Prevajalnik za programski jezik C za raunhbox voidb@x group let ...

programskem jeziku C, in zbirno kodo SIC/XE, ki jo ustvari vaš prevajalnik. ... nem spletu preko univerzitetnega spletnega arhiva. V Ljubljani, dne 1. ... slovensko. SIC/XE Simplified Instructional Com- puter / Extra Equipment razširjena razlicica ...

Prevajalnik za programski jezik C za raunhbox voidb@x group let ... - Sorodni dokumenti

Prevajalnik za programski jezik C za raunhbox voidb@x group let ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/3055/1/63120217-KLEMEN_KO%C5%A0IR-Prevajalnik_za_programski_jezik_C_za_ra%C4%8Dunalnik_SIC_XE.pdf

programskem jeziku C, in zbirno kodo SIC/XE, ki jo ustvari vaš prevajalnik. ... nem spletu preko univerzitetnega spletnega arhiva. V Ljubljani, dne 1. ... slovensko. SIC/XE Simplified Instructional Com- puter / Extra Equipment razširjena razlicica ...

Raunhbox voidb@x group let unhbox voidb@x setbox ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/2973/1/Krevs.pdf

šahist. Tudi oni za dolocanje stilov šahistov uporabljajo atribute. Atributov, ... Lasker 1165. 790 ... Elo ocenjevalni sistem je razvil madzarski šahist Arpad Elo.

Avtonomni robotski pometaunhbox voidb@x group let unhbox voidb ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/2929/1/63070122-DOMEN_KR%C5%BDI%C5%A0NIK-Avtonomni_robotski_pometa%C4%8D.pdf

1 feb 2015 ... Slika 2.15: Robotska kosilnica Husqvarna Automower 265 ACX [20]. Podjetje je pri drugi generaciji svoje linije robotskih kosilnic AutoMower.

Analiza uporabniunhbox voidb@x group let unhbox voidb@x setbox ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/3406/1/63080185-JAN_PER%C4%8CI%C4%8C-Analiza_uporabni%C5%A1kih_vmesnikov_in_interakcije_z_ra%C4%8Dunalniki.pdf

Analiza uporabniških vmesnikov in interakcije z racunalniki. Tematika naloge: ... Aqua je predstavil precej lepotnih izboljšav, na primer ani- macijo odpiranja in ...

Uunhbox voidb@x group let unhbox voidb@x setbox ... - Logo

http://eprints.fri.uni-lj.si/3060/1/63110216-EVA_LU%C5%BDNIK_%C5%BDNIDAR%C5%A0I%C4%8C-U%C4%8Denje_programiranja_za_otroke_s_pomo%C4%8Djo_Raspberry_Pi.pdf

4.9 Budilka . ... BUDILKA. 47. Slika 4.37: Primer koncne rešitve naloge budilka. luje pravilno ... [10] Auto Login and Auto Start in Raspberry Pi[Online]. Dosegljivo:.

Dolounhbox voidb@x group let unhbox voidb@x setbox ... - Logo

http://eprints.fri.uni-lj.si/3317/1/63010215-KLEMEN_KADUNC-Dolo%C4%8Danje_sentimenta_slovenskim_spletnim_komentarjem_s_pomo%C4%8Djo_strojnega_u%C4%8Denja.pdf

... izr. prof. dr. Marko Robnik-Šikonja. Ljubljana, 2016 ... V Ljubljani, dne 8. marec 2016 ... opisuje iskalni pogoj; npr. za pogoj “Novoletna skakalna turneja” je.

Samodejno reunhbox voidb@x group let unhbox voidb@x ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/4047/1/63080121-DEJAN_TESOVNIK-Samodejno_re%C5%A1evanje_slovenskih_kri%C5%BEank_s_pomo%C4%8Djo_spleta.pdf

Cilj te diplomske naloge je izdelati ucinkovit in natancen program, ki s pomocjo spleta in slovarja poskuša poiskati najboljšo mozno rešitev poda- nih krizank.

