Javno komunalno podjetje - Občina Ribnica

10 maj 2014 ... Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. o poslovanju za leto 2014. 1. Poročilo ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi. OBČINA.

Javno komunalno podjetje - Občina Ribnica - Sorodni dokumenti

Javno komunalno podjetje - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/193101Letno%20poro%C4%8Dilo%20Komunala%20Ribnica%20za%202014.pdf

10 maj 2014 ... Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. o poslovanju za leto 2014. 1. Poročilo ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi. OBČINA.

Javno komunalno podjetje - Komunala Ribnica

https://www.komunala-ribnica.si/dokumenti/letna_porocila/letno_porocilo_2016.pdf

Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. o poslovanju za leto 2016. 1. Poročilo direktorja ... Primerjava med ţarnimi in klasičnimi pogrebi. V letu 2016 smo ...

Javno komunalno podjetje - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/2d80265f-4884-43ae-8cfe-e6957d4eefdf/2543828230253605440_ESA%2054%20Letno%20porocilo%20Komunala%20Ribnica%20za%20leto%202015.pdf

29 mar 2016 ... Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno dejavnost obveznih ... Primerjava med žarnimi in klasičnimi pogrebi.

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/54190ca8-fab3-4f56-b6e8-5a27c57dde99/635207247784912000_tc%2012%20-%20Izvedbeni%20program%20zimske%20sluzbe%202013%20-%2014%20obcina%20PREVALJE.pdf

14 nov 2013 ... 4.1 ZAGOTAVLJANJE PREVOZNOSTI V OBČINI PREVALJE . ... pri pluženju so: bivališča dializnih bolnikov, zdravstveni dom, šole, vrtci, varne.

okoljevarstveno dovoljenje - Javno komunalno podjetje LOG

https://www.jkp-log.si/attachments/article/138/okoljevarstveno%20dovoljenje.pdf

upravljavca Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 ... Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Prevalje predložiti poročilo o stanju.

Obrazec »Menična izjava - Javno komunalno podjetje LOG

https://www.jkp-log.si/images/datoteke/razpis-tovorno-vozilo/Obrazec-Menicna_izjava.pdf

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Spodaj podpisani ponudnik. Naziv:.

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC doo NADE ... - JKP Žalec

http://www.jkp-zalec.si/library/includes/file.asp?FileId=174

Na osnovi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. (Ur.l.RS, št. 98/2007, 30/2010) je: - komunalno ali ...

izvajalec: komunalno stanovanjsko podjetje dd ... - Občina hrastnik

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Zivljenje_v_hrastniku/okolje_in_prostor/ZS_lokacije_2014_2015.pdf

C 122110 – FRAČJI DOL. C 122110. Z Fračji dol. 320. VI. 320. 0. 9. KOPITNIK. C 622640 – DO PEKLARJA. C 622640-. VIČIČ. (KOPITNIK). PEKLAR. 1440. V. 0.

Poslovni načrt družbe Javno podjetje ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15486/8.-toka---poslovni-nart-lpt.pdf

31 dec 2015 ... parkirišči, ki nista v lasti MOL in parkirno hišo Kolezija, organizira avto sejem in upravlja poligon varne vožnje za potrebe avtošol, ureja ...

4& - Komunalno podjetje PTUJ

http://www.komunala-ptuj.si/download/odpadki_2/obvestila/Akcija-nevarni-odpadki-2019-oktober.pdf

14 okt 2019 ... Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija. Telefon: ... www.komunala-ptuj.si ... Markovci. Pri Gasilskem domu spodaj na parkirišču. 17.10.2019.

12/01 - Komunalno podjetje Logatec

http://www.kp-logatec.si/pdf/Odlok_o_pokop.pdf

Na pokopališčih v občini se pokopavajo umrli, ki so imeli stalno bivališče v občini, najemniki grobov ali njihovi sorodniki ali če tako želijo svojci umrlih, ki sedaj ...

Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Zlozenka_MKCN.pdf

čiščenja odpadne vode, to je na vašem območju Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. (v nadaljevanju KP Velenje), pa je dolžan zagotavljati prevzem blata iz ...

Kantonalno javno komunalno preduzeće “RAD” d.o.o.

http://www.rad.com.ba/cjenovnik_asfalt.pdf

ASFALT. BNS 22 S. 79. ERUPTIVNI ASFALT. (AB 11-S, AB 16-S). 110. ASFALT. (SMA11,SMA16). 160. HLADNI ASFALT – AB 8 (PAKOVAN U VREĆE OD 50 kg).

