Nova tematska pot ob reki Savi - Občina Radovljica

4 maj 2015 ... 13. uro otroci in učenci vrtcev ter šol iz občin Radovljica,. Gorje, Bled, Bohinj, Jesenice in Žirovnica ter VDC Radovljica pripravljajo Evropsko ...

Nova tematska pot ob reki Savi - Občina Radovljica - Sorodni dokumenti

Nova tematska pot ob reki Savi - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/41678/2015_06_08_05.pdf

4 maj 2015 ... 13. uro otroci in učenci vrtcev ter šol iz občin Radovljica,. Gorje, Bled, Bohinj, Jesenice in Žirovnica ter VDC Radovljica pripravljajo Evropsko ...

naravoslovna tematska učna pot ob reki vipavi - Občina Miren ...

https://www.miren-kostanjevica.si/wp-content/uploads/2019/06/DIIP-Tematske-poti-Vipava_noveliran.pdf

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z OKVIRNIM OBSEGOM IN SPECIFIKACIJO ... Predpostavke za izdelavo finančne in ekonomske analize . ... traktorskega dostopa do obdelovalnih površin, spojena s strugo manjšega vodotoka. Pot bi ... Ureditev predvideva urejanje celotnega območja platoja ob.

Prisluhni reki Savi - Za ljubitelje narave

http://www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si/ucne_poti/zlozenka_prisluhni_reki_savi.pdf

5 nov 2012 ... Kalcijev karbonat se izloči kot lehnjak. . Tufa is formed from calcium carbonate. V stiku z zrakom se poruši kemijsko ravnotežje. Tvorba lehnjaka ...

Nova čistilna naprava v Kropi že deluje - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/41679/2014_12_19_09.pdf

20 sep 2014 ... FILM ob 20.00: POPOTOVANJE TISOČERIH OKUSOV, Linhartova dvorana Radovljica*. 21. septembra. KONCERT ob 19.00: MePZ MUSICA ...

meritve delcev pm10 v občini zagorje ob savi - Občina Zagorje ob Savi

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=2743

SAMO FEŠTAJN S.P., AVTOODPAD FEŠTAJN celotni prah. 5,30. 4. EKSPERIMENTALNI DEL. 4.1. Meritve. Meritve delcev PM10 smo izvedli z merilniki Tecora, ...

tematska kolesarska pot paški kozjak - Mestna občina Velenje

https://www.velenje.si/files/default/za-turiste/tkp_zgibanka_zemljevid.pdf

se strmo dviga nad sotesko Pake v Špik. Proti vzhodu se vzpenja bolj polagoma in doseže višek v Basališču. Na severu meji Paški. Kozjak na Vitanjsko-doliško ...

Razvojni program občine Radovljica do leta 2020 - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Razvojni%20dokumenti/Razvojni%20program%20ob%C4%8Dine%20Radovljica%20do%20leta%202020.%20seji.pdf

V juniju 2006 je bil sprejet Razvojni program Občine Radovljica 2007 –. 2013. ... sodišče v Radovljici, Policijska postaja v Radovljici, notar. V mestu je ...

Lokalni energetski koncept Občine Radovljica - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Razvojni%20dokumenti/Lokalni%20energetski%20koncept%20Ob%C4%8Dine%20Radovljica%20-%20kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo.pdf

Analiza obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Radovljica je narejena na osnovi naslednjih skupin: o stanovanja, ki se ogrevajo preko centralne ...

OBČINA RADOVLJICA 4. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica ...

https://radovljica.e-obcina.si/files/other/news/112/16963200.%20Sklic%204.%20seje.pdf

13 mar 2019 ... »V prihajajočem mandatu pa je nastopil čas tudi za izboljšanje kakovosti ... 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI . ... 045187 Cesta Spar - Filipič.

Strategija razvoja turizma v občini Radovljica ... - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Strate%C5%A1ki%20in%20programski/2006/Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20ob%C4%8Dini%20Radovljica%202007-2013.pdf

21 jun 2006 ... Padalstvo, panoramski poleti. Alpski letalski center Lesce je osrednji hram slovenskega padalstva v katerem so se kalili številni svetovni prvaki.

