Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti - Gov.si

15 dec 2017 ... -CSD Ljubljana Center, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana zaposlen : Zvone Mikič. -CSD Grosuplje. Adamičeva 51, 1290 Grosuplje zaposlena ...

Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti - Gov.si - Sorodni dokumenti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2019/09/Pripombe-k-Spremembam-zakona-o-urejanju-trga-ZUTD-E.pdf

30 avg 2019 ... To je n.pr. jesensko obiranje sadja, grozdja in druga podobna dela. Veliko naših članov, upokojenk, upokojencev opravlja ta dela v Avstriji, kjer ni omejitev v ... sezonsko delo, mora delodajalec to izkazovati in izplačevati v več ...

Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2017/Ministrstvo_za_delo_druzino_socialne_zadeve_in_enake_moznosti.pdf

15 dec 2017 ... -CSD Ljubljana Center, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana zaposlen : Zvone Mikič. -CSD Grosuplje. Adamičeva 51, 1290 Grosuplje zaposlena ...

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005ac479f6e2bb71ef0151eec6ce53b263fdc63aa2fdb4be0191b2ef7ab

Območnih službah Celje, Maribor, Ptuj, Sevnica, Trbovlje in Velenje. ... delovna mesta z elektronskimi storitvami, vzpostavljena je e-borza štipendistov, kar ...

MINISTRATVO ZA DELO DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ...

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/kampanje/Ziher.pdf

Zakon študentsko delo obravnava kot 'civilno razmerje' med študentom in delodajalcem. Drugace pa se ZDR razmerij znotraj študentskega dela dotika.

12_smernice_Ministrstvo za delo, družino in socialne ...

https://www.divaca.si/mma/mdds_direktorat_za_invalide_vojne_veterane_in_zrtve_vojnega_nasilja/2016051713444062/?m=1463485459

Vremski Britof, lokacija: 45.6499 S, 14.0323 V,. 2. Prikrita vojna grobišča: • DIVAČA: Grobišče Kačna jama, lokacija: 45.6819 S, 13.9567 V, Kraška jama, v kateri.

Odzivno poročilo Ministrstva za delo, družino, socialne ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/1Odzivno-porocilo.pdf

dolgotrajno oskrbo preneslo že v letu 2017, v Delovne skupine za pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi aktivno vključilo še 6 javnih uslužbencev Direktorata za ...

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO ...

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/Socialne-zadeve/88fbbf54ce/Vsebinsko-porocilo-za-leto-2013.pdf

Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, direktorat za ... socialno delo Ribnica, Center za socialno delo Ruše, Center za socialno delo ...

Enake možnosti in družbena (ne)enakost v ... - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-71-8.pdf

tuaciji. Interakcijski strukturalizem navdihuje lingvistični strukturalizem ter dramski interakcionizem, interakcionistična fenomenologija pa se ukvarja predvsem s ...

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE RS

http://www.glasslovenije.com.au/aktualno/postopkiPridobitevDrzavljanstvaRS.pdf

E-pošta: [email protected], [email protected] I. SKLOP: ... slovenskega porekla, slovensko državljanstvo nekoč že imel, pa je bil iz opravičljivih.

17 ministrstvo za notranje zadeve - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005decf3b71a6281f1a6c22a77a3862d2c9733b268291d1305043af9797

pralnice v nastanitvene kapacitete za potrebe Centra za tujce na Velikem Otoku pri ... delavcev MNZ RS in Policije na razpolago lastne počitniške objekte v RS ...

1 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, ki jo ... - ARRS

https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/17/inc/Vzorec-pogodbe-MNZ.pdf

Končna verzija pogodbe bo vsebovala vse pogoje in obveznosti MNZ,. Policije ter ustvarjalca/-ke (prejemnika/-ce sredstev), zavezujoče v okviru slovenske ...

