1. Dokazilo o poravnani upravni taksi po tar. št. 1 in 28/8, ki znaša 19 ...

Priloge k prijavi za pristop k izpitu za voditelja čolna: 1. Dokazilo o ... pridobitev vozniškega dovoljenja ali drugo enakovredno potrdilo, ki izkazuje opravljen izpit.

1. Dokazilo o poravnani upravni taksi po tar. št. 1 in 28/8, ki znaša 19 ... - Sorodni dokumenti

1. Dokazilo o poravnani upravni taksi po tar. št. 1 in 28/8, ki znaša 19 ...

https://e-uprava.gov.si/.download/vloge/dokumenti/14313/file-content

Priloge k prijavi za pristop k izpitu za voditelja čolna: 1. Dokazilo o ... pridobitev vozniškega dovoljenja ali drugo enakovredno potrdilo, ki izkazuje opravljen izpit.

Upravni postopek in upravni spor - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/un.b3.upravni.postopek.in.upravni.spor.pdf

Upravni postopek in upravni spor. Course title: Administrative procedure and administrative dispute. Študijski program in stopnja. Study programme and level.

788 Upravni postopek in upravni spor - Fakulteta za upravo

http://www.fu.uni-lj.si/fileadmin/usr-files/UJS_1.st._ucni_nacrti_2020_2021/788_3_letnik_Upravni_postopek_in_upravni_spor.pdf

1/2, str. 67-83. 8. Gradiva gostujočih predavateljev in portal Upravna svetovalnica (Kovač, P., gl. ur., 2009-). Ljubljana: Fakulteta za upravo: Ministrstvo za javno ...

ODLOK O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/b9762090-9216-472a-8d4b-1839caaae5e3/636891097379150247_AD%206-%20ODLOK%20O%20OBRAVNAVANJU%20POBUD-%202%20OBRAVNAVA.pdf

Občinski svet občine Radenci sprejme Odlok o taksi ... Gornja Radgona, Mestne občine Murska Sobota in Občine Ruše ter dva sprejeta odloka iz.

Mesečno poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi - Občina Mozirje

http://mozirje.si/wp-content/uploads/2017/03/obrazec-TT.pdf

DURS, Davčni urad Velenje, Izpostava Mozirje, Šmihelska c. 2, 3330 Mozirje. OPOMBA: Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.

Nov odlok o turistični taksi v Občini Bled - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2018/07/Nova-odlok-TT2018-dopis-zavezancem.pdf

1 jul 2018 ... v preteklih mesecih smo vas že seznanili, da je s 15. marcem 2018 stopil v veljavo nov Zakon o ... seznam oprostitev plačil turistične takse in se s tem izognete slabi volji ob morebiti ... organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu. ... Seznam društev, ki jim je bil dodeljen.

SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK

https://ua.gov.si/media/1316/zup_%C5%A1triker.pdf

predstojnika), opravljen strokovni izpit iz ZUP-a in pisno pooblastilo predstojnika. Če je odločbo izdala uradna oseba, ki ne izpolnjuje pogojev glede izobrazbe ...

SUDSKA PRAKSA I UPRAVNI SPOR

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/disertacije/Goran_Brankovic_Sudska_praksa_i_upravni_spor_2012.pdf

Goran Branković, Sudska praksa i upravni spor. -11- interpretacije zakonskih regula do kreiranja pojedinačih pravila kojima su u upravnom sporu popunjavane ...

UPRAVNI ODBOR UM 60 let EPF - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/kakovost/Documents/UMniverz-2019-10-lq.pdf

23 okt 2019 ... OKLEPNO. VOZILO. VZDEVEK. LADJARJA. ONASSISA. TV-VODITELJ. SLAK. SPOMENIK. 4. PRIKRIVANA. STVAR. ŽUPNIJA. LJUDEVIT GAJ.

O upravni enoti€|€Upravna enota Ptuj - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Upravne-enote/Ptuj/Obcine-in-naselja/b44e555188/Obcine-in-naselja.pdf

5 dec 2018 ... Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Izpostava Ptuj. Center za socialno delo Ptuj. Za opravljanje drugih upravnih nalog je ...

UPRAVNI SPOR U EUROPSKOJ ZAJEDNICI 1. Uvod

https://hrcak.srce.hr/file/39821

Ključne riječi: upravni spor, upravni akt, europska zajednica. 1. Uvod. Sudski nadzor zakonitosti rada uprave, pa tako i institut upravnog spora, jedno.

Državna uprava in upravni postopek - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Drzavna_uprava_in_upravni_postopek-Kovac.pdf

9 jul 2010 ... Učbenik: Državna uprava in upravni postopek. Gradivo za 1. letnik. Avtor: mag. Matjaž Kovač, univ. dipl. prav. B2 d.o.o.. Višja strokovna šola ...

Upravni postupak i spor - Ministarstvo pravde

http://www.mpa.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=122348&rType=2&file=Upravni postupak i spor.pdf

UPRAVNI POSTUPAK. 1. Upravni postupak, opšti i posebni. 1.1. Osnovna načela opšteg upravnog postupka. 1.2. Organi i službena lica u upravnom postupku.

