo oskrbo, kupuje od Komunalnega podjetja Grosuplje.

nogometni klub ribnica letno poročilo 2017 - NK Ribnica

http://www.nkribnica.si/wp-content/uploads/2018/04/Letno-poro%C4%8Dilo_Nogometni-klub-Ribnica_2017.pdf

nastopanje v nogometni ligi, v katero smo prijavili skupino Mlajši dečki U-12 skupina 2. ... preraščajo, medtem ko so čevlji običajno še v zelo dobrem stanju.

letno poročilo 2018 - Zdravstveni dom Ribnica

http://www.zdribnica.si/wp-content/uploads/2019/03/Letno-porocilo-za-2018.pdf

1318 Loški Potok. Tel: 01 837 00 46. Zdravstvena postaja Velike Lašče: Javorškova ulica 9. 1315 Velike Lašče. Tel: 01 788 10 38. E-pošta tajništva ZD: ...

11. 7. 2019 Zadeva: Dopis Občine Sodražica o ... - Občina Sodražica

https://sodrazica.si/wp-content/uploads/2019/07/19_odgovor_zveri_sodrazica1_MOP_MKG_P.pdf

11 jul 2019 ... 31/18) in z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni ... US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16; v nadaljevanju: Uredba).

Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica - Občina Sodražica

https://sodrazica.si/wp-content/uploads/2020/01/Odlok_istovetnostni_simboli_2020.pdf

30 jan 2020 ... Zastava Občine Sodražica se v obliki namizne zastavice uporablja v prostorih župana, lahko pa tudi v prostorih, kjer potekajo seje občinskega ...

razvojne pobude občine sodražica izsek - Občina Sodražica

https://www.sodrazica.si/wp-content/uploads/2018/02/8.1_OPN-_razvojne_pobude_IZSEK.pdf

(SD OPN 2 Sodražica). RAZVOJNE ... 1619 – Sodražica: 1841/8 del, 1841/7 del, 1841/9 del, ... Na jugu naselja Sodražica je obstoječe priljubljeno smučišče.

zaključni račun proračuna občine sodražica za ... - Občina Sodražica

https://sodrazica.si/wp-content/uploads/2019/04/Zakljucni_racun_2018.pdf

splošno knjižnico in za nabavo nove opreme na področju fizioterapije ZD Ribnica. Podrobnejša obrazložitev porabe teh sredstev je razvidna iz posebnega dela ...

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE Sodražica ... - Občina Sodražica

https://www.sodrazica.si/wp-content/uploads/2016/12/Obrazlo%C5%BEitve-prora%C4%8Duna-za-leto-2018.pdf

opredeljeno tudi v Odloku o proračunu Občine Sodražica ... splošno knjižnico in za nabavo nove opreme v okviru ZD Ribnica (novo reševalno vozilo).

letno poročilo komunale novo mesto doo - Komunala Novo mesto

https://www.komunala-nm.si/Portals/0/Vsebina/Letno%20poro%C4%8Dilo%202015.pdf?ver=2016-07-08-094259-377

Poštne, telefonske in mobitel storitve. 4.097. 450. 756. 1.045. 6.348. Analiza vode, deratizacija. 45.159. 2. 45.161. Podizvajalske in ostale storitve. 107.024. 353.

okoljsko poročilo - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/192933D7_OP_za_OPPN_kamnolom_Kot_I._Rigler_za_JR.pdf

Okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov ... 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: ograje, oporni zidovi ... Ob brežini je potrebno zasaditi vzpenjalke kot sta divja trta, bršljan in slak.«.

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD d.o.o. ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/6-8-Komunalno-stanovanjska-dru%C5%BEba-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina.pdf/2012050915385765/

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina; skrajšan naslov KSD d.o.o. ... Vip. ENOTA VOD.- Ajd. 2. 4. 5. 1. 2. 10. ENOTA PARKI,. ČIŠČENJE ULIC. 1. 2.

letno poročilo letno poročilo za leto 20 za leto 2012 - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/135446Revidirano%20letno%20poro%C4%8Dilo%202012%20PRODNIK%20d.o.o..pdf

31 dec 2012 ... prenesenih v osnovna sredstva, ki jih JKP Prodnik vodi za občino. X niso vsi objekti ... pokopališču Domžale 103 pogrebi, od tega 5 pogrebov z raztrosom pokojnika. ... d.o.o., Instalacije Grosuplje d.o.o., Tehnounion d.o.o.). 3.

9. Poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018

https://www.novomesto.si/mma/9_poslovno_porocilo_komunale_novo_mesto_doo_za_leto_2018/2019070316400425/?m=

3 jul 2019 ... družbe Komunala Novo mesto d.o.o.na dan 31.12.2018 ter njen ... poštne, telefonske in mobitel storitve za 12 % (dvig cen poštnih storitev),.

1.1. Poziv Sveta zavoda Vrtca Ribnica - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/1907521.1.%20Poziv%20Sveta%20zavoda%20Vrtca%20Ribnica.pdf

12 jun 2019 ... VRTEC RIBNICA. SVET ZAVODA VRTEC RIBNICA. OBČINA RIBNICA. Datum: 12.06.2019. PREJETO: Številka: 900-1/2017-14 (Sklep 2/2).