Deljeno skladiunhbox voidb@x group let unhbox voidb@x ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/4079/1/63130062-NEJC_GUTNIK-Deljeno_skladi%C5%A1%C4%8De_dokumentov-1.pdf

o navideznih mapah. Navidezne mape so tip map, ki prikazejo datoteke ... V spletni storitvi za vlaganje v SD zelimo uporabiti zeton CSRF za pre- precevanje ...

Kljuunhbox voidb@x group let unhbox voidb@x setbox ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/4149/1/63110122-NEJC_JERNEJ_%C5%A0MALC-Klju%C4%8Dni_kazalniki_klicnega_centra.pdf

Zahvaljujem se tudi podjetju DHH.si d.o.o in vsem mojim sodelavcem, ki so mi omogocili v sklopu dela, ki sem ga opravljal do sedaj, razviti programsko rešitev, ...

Programski jezik C

https://web.math.pmf.unizg.hr/~singer/Prog_Add/c.pdf

Assertion failed: 2*x-1 > 0, file C:prjC est estAa1.cpp, line 6. Zelimo li iskljuciti assert naredbe iz programa dovoljno je prije ukljucivanja datoteke zaglavlja ...

UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

https://bib.irb.hr/datoteka/914991.Uvod_u_programski_jezik_PYTHON.pdf

Zoran Hercigonja, mag.edu.inf. UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON. Osnove programiranja, riješeni zadaci i detaljno pojašnjeni primjeri ...

Programski jezik C# Delo z datotekami

http://uranic.tsckr.si/VI%C5%A0JA%20%C5%A0OLA/Programiranje%20I/C%23_datoteke.pdf

10 feb 2009 ... Do sedaj je vedno končal z delom pravočasno. Zelo pogosto si vzeme podaljšan delovni čas, da konča svoje delo, pri čemer včasih preskoči.

Programski jezik C - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40777-programski-jezik-c-sa-resenim-zadacima/738

Predgovor. Knjiga ”Programski jezik C sa rešenim zadacima”, nastala je kao ... („Pravougaonik.cpp“), sa kursorom postavljenim na poşetak definicije funkcije i ...

Mobilna aplikacija za iskanje najcenejunhbox voidb@x group let ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/4061/1/63110059-JERNEJ_JAKOF%C4%8CI%C4%8C-Mobilna_aplikacija_za_iskanje_najcenej%C5%A1ih_bencinskih_servisov_in_bele%C5%BEenje_stro%C5%A1kov.pdf

Naslov: Mobilna aplikacija za iskanje najcenejših bencinskih servisov in belezenje ... odprtost (programske knjiznice za odjemalce so prosto dostopne in go-.

Spletna aplikacija microCOMB za dolounhbox voidb@x group let ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/3630/1/63050412-BO%C5%A0TJAN_SKOK-Spletna_aplikacija_microCOMB_za_dolo%C4%8Danje_komponent_genske_ekspresije.pdf

Spletna aplikacija microCOMB za dolocanje komponent genske ekspresije. (angl ... SQLAlchemy, lahko na preprost nacin zamenjamo RDBMS z zamenjavo go-.

Avtomatiziran sistem za priporounhbox voidb@x group let unhbox ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/3445/1/63120105-MATEJ_PE%C4%8CNIK-Avtomatiziran_sistem_za_priporo%C4%8Danje_receptov_iz_spleti%C5%A1%C4%8D_%281%29.pdf

Rezultati diplomskega dela so intelektualna lastnina avtorja in Fakultete za racunalništvo in ... Kulinarika.net ima poleg iskanja receptov na podlagi imena tudi ...

Vizualizacija izbrane skladbe s pomounhbox voidb@x group let ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/4018/1/63130232-JULIJAN_STRAJNAR-Glasbena_vizualizacija_v_3D_programu-1.pdf

Slika 2.2: Kvintni krog s preslikavo v barvni prostor [1]. Za vizualizacije harmonije je ... Kvintni krog predstavlja ton kot krajevni vektor pozicije v kvintnem krogu.

