poslovno in finančno poročilo za leto 2017 - Radolca

Polni naziv javnega zavoda: Javni zavod Turizem in kultura Radovljica ... trgu pred cerkvijo so potekale delavnice oblikovanja gline, s centrom VDC Radovljica.

poslovno in finančno poročilo za leto 2017 - Radolca - Sorodni dokumenti

poslovno in finančno poročilo za leto 2017 - Radolca

https://www.radolca.si/media/RAZPISI/porocila/2017%20POSLOVNO%20IN%20FINAN%C4%8CNO%20POROCILO.pdf

Polni naziv javnega zavoda: Javni zavod Turizem in kultura Radovljica ... trgu pred cerkvijo so potekale delavnice oblikovanja gline, s centrom VDC Radovljica.

poslovno in finančno poročilo za leto 2018 - Radolca

https://www.radolca.si/media/RAZPISI/porocila/2018%20Poslovno%20in%20finan%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo_kon%C4%8Dna%20verzija.pdf

28 feb 2019 ... programe filmske vzgoje Art kino mreže in jo tudi iz lastnih vzgibov ... Zavodu priključena Linhartova dvorana, javni zavod Radovljica, tako da je ...

poslovno in finančno poročilo za leto 2008 - Občina Semič

https://www.semic.si/files/other/news/119/179181Obravnava%20in%20izdaja%20soglasja%20k%20Letnemu%20poro%C4%8Dilu%20Javnega%20zavoda%20RIC%20Bela%20krajina%20za%20leto%202008%20B.pdf

Odgovorna oseba javnega zavoda ZD Črnomelj, obenem tudi strokovni vodja : ... Preglede opravljamo v ZD Črnomelj, ZP Semič in ZP Vinica, občasno pa se s ...

poslovno in finančno poročilo za leto 2016 - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/677492016%20POSLOVNO%20IN%20FINAN%C4%8CNO%20PORO%C4%8CILO.pdf

31 dec 2016 ... Pojasnilo k računovodskim izkazom za poslovno leto 2016 ... pripeljalo v Radovljico z vlakom, na katerem sta za animacijo skrbela Linhart in ... KS Radovljica v času prazničnega sejma smo sodelovali pri izvedbi Božička.

OZG Poslovno poročilo za leto 2017

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/120320OZG%20Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20za%20leto%202017.pdf

razvojna ambulanta (ZD Jesenice, ZD Radovljica, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),. ▻ čeljustna ... 2017 – prestrukturiranje programa otroški in šolski dispanzer v ZD.

poslovno in finančno poročilo centra rs za poklicno ... - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Informacije_javnega_znacaja/CPI_LDN2020_objavljeno.pdf

18 jan 2020 ... IK – izpitni katalog. KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Poslovno in finančno poročilo 2014 - Cmepius

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/05/Poslovno_in_financno_-porocilo-CMEPIUS-2014-podpisano.pdf

Enotni kontni načrt. EPALE. Evropska platforma za izobraževanje odraslih. EPL. Erasmus Link, elektronski sistem vodenja in spremljanja vlog. EU. Evropska ...

poslovno in finančno poročilo 2015 - Vrtec Tržič

http://www.vrtec-trzic.si/files/2015/05/Priloga-1_Poslovno-in-finan%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-2015.pdf

19 maj 2015 ... Vrtec Tržič upravljata ravnateljica in Svet vrtca Tržič (v nadaljevanju: Svet). ... licence programov Vasco(javna naročila, kadrovska evidenca ...

Poslovno poročilo za leto 2017 - Zdravstveni dom Ptuj

http://www.zd-ptuj.si/dokumenti/letnoporocilo2017.pdf

31 dec 2017 ... Program dela in finančni načrt JZ ZD Ptuj za leto 2017. Kadrovski načrt ... Dežurna služba se izvaja deloma na lokaciji Potrčeva 19a. V nočnem ...

osnovno zdravstvo gorenjske poslovno poročilo za leto 2017

https://zirovnica.si/wp-content/uploads/2018/04/poslovno-poro%C4%8Dilo-ozg-2017.pdf

razvojna ambulanta (ZD Jesenice, ZD Radovljica, ZD Kranj, ZD Škofja Loka), ... družinske ambulante, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za žene in ...

letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2017 - Zdravstveni ...

https://www.zd-po.si/wp-content/uploads/2019/10/Letno-poslovno-in-ra%C4%8Dunovodsko-poro%C4%8Dilo-za-leto-2017.pdf

10 apr 2018 ... Izvaja se slikanje skeleta, prsnih organov, trebuha, požiralnika s kontrastom, rodil s kontrastom (HSG) in zob. RTG storitve omogočajo vso.

Poslovno poročilo za leto 2017 - Zgodovinski arhiv Ptuj

http://www.arhiv-ptuj.si/media/Zakonodaja/porocilo_2017_1.pdf

ZA LETO 2017. Naziv arhiva: ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU (ZAP). Naslov: Vičava 5, 2250 Ptuj. Matična številka: 5052807. Davčna številka: 86007084.

