Abanka

INVESTMENT. OPPORTUNITY. ABANKA d.d.. SLOVENIA. Third largest bank in Slovenia. Law Firm Sibinčič Križanec. Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana. Slovenia ...

Abanka - Sorodni dokumenti

Abanka

http://www.bscc.si/wp-content/uploads/2019/01/IO_ABANKA.pdf

INVESTMENT. OPPORTUNITY. ABANKA d.d.. SLOVENIA. Third largest bank in Slovenia. Law Firm Sibinčič Križanec. Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana. Slovenia ...

KID IRS EUR 10Y.pub - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:d22dd2a3-172c-43e3-8ff7-7209328a2a91/KID%20IRS%20EUR%2010Y.pdf

27 maj 2019 ... www.abanka.si/poslovne-finance/zavarovanje-poslovanja/zakladniski-produkti/priip. Ta dokument se osvežuje vsaj enkrat letno oziroma.

Vse o banki - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:fc1bd877-67c5-4edf-8e89-612ace77e52e/vse_o_banki.pdf

katerimi banka (hranilnica) razpolaga, ne glede na to, kako je te podatke pridobila. ... Referenčni menjalni tečaj. Dnevna ... Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Pojasnila_k_poročanju_notarjev_jamstvo_fid TRR - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:831d2e9c-e5df-458d-9f71-259c110e59e9/Pojasnila%20k%20obrazcu%20za%20porocanje%20v%20namen%20jamstva%20vlog.pdf

mestu www.abanka.si pod zavihkom Poslovne finance / Poslovni računi / Fiduciarni denarni račun / Dokumenti in obrazci. Za več informacij nam lahko pišete na ...

kazalo - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:11565a01-ef1e-4e2b-9600-4e2109ae1d7e/TARIFA%20FO%202020_februar_15_2_2020.pdf

5.4.1.4 Izredni limit zavrnitev obravnavane vloge za izredni limit. 3,00 EUR zavrnitev separatno obravnavane vloge za izredni limit s strani zavarovalnice.

financial statements - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:65509a36-f3ab-4de2-b3a0-1290467e084a/The%202014%20Annual%20Report%20of%20Abanka.pdf

Spar, as a new agent, was included in the execution of payment services (Sparomat). In 2014, marketing communication activities focused on customer ...

Potovalni seznam - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:25c06d61-f0ee-410c-8bd9-e3616f5038aa/Potovalni%20seznam_predpo%C4%8Ditni%C5%A1ke%20storitve_april_2019.pdf

Oblikuj finančni načrt. Veselo novico sporoči še sopotnikom. V službi oddaj zahtevek za dopust in se dogovori za zamenjavo. Preveri in po potrebi naroči ...

Izvleček tarife - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:11565a01-ef1e-4e2b-9600-4e2109ae1d7e/TARIFA%20FO%202020_marec_20_3_2020.pdf

20 mar 2020 ... 10. 5.7 BANČNE KAERTICE DRUGIH IZDAJATELJEV. ... Polog kovancev na osebni račun do vrednosti 50 EUR brez nadomestila.

annual report - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:f91d49fa-fe21-4aaf-a58c-864aff30da66/The%202016%20Annual%20Report%20of%20Abanka.pdf

13 Apr 2017 ... Njegoševa Branch Office. Njegoševa 8. Ljubljana. Smelt Branch Office. Dunajska 160. Ljubljana. Vič Branch Office. Tržaška 87. Ljubljana.

notarial protocol - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:5e2f3414-c66c-4e46-8037-629e356e3404/Articles%20of%20Association%20of%20Abanka%20-%2013.5.2016.pdf

23 Mar 2017 ... BOJAN PODGORŠEK, NOTARY. Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. 01 43-96-370, Fax 01 43-96-375 file no. SV 448/16. NOTARIAL ...

ABANKA ANNUAL REPORT 2009

https://www.abanka.si/dam/jcr:3bf16496-d859-42a3-9dd6-b4e9d3ab5c49/Abanka_Annual_Report2009.pdf

1 Jul 2009 ... donation called MetuljČek (Butterfly Check) was also presented to the ... Maršala Tita 39 A. Jesenice. Tržič Branch Office. Cankarjeva 1 A. Tržič.

Annual Report 2010 - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:adc7187f-0b9b-4ce8-9dcb-8277fbaf569a/Abanka_Annual_Report_2010.pdf

authorities of the Municipally of izola will support the proposed conceptual designs. Aleasing d.o.o.. Aleasing, financiranje, svetovanje, trženje d.o.o. (short ...