Analiza protokolov za prikljuunhbox voidb@x group let unhbox ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/3798/1/63130134-MARKO_LAVRINEC-Analiza_postopkov_za_priklju%C4%8Devanje_v_brez%C5%BEi%C4%8Dna_omre%C5%BEja%282%29.pdf

Primer takega omrezja je. WiFreeLjubljana, ki dostop do spleta ponuja v središcu Ljubljane. 2.1 Standard IEE802.11. IEEE je leta 1997 postavil prvotni standard ...

Mobilna aplikacija za hitrejunhbox voidb@x group let unhbox ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/4106/1/DiplomskaNalogaRozancPopraavki.pdf

... of additional hardware. Keywords: mobile application, package, delivery, courier, Google Maps. ... tja Pošta Slovenije, Fedex, DPD, GLS itd. Omenjene aplikacije so ... pošiljk, iskanje najblizjih poslovalnic ter sledenje pošiljki. Takšne funkcio-.

Interaktivni atlas slovenskih nareunhbox voidb@x group let unhbox ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/3883/1/63130234-GREGOR_%C5%A0AJN-Interaktivni_atlas_slovenskih_nare%C4%8Dnih_besed%281%29.pdf

narecno besedo in dobimo rezultate iz Slovenskega lingvisticnega atlasa v obliki karte, ki ... hiša, ki vsebuje besede shramba, hlev, podstrešje itd. Naslednji ...

Nevronski prevajalnik Ang <—> Slo

http://www.lr-coordination.eu/sites/default/files/Slovenia/ELRCworkshop2018_rihtar_ELRC_01.pdf

Ang <—> Slo. Matjaž Rihtar. AI Lab, Institut Jožef Stefan. Ljubljana, 24. april 2018. Page 2. Nevronski prevajalnik: Namen ... Nevronski prevajalnik: Korpusi.

Preprost prevajalnik besedil za platformo android - Univerza v ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/2891/1/63050109-ERGIM_RAMADAN-Preprost_prevajalnik_besedil_za_platformo_android.pdf

27 nov 2014 ... Strojno prevajanje (ang. machine translation ) je postopek, pri katerem ... srbščino, bo prevajalnik slovensko besedo najprej prevedel v ...

Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14242&stream=

srečali, so to slovarji, kot je Veliki italijansko-slovenski slovar (Šlenc 2009), Mali italijansko-. -slovenski in slovensko-italijanski slovar ... http://sl.pons.eu/ita-slo/. 4.

JEZIK IN DRUŽBA 29.4. 2013 - Jezik obstaja v družbi o Preučujemo ...

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/uvodvjez/predavanje_10_jezik&druzba.pdf

29 apr 2013 ... o Pokrajinske zvrsti/narečja oz. dialekti ... o Funkcijske zvrsti (oz. registri) ... zvrst jezika x (kot izrastek iz formalne rabe, kot čezregionalna ...

Jezik kot »pogled na svet« (jezik, kultura in mišljenje) - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_percin-nina.pdf

Ključne besede: jezik, kultura, mišljenje, simbolizacija, jezikovni relativizem. ... Poglejmo razliko med slovenščino in angleščino: »Moj stol je bil bel«. / »My.

PROGRAMSKI MODULI

https://slomed.gzs.si/Portals/Portal-slomed/Vsebine/dogodki-priponke/2019.07.01_PROGRAM_konferenca-SZKO_PROGRAMSKI-MODULI.pdf

SLOVENSKA POTICA MOJSTROV. MERCATOR CERTIFICIRANA. TRADICIONALNA IN VEGANSKA. Medex: S TRAJNOSTNIM RAZVOJEM IN. KAKOVOSTJO ...