- KSP HRASTNIK Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.

https://www.ksphrastnik.si/images/letno-porocilo-2013.pdf

ustanovljen Zavod za komunalno gospodarstvo Hrastnik. 1. 1. ... Slovenije za zaposlovanje, naročnikom javnih del Občino Hrastnik ter KSP HRASTNIK, d. d. kot.

Untitled - Komunalno podjetje Kamnik

http://www.kpk-kamnik.si/wp-content/uploads/2019/03/letno-poro%C4%8Dilo.pdf

hitrega obveščanja, takoj o tem telefonsko obvestimo Jakoba Likozar, Komunalno podjetje. Kamnik d.d. KPK Kamniku predlagamo ukrepe za sanacijo oziroma ...

Leto 2009 - Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/Dokumenti/Tehnologije_in_nadzor/Porocilo_o_skladnosti_pitne_vode_v_letu__2009.pdf

Vodooskrbni sistem Šmartno ob Paki. 7. Oskrbovalno območje 7 - Šm./Paki ... Vrtec Maja, Šmartno ob Paki 30, Šm./Paki. Lekarna, Šm./Paki 80, Šm./Paki.

letno poročilo - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Podjetje/LETNO%20POROCILO%20JPKPV2017.pdf

31 dec 2017 ... šolo Postojno in Gimnazijo Jurija Vege Idrija. ... Pogrebi. V letu 2017 je bilo na vrhniškem pokopališču izvedenih 62 pogrebov (3 manj kot leta ...

kosovni odpadki - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Dejavnosti/Ravnanje-z-odpadki/ogrizek/Ogrizek_12_12.pdf

natisnjeno v 9000 izvodih na recikliranem papirju; tisk: Matis grafika s. p., december 2012. ŠTEVILKA ... Pohištvo in vrtna oprema iz lesa (stoli, mize, omare …).

odvoz kosovnih odpadkov - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Dejavnosti/Ravnanje-z-odpadki/ogrizek/10_Ogrizek_06_2007web.pdf

4 dec 2014 ... hladilnik, zamrzovalna skrinja ali omara, klima naprava ... pralni stroj ... številke akcije zbiranja starega papirja na osnovnih šolah, lastnega ...

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11 1241 ...

http://www.kpk-kamnik.si/wp-content/uploads/2020/03/delovanje-slu%C5%BEb_korona_KPKmar20.pdf

16. marec 2020. Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.. Cankarjeva cesta 11. 1241 Kamnik. 16. 3. ... v času uradnih ur smo dosegljivi na telefonski številki: 01 8391 731 in [email protected]. Uporabnike ... Pogrebi se opravijo brez pogrebne.

Oskrba s pitno vodo - Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Vodooskrba.pdf

NA KRATKO O PE KOMUNALA. Vse premalokrat se zavedamo, da je predpogoj vsega človekovega udejstvovanja v sodobnem svetu, zadovoljevanje osnovnih ...

Komunalno podjetje Ptuj d.d. v skladu z dvanajstim odstavkom 10 ...

http://www.komunala-ptuj.si/download/Informacije_prejemki.pdf

Skupščina je v skladu z 284. členom Zakona o gospodarskih družbah določila sejnino članom nadzornega sveta, za predsednika Nadzornega sveta bruto 260 ...

obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov - Komunalno podjetje ...

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Ceniki/ravnanje-z-odpadki/3_Elaborat_obdelava%20in%20odlaganje_2019_2021.pdf

obdelave nenevarnih odpadkov na lokaciji obstoječega odlagališča Barje. Upravljavcu Snaga Ljubljana je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje št.

Letno poročilo 2018 - Komunalno podjetje PTUJ

http://www.komunala-ptuj.si/download/obvestila/LETNO-POROCILO-2018-REVIDIRANO.pdf

pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, sklenjeno v letu 2011 za dobo 15 let, z naslednjimi s 13 občinami: ...

kompostirajmo vrnimo naravi - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Dejavnosti/Ravnanje-z-odpadki/ZLOZENKA_KOMPOST_KPV_mont.pdf

glede na to, ali so kompostniki odprti, iz lesa ali žičnati, ali pa plastični in zaprti. vrtna zemlja organski odpadki vrtna zemlja organski odpadki plast zdrobljenih.

poslovna enota komunala - Komunalno podjetje Velenje

https://kp-velenje.si/images/vsebina/Predstavitev_PE_KOMUNALA_2017.pdf

Pogrebi glede na vrsto pokopa. Klasični. Žarni. Skupaj. Pokopališče Podkraj kom ... Pogrebi na ostalih pokopališčih kom. 5. Žarni pokopi-raztros pepela kom. 6 ...