Ministrstvo za notranje zadeve Direktorat za upravne notranje ...

http://www.amnesty.si/media/uploads/files/MNZ-pravno-priznanje-spola-trans-oseb-maj2017.pdf

17 maj 2017 ... Transspolne osebe se v Evropi soočajo z vrsto kršitev človekovih ... ki lahko vodijo do kršitev človekovih pravic transspolne osebe, vas tudi.

možnosti za ustvarjalno delo v upravnih enotah - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_ceferin-dusan.pdf

27 avg 2009 ... Upravna enota kot poslovni sistem . ... Jedro prispevka Upravne enote Murska Sobota je poročilo o poslovanju in delovanju ... elektronska oglasna deska, skupni svetovalec za pomoč strankam, skupno izobraževanje in.

skupnostni pristop v centrih za socialno delo – ovire in možnosti - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_gajic-ana.pdf

do institucionalizacije v postopkih v zvezi s to osebo. Ker mora center ... postane breme za osebo in njene najbližje. ... sodišča in skrbništvo za poseben primer.

diplomsko delo možnosti povezovanja športnih ... - Fakulteta za šport

https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22050410ZirnsteinNastja.pdf

Razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do zelo celostnih in skladno zahtevnejših športnih ... glasbe; oblikovanje drže človeškega telesa v glini in njeno posnemanje v plesnem gibu ali ... za sproščanje, pravilno držo, dihanje ali izreko glasov.

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo možnosti ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/pipan1850.pdf

1 jun 2005 ... Opažna plošča lipbled je proizvod, ki je star že 40 let. V svoji zgodovini je doživel skozi razvoj in prilagajanja tržnim potrebam že nekatere ...

Kognitivna znanost v Ljubljani Možnosti za študij in raziskovalno delo

http://www.pef.uni-lj.si/urban.kordes/KZvLjubljani.pdf

Pričujoča knjižica je nastala v okviru prizadevanj za pripravo študija kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani. Glede na to, da se kognitivna znanost dotika.

Program - Portal za varnost in zdravje pri delu - Ministrstvo za delo ...

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Ministrstvo_za_delo_konferenca_program_za_splet_slo_koncna_spletna_res.pdf

30 maj 2018 ... Mirjana SAVIĆ, višja policijska inšpektorica – psihologinja. Žiga PLANINEC, višji policijski inšpektor. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, ...

Možnosti brezdomcev za boljše življenje, diplomsko delo - Kralji ulice

http://www.kraljiulice.org/library/726/spela-strelec-moznosti-brezdomcev-za-boljse-zivljenje-diplomsko-delo.pdf

postajala vse bolj zanimiva in iz tega razloga sem se odločila za pisanje te ... Storitve socialnega varstva, ki jih zagotavljajo država in lokalne skupnosti, določa ... brezposelnih je pokoj: »Jaz grem v pokoj drugo leto, upam vsaj, odvisno od ...

Člani delovne skupine: Špela Kolar, Ministrstvo za delo ... - URI Soča

http://www.ir-rs.si/f/docs/Razvojni_center_za_poklicno_rehabilitacijo/Informacijski_sistem_na_p.pdf?irrs_admin=jnj3mren2s1na2mqicb9l6p8i4

Špela Kolar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mag. Drago Perc, Zavod Republike Slovenije za rehabilitacijo. Simona Korez, Racio d.o.o..

Vzajemnost socialne opore kot dejavnik kakovosti socialne ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/aljukic-vesna.pdf

Vzajemnost kot osnovno tendenco v medosebnih odnosih lahko najdemo pri večini družb skozi zgodovino. Od vzajemnosti prejemanja in dajanja je odvisno, ...

Učenie za družino

https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/download/4462/4150/

Družina je osnovna institucija zasebnega življenja, kjer se oblikuje za ljudi večina ... rečemo, da se zlasti podaljšuje obdobje, ko je družina brez otrok, ... BERGANT, M. (1981): Družina - zakon - ljubezen na razpotjih. Zavod. SRS za šolstvo ...

bozic za druzino

https://kateheza.nadskofija-maribor.si/wp-content/uploads/2018/12/bozic-za-druzino.pdf

krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo (Glejte trije kralji – na melodijo Tam stoji pa hlevček) ali pa kar z znamenjem križa ...

Homogena snov je snov, ki ima vsepovsod enake lastnosti in ...

https://dijaski.net/get/kem_sno_pojmi_02.pdf

Element:Element je čista snov, ki jo s kemijsko reakcijo ni mogoče pretvoriti v še enostavnejšo kemijsko spojino. Element vsebuje samo eno vrsto atomov, vsi ...