Upravni okraj in pokrajina 1 - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/upravni-okraj-in-pokrajina/747/?m=1128463200

Carinska uprava RS, Carinski urad Brežice (za območje UE Sevnica, UE. Brežice in UE Krško),. - Zavod za gozdove RS, OE Brežice (za območje Brežice, Kozje, ...

Predstavniki osnovnih šol v Upravni enoti Ptuj so za

http://www.carnivalkingofeurope.it/pdf/ptujcan.pdf

4 apr 2012 ... 041 283 694; e-pošta: [email protected]. Na podlagi zakona o DDV sodi Ptujčan med proizvode, za katere se obračunava DDV po stopnji 8,5 ...

drţavna uprava in upravni postopek - Leila

https://www.leila.si/dokumenti/duup_2010.pdf

KATERI ORGANI POSTOPAJO PO ZUP . ... pojme (primer: oroţni list lahko pridobi samo tisti, ki ima za to upravičene razloge; pojem upravičenih ... izpolnjujejo predpisane pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka.

Slovensko združenje za kakovost Upravni odbor Predlog za ... - SIQ

https://www.siq.si/wp-content/uploads/2019/05/Predlog_SZK_za_podelitev_priznanja_PS_KzP_2008_WWW.pdf

vrtci: Vrtec Mojca Ljubljana, Vrtec Murska Sobota in Vrtec Ptuj. ▫ osnovne šole: OŠ Davorina Jenka Cerklje, OŠ Dušana Muniha Most na Soči, OŠ Mladika Ptuj, ...

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za ...

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/novosti/sjednice_skupstine_2013/11/11-04_Procjena_ugrozenosti.pdf

11 stu 2013 ... o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i ... Les masses d'eau de la mer Adriatique. ... Fermec 860 kombinirka.

Upravni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije ... - ZDUS

http://www.zdus-zveza.si/docs/ZAPISNIK_1%20izredna%20seja%20UO%20ZDUS_31%207%202019_dopMMMZAB.pdf

6 avg 2019 ... upokojencev in prikrajšanost za vsakoletna sredstva ZPIZ za sofinanciranje rekreativnih, športnih in kulturnih (op. RŠK) aktivnosti. V zvezi s ...

Mreža zdravstvenega varstva v Upravni enoti Šentjur pri Celju

https://www.sentjur.si/files/other/news/129/40787Mre%C5%BEa%20zdravstvenega%20varstva%20v%20Upravni%20enoti%20%C5%A0entjur%20pri%20Celju.pdf

Delovni čas pomeni število ur, ki jih posameznik opravi mesečno (174 ur na mesec je ... 02508 ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR – ZDRAVSTVENA POSTAJA PLANINA ... 02674 LEKARNA SEVNICA – LEKARNIŠKA PODRUŽNICA PLANINA.

goranska županija općina mošćenička draga jedinstveni upravni ...

https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Prostorno/Planovi/Izvjesca/Primorsko-goranska/05.11.2018.Moscenicka.Draga.pdf

30 lis 2018 ... Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe bio je osiguran javni uvid u prijedlog Odluke u Općini. Mošćenička Draga ...

Upravni organ družbe SPAR SLOVENIJA d.o.o. je na svoji seji dne ...

https://www.spar.si/content/dam/sparsiwebsite/aktualno/aktualne-promocije/jamie-oliver-2019/tocke-zvestobe-pravila-jo.pdf

26 avg 2019 ... Vsaka točka zvestobe se prejme v obliki nalepke, ki se kupcu izroči na blagajni ob samem nakupu. Točke (nalepke) iz preteklih akcij TOČKE ...

Upravni odbor Ribiške zveze Slovenije je na svoji 26.redni seji, dne ...

http://ribiska-zveza.si/download/get/pravila-ribiski-pogreb/63

Ko krsto ali žaro dvignejo k pogrebu, ribiča, ki sta poslednja držala častno ribiško stražo ... Pri odprtem grobu je od vseh govorov, govor predsednika RD zadnji.

održavanje korita rijeke dretulja - Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš

https://prostorno.kazup.hr/images/dokumenti/prostorno/Studija.pdf

1 tra 2016 ... sp. i ivanjska ptičica (Zygaena sp.). S obzirom na tipove kopnenih staništa prisutne u dolini. Dretulje, kao i geografski položaj, u daljnjim ...

Upravni odbor Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor ...

https://www.almamater.si/upload/userfiles/files/Ceniki/2019-20/SI/CENIK%20ZA%20STUDENTE%20ISH%202019_20.pdf

6.3 Prošnja za pogojni vpis v višji letnik. 100,00 EUR. 6.4 Prošnja za podaljšanje statusa študenta. 50,00 EUR. 6.5 Izdaja potrdila o verodostojnosti izdanih ...

AMTK LJUBLJANA, LIKOZARJEVA 14, 1000 LJUBLJANA UPRAVNI ...

http://www.amtk.si/wp-content/uploads/2016/10/Pripombe-AMTK-Ljubljana.pdf

20 okt 2016 ... enakopravno članstvo v AMZS, zato predlagamo, da se 10. in 11. člen ... zveze, drugi pa za izvajanje storitev skupnih članskih ugodnosti.