ZAPISNIK o izpitu za voditelja čolna - PisRS

o izpitu za voditelja čolna ... uspešno opravil(a) popravni izpit iz predmeta predmeta: 1. Datum. Kandidat(ka) JE. NI uspešno opravil(a) izpit za voditelja čolna.

ZAPISNIK o izpitu za voditelja čolna - PisRS - Sorodni dokumenti

ZAPISNIK o izpitu za voditelja čolna - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-1930-2005-01-1649-npb3-p2.pdf

o izpitu za voditelja čolna ... uspešno opravil(a) popravni izpit iz predmeta predmeta: 1. Datum. Kandidat(ka) JE. NI uspešno opravil(a) izpit za voditelja čolna.

Izpit za voditelja čolna

https://www.kstm.si/pdf/ponudba/Izpit-za-voditelja-colna-morje.pdf

18 maj 2016 ... UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO. T e rmer. -. ' . IZPIT ZA VODITELJA ČOLNA - MORJE . . . Oseba, ki upravlja čoln na morju ...

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-0953-p5.pdf

Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št.______) in Pravilnika o ... Predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov.

zapisnik o strokovnem izpitu - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2014-038-01530-OB~P006-0000.PDF

30 maj 2014 ... Kandidat(-ka) opravlja strokovni izpit pred izpitno komisijo za: ... izpraševalec (-ka) predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja: …

zapisnik o izpitu - Srednja zdravstvena šola

http://szslj.splet.arnes.si/files/2015/10/2015-16_Prijavnica-na-izpit.pdf

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA, POLJANSKA CESTA 61, LJUBLJANA. (ime in sedež šole). Prijavljam se …………………………….. k opravljanju ...

Konstrukcija televizijskega voditelja kot osebnosti - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/smolej-rok.pdf

UNIVERZA V LJUBLJANI. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Rok Smolej. Konstrukcija televizijskega voditelja kot osebnosti. Diplomsko delo. Ljubljana, 2016 ...

Poročilo o koraku voditelja - Za voditelje - Skavti

https://voditelji.skavti.si/datoteke/Vescinski_vikend_in_skavtski_izpit_Jaka_Sauer_korak.pdf

4 točke, znanje o skrbi za vrv 3 točke, težki vozli 2 točki lahko vozli pa eno točko. Ob prihodu na otoček je izvidnik ... tkalski vozel. • ribiški vozel. • prusikov vozel.

govor radijskega voditelja med zvrstnostjo in stilnostjo - Center za ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/LengarVer.pdf

17 nov 2016 ... postavili, a ne (Miha [alehar, Val 202, Nebuloze, 17. 11. 2015). Manj kot v zasebnem spontanem govoru je tudi izgovornih, oblikoslovnih in.

VPRAŠANJA ZA 2. LETNIK NA ZAKLJUČNEM IZPITU IZ POT 1. Kaj ...

https://suaslj.com/wp-content/uploads/2019/02/pot_vprasanja_za_drugi_letnik_ADM.pdf

11. Kdo je to prokurist? 12. Opišite pomen sodnega registra in naštejte ter opredelite načela registrskega prava! 13. Kaj je to firma in katere so sestavine firme?

šolska pravila o zaključnem izpitu - IC GEOSS

https://www.ic-geoss.si/wp-content/uploads/2018/01/sOLSKA-PRAVILA-O-ZAKLJUcNEM-IZPITU-2015_16.pdf

zaključni izpit ter vsi strokovni delavci šole, ki so z njimi delno ali v celoti ... Izpitno gradivo za zaključni izpit obsegajo izpitne naloge za pisni del izpita iz.

primeri izpitnih vprašanj na zaključnem izpitu

https://www.ssom.si/wp-content/uploads/2019/02/PRIMERI-IZPITNIH-VPRA%C5%A0ANJ-NA-ZAKLJU%C4%8CNEM-IZPITU.pdf

h) Kakšno vlogo igra zgradba lasu pri vodni ondulaciji (kutikula, korteks, ... b) Kako ji boste strokovno argumentirali težavo (zgradba kože, delovanje lojnic ...

Letno poročilo o zaključnem izpitu 2008 - Ric

https://www.ric.si/mma/dualci_poro%C4%8Dilo%202008/2009060912303853/

109 Danica Prebejšek. 10 Nives Borštnar. 60 Violeta Kovač. 110 Sara Premrn ... 134 Branka Treven. 35 Miha Jakopin. 85 Peter Mirnik. 135 Anica Trglavčnik.

Seznam vprašanj na izpitu za pridobitev naziva inštruktor ...

https://www.spz.si/wp-content/uploads/2013/03/dokumenti_26_2_2008_Vprasanja_iz_teorije_potapljanja_CMAS_M1_in_P3_2008-1_2425.pdf

13. Daltonov zakon - definicija, aplikacija na avtonomno potapljanje (plinske mešanice). 14. Henryjev zakon - definicija, aplikacija na avtonomno potapljanje.

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju ...

http://www.mladika.si/images/Sola/Zakonodaja/Pravilnik_o_strokovnem_izpitu.pdf

je opravil strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. številka potrdila o strokovnem izpitu izdajatelj potrdila datum in kraj izdaje ...

Opravljanje prakse za namen prijave k strokovnemu izpitu za ...

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/Pripravni%C5%A1tvo.pdf

organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v ... Študent lahko praktično usposabljanje z namenom prijave na strokovni izpit ...

Pravila o zaključnem izpitu.pdf - Srednja šola za gostinstvo in

http://www.ssgt-nm.si/sites/ssgt/files/datoteke/Pravila%20o%20zaklju%C4%8Dnem%20izpitu.pdf

Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.: 386 07 3321 527, faks.: 386 07 373 16 31. Spletna stran: http://www.ssgt-nm.si, e-mail: [email protected].