LETNO POROČILO za poslovno leto 2017 - Zdravstveni dom Nova ...

https://www.zd-go.si/mma/poslovno_porocilo_2017/2018022809533180/?m=1519807936

13 feb 2018 ... Medicinske sestre ZD Tolmin je seznanil z ... tehnik zdravstvene nege) se za polovični delovni čas pridruži še diplomirana medicinska.

Poslovno poročilo Fundacije Študentski tolar za leto 2017

https://www.studentski-tolar.si/razno/poslovno-porocilo/item/download/301_7d068822b77266cea1f0005c82dcc916

naši projektni točki v Študentskem naselju Rožna dolina (fotokopirnica zavoda ŠOLT). V celoten projekt je bilo v letu 2014 vključenih 521 študentov, večina ...

letno poročilo vrtca ravne na koroškem za poslovno leto 2017

http://vrtec-ravne.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2018/04/LETNO-PORO%C4%8CILO-Vrtca-Ravne-na-Koro%C5%A1kem-za-poslovno-leto-2017.pdf

Vrtna kosilnica. Projektor ACER (Solzice) ... 6133DI Garnitura ratan kom. 1. 132,05. 032000 Ajda - igralnice. 6176DI Vrtna klop Ekvador kom. 1. 72,10. 032003 ...

Poslovno poročilo javnega zavoda RIC Novo mesto za leto 2017

http://www.ric-nm.si/media/dokumenti/2018/Poslovno_porocilo_RIC_NM_za_leto_2017.pdf

15 jan 2018 ... pepelkine rezine, jogurtovo poletno pecivo, slano pecivo) in z njimi pripravili pogostitev ob dnevu Romov in pogostitev ob zaključku dela ...

poslovno poročilo javnega zavoda za leto 2017 in ... - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2018/03/gradivo_24_seje_2018_tocka_4_1.pdf

Zavod: LTO Laufar Cerkno. Naslov: Močnikova ulica 2, 5282 Cerkno. POSLOVNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA ZA. LETO 2017 IN FINANČNI NAČRT ZA ...

Poslovno poročilo za leto 2016-2017 - Osnovna šola Spodnja Šiška

http://sola-siska.si/wp-content/uploads/2017/09/Poro%C4%8Dilo-LDN-201617pdf.pdf

10 sep 2017 ... Skupaj v 2015/16 ... Trajanje projekta (začetek v šol. letu): 2015/16 ... Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije ...

Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2016 - Osrednja knjižnica Celje

https://www.knjiznica-celje.si/images/Kamra_poro%C4%8Dilo_2016_za_splet.pdf

11 jan 2017 ... 527.686, leta 2016 pa beležimo 1.095.519 ogledov strani. Na portalu ... Litijski pustni karneval. 62 ... Dela Petra Dajnka v ptujski knjižnici. 289.

poslovno poročilo za leto 201 za leto 2018 - Šport Ljubljana

https://www.sport-ljubljana.si/f/docs/Letna_porocila/Letno-porocilo_2018.pdf

4.2 Najpomembnejša investicijska vlaganja v letu 2017 . ... Depeche Mode, Green Day, Cirque du Soleil, Nick Kave, Pankrti 40 let, Parni Valjak, Riblja. Čorba ...

LETNO POROČILO 2017 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2017.pdf

1.10. 2.193. 11 Sculptura cantanda. Zven forme – forme zvena. Zavod PAJN,. Milena Braniselj. Slovenija 4.10.–31.10. 1.629. 12 Razstava »Lovska obleka Karla.

Poslovno poročilo za leto 2000 - PB Vojnik

https://www.pb-vojnik.si/wp-content/uploads/2017/06/letno_porocilo_2015_priloge.pdf

za delo z osebami s težjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo. ... svojcev in pacientov o primerni obutvi znotraj bolnišnice – natikači.

POSLOVNO POROČILO za leto 2014 - VDC INCE

http://www.vdc-ince.com/wp-content/uploads/FINAL-ODDANO-POSLOVNO-PORO%C4%8CILO-VDC-INCE-2014.pdf

28 feb 2015 ... VDC INCE MENGEŠ – Poslovno poročilo 2014 ... V enoto VDC INCE Mengeš izvajamo aktivnosti storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod ...

Zdravstveni dom - Poslovno poročilo za leto 2015

http://www.zd-ptuj.si/dokumenti/letnoporocilo2015.pdf

ZA - zobna ambulanta,. OZV - osnovno zdravstveno varstvo, ... 8. ureditev pro bono ambulante. 9. izvajanje širitve ... Roche d.o.o Ljubljana odstop od naročila.

Poslovno poročilo za leto 2018 - ZZZS

https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/8ba7cb093e9155ebc12583c80038f7cd/$FILE/Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20ZZZS%20za%20leto%202018_16.4.2019.pdf

1.2.2.2 Drugi splošni akti ZZZS za uresničevanje pravic in obveznosti . ... Šmarje pri Jelšah, Sevnica, Slovenske Konjice, Žalec, Novo mesto, Trebnje,. Laško ...

