angleško-slovenski vojaški terminološki slovar - Slovenska vojska

Slovensko vojaško izrazoslovje se razvija vzporedno z uveljavljanjem ... valovih gre v bistvu za oblak kapljic tekočine, ki se premikajo, skoraj kot bi šlo za ...

angleško-slovenski vojaški terminološki slovar - Slovenska vojska - Sorodni dokumenti

angleško-slovenski vojaški terminološki slovar - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/terminologija/AAP6_ENG_SLO_TERM_SLOVAR.pdf

Slovensko vojaško izrazoslovje se razvija vzporedno z uveljavljanjem ... valovih gre v bistvu za oblak kapljic tekočine, ki se premikajo, skoraj kot bi šlo za ...

angleško-slovenski vojaški priročni slovar ... - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/terminologija/ENG_SLO_SLOVAR1996.pdf

force construction engineering officer (FC) vojaški gradbeni inženir force construction ... train vlak; pratež; spremstvo; povorka; usposobiti; izuriti trainee vojak na ...

Gradivo za razlagalni vojaški slovar - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/terminologija/Gradivo_za_razlagalni_vojaski_slovar.pdf

Gradivo za razlagalni vojaški slovar je nastalo v okviru raziskovalnega ... in ustreznih kotih koraka, merilna os pa mora biti vodoravna in imeti kot nož ostre.

Slovensko-angleški vojaški priročni slovar - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/terminologija/SLO_ENG_SLOVAR1999.pdf

pratež (zaledje) unit train pravilo bojevanja combat rule; rule of engagement (ROE) pravilo mobilizacije mobilisation regulation (MR) pravilo o nošenju uniform ...

angleško- slovenski - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/terminologija/GORNISKI_SLOVAR_ANG-SLO.pdf

meja | company boundary četna meja bowline najlonski vozel braided knot vpleteni vozel brake pulley zavorni kolut braking effect zavorni učinek break odmor.

Angleško slovenski slovar košarkarskih izrazov 1 A B

http://www.kosarkarski-trenerji.com/ftp/slovar.pdf

Angleško slovenski slovar košarkarskih izrazov. 7. FOLLOW THROUGH - gibanje roke po izmetu žoge. FOOT - dolžinska mera, čevelj (1 foot = 12 inches = 30,48 ...

Sodobni vojaški izzivi - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/bilten_sv/svi_13_1.pdf

Sodobni vojaški izzivi bodo podprli razvoj slovenske vojaške inte- ligence in ... da bi tako vojaški duhovnik kot vojaški psiholog morala biti ves čas prisotna na.

ĆEBELARSKI TERMINOLOŚKI SLOVAR - Inštitut za slovenski jezik ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/cebelarski_terminoloski_slovar.pdf

odnos slovenskega človeka do naše kranjske čebele je že od nekdaj nekaj posebnega, rekli bi lahko, kar ... ometálnik -a m električna naprava za ometanje.

GLEDALIŚKI TERMINOLOŚKI SLOVAR - Inštitut za slovenski jezik ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/gledaliski_terminoloski_slovar.pdf

Za slovensko terminologijo in terminografijo je bilo zelo pomembno delo za Slovar sloven- skega knjižnega jezika (SSKJ), ki je nastal na izpisih iz slovenskih del ...

Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/slovenski_terminoloski_slovar_zdravstvene_informatike.pdf

20 mar 2011 ... Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike ... medicinskih izrazov uporabili slovenski medicinski slovar SmedS (glej Priloga B), ki je ...

Orkester Slovenske vojske Vojaški orkestri so v ... - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/uploads/media/ORKSV_predstavitev.pdf

Muzikolog, skladatelj in kapelnik dr. Josip Čerin ... velikih imen dirigiranja: George Pehlivanian, Jose Rafael Pasqual Vilaplana, François Boulanger,. Michael J.

gledaliśki terminolośki slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/gledaliski_terminoloski_slovar.pdf

ska lirska pesem v čast bogu dionizu ang.: dithyramb fr.: dithyrambe (m). Prim.: dionízična tragédija, dionízije, kozlôvska pésem ditirámbski zbòr -ega zbôra m v ...

geolośki terminolośki slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/geoloski_terminoloski_slovar.pdf

alunít -a m bel trigonalni mineral, kalijev alu- minijev sulfat ... ántipertít -a m natrijev glinenec, s katerim se ... aventurínski glinénec -ega -nca m albit, oli- goklaz ...