07 MRO RADOVLJICA - poslovno poroeilo ... - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/54465_171007%20MRO%20RADOVLJICA%20%20poslovno%20poroilo%202014.pdf

11 dec 2014 ... -PED delavnica Pobarvanka Čebelica Cvetka na Otroškem bazarju, ... Srečanje zbirateljev iz Občine Radovljica v gostilni Tulipan v Lescah.

Knjižnica ATL Radovljica - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/168702Knji%C5%BEnica%20ATL%20Radovljica%20-%20poro%C4%8Dilo%20o%20poslovanju%202018.pdf

11 feb 2019 ... Begunje, Brezje, Kropa in Lesce; v občini Bled: Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled in Zasip; v občini Bohinj knjižnice: Bohinjska Bistrica, Srednja ...

5 Telekom - Občina Zagorje ob Savi

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=4347

Telekom Slovenije. Prejeto: 1 8. 03. 2016 savaprojekt. Sektor za dostopovna omrežja. Center za dostopovna omrežja Celje - Novo Mesto. Lava 1, 3000 Celje, ...

program prireditev - Občina Zagorje ob Savi

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=6130

19 jul 2019 ... Ustvarjalnica (kinetični pesek, lovilci sonca, senzorične stekleničke, puhaste barve, počitniški golaž). Dnevni center CSD. MC ZOS. OBVEZNE ...

je pesem v srcih - Občina Zagorje ob Savi

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=3771

22 maj 2015 ... Miroslav Vilhar/Jože Leskovar: PO JEZERU (Miroslav Vilhar). • Slavko Avsenik/Igor Podpečan: VSE MOJE MISLI SO PRI TEBI. (Marjan Stare).

Poletje na Stari Savi - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/jeseniske-novice/item/download/1660_6ecf10feb9bc387fafe55ef1ffa20ea9

Na Stari Savi bodo poleti potekale različne prireditve – včeraj je bila baletna predstava, danes bo ... senice, je bil v Ljubljani, v organizaciji Športnega društva.

Zaživela tržnica na Stari Savi - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/jeseniske-novice/item/download/1838_889245a9cf47736aded719e78dfdc36b

14 dec 2012 ... Adventni venčki prinašajo v dom toplino in svetlobo. »Venček je prvi izdelek, ki oznanja adventni čas. Z njim v dom prinesemo toplino in ...

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta ...

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=2990

28 okt 2013 ... območju Občine Zagorje ob Savi je sprejeta podlaga za obravnavo in sprejem ... za odvod odpadne vode in mešano kanalizacijo: se do dimenzije cevi DN 250 uporabi ... Če to ni možno, mora biti v tlačni vod vgrajena nepovratna zaklopka ... samodejno pri zajezitvah (povratna loputa), drugo zaporo pa je ...

ZD Radovljica - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/54475_17672Informacija%20o%20poslovanj%20-%20ZD%20Radovljica%20-%202015.pdf

Alojzija Anderle, dr. med. Resman SF, d.o.o. - nega in patronaža. Marija Potočnik - zasebna fizioterapija. Akupunktura in masaža Baihui - Igor Razinger, dr. med.

4. Poročilo o stanju okolja v občini Zagorje ob Savi - Občina Zagorje

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=2313

5.2.1.2 Prebivalstveni tipi naselij na območju občine Zagorje ob Savi …20. 5.2.1.3 Značilnosti ... pokrajine in ljudje, 1998. Založba Mladinska knjiga, str 184 ...

05 Lesce - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/190023III.%20Predlog%20Odloka%20o%20Ob%C4%8Dinskem%20podrobnem%20prostorskem%20na%C4%8Drtu%20za%20obmo%C4%8Dje%20povr%C5%A1in%20za%20turizem%20GB%20-%2005%20Lesce%20Pod%20Go

3 jun 2019 ... prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug ... obravnava, OP – seja odbora, OS – seja občinskega sveta.