Annual Report 2013 - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:71c3cbf4-f48b-497a-a7b6-ba52d58cff08/Abanka-Annual-Report2013.pdf

Events After the Date of the Statement of Financial Position . ... JAGE, poslovne storitve d.o.o., Authorised Officer. Andrej SLAPAR. • Zavarovalnica Triglav d.d. ...

Splošni pogoji Abamobi FO - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:4973acd5-589a-400f-8cb9-42513a44e451/ABMB_SPOG_Splosni_pogoji_Abamobi.pdf

naslednje pogoje: • uporabljati eno od naslednjih storitev banke: o osebni račun potrošnika (razen Aračuna s knjižico), o poslovni račun zasebnika ali podjetnika ...

Katalog zakladniških produktov - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:a73aab32-e95a-4292-ae65-ac835bbaccf5/Katalog%20zakladniskih%20produktov.pdf

terminski tečaj je izračunan iz tržnega (spot) tečaja in obrestnega diferenciala obeh valut po naslednji (poenostavljeni) formuli: spot obrestni diferencial obeh ...

Urnik izvrševanja plačil - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:6ff9d424-2531-4da5-af1d-a1d7aa40bb3a/OR_URNK_Urnik_izvrsevanja_placil.pdf

Urnik je odvisen od poslovnega časa posamezne poslovalnice. SPLETNA BANKA ... 2. PRILIVNI PLAČILNI NALOGI. Prilivi. Ura prejema**. Odobritev na računu.

cene plačilnih storitev - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:f39120c1-32e9-4c6c-a237-5b98b7dcdb37/PRAC_TAR_Cenik_pla%C4%8Dilnih_storitev_PO_in_sp.pdf

BANČNE KARTICE. Poslovna kartica VISA letna članarina. 55,00 EUR ponovna izdelava kartice in osebne številke. 7,20 EUR sprememba dneva bremenitve.

MOBILNA BANKA ABAMOBI - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:9a96c6f8-c2e4-4943-8cf3-4ff0849b360c/ABMB_NAVO_NAUP_Navodila_za_uporabnika_Abamobi.pdf

limit porabe, ki vključuje dvige gotovine, spletna plačila in nakupe na fizičnih prodajnih mestih,. • za debetne kartice Ba Maestro je ločen dnevni limit porabe za ...

SKUPINA ABANKA Letno poročilo 2018

https://www.abanka.si/dam/jcr:2d7a7ce7-6eb5-44e3-a6e4-6e018084e6d3/Letno%20poro%C4%8Dilo%20Abanke%20za%20leto%202018.pdf

31 dec 2018 ... Poslovne in strateške cilje uresničujemo skupaj s strankami, s poslovnimi ... SIDG, d.o.o., direktor za finance, računovodstvo in kontroling.

OMEJITEV POSLOVANJA S PLAČILNIMI KARTICAMI Na ... - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:5fd271b2-1c11-4ef5-b4c4-0b52890f12a1/OMEJITEV%20POSLOVANJA%20S%20PLACILNIMI%20KARTICAMI.pdf

EPL*EALEBAO CO. EPL*PATRONW. EPL*QIFENGLO CO. EPL*RNCHEB CO. EPL*VTCASP CO. EPL*ZUCOSI CO. EPOCH.COM * ... 22. Ljubljana, 26.03.2020.

ABANKA GROUP Annual Report 2015

https://www.abanka.si/dam/jcr:43890916-62e9-40c3-a90b-ebec0558485a/The%202015%20Annual%20Report%20of%20Abanka.pdf

The financial statements of Abanka d.d. include business events, assets and liabilities of the acquired ... JAGE, poslovne storitve, d.o.o., Authorised Officer.

SKUPINA ABANKA Letno poročilo 2017

https://www.abanka.si/dam/jcr:5fc9f6ca-26db-4518-b559-eceb1a43b4a7/Letno%20poro%C4%8Dilo%20Abanke%20za%20leto%202017.pdf

31 dec 2017 ... Računovodski izkazi Abanke d.d. vključujejo poslovne dogodke, sredstva in ... SIDG, d.o.o., direktor za finance, računovodstvo in kontroling.

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO STORITVE ... - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:b7611ed2-11df-452d-b017-f3ce9bafa55f/ABCE_SPOG_Splosni_pogoji_za_uporabo_storitve_prenosa_drobiza.pdf

zlato debetno kartico Meastro,. - debetno kartico Maestro,. - debetno kartico Visa Electron. 3.) imeti v banki odprt enega od naslednjih oblik varčevalnega računa ...

nalog za odprtje dokumentarnega akreditiva - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:b10c850a-a3d4-4c4d-8d76-5b6da7b7c0c8/Nalog%20za%20odprtje%20dokumentarnega%20akreditiva.pdf

Dokumentarni akreditiv št. / D/C no.: 3 ... dokumentarni akreditiv documentary ... 15. (46A). Akreditiv je plačljiv proti predložitvi dokumentov označenih v prilogi.

