naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Registracija je v tem času povsod brezplačna, zato izkoristite in vsak dan naredite vsaj 10 primerov ... svoj napredek. Ocenjevanje znanja https://www.ucimse.com/

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem - Sorodni dokumenti

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8b_SLO.pdf

smiselno besedilo si določene podatke lahko izmisliš. 1. uradno opravičilo. Naslovnik: Mercator Center Kranj Primskovo, Cesta Staneta. Žagarja 69, 4000 Kranj.

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/9b_SLO.pdf

Registracija je v tem času povsod brezplačna, zato izkoristite in vsak dan naredite vsaj 10 primerov ... svoj napredek. Ocenjevanje znanja https://www.ucimse.com/

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem Mile ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/7b_SLO.pdf

pesmi, slogovna sredstva (okrasni pridevki, poosebitve …). KAJ MORAŠ ZNATI: poznati moraš bistvene podatke o avtorju (kar je v DZ) in naslov besedila, zakaj ...

KEMIJA (9. a) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/9ab_KEM.pdf

20 mar 2020 ... 13 VPRAŠANJ za pomoč: 1. Kaj so maščobe po kemijski zgradbi? 2. Kako delimo maščobe? (napiši vse 3 kriterije za delitev in tudi primere ...

Tečaj za tujce naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/T2_1b_TT.pdf

... POSLUŠAŠ TUKAJ: https://www.youtube.com/watch?v=3e_0H9ztaBU. Oglej si slovenski film o Kekcu, ki ga najdeš na You tubu: Kekec 1951 CEL FILM.

način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8c_MAT.pdf

V zvezek napiši povzetek snovi Premo sorazmerje iz UČ str. 114-. 115. Nato reši naloge na str. 116/2.-7. Hitrejši in uspešni lahko rešite tudi naloge 10. in 13.

SLOVENŠČINA (7. c) način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/7c_SLO.pdf

Vse vaje v DZ, ki se nanašajo na stavčne člene, morajo biti rešene. Za utrjevanje lahko rešuješ vse mogoče spletne vaje, ki jih najdeš. Izkoristi možnost založb ...

ZGODOVINA (8. d) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8d_ZGO.pdf

Učenci v SDZ preberejo besedilo in rešijo pripadajoče naloge. Učenci me za dodatna navodila lahko kontaktirajo vsak dan med. 8.00 - 10.00 in 12.00-14.00. 2.

MATEMATIKA (8. b) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8b_MAT.pdf

Ponovi, kaj je premo sorazmerje in kaj je količnik premega sorazmerja. Če še nisi, reši naloge na str. 116/2.-7. (V mislih imej, da se težavnost stopnjuje z vsako ...

MATEMATIKA (6. a) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/6a_MAT.pdf

pomočjo rešitev, ki jih najdeš v spletni učilnici (Matematika -. Skrivnosti števil in oblik 6 - rešitve) in (Matematika - samostojni delovni zvezek - 2. del - rešitve). V.

ZGODOVINA (6. c) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/6c_ZGO.pdf

ZGODOVINA (6. c) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem. Začetki znanosti, umetnosti in verovanje. Samostojno delo s pomočjo SDZ.

MATEMATIKA (8. d) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8d_MAT.pdf

Vse dodatno gradivo (učni listi) in rešitve (učbenika in učnih listov) ... Naloge samostojno preveriš s pomočjo rešitev, ki ... Skrivnosti števil in oblik 8 - rešitve).

MATEMATIKA (1.c) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/T2_1c_MAT.pdf

Drevesni prikaz DZ/ 28. Učenec poimenuje like in jih razporedi v drevesni diagram. S prosto roko jih nariše na pravo vejo diagrama (šablono imamo v šoli).

ANGLEŠČINA (8. b) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8b_TJA2.pdf

https://touchstone.si/eucbenik. Bralno razumevanje. Preberite besedili o dveh legendah z Divjega zahoda na str. 136-138 v učbeniku. V zvezek rešite nalogo 1 ...

BIOLOGIJA (8. d) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8d_BIO.pdf

Obkrajno živčevje. Opiši. 10. Kaj je refleks? 11. Samodejno ali avtonomno živčevje. Opiši. 12. Naštej in opiši bolezni živčevja. Vaše delo v zvezku in delovnem.

ANGLEŠČINA (9. b) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/9b_TJA.pdf

https://touchstone.si/eucbenik. Neštevni samostalniki. V učbeniku natančno preberite snov o neštnih samostalnikih na str. 106-107. Rešite naloge na str. 95-96 v ...

MATEMATIKA (3.a) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/3a_MAT.pdf

POŠTEVANKA ŠTEVILA 7 (VAJA) in pod naslov zapiši vse račune poštevanke števila 7. ... Samostojno reši učni list, na katerem je ponovitev že obravnavane snovi. Ko reši učni list, ... V DZ (2. del) reši IZZIV na str. 48 in na str. 52. Pregled ...

MATEMATIKA (2.c) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/2c_MAT.pdf

Reševanje nalog v DZ Do 100 zanimivo bo Str. 24, 25 Ponovi računanje do 10 - do avtomatizacije - hitro računanje; Nato vadi ustno še z dvomestnim številom: ...

