the slovene language in the digital age slovenski jezik v ... - META-Net

Slovensko gospodarstvo je v juliju 2011 v države EU izvozilo 71,9 ... ljajo prosto dostopni strojni prevajalnik MOSES, ki je ... območja s slovensko govorečim prebivalstvom. Ker ... nekatere popačene izposojenke iz nemščine ali “nem- cizmi” ...

the slovene language in the digital age slovenski jezik v ... - META-Net - Sorodni dokumenti

the slovene language in the digital age slovenski jezik v ... - META-Net

http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/slovene.pdf

Slovensko gospodarstvo je v juliju 2011 v države EU izvozilo 71,9 ... ljajo prosto dostopni strojni prevajalnik MOSES, ki je ... območja s slovensko govorečim prebivalstvom. Ker ... nekatere popačene izposojenke iz nemščine ali “nem- cizmi” ...

the croatian language in the digital age hrvatski jezik u ... - META-Net

http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/croatian.pdf

3 Hrvatski jezik u europskome informacijskome društvu. 9. 3.1 Opće činjenice ... Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra: Núria Bel.

the hungarian language in the digital age a magyar ... - META-Net

http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/hungarian.pdf

könnyen cserélhetünk multimédiás tartalmakat. ‚ A keresőprogramok kulcsszavas keresést tesznek lehetővé. ‚ Az online fordítóprogramok, mint a Google Trans-.

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/1808/4421/1/sjsls6_separat_stramljic-breznik.pdf

Velimir Gjurin (1982: 128–136), če upoštevamo splošno znano prepričanje, da sleng ne gradi samo na svoji tipični leksiki, ampak tudi na frazeologiji, avtor pa se ...

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies 12 ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/29670/Contents.pdf?sequence=2&isAllowed=y

... и ареалу одной коллокации ....................................31. Danila Zuljan Kumar ... Andrej Perdih, Nina Ledinek. Multi-word Lexical Units in General Monolingual.

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/issue/download/677/302

(3) Litt: Je odriezala kruh v flete debele an jih je zmočila tu mlieko an tu jajca strepetane ... SLS: Tam je bil en moj stric, ne, od matere stric, od matere stric, od moje mame stric. /…/ bil je /… ... multi-word proper names (e.g. Bela hiša).

Basic Grammar of the Slovene language - British Slovene Society

https://www.britishslovenesociety.org/wp-content/uploads/2012/12/Basic-Grammar-of-the-Slovene-language.pdf

Demonstrative pronouns – Kazalni zaimki (tá, tá, tó; tísti -a -o; óni -a -o). Tá (this) denotes a referent that is close to the speaker, tísti (that) denotes a referent which ...

Nada Šabec Slovene-English Language Contact and Language ...

https://revije.ff.uni-lj.si/elope/article/download/3239/2949/

Slovensko-angleški jezikovni stik in jezikovne spremembe. Povzetek. Članek obravnava slovensko-angleški jezikovni stik in jezikovne spremembe, ki izhajajo iz ...

Gender differences in children™s language: a meta ... - peDOCS

https://www.pedocs.de/volltexte/2017/14598/pdf/cepsj_2017_2_Marjanovi269_Umek_Fekonja_Peklaj_Gender_differences.pdf

Marjanovic-Umek, Ljubica; Fekonja-Peklaj, Urška. Gender differences in children's language: a meta-analysis of Slovenian studies. CEPS Journal 7 (2017) 2, ...

Gender Differences in Children's Language: A Meta-Analysis ... - ERIC

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1145869.pdf

Ljubica Marjanovič-Umek*1 and Urška Fekonja-Peklaj2. • Child gender has been proved to affect toddlers'/children's language devel- opment in several studies, ...

Future of Slovene as a former Yugoslav language (Speech and ...

https://hrcak.srce.hr/file/308167

Zakaj sem tudi s pomočjo lektorice/lektorja ob uporabi SSKJ – nemočen? ... (Ed.), Vloge središča: konvergenca regij in kultur (Slovenski slavistični kongres, ...

Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14242&stream=

srečali, so to slovarji, kot je Veliki italijansko-slovenski slovar (Šlenc 2009), Mali italijansko-. -slovenski in slovensko-italijanski slovar ... http://sl.pons.eu/ita-slo/. 4.

Challenges of adopting gender–inclusive language in Slovene

http://suvlin.ffzg.hr/index.php/hr/component/phocadownload/category/51-vol-44-no-86-12-2018?download=517%3A8-popic-gorjanc-izv

Stabej, Marko (1995). Zapis javne strokovne razprave. Kozmik, Vera and Jasna Jeram, eds. Neseksistična raba jezika. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, ...

Lexical Properties of Slovene Sign Language: A Corpus ... - jstor

https://www.jstor.org/stable/26190978

Špela Vintar is associate professor at the Department of Translation Studies, Uni- versity of Ljubljana, and leader of the Slovene Sign Language Corpus and ...

šolski grško-slovenski slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovar_gr_vzorec_0.pdf

Latinsko-slovenski slovar z izvirnim naslovom Dictionarium latino-carniolicum novomeškega kanonika Matije Kastelca (1620–1688) je ostal v rokopisu; v letih ...

Slovenski lingvistični atlas 2 - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-komentarji.pdf

Recenzirala Irena Stramljič Breznik, Marko Snoj. Izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zanj Marko Snoj. Založila Založba ZRC, ZRC SAZU.

Strokovno-znanstveni jezik - Natural language server - IJS

http://nl.ijs.si/kas/wp-content/uploads/2018/03/KAS-pregled-prirocnikov-navodil-in-predmetov-Logar.pdf

19 mar 2018 ... Univerze na Primorskem (UP), Univerze v Ljubljani (UL) in Univerze v Novi ... Boris, 2002: Napotki za pisanje seminarske in diplomske naloge.

Language choice in children's animated TV shows - the FAU Digital ...

https://fau.digital.flvc.org/islandora/object/fau:13667/datastream/OBJ/view/Language_choice_in_children___s_animated_TV_shows.pdf

Retrieved May 15, 2014 from http://www.toonzone.net/2009/11/ rosario-dawson-jim-belushi-giada-delaurentiis-to-guest-on-handy-manny/. Mackey, William F.

jezik slovenskih tvitov: korpusna raziskava - Natural language server

http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2014/09/erjavecfiser.pdf

Da je angle{ki klepetalni{ki jezik resni~no bogat z okraj{avami, akronimi in emotikoni, je pokazala raziskava N. Baron (2003), do. Simpozij OBDOBJA 32. 109 ...

Gradim slovenski jezik 5

https://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=1638&r=downloadMaterial

Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk. Gradim slovenski jezik 5. PRIROČNIK −PREDSTAVITEV UČNIH ENOT. ZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ...

Gradim slovenski jezik 4

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1034&file=1

... Nevenka Drusany, Dragica Kapko,. Martina Križaj in Marja Bešter Turk. Gradim slovenski jezik 4. REŠITVE K DELOVNEMU ZVEZKU. ZA SLOVENŠČINO V 4.

Gradim slovenski jezik 6

http://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=2443&r=downloadMaterial

bi še slovenska imena za sklone, vprašalnice zanje in njihovo razvrstitev – to pa je za marsikaterega šestošolca težko, zato je potrebno precej ponavljanja pa ...

Gradim slovenski jezik 5 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=1638&r=downloadMaterial

Kaj od tega, kar ste delali v tej učni enoti, boš lahko uporabil/-a v vsakdanjem življenju? ... Ob pomoči 2. naloge napiši na list papirja strnjeno obnovo besedila iz 1. naloge. 4. ... Katera imena zapišemo z veliko začetnico – občna ali lastna?

Gradim slovenski jezik 4 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1035&file=1

slovenski jezik 4. REŠITVE ... Lara. Horvat. Madžarka. Slovenec. Bernard. Sket nemški in slovenski. Slovenec ... 5. nagelj, fotelj, prijatelj, pisatelj, učitelj, ravnatelj.

