Prevajanje pravnih besedil - Fakulteta za management

nem jezika (širši leksikalni ravni, skladenjski, slogovni in pragmatični), pri katerih so ... njenega znanja. V primeru pogodbe bi šlo v tej fazi za logično strukturi-.

Prevajanje pravnih besedil - Fakulteta za management - Sorodni dokumenti

Prevajanje pravnih besedil - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-117-5.pdf

nem jezika (širši leksikalni ravni, skladenjski, slogovni in pragmatični), pri katerih so ... njenega znanja. V primeru pogodbe bi šlo v tej fazi za logično strukturi-.

Academia-Industry Nexus Management - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/11_309-326.pdf

Recently, Repa.si, Stor, Vigros and Idearna un- dertook a position by adding a project to the creative path towards practical knowledge (pkp) (Gricar, Rodica, ...

priročnik za pisanje besedil v turizmu - Fakulteta za turizem

https://www.ft.um.si/studij/zakljucna_dela/Documents/prirocnik_pisanje_besedil_ft_um_7.8.2017.pdf

9 avg 2017 ... ločila sodita še tropičje (…) in pomišljaj (–), ki sta nestični končni ločili (med besedo in ločilom je presledek). Pri znanstvenem pisanju se ...

Pravne nauke.indd - Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

http://www.gfpn-au.com/sites/default/files/GFPN-1-1/GFP_godina%201_broj%201%20-Mladen%20Milisavljevic.pdf

Lobanja svake osobe strogo je individualna i jedinstvena. Kosti lo- banje deteminišu izgled lica i glave. Pronađena lobanja i prisutna zaživotna fotografija.

analiza spornih pravnih vprašanj v odmevnejših ... - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/analiza.spornih.pravnih.vprasanj.pdf

(ZOPOKD)18 je bilo obravnavanih 699 ali 64,1 % več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, za katera so bile odgovorne tudi pravne osebe. Policija je z ...

Management prireditev - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-068-0.pdf

javne prireditve (kot nasprotje zasebnim prireditvam oz. zaba- vam);. • izobraževalne ... Med javne prireditve šteje športne in druge igre, predstave, razstave, veselice in druga ... prijava prireditve na upravni enoti, policiji. 4–3 pošiljanje vabil. 3.

Management e-poslovanja - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/pdf/978-961-266-036-9.pdf

ODPRTA KODA IN OScar. 84 ... Tako poleg ostalih ugodnosti nudi tudi delo od doma oziroma od koderkoli, kjer je možen ... Hflp://dne.enaa.com/prikaziCL.asp?

Marketing management - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/pdf/978-961-6573-51-1.pdf

4 Marketinški splet za izdelke · 99. 4.1. Oblikovanje razvoja prototipov in izdelkov · 99. 4.2 Oblikovanje cen in prodajnih pogojev · 128. 4.3 Tržne poti, logistika in ...

Management 7.3 - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/7_191-204.pdf

spremenljivkami smo uporabili korelacijski koeficient;. • za dodatno ilustracijo obravnavane problematike smo oblikovali primeren regresijski model. Hipotezi, ki ...

Management 9.1 - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/9_049-060.pdf

hiše. Svoje tehnološko znanje so prenesli na druge hiše Lumar in re- zultat tega je izboljšan ... (10 %) in na zadnjem mestu je blagovna znamka Honka (2 %).

Untitled - Fakulteta za Management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Grobisa_Matej_20070904.pdf

4 sep 2007 ... FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER. Dodiplomski ... učinkovitost in uspešnost nabavnega oddelka podjetja Živex, d.o.o., Volčja Draga.

hospitacije - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Oder%20Grabner%20Andreja.pdf

20 nov 2009 ... Opazovanje pouka ali hospitacija je element individualnega učenja učitelja. Vendar lahko ravnatelj ugotovitve koristno uporabi za vodenje in ...

Novice FM - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/Files/PR/Novice/2013/1Januar/NoviceFM/Novice-FM_December_2012.pdf

družbenih revolucij. December 2012 Novice FM 2. Mesečinka v letošnjem polet- ju povzroča velike probleme na sredozemskih španskih in francoskih plažah.

1 UVOD - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Zadel_Nastja_20100525.pdf

25 maj 2010 ... Zgoraj omenjen primer akcijskih cen je lahko tudi primer zavajanja kupcev. Včasih je zelo tanka ... Eden izmed teh je reklamacija izdelka zaradi.

Moodle.si - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-066-6/vsebina.pdf

sistema kakovosti na VSŠ Postojna. Iztok Slejko, Šolski center Postojna, Višja strokovna šola. Prispevek. Ugotavljanje plagiatorstva v učnem okolju Moodle.

Celotno besedilo - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-111-3.pdf

selno mikro in majhnim podjetjem, ki bi bile pripravljena zaposliti gi- balno ovirano ... za neko določeno zaposlitev, ne pomenita diskriminacije. Ravno tako.

Univerza v Ljubljani - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6573-24-1/025-109.pdf

To velja predvsem za dodiplomski redni študij, precej manj pa clanice ... npr. knjižnica, študentski referat, administracija in organizacija v širšem kontekstu. ... Porocilo Filozofske fakultete (ff) vkljucuje oceno stanja oz. uresnicevanja ciljev, nove ...

zavarovanje odgovornosti - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Milojevic_Mojca_20180928.pdf

28 sep 2018 ... imeti kritje za nastalo škodo, ki jo nehote povzročimo kakšni osebi, ... Tudi zavarovalnica Merkur je v preteklem letu dala veliko ... zaklenjena, ali iz zunanjega prostora, ki ni ograjen z dobro vzdrževano ograjo, visoko vsaj 2 m.