SLOVENŠČINA (3.d) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/T2_3d_SLO.pdf

zvezek zapiši naslov NAGAJIVKE Z LJ in NJ. Spodaj zapiši povedi, v katerih. PRAVILNO uporabiš VSE besede, naštete pri a) in c). Primer: Učitelj bere pravljico.

MATEMATIKA (4. a) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/4a_MAT.pdf

oddaja/preverjanje pomoč učencem. GEOMETRIJSKA TELESA IN. LIKI. Pregled in reševanje nalog v SAMOSTOJNEM DELOVNEM ZVEZKU 3. DEL od str. 51.

BIOLOGIJA (8. c) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8c_BIO.pdf

Preriši in opiši refleksni lok, ki je v učbeniku na str. 69. V delovnem zvezku reši naloge, na str. 84 in 85. Delovni zvezek in izpiske bom pregledala, ko se vrnemo ...

SLOVENŠČINA (9. c) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/9c_SLO.pdf

SLOVENŠČINA (9. c) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem. Interaktivne vaje za priredja. Vsak dan reši vsaj 10 primerov s pomočjo ...

SLOVENŠČINA (6. b) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/6b_SLO.pdf

SLOVENŠČINA (6. b) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem. TONE SELIŠKAR: BRATOVŠČINA SINJEGA. GALEBA, DZ 111. - Prebereš ...

MATEMATIKA (6. b) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/6b_MAT.pdf

Decimalna števila – utrjevanje in preverjanje znanja ... Vse dodatno gradivo (učni listi) in rešitve (učbenika in učnih listov) bodo dostopni v spletni učilnici, ki jo ...

SLOVENŠČINA (8. d) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8d_SLO.pdf

SLOVENŠČINA (8. d) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem. Stavčni členi - ponovitev. V DZ na straneh od 47 do 52 reši vse naloge.

ANGLEŠČINA (8. d) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8d_TJA.pdf

naloge in besedila): https://touchstone.si/eucbenik". Na voljo sem vam od 7.30 do. 9.30 in od 18.00 do 20.00 [email protected]. 1. ura izražanje količine.

ZGODOVINA (6. b) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/6b_ZGO.pdf

ZGODOVINA (6. b) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem. Začetki znanosti, umetnosti in verovanje. Samostojno delo s pomočjo SDZ.

SLOVENŠČINA (4.c) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/4c_SLO.pdf

preberejo: Ure kralja Mina in Popravljalnica igrač zapis v šolski zvezek: "NA DOLGO" odgovorijo na vprašanja: poljubno si izberejo eno izmed prebranih besedil ...

MATEMATIKA (7. c) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/7c_MAT.pdf

Splošno navodilo: Vse naloge, ki jih rešuješ v zvezek označi z datumom in naslovom, da bo ... naloge rešuj v ŠOLSKI zvezek.Tedensko delo je ... (Matematika - Skrivnosti števil in oblik 7 - rešitve). ... (Matematika 7 - Samostojni delovni zvezek -.

SLOVENŠČINA (5.a) naslov naloge način dela oddaja/preverjanje ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/5a_SLO.pdf

J. Jalen, Bobri. Prebereš berilo str. ... Bobri so mešanica zgodovinskega, družinskega in pustolovskega romana. V zvezek ... Od kod pisatelj Janez Jalen pozna.

IP ŠPANŠČINA naslov naloga način dela oddaja/preverjanje pomoč ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/9r_IP_SI.pdf

Zapišejo: Čas pretérito indefinido (Past Simple) se uporablja za zaključena pretekla dejanja. V UČB rešijo vaje 3.1., 3.2. na str. 93. Preberejo vajo 3.2.1. na str.

GLASBENA UMETNOST (1.b) naslov naloge način dela oddaja ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/T2_1b_GUM.pdf

Jaz imam pa goslice - pesem. Mamici ali kateremu drugemu družinskemu članu zapoje pesmico. Mamici lahko zapoje še druge pesmi, ki jih ima rada. Starši.

GLASBENA UMETNOST (3.c) naslov naloge način dela oddaja ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/3c_GUM.pdf

V zvezek Zajček napišejo odgovore na vprašanja. Napišejo naslov Odgovori za GUM. Skupno preverjanje v šoli. Za vsa vprašanja bom dosegljiva preko spletne ...

GLASBENA UMETNOST (4.d) naslov naloge način dela oddaja ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/T2_4d_GUM.pdf

Notno črtovje do konca dopolni z violinskimi ključi. Pazi, da začneš od znotraj violinskega ključa navzven. Na strani 64 si poglej različne notne zapise. DZ 65-.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (8. b) naslov naloge način dela oddaja ...

https://www.oskoseze.si/sl/wp-content/uploads/2020/03/8b_TIT.pdf

Ideje lahko poiščejo na spletu. Učencem sem dosegljiva:dopoldne od 8:00 - 10:00 in popoldne od 13:00 do 15:00 na email: ursa. [email protected]. ALI.