Predmet: SLOVENSKI JEZIK I in II Letnik: 1., 2., 3. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/slov%20jezik12/2011051309412016/

13 maj 2011 ... spoznava načela govorništva, zlasti na tistih področjih, ki omogočajo ... M. Križaj Ortar, M. Bešter idr., Na pragu besedila 1, Ljubljana 1999.

SLOVENSKI JEZIK PRVI RAZRED

http://www.vesnabrezina.it/sites/default/files/slovenscina_tabela.pdf

povedi). - Narek. - Različne jezikovne vaje: dopolnjevanja, podčrtovanja, križanke, rebusi, premetanke … - Sopomenke, protipomenke. - Pomanjševalnice.

Gradim slovenski jezik 6 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1

17 maj 2011 ... za delo, opis naravnega pojava, opis igre, opis kraja, opis razvoja človeka, opis poteka bolezni, prijavnico, vozni red, jedilni list, obvestilo … DA.

Slovenski jezik v Nadiških dolinah - ISK benecija

https://www.iskbenecija.eu/wp-content/uploads/2016/03/testo_librone_ziva_slo_ebook.pdf

zgodovina slovenskega jezika pozna kot Videmski rokopis, ima v sklopu furlanskih zapisov seznam ... Dejstvo, da se Starogorski rokopis, ki je nastal med.

radovednih pet za 4. razred oš • slovenski jezik • matematika ...

http://pslipoglav.zitnik.si/temp/potrebscine_r4_201718.pdf

o. Komplet štirih samostojnih delovnih zvezekov in praktično gradivo za NIT,. (RADOVEDNIH PET – komplet za učenca 4. razred) , založba Rokus Klett.

Slovenski jezik in književnost - dvopredmetni SLOVENISTIKA - DVO

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/prevedbe/prevedbe_slovenski_jezik_in_knjizevnost_dvo_-_slovenistika_dvo.pdf

1. Sodobna slovenska književnost I. SL1 Sodobna slovenska poezija. 3. 3. 1. Slovenski knjižni jezik 3. SL1 Besedotvorje. 2. 3. 1. SL1 Slovenska frazeologija. 3.

slovenski avtorji v italiji - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14251&stream=

V letih 1963-75 je predaval slovenski jezik in književnost na Univerzi v Pa- dovi. V tem mestu je leta ... Številko je opremil slikar Rudolf Saksida, ilustrirali pa so jo tukajšnji slikarji ... kot urednik in esejist. Nikolaj Jeločnik je režiser in zgodovinar,.

Centralni urad za slovenski jezik - Regione FVG

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA29/allegati/Slogovni_prirocnik_prva_razlicica_x.pdf

vejica, saj uvaja pojasnilo. ➢ ali in bodisi. Vedno se raje odločajmo za uporabo veznika ali, saj ima bodisi po SSKJ oznako knjiž. (knjižno). Z veznikom bodisi si ...

INŠTITUT ZA SLOVENSKI JEZIK FRANA RAMOVŠA

https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/Sprotni%20slovar%202016.pdf

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar informativne ... V turški restavraciji so nam za prilogo k mesu postregli bulgur ...

POŠTEVANKA ŠTEVILA 5 LIKOVNA VZGOJA SLOVENSKI JEZIK 4 ...

http://www2.arnes.si/~ocrnamb/Projekti-solski/e-gradiva/Petra_Halner/Gradiva/orazec_izvedba_ucitelj_2.5.pdf

21 nov 2008 ... Učni sklop. POŠTEVANKA ŠTEVILA 5. Medpredmetna povezava. LIKOVNA VZGOJA. SLOVENSKI JEZIK. Trajanje (šol. ure). 4 URE. Učni cilji / ...

Slovenski knjižni jezik med središčem in obrobjem - Slavistično ...

https://zdsds.si/wp-content/uploads/2019/01/zbornik2010.pdf

slovenski jezikoslovci in literarni zgodovinarji (Jesenšek 2009). ... 79–81. STESKA, Viktor, 1918: Dr. Janez Ludovik Schoenleben, kranjski zgodovinar (1618–1681). ... Zafošnik, Alfonz, 1981 (1984, 1988): Kako in s čim gasimo ter rešujemo ob.