Avtoriteta in vodenje - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-093-2.pdf

s tujko in ne s slovansko, kaj šele slovensko zadevo. sskj (1987) pravi, da je avtoriteta isto ... in karizmatična), zakonska, lahko pa je razumljena tudi kot karizma-.

univerza na primorskem fakulteta za management be ti re is man ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Reisman_Reisman_20160818.pdf

18 avg 2016 ... 3.2.4 Sodelovanje Zavoda Koper Otok in Mestne občine Koper . ... so tudi pobude mnogih, ki so si s prodajo na bolšji tržnici zagotavljali dodaten dohodek. Več ... višek dogajanja, ki na sejem privabi največje število ljudi.

interaktivno trženje - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Jagodic_Boban_20070712.pdf

12 jul 2007 ... Vodja projekta TopShop. STUDIO MODERNA d.o.o.. Cesta 9. avgusta 4. 1410 Zagorje ob Savi. To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na ...

magistrska naloga - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Hofler_Klavdija_20121113.pdf

13 nov 2012 ... Poleg besede brezdomec, ki pomeni človeka brez doma (SSKJ 1994), se uporabljajo ... Stigma brezdomcev je prisotna tudi pri zaposlovanju.

diplomska naloga - Fakulteta za Management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Zajc_Ales_20180126.pdf

26 jan 2018 ... in Pigneur 2010, 16–44; Moj poslovni model 2016):. ▫ Segmenti ... zmogljivost, prilagoditev za točno določene potrebe, cene, zmanjšanje tveganja ali stroškov, ... tlakovanje iz drevesnih debel, nasutje za polaganje tlakovcev;.

Študentski besednjak - Fakulteta za management

http://www.fm.upr.si/zalozba/ISSN/1580-139X/2004/101-114.pdf

študentski oziroma dijaški dom, na Obali de- nimo študentski ... bava, študentsko delo prek študentskih servi- ... lek predvsem strokovno besedilo, veljajo za-.

Osnove racunovodstva - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/pdf/978-961-266-023-9.pdf

Osnove racunovodstva izr. prof. dr. Franko Milost. Strokovni recenzent · prof. dr. Marko Hocevar. Izdala in založila · Univerza na Primorskem,. Fakulteta za ...

zgodovina denarja - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Mithans_Natasa_20071008.pdf

8 okt 2007 ... izvira iz latinskega DENARIUSa, ki je bil rimski srebrnik teże 4,5 g iz leta 269 pr. n. śt. Że pred iznajdbo denarja je potekala blagovna menjava ...

andreja lesjak - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Ravlija_Ilinka_20110809.pdf

9 avg 2011 ... buyer behavior is formed during the time of sale in the shop Hervis Velenje. ... trgovskem podjetju Hervis Velenje. ... Celje: Visoka komercialna.

univerza na primorskem - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Turnsek_Mateja_20070718.pdf

18 jul 2007 ... »Delovni čas je čas, ki ga ima delavec na voljo, da opravi delovne ... Merkur Celje in poskušali poiskati možnosti, da z boljšim ravnanjem z ...

Kreativnost kot moč napredka - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-141-0/prispevki/042.pdf

23. marec 2013 · Koper – Celje – Škofja Loka. KREATIVNOST KOT MOČ NAPREDKA. Alma Čaušević [email protected]. Povzetek. Kreativno ...

trajnostni turizem - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-185-4/prispevki/009.pdf

3 mar 2015 ... V prispevku smo opisali območje Krajinskega parka Strunjan, njegovo ... naselje, avtokamp ter apartmajsko naselje (Turistično združenje ...

Ekonomska kultura - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-4718/009.pdf

ugotovimo, da je lahko človek, glede na kulturno orientacijo lažnivec v obraz ali pa patološki lažnivec. Spremembe, ki so plod kulturnega učenja, so ponavadi ...

letno poročilo - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/Media/Default/predstavitev/Interni_akti/Letno-porocilo-UPFM_2017f.pdf

31 jan 2018 ... Tabela 32: Kazalniki za pisarne za študentske domove . ... Študijski program. Kraj študija. 2017/2018. 2016/2017. Razpis*. Vpis. Razpis. Vpis.

Oder podob - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-187-8.pdf

²⁹ V predstavitvenem katalogu Agencije za stanovanjsko hišo vidimo fotografijo, ki prika- zuje detajl ... večani tekmovalnosti prispeva tudi globalizacija, ki povečuje oskrbo s ... Schiffer« in v zameno za Warholovih »15 minut slave« izpostavljajo ek- ... gacijo drže Robina Hooda »kradem revnim, da lahko podarim bogatim«.

2 pojem pravne osebe - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Filipcic_Sebastijan_20070717.pdf

17 jul 2007 ... zakonik in ZOPOKD. V tretjem poglavju navajam razloge za sprejem zakona, mnenja zagovornikov in nasprotnikov sprejetja zakona ter ...

organizacijska kultura podjetja - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Rot%20Tom.pdf

20. november 2009 · Koper – Celje – Škofja Loka. ORGANIZACIJSKA KULTURA OB PRESTRUKTURIRANJU DRUŽBE. TOM ROT [email protected].

Mikroekonomski vidiki managementa ... - Fakulteta za Management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-115-1.pdf

Proizvodnja je proces, v katerem se relativno redki proizvodni dejavniki porabljajo za proizvodnjo blaga (to je proizvodov in storitev, ki so namenjeni prodaji na ...