Poslovno poročilo za leto 2000 - ZD Idrija

https://www.zd-idrija.si/wp-content/uploads/2014/09/3_Program-dela-in-FN-za-leto-2018-ZD-Idrija.pdf

4 apr 2018 ... Otona Župančiča 3 in kot Zdravstvena postaja Cerkno v Cerknem, Ličarjeva ulica 5. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA. Dejavnost.

Poslovno poroĉilo CD za leto 2009 1 I ... - Cankarjev dom

https://www.cd-cc.si/sites/www.cd-cc.si/files/datoteke/Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20CD%20za%20leto%202009.pdf

17 feb 2009 ... Pevski recital 2. decembra sta oblikovala tenorist. Sebastjan ... Mehiški filmski cikel: Violina, reţ: Francisco Vargas. 1. 119. 7.3.09. KD. Mehiški ...

Poslovno poročilo za leto 2018 - ZD Piran

https://www.zd-piran.si/slike/novosti/142_Letno_porocilo_2018_ZD_PIRAN.pdf

Odhod je uredila neposredno preko dogovora med Občino Piran in Koper kljub mojemu negativnemu ... fizioterapevtu in psihologu v standardnem timu se je pridružila že marca za polovični delovni čas že zaposlena ... sicer podjetje Avtoplus.

POSLOVNO POROČILO za leto 2018 - CUDV Črna

http://www.cudvcrna.si/wp-content/uploads/2019/10/POSLOVNO-PORO%C4%8CILO-2018-SPLETNA-STRAN.pdf

Tabela 2 - Sistemizirana delovna mesta ... Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2018 ... Dnevni Center Ravne: Javornik 69, Ravne na Koroškem (usposabljanje otrok in ... Varstveno delovni centri (varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji): ... V skladu z zmoţnostmi in prijavami na prosta.

poslovno poročilo za leto 2018 - Komunala Idrija

http://www.komunalaidrija.si/upload/files/letno-poslovno-porocilo-komunala-idrija-2018-pdf.pdf

Št. naselij izven občine Idrija, ki jih oskrbujemo s pitno vodo 1 (del naselja Medvedje Brdo v občini Logatec). Št. priključenih stavb na vodovod v aglomeracijah.

LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2009 SKUPINA BTC ...

http://btcdata.blob.core.windows.net/uploaded/documents/BTC-korpo/Porocilo/Konsolidirano-letno-porocilo-Skupine-BTC-2009.pdf

11 maj 2010 ... RAČUNOVODSKO POROČILO BTC d.d. ZA LETO 2009. 1. ... EUROSPIN uspešno posluje in povečuje obisk, pa je dvorana D doživela veliko ...

Poslovno poročilo za leto 2000 - Zdravstveni dom Trbovlje

https://www.zd-trbovlje.si/uploads/Letno_porocilo_2016_-_RAUNOVODSKO_POROILO_003_100_tabela.pdf

10 feb 2017 ... 98,14. 98,07. NEGA BOLNIKA NA DOMU. ZZZS. 3.971,00. 4.050,00. 4.048,00. 101,94. 99,95. DERMATOLOG. Število pregledov. 1.456. 1.301.

poslovno poročilo za leto 2016 - Občina Tabor

http://www.obcina-tabor.si/sites/default/files/posl.MSK_.pdf

31 dec 2016 ... Medobčinska splošna knjižnica Žalec je vpisana v sodni register pri ... Laura Jelen, bibliotekarka za polovični delovni čas v Žalcu, polovični pa ...

Poslovno poročilo za leto 2000 - Občina Komen

https://www.komen.si/mma/Gradivo%20k%207.%20to%C4%8Dki%2017%20redna%202%2022.3.2017/2017031314243790/

31 dec 2016 ... LEKARNA LOG POSTOJNA, Titova cesta 10, Postojna. UPRAVA ... verifikacije nove poslovne enote lekarne Log Postojna. Konec leta so ...

Poslovno poročilo za leto 2000 - Zdravstveni dom Sežana

https://www.zd-sezana.si/slike/novosti/128_POSLOVNO_IN_RAC_POROCILO.pdf

16 feb 2018 ... Urnik dela z razvidnim nadomeščanjem in odsotnost posamezne PMS je bil ažurno objavljen na spletni strani Zdravstvenega doma Sežana.

letno poroćilo drušbe za poslovno leto 2005 - DSU

http://www.dsu.si/Data/Doc/LetnaPorocila/2005-PorociloDSU.pdf

4 mar 2016 ... Sanolabor Ljubljana. - Pivka, Pivka. ... obveznice BTC, d.d., Hoteli Bernardin, d.d. in UBK1 v skupni vrednosti 1.269.366.754,60. Sit (stvarni ...