ćebelarski terminolośki slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/cebelarski_terminoloski_slovar.pdf

Janez Gregori, Franc Grajzar in logar trade, d. o. o.. (čebelarska oprema). Obdelava z računalniškim programom SlovarRed 2.1. Tomaža Seliškarja in Borislave ...

JEzIKOVNI KOTIčEK TERmINOLOŠKI KOTIčEK - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/terminologija/terminkot_2013_4.pdf

poševni ali oglati oklepaj: Etika tudi kritično razpravlja o dolžnostih ali /.../ pravicah (J. Plut). 2. dvodelne tri pike ločijo vrinjeni stavek (zvezo stavkov) od druge-.

nemško- slovenski - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/terminologija/GORNISKI_SLOVAR_NEM-SLO.pdf

Izdajatelj in založnik: Slovenska vojska, Šola za tuje jezike. Avtorji: Vlasta Deželak mag. Nataša Simonovič Bakoš. Recenzenti: štabni vodnik Marko Pogorevc.

Gledališki terminološki slovar - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/Gledali%C5%A1ki%20terminolo%C5%A1ki%20slovar.pdf

gledalíšče, aristótelska dramaturgíja, gŕška tragédija, nôva komédija, rímska ... antíčno gŕško gledalíšče -ega -ega -a s 1. vrh v 5. stol. pr. n. št., v stari Grčiji ...

GEOLOŠKI TERMINOLOŠKI SLOVAR IN GEOGRAFSKI ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2007/337.pdf

geografski terminološki slovar (Kladnik in sod., 2005), ki ... terminološki slovar lahko razumemo tudi kot slovar tujk. Zato podomačenih tujih terminov, ki se ...

TURISTIČNI TERMINOLOŠKI SLOVAR - TURK - Univerza na ...

http://turk.upr.si/publikacije/MikolicTURSelaborat.pdf

(SSKJ). edinstveni pridevnik. Ki je enkraten, edini take vrste in zato izstopa po ... Verdonik, Darinka, Žgank, Andrej, Pisanski Peterlin, Agnes (2008): Validacija ...

ćebelarski terminolośki slovar - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/cebelarski_terminoloski.pdf

metka Furlan, marjeta Humar, majda merše, Jožica škofic, andreja Žele ... marjeta Humar, borislava košmrlj ... sta ali grmasta rastlina, na kateri čebele nabi-.

Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva

https://www.kclj.si/dokumenti/Terminoloski_slovar_MZ.pdf

Odločitev avtoric, da pripravijo terminološki slovar izrazov v sistemu ... preteklostjo, kar se presoja po strokovno medicinskih kriterijih, ki za namene zdravljenja ...

terminološki spletni slovar - Slovensko društvo Informatika

https://www.drustvo-informatika.si/fileadmin/dokumenti/jezikovna/pdf/turkjaklic1.pdf

osnovnimi idejami se je v okviru sekcije za strokovni jezik (Slovensko društvo Informatika -. SDI) začela ... Iskanje besed se omeji na slovenski in angleški izraz.

Sejem sodobna vojska 2004 - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/publikacije/prava_smer/PRAVA_SMER_2.pdf

2 nov 2004 ... Za~el je kot mlad nadobuden {tudent, a nikdar ni resno zapadel v advent – ni ~akal sedé, da karkol´ se zgodi – je stopil aktivno v `ivljenje ljudi.

šolski grško-slovenski slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovar_gr_vzorec_0.pdf

Latinsko-slovenski slovar z izvirnim naslovom Dictionarium latino-carniolicum novomeškega kanonika Matije Kastelca (1620–1688) je ostal v rokopisu; v letih ...

