15 Izreki Sylowa

15 Izreki Sylowa. 1. Ce je |G| = p2, kjer je p praštevilo, potem je G abelska. Izrek (prvi izrek Sylowa). Naj bo G koncna grupa reda pkq, kjer je p praštevilo, k, ...

15 Izreki Sylowa - Sorodni dokumenti

13 Izreki Sylowa

http://osebje.famnit.upr.si/~penjic/algebraIII/zima2017/13a%20Izreki%20Sylowa.pdf

13 Izreki Sylowa. Izrek (Cauchijev izrek za abelske grupe). Naj bo G koncna abelska grupa in naj p deli |G|, kje je p praštevilo. Potem obstaja element a ∈ G (a ...

15 Izreki Sylowa

https://ff.unze.ba/nabokov/apstraktnaAlgebraIII_TeorijaGrupa/zima2015/15%20Izreki%20Sylowa.pdf

15 Izreki Sylowa. 1. Ce je |G| = p2, kjer je p praštevilo, potem je G abelska. Izrek (prvi izrek Sylowa). Naj bo G koncna grupa reda pkq, kjer je p praštevilo, k, ...

Adicijski izreki

http://www.szsms.si/wp-content/uploads/2019/03/adicijski-izreki.pdf

1. OpenProf.com. 1 Adicijski izreki - vaje. 1. Za spodnje kote natančno izračunajte: sin 75. ◦. ,cos 75. ◦. ,tan 75. ◦. 2. Za spodnje kote natančno izračunajte: sin 105.

Izreki očetov - KUD Logos

http://kud-logos.si/knjige/Izreki_ocetov.pdf

e–14. Urednik Gorazd Kocijančič. Izreki očetov. Talmudski traktat Pirke Abot. Prevod, uvod in ... voljo judovstva, da poleg ene knjige Svetega pisma ne sme biti nobene ... drostne maksime, meta˘zične spekulacije, zgodbe o zgo- dovinski in ...

Trije izreki o koncnih množicah - FMF

https://www.fmf.uni-lj.si/~petkovsek/Seminar2009/Trije%20izreki.pdf

3 apr 2009 ... Družina F podmnožic množice N je antiveriga, če nobena množica iz F ni vsebovana v kakšni drugi množici iz F. Simona Grabnar. Trije izreki o ...

IZREKI O SKLADNOSTI Skladnost trikotnikov smo definirali ...

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/kfp-1.pdf

IZREKI O SKLADNOSTI. Skladnost trikotnikov smo definirali: Trikotnika ∆1 in ∆2 sta skladna, ce se ujemata v stranicah in notranjih kotih. Ce hocemo ugotoviti ali ...

I.9. Karakteristicne funkcije in limitni izreki - Univerza v Ljubljani

http://lkrv.fri.uni-lj.si/~ajurisic/vis08/folije/3x2vs08-09.pdf

Centralni limitni izrek (CLI). Leta 1810 je Pierre Laplace ... Za zaporedje slucajnih spremenljivk Xi velja centralni limitni zakon, ce porazdelitvene funkcije za Zn ...