Slajdovi. - Programski jezici

http://www.programskijezici.matf.bg.ac.rs/ppR/2017/predavanja/11/OOProgramiranje_slajdovi.pdf

2 Osnove OOP. Apstrakcija, interfejs, implementacija, enkapsulacija. Objekti i klase. Nasledivanje, polimorfizam. OO jezici i njihove osobine. 3 Pitanja i literatura.

URNIK PROGRAMSKI SKLOPI

https://www.film-center.si/media/uploads/froala_editor/files/NKF-2018_urnik.pdf

www.kinoteka.si www.artkinomreza.si vimeo.com/slofilmcenter. URNIK. PROGRAMSKI SKLOPI ... 22.30 Študentski filmi UNG in AGRFT. 00.00 FeKK 2018.

Programske paradigme - Programski jezici

http://www.programskijezici.matf.bg.ac.rs/ppR/2017/predavanja/11/OOProgramiranje.pdf

2.1 Apstrakcija, interfejs, implementacija, enkapsulacija . . . . . . . 7. 2.2 Objekti i klase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 2.3 Nasledivanje, polimorfizam .

Programski vodnik - Festival idrijske čipke

http://www.festivalidrijskecipke.si/media/Arhivi%20programov%20FIC%202016%20in%20starejse/Vodnik_FIC_2016_web.pdf

The opening ceremony of the 35th Idrija Lace Festival will tell the story of several centuries of Idrija's history with the focus on the living heritage of bobbin lace-.

programski list - Srednja šola Črnomelj

http://www.sscrnomelj.si/files/2020/01/Programski__list__.pdf

23 nov 2019 ... Plavi orkestar, Od rođendana do rođendana – izvajata Kim. Riznič in Ivona Begović. ▫ S.A.R.S., Lutka – izvajata Laura Sterle in Jože Žunič.

Odgovori občin na povpraševanje o programski opremi

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2017/02/odgovori-obcin-na-povprasevanje-o-programski-opremi-10.2.17.pdf

6 feb 2017 ... podpora programom sofinanciranj v občinah. Podatek bi ... Št.občin. Cadis. 25. GRAD. 12. SAOP. 4. INDEPENDENT. 1. Maop. 1. MFERAC. 1.

programski zvezek sonus 2019.indd

http://www.sonus.at/wp-content/uploads/2019/04/SONUS-FOLDER-2019.pdf

TROJNI UMETNIŠKI UŽITEK V PLIBERKU. Muzej Wernerja Berga in pri Brezniku. Nedelja, 13. oktober 2019 ob 11. uri. Eintritt | vstopnina: € 45.-. OKUS & ZVOK.

Programski list .pdf - Vrtec Gornji Grad

http://www.vrtec-gg.si/sites/default/files/Programski%20list%202017%20%282%29.pdf

19 maj 2017 ... Janez Bitenc: SPI DETE SPI (Jože Humer). Barbara Lenko: VRTEC NAZARJE (Barbara Lenko). Mojca Krančič – klavir. Ana Škrubej - flavta.

programski list 2012_kon - Bojan Adamič

http://www.bojan-adamic.si/wp-content/themes/adamic/dogodki/2012-10/programski-list-ribnica-2012.pdf

22 okt 2012 ... Pevski zbor Pobarvanka, Vrtec Ribnica. Zborovodja: Eva Podgorelec ... TAM NA GORENJSKEM JE LEPO (F. M. Ježek). OH, TA MOJ ZLATI SIN ...

Analiza in primerjava metod za ocenjevanje uspeunhbox voidb@x ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/4104/1/63110229-JERNEJ_LUCI-Analiza_in_primerjava_metod_za_ocenjevanje_uspe%C5%A1nosti_ko%C5%A1arkarjev-1.pdf

naziv. Igralec, ki je izbran za MVP, je tekom lige najvec doprinesel k zmagi svoje ekipe. ... Reyes, Felipe (27.91) Hunter, Othello (2.45). Liga EUR. Mesto PIR. FF.