Angleško-slovenski kemijski slovarček - dztps

http://dztps.si/doc/Angle%C5%A1ko-slovenski%20kemijski%20slovar%C4%8Dek.pdf

biuretska reakcija bleach (v.) obeliti, pobeliti bleaching ... konkurenčna reakcija completion dovršitev complex ... protolitska reakcija proton proton proton transfer.

Angleško-slovenski slovarček osnovnih pojmov 2D in 3D - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2016/01/Grabantslovar3Dpojmov.pdf

vkljućno z zvokom in 3D-interaktivno vsebino oz. igro (angleşko je na kratko to ... Zato, da lažje razumemo tujo literaturo in spletne strani, ki so posvečene 2D- in ... Sky. Light/Hemisphere. Lamp. Luč nebo/ Luč poloble. To se običajno nanaša ...

Angleško-slovenski plezalski slovarček - Planinski vestnik

http://www.planinskivestnik.com/files/File/_PV_2009_09pr%281%29.pdf

... LJUBITELJE GORA @E OD LETA 1895. Angleško-slovenski ... Slovenski izrazi plezalskega žargona so v kurzivi. Plezanje, v majhni lokalni ali v veliki steni, ...

Znameniti slovenski vojaški poveljniki - des. Vincenc Lotos Šparovec

http://www.veterani-ljubljane.si/e_files/content/Vincenc_Lotos_Sparovec.pdf

GENERACIJA. SPECIALIZACIJA PEHOTA. Zaključna naloga. ZNAMENITI SLOVENSKI VOJAŠKI POVELJNIKI. Kandidat, slušatelj: des. Vincenc Lotos Šparovec.

3 - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/terminologija/terminkot_2013_10.pdf

Medijske toplice, Cateške toplice in Ptujske toplice). Sergeant Major of the Armed Forces. Kak kraj se je tudi preimenoval, saj so se na primer Moravske Toplice ...

Številka 9 - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/publikacije/prava_smer/PRAVA_SMER_9.pdf

licije premaknila iz vojašnice Barona Andre- ja Čehovina iz ... ko so si vsi oddah- nili in odhiteli nazaj v vojašnice ali domov, ... Sergej Vogrin, Murska Sobota.

Številka 12 - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/publikacije/prava_smer/PRAVA_SMER_12.pdf

na in vojašnice Bohinjska Bela, polkovnik Fedja Vraničar. V sedem- najstih letih delovanja je gorski ... Nataša SVETINA, Murska Sobota. Albin TEPEH, Maribor.

10. udarni - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/publikacije/10_UDARNI.pdf

27 maj 2006 ... prvi poveljnik, podpolkovnik Peter Zakrajšek in vaš sedanji poveljnik podpolkovnik Miha Škerbinc. Barbo. Ne bi bilo pošteno, če ob tem ne bi ...

Številka 11 - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/publikacije/prava_smer/PRAVA_SMER_11.pdf

praznil svojo pisarno… Takrat – pred sedmini leti sem kot mlad in nadobuden podporočnik mislil, da se je zame odprlo nebo – tako mlad in komaj podpo- ročnik ...

www.sloveniacontrol.si - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/sporocila/Nacrt_zapor_ZP_FEB20.pdf

... zračnega prostora so informativne narave. Uradna objava veljavnih zapor je objavljena na spletni strani KZPS d.o.o. www.sloveniacontrol.si. Leto Mesec dan.

Dan 72. brigade - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/publikacije/prava_smer/PRAVA_SMER_3.pdf

3 mar 2005 ... ... zaradi konzervativnih. Stran 25. Marec 2005. PRAVA SMER. Logaritemske tablice. PRELOM-PRAVASMER-3.qxd 30.3.2005 15:33 Page 24 ...

znanjezmaguje - Slovenska vojska

http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/bilten_sv/bilten_sv08_10_1.pdf

dolžnostjo (v nadaljnjem besedilu VED) za rod ali službo (smer), v kateri se je šolal.« S pripravo in usklajevanjem ... 85; Mesec 2002: 233) razumejo kot zunanje in notranje pritiske. Zunanji pritiski ... Hrvatski vojnik, srpanj/kolovoz 2003. 6–11.