SPABANET - 2/20 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ... - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:3f8da341-d925-452a-b432-21b4ca08580f/ABANET_Splosni_pogoji%20SLO.pdf

Izraz dnevni limit porabe na plačilni kartici pomeni enako kakor v Splošnih pogojih za poslovanje z debetno kartico Visa in enako kakor izraz omejitev dnevne ...

ABANKA VIPA D.D. Annual Report 2008

https://www.abanka.si/dam/jcr:b89c2754-160a-433f-bb17-70eebd5646fa/Annual%20Report%202008.pdf

site of the former Argo factory in Izola. Once the construction has been completed the company is designed to continue working as a building manager.

ABANKA GROUP Annual Report 2017

https://www.abanka.si/dam/jcr:febbdf03-a954-4473-bebc-c11a2319c536/The%202017%20Annual%20Report%20of%20Abanka.pdf

20 Apr 2018 ... Njegoševa Branch Office. Njegoševa 8. Ljubljana. Smelt Branch Office. Dunajska 160. Ljubljana. Vič Branch Office. Tržaška 87. Ljubljana.

SP-SEFI/05-18 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S ... - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:1b375bdb-7c90-4539-a7f0-71945e90b24a/Splo%C5%A1ni%20pogoji%20za%20poslovanje%20s%20sefi_maj2018.pdf

25 maj 2018 ... (6) Izhod iz prostora s sefi v Poslovalnici Njegoševa je mogoč tako, da bančni uslužbenec prek domofona osebi odpre vrata, na ostalih ...

prijava pooblaščenca/preklic pooblastil - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:ce7b8033-8c8b-4c09-8413-a31201ffa43e/OBR_Prijava_Preklic_pooblascenca_Abanet%20com_Abamobi%20com_SLO.pdf

T 01 47 18 100. F 01 43 25 165 www.abanka.si. ABANKA d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana,. Reg. št. vl. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1/02828/00, Matična ...

a case of abanka vipa - Univerza v Mariboru

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/puksic-tadej.pdf

komitenti zdaj bolj zanimajo za gotovinska posojila. Efektivna obrestna mera na nova potrošniška posojila od avgusta lani sicer pada, tako da se je do februarja ...

gibanje obrestnih mer februar 2020 - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:c9631258-f7f0-4f4b-9599-86635ccef51d/mesecno_porocilo_januar_2020.pdf

28 feb 2020 ... 6M Euribor-jem. Graf 2: Gibanje vrednosti 3M in 6M Euribor-ja. Preglednica 2: Podatki o Sloveniji in EMU februar januar december. €STR (v %).

Katalog produktov iz plemenitih kovin - Abanka

https://www.abanka.si/dam/osebne-finance/varcevanja-in-nalozbe/nalozbe/nakup-zlata/documents/Katalog-produktov-iz-plemenitih-kovin.pdf

dajna cena naložbenih palic ima navadno premijo na tržno ceno, saj cena poleg vrednosti ... pogodbi o prodaji zlata, ne jamči pa za odkup prodanega zlata.

ABANKA GROUP Annual Report 2018

https://www.abanka.si/dam/jcr:469ec9a9-4096-48b4-98c6-2ce10fc57aac/The%202018%20Annual%20Report%20of%20Abanka.pdf

16 Apr 2019 ... Abanka's net impairments and provisions cancelled amounted to EUR 17,265 thousand (vs. EUR 1,943 thousand in 2017). In the reporting ...

Življenjsko zavarovanje za primer smrti - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:fd97b15f-ee6e-4f60-a08d-dc90d35e9102/ZZS_BROS_Brosura_za_zivljenjsko_zavarovanje_za_primer_smrti.pdf

Kakšen je namen Življenjskega zavarovanja za primer smrti? Življenjsko zavarovanje za primer smrti. Plačevanje premije. Obročno. Enkratno. Zavarovalno kritje.

izvleček iz tarife abanke vipe, d - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:b1c1e670-d8bc-4d3b-8a83-5ca2d4ac8ec4/OR_TAR_Izvlecek_tarife.pdf

5.4.1.4. Izredni limit. ↘ zavrnitev obravnavane vloge za izredni limit. 3,00 EUR. ↘ zavrnitev separatno obravnavane vloge za izredni limit s strani zavarovalnice.