Untitled - Občina Radovljica

https://radovljica.si/files/other/news/112/141182Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20voli%C5%A1%C4%8D%20in%20obmo%C4%8Dij%20voli%C5%A1%C4%8D%20za%20redne%20lokane%20volitve%202018.PDF

23 avg 2018 ... občine Radovljica, v nedeljo, dne 18. novembra 2018. ... volišče 018 ŠPORTNI PARK V RADOVLJICI, Poslovalnica Dominvest-a, Ulica.

statut ozg - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/54475_76103%20Statut.pdf

Gora z ambulanto v Mojstrani in Zdravstvena postaja Žirovnica, ... izvršuje sklepe direktorja zavoda, direktorja OE, strokovnega vodje, vodja ZD in strokovnega ...

elaborat - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/56891_83101%20Osnutek%20elaborata%20Lesce.pdf

31 jan 2013 ... pomembnejša turistična znamenitost ter objekt v naselju Lesce: • lamela za kulturni ... o Tapro o Pohištvo Žakelj o. Lamela za nastanitvene in ...

04 Statut.pdf - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/54481_77904%20Statut.pdf

Ime bolnišnice je: Psihiatrična bolnišnica Begunje. Sedež bolnišnice je: Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem. 5. člen. Bolnišnica ima pečat ...

Vozni red - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/93037065%20mestni%20avtobus%20vozni%20red.pdf

22 sep 2017 ... Turistično nakupovalni center (TNC). OŠ Lesce. Letališče. Spar Lesce. Tulipan. Ul. Staneta Žagarja. Spar Radovljica. Križišče Šercerjeve/Žale.

Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - Mestna občina Nova Gorica

https://www.nova-gorica.si/mma/DIIP_-_Center_za_krepitev_zdravja.pdf/2018121410241596/?m=1544779455

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA. I. SPLOŠNI PODATKI O INVESTICIJSKEM PROJEKTU. Naziv investicijskega projekta. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA ...

Leto, kot ga še ni bilo - Občina Radovljica

http://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/133941/St.%204%206.4.2018.pdf

6 apr 2018 ... rolete • panelne zavese. • komarniki • screen ... rolo garažna vrata • plise zavese ... ZAVAROVALNICA SAVA, MERKUR ZAVAROVALNICA. AL.

Dezelne novice01_01_06.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/41670/2008_03_15.2..pdf

Pravice izdajatelja izvaja: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 ... Spomenik pred uničenjem I Foto: arhiv ZVKD Kranj ... www.slowatch.si.

Dezelne novice_10_01-08.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42225/%C5%A0t.%2010,%208.10.2010.pdf

ske postaje T532 TP Merkur Lesce preko novozgrajenega NN omre ž- ja od TP do ... jo tudi z betonskimi tlakovci oz. drugimi trajnimi materiali. Vse ureditve zu-.

Dezelne novice_06_01-06.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42220/%C5%A0t.%206,%204.6.2010.pdf

6 jun 2010 ... Upravna enota Radovljica je za novo vzletno-pristajalno stezo na ... Jelovica na Taležu. Koča leži prav na obronku Jelovice na višini 725 ...

Slovesno ob prazniku - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/41700/2013_10_16_08.pdf

5 avg 2013 ... pekli kruh in pecivo po standardu košer ... najrazličnejše drobno peko- vsko pecivo jedo ... pod klobučki iz kostanjevih listov! Naj čim več idej, ...

Kamna Gorica - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42194/%C5%A0t.%2010,%2010.8.2012.pdf

Pekarna Planika® v Grajskem dvoru v Radovljici. Privoščite si dober kruh, domačo potico in pecivo ... Pekarna Planika, d .o.o., Bled. , Triglavska cesta 43, 4260 ...

Zapisnik 17. seje OZG - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/120685Zapisnik%2017.%20seje%20OZG.pdf

OE ZD. Jesenice. Jezersko. Preddvor. Tržič. Žirovnica. ZZZS. Jesenice. Radovljica. Marija Mulej. Mojca Markič. Marija Bergant. Hermina Krese. Monika Mulej.

Dezelne novice_13_01-06.qxd - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42213/%C5%A0t.%2013,%202.12.2011.pdf

NSi, dvanajsta Lista Zorana ... Državljanska lista Gregorja. Viranta ... Moje ime je Milan Dubravac in sem kandidat Državljanske liste Gregorja Viranta na.

Najboljši pri županu - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/41889/Dezelne_novice_20150626_08.pdf

5 jun 2015 ... Časopis občine Radovljica, letnik 19, 26. junija 2015, številka 8. Marjana Ahačič ... iz šla v petek, 17. julija 2015, mo ra te od da ti naj kas ne je do srede, 8. julija 2015. OBČINA RADOVLJICA ... knjige, filmi, članke, kon-.