VESELJE ZA VSO DRUŽINO - Mercator

https://www.mercator.si/assets/Katalogi-za-akcije/2020-Letak-M-Tehnika-5.3.-24.3.pdf

2 mar 2020 ... Popust velja ob predložitvi Mercator Pika kartice. ... center Bršljin, ob severni obvoznici • Predgrad, smer proti Beli Krajini, za tov. halo • Ribnica, ...

Spletna zabava za vso družino (pdf) - Safe.si

https://safe.si/sites/default/files/1202730056knjiga-za_otroke.pdf

ali žalosten,” dalje pripoveduje Metka. “Zato je oblika ... Zapomni si, kje je shranjen osebni smeško. Ko ga najdeš ... Smeško bo dodan med obstoječe ikone. 8.

klavzula za zavarovanje za družino avtogen 03-adp-01/20 - SKB

https://www.skb.si/document-download/638-klavzula-za-zavarovanje-za-druzino

Morebitno doplačilo za odkup prve škode ne velja kot odkup škode za družinsko boniteto. Po poteku leta brez škode z izgubo bonusa se družinska boniteta ...

Gibalna športna dejavnost za zdravo družino

https://irp-cdn.multiscreensite.com/3de8f6f4/files/uploaded/OKS-kongres-sporta-za-vse_2019-web-WEB.pdf

30 nov 2019 ... Herman Berčič, namestnik predsednice. Člani: mag. Janez Sodržnik, mag. Patrik Peroša, Ana Radivo, Andrea Backovič Juričan, Jana Čander,.

Uvajanje v jasli je bilo za našo družino...

http://ursulinke.rkc.si/wp-content/uploads/2016/01/ho_25.pdf

Nina Popek, Barbara Paternoster, Tinka Beltram ... v vrtcu. Vse, kar mora vedeti, pravi neka knjiga. Zdi se, da je vrtec res prostor, kjer se otrok ... slika 3: gosenica.

1/2 Številka zadeve - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/ebd338df-8ad1-1bd9-9986-298dfe9504e3

1/2. Številka zadeve: 18412-122/2019/5. Datum: 20. 1. 2020. Številka dovoljenja: SI-0020891-0000. Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljevanju: ...

ŠPORTNA OBLAČILA za vso družino po najboljših cenah - Mana

https://www.mana.eu/Files/pdf/826.pdf

24 feb 2019 ... .MANA .EU. ŠPORTNA OBLAČILA za vso družino po najboljših cenah. Jakna. 19,99. 1499. NA IZDELEK. V REDNI PRODAJI od 13. do 24. 2.

Ko gre za mojo družino, si veliko zahvalo zasluži ... - DTC Banko

http://www.dtcbanko.com/priponke/cf62f3cb0464cd8347234c0cf9641714.pdf

"Ko gre za mojo družino, si veliko zahvalo zasluži oseba, ki je pomembno vplivala na to, da sem danes ... lahko preoblikujemo svoje videnje, misli, posledično.

Subsidiarnost med državo in družino Uvod Pristojnosti staršev in ...

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/ds_po_spostovanje_principa_subsidiarnosti_v_eu_in_sloveniji_2018_posvet.pdf

Pristojnosti staršev in naloge države v Ustavi RS ... To smo lahko videli ob nedavnem primeru Kengurujček, kjer so neustrezno ravnanje z otroki v zavodu, ki.

mravljična kislina 68,2 g, trak za čebeljo družino ... - NOD Europe Ltd.

http://si.nodeurope.eu/wp-content/uploads/sites/15/2016/03/SI-M-PL-002.pdf

Mravljična kislina sprva vznemiri kolonijo, zaradi česar lahko v enem dnevu od ... Ustrezna uporaba trakov za štiri različne konfiguracije panjev je prikazana na ...

izboljšanje kakovosti za družino proizvodov naba - IC GEOSS

https://www.ic-geoss.si/wp-content/uploads/2019/03/Moneta-%C5%BDiga-Izbolj%C5%A1anje-kakovosti-za-dru%C5%BEino-proizvodov-NABA.pdf

Diplomsko delo: Izboljšanje kakovosti za družino proizvodov NABA. 70. Slika 37: Gredna vez z utorom za moznik. Vir: M&P Burja d.o.o., 2017 ...