Povzetek sklepov 26. skupščine - Komunalno podjetje PTUJ

http://www.komunala-ptuj.si/download/OBVESTILO-O-SPREJETIH-SKLEPIH-26.-REDNE-SEJE-SKUPSCINE-DELNICARJEV-DRUZBE-KOMUNALNO-PODJETJE-PTUJ-d.d.PDF

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgorgek. Sklep o izvolitvi delovnih teles je bil soglasno sprejet (ZA: 100% oddanih glasov). 2. SEZNANITEV S ...

letno poročilo 2018 - Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/Dokumenti/Letna%20porocila/Letno_porocilo_2018.pdf

29 mar 2019 ... C in cona D), ter garažne hiše Zdravstveni dom, Mercator, Avtobusna ... vrednost osnovnega sredstva visoka, družba razporedi nabavno.

Dopis Akcija Nevarni Odpadki - Komunalno podjetje PTUJ

http://www.komunala-ptuj.si/download/odpadki_2/obvestila/Dopis-akcija-nevarni-odpadki.pdf

prevzamemo v zbirnih centrih: Zc Gorišnica ( industrijska cona ), Zc Markovci ( industrijska cona ), Zc. Hajdina ( pri pokopališču ), ter zbirni center CERO Gajke ...

Cenik ravnanja z odpadki 2017 - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Ceniki/ravnanje-z-odpadki/cenik.pdf

CENIK POSEBNIH STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI. 42412-0001/2017 - 2 cena veljavnost ... Gradbeni izolativni odpadki ( tervol,. 18.4.2017 steklena volna).

izračun cene zemeljskega plina - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Dejavnosti/Plin/Izracun_cene_plina.pdf

Cena plina je enaka vsoti prodajne cene plina, omrežnine, ekološke takse, ... Zemeljski plin je trenutno ( maj 2015) za 28,34 odstotkov cenejši od kurilnega olja.

Operacija: Partnerji: Povzetek: Cilji operacije - Komunalno podjetje ...

https://www.kp-logatec.si/2018/SestavljamoCistoOkoljeobcineLogatec.pdf

Izdaja zloženke za vsa gospodinjstva v občini z napotki o pravilnem ločevanju odpadkov, shranjevanju in odlaganju nevarnih odpadkov na zbirnem centru.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 53 - Komunalno podjetje ...

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Tehnicni_pravilnik_KA_KPV_2013_potrjen_1.pdf

Ta pravilnik določa tudi navodila za izračun cene storitev odvajanja in ... odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in sicer je to voda, ki kot stranski ... Če to ni možno, mora biti v tlačni vod vgrajena nepovratna zaklopka z vsaj dvema med seboj ... mora zapirati ena zapora samodejno pri zajezitvah (povratna loputa), drugo.

Daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini - Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Daljinsko_ogrevanje_v_Saleski_dolini_nekoc_in_danes.pdf

Zdravstveni dom z lekarno, Poklicna šola za jamske delavce (sedaj Gimnazija Velenje) in njen internat ... Leta 1971 je bila na daljinsko ogrevanje iz TE Šoštanj.

LETNO POROČILO Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec ...

http://www.sla.si/s410/LP_2018.pdf

17 apr 2019 ... ZA LETO 2018. Izdelalo Komunalno podjetje Logatec. d.o.o.. Tržaška cesta 27. 1370 Logatec. Poslovni del sestavili dr. Boštjan Aver, univ. dipl.

pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi - Komunalno podjetje Vrhnika

http://www.kpv.si/Portals/0/Dokumenti/Zakonodaja/oskrba-s-pitno-vodo/tehnicni_pravilnik_vodovod_2016_modra_podpis_brigita.pdf

Na podlagi odlokov o oskrbi s pitno vodo občin Borovnica, Log - Dragomer ter ... obračunskim vodomerom reducirni ventil tlaka, ki je sestavni del interne ...