Program in kriteriji ocenjevanja na vozniškem izpitu - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-038-01468-OB~P007-0000.PDF

teoretičnega dela, ki ga predstavlja teoretični preizkus, in nato. − praktičnega dela, ki ... Priprava na vožnjo in tehnična preveritev vozila. Na tem delu ... da kandidat, ki se je priglasil na ta del vozniškega izpita pokaže, da se je usposobil za varno vožnjo z ... nakladalna rampa višine cca 1 do 1,1 m za C in C E kategorijo. 1.

ZAPISNIK O VRAČILU BLAGA / REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

https://zolleks.si/uploads/zollex/public/_custom/Zapisnik_o_vrailu_blaga.pdf

V primeru nepravilne dobave artikla ali količine sprejmemo reklamacije v roku 8 dni od dobave blaga ob predhodnem dogovoru. Vračilo blaga je možno samo v ...

NIR - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2001-01-3065-p2.pdf

Metodo uporabljamo za zdrobljeno pšenico in moko. 2. Princip ... moramo uporabiti isti drobilec in isto sito. ... Kalibracijske krivulje za moko in pšenico so.

AMC - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2010-01-0969-p2.pdf

1.225 – Okoliščine, v katerih se zahteva rating za razred ali tip letal. –. 1.235 – Ratingi ... 1.670 – Letalski vremenski radar. –. 1.675 – Oprema ... in razkropljenost. – zmanjševanje vidljivosti v zamegljenosti, snegu, dimu, prahu in pesku v zraku.

I. II. - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2017-01-3788-2013-01-3970-npb3-p2.pdf

odhodkov. Zavezanec iz 67.b člena ZDDPO-2 sestavi obračun na obrazcu za obračun davka od dohodkov pravnih oseb (Priloga 1), v skladu z metodologijo za ...

Besedilo - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/scanMp/1992-02-0054

Ustava Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo: Quebec, 16. 10. 1945, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 5/63 in ...

Obrazec M-4 - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2015-01-0724-p4.pdf

Obdobje do 11. Število ur rednega dela. 12. Število nadur. 13. Znesek plače oz. osnove. 14. ... nadaljevanju ZPIZ-2) polni zavarovalni čas znaša 40 ur na teden.

PRILOGA I - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2015-01-3516-2015-01-2498-npb2-p1.pdf

R_3.9.32 Osnova za obračun pavšalnega nadomestila. Osnova oziroma vrednost od katere se obračuna znesek pavšalnega nadomestila (po zmanjšanju ...

apartmajev - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2019-01-0141-2018-01-0951-npb1-p2.pdf

7 Najmanj 50 % apartmajev z balkonom/teraso. 2. 8. Dvigalo ... 48 Najmanj 50 % apartmajev za nekadilce. 3 ... KATEGORIZACIJA MARIN - MINIMALNI POGOJI.

KPJS - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-3868-2008-01-2429-npb12-p3.pdf

h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS). 1. člen. Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge ...

Zoonoze - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-3024-p1.pdf

virusi, ki se prenašajo s členonožci. 2. Bakterijske zoonoze. – borelioza in njen povzročitelj,. – botulizem in njegov povzročitelj, leptospiroza in njen povzročitelj,.

Obrazec DR-04 - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2015-01-0996-p4.pdf

Država rezidentstva (za nerezidenta). Številka za davčne ... (1-prijava, 2-sprememba, 3-odjava, davčna številka, firma, sedež, višina, datum). 20. Podatki o ...

Priloga št. 7 - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2008-01-2893-2001-01-5122-npb3-p7.pdf

ODJAVLJA ZAČASNO PREBIVALIŠČE. NASLOV / SEDEŽ. EMŠO / MATIČNA ŠTEVILKA FIRME. PODATKI O STANODAJALCU. PRIIMEK IN IME OZIROMA IME ...

Priloga II - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2008-01-2830-2003-01-5586-npb2-p2.pdf

120 do 145. Indeks refrakcije pri 20 °C. 1,474 do 1,476. Število umiljenja. 188 do 193. Relativna gostota pri 20 °C. Neumiljene snovi. 0,918 do 0,92. 0,5 % do 1,5 ...

Priloga 9 - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-3436-2013-01-3971-npb1-p9.pdf

prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZZ, da v obdobju zadnjih 24 mesecev niso bili zaposleni pri meni ali moji povezani osebi, da so sedaj pri meni ...

obrazec dr-02 vdč - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2015-01-0996-p2.pdf

Številka za davčne namene v državi rezidentstva (za nerezidenta). 3. Drugo. Sorodstveno razmerje: A - otrok oz. posvojenec/-nka, B - vnuk/-inja, C – zakonec, ...

Priloga 1 - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2006-01-3005-2004-01-4623-npb1-p1.pdf

lokalni Presihajoče jezero v Pivški kotlini ... lokalni Gozdno gorsko jezerce na severnem pobočju. Krnesa ... Tatre – vaška lipa lokalni Stara vaška lipa v Tatrah.

vsebina - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2003-01-2998-p1.pdf

najfinejši in najmehkejši del predvsem gosjega in račjega perja in se od perja razlikuje po ... Žgana sadra (mavec) je iz naravne sadre, ki je delno ali popolnoma ...

zahteve - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2010-01-0969-p1.pdf

FCL 1.215 Ratingi za razred (letalo) ... Usposabljanje za delo v veččlanski posadki (letalo) – MCC ... in lahko na zahtevo izpraševalca vključuje tudi ustni izpit.

Obrazec št. 1 - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2017-01-2530-2011-01-1598-npb2-p1.pdf

sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bil z njo plačilni nalog spremenjen datum vložitve pritožbe zoper ...