Sklep o imenovanju podžupana Občine Ribnica - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/187237Sklep%20o%20imenovanju%20pod%C5%BEupana%20Ob%C4%8Dine%20Ribnica.pdf

6. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Ribnica in velja od 1.1.2019. Številka: 1002-0008/2018. Datum: 28.12.2018. Samo Pogorelc. Župan. CA. Vročiti:.

zdravstveni dom dr. janeza oražma ribnica - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193056Letno%20poro%C4%8Dilo%20Zdravstvenega%20doma%20dr.%20Janeza%20Ora%C5%BEma%20Ribnica.pdf

30 apr 2016 ... Zdravstveni dom Janeza Oražma Ribnica opravlja na območju Občine Ribnica, Občine Sodražica,. Občine Loški Potok in Občine Velike Lašče ...

tradicionalni blagoslovi na ribniškem ribnica ima ... - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/Files/eMagazine/114/201466/Reseto%20maj%202016.pdf

31 maj 2016 ... Cvetličarna Požar danes zaposluje enajst ljudi, kar je največ v bogati zgodovini cvetličarne. »Vsaka od zaposlenih ima v sebi nekaj posebnega ...

letno poročilo - Občina Komen

https://www.komen.si/mma/Gradivo%20k%207.%20to%C4%8Dki,%2018.redna%2019.4.2017%20-%20poro%C4%8Dilo/2017041011464251/

10 apr 2017 ... Nives Cek, ravnateljica. Komen, februar 2017 ... sredstev ustanovitelja – materialni stroški (voda, elektrika, ogrevanje, ... natečaju. 8. julija se je zbrala komisija in izbrala tri zlate kolekcije, tri ... točke, so prejeli priznanje odličnosti in se uvrstili na državno tekmovanje, ... Dobavitelj plina PETROL d.d. Ljubljana.

letno poročilo - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_157_1656_2792.pdf

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko ter Žalec. V letu ... občin Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko. ... službe Morana, Pogrebne službe Ropotar in drugih.

Letno poročilo - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/09/letno-porocilo-nas-casop_001.pdf

Naš časopis je v sistem MojaObcina.si vključen od novembra 2012. Strošek je 0 evrov na leto, urednik za njihovo upravljanje ne prejme nobenega dodatka.

letno poročilo - Občina Vransko

https://www.vransko.si/wp-content/uploads/2019/06/LETNO-PORO%C4%8CILO-2018_splet-kon%C4%8Dno.pdf

cen za komunalne storitve in omrežnino v letu 2019, ki so v postopku ... Pogrebne službe Morana, Pogrebne službe Ropotar in drugih pogrebnih služb.

14 MRO - letno poročilo 2017 - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/12057814%20MRO%20-%20letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf

Zavod Muzeji radovljiške občine (dalje MRO) je ustanovila Skupščina občine Radovljica, tako da je združila Kovaški muzej v Kropi (nastal 1952), Čebelarski ...

LETNO POROČILO 2015 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/69886Dodatno%20gradivo%20%C5%A1t.%201%20-%20priloga.pdf

16 maj 2017 ... POMEMBNEJŠI DOGODKI V DRUŽBI POSTOJNSKA JAMA, D. D. V LETU ... v štiri-letnem obdobju kaže na porast skupnega števila zaposlitev, ...

Letno poročilo JKP Log 2016 - Občina Mežica

https://www.mezica.si/files/other/news/88/80282K%20t%C4%8D.%202-%20Letno%20poro%C4%8Dilo%20JKP%20Log%202016.pdf

Po višini realizacije v letu 2016 sledijo Občine Prevalje, Črna in Mežica. ... Obv. GJS. Pokopališče. Pogrebi. Tržne dejavnosti. Trgovina. Trž. pokopal.dej.

6. Letno poročilo LPP - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15386/jp-lpp---letno-porocilo-2007.pdf

študentom z nakupom šolske mesečne nalepke za mesec junij, omogočili ... nespremenjeno, v strokovnih službah pa se je zmanjšalo za 3 zaposlene. ... lahko vozovnice izdelamo na novo, medtem ko v Grosupljem, Ivančni Gorici ter Logatcu.

letno poročilo 2014 - Občina Beltinci

https://www.beltinci.si/files/other/news/21/53273poro%C4%8Dilo%20ZTK%202014.pdf

grad Beltinci, Otok ljubezni v Ižakovcih, Prekmurska domačija v Lipi ter organizacija in prodaja turističnih aranžmajev – izletov). ❖ Dostopnost javnih kulturnih ...

Letno poročilo KJUC - Občina Cerknica

https://www.cerknica.si/files/other/news/31/9231815.%20to%C4%8Dka%20-%20Letno%20poro%C4%8Dilo%20KJUC.pdf

17 avg 2017 ... Barvajo lahko na cicibanskem oddelku knjižnice ali pobarvanke vzamejo domov ... Morski konjiček – pravljična urica z ustvarjalno delavnico.

letno poročilo 2017 - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/128368Zdravstveni%20dom%20Dom%C5%BEale%20-%20letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf

1.2 Predstavitev javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. ... programa za bolezni srca in ožilja odraslih pre- ... odpisana, se še vedno uporablja: ultrazvok.