PRAVNA FAKULTETA

Mirjam ŠKRK, red. prof. Inštitut za mednarodno pravo in ... Peter Grilc. 4. 4. 8. 240. 8 ... Peter GRILC, univ. dipl. prav., Civilno in gospodar- sko pravo, Evropsko ...

PRAVNA FAKULTETA - Sorodni dokumenti

pravna ureditev ravnanja z odpadno električno in ... - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/uveljavljanje.zakonodaje.glede.ravnanja.z.oeeo.pdf

V 36. členu je določena obveznost finančnega jamstva v obliki bančne garancije ali ... katerega mora organizacija za podaljšanje poslati s strani preveritelja preverjeno ... LAW (3. izdaja), Sweet & Maxwell: Thomas Reuters, London 2011.

PRAVNA FAKULTETA

https://www.uni-lj.si/mma/pravna_fakulteta/2014090810435067/

Mirjam ŠKRK, red. prof. Inštitut za mednarodno pravo in ... Peter Grilc. 4. 4. 8. 240. 8 ... Peter GRILC, univ. dipl. prav., Civilno in gospodar- sko pravo, Evropsko ...

ob 200-letnici odz - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/simpozij.ob.200-letnici.odz.-.izvlecki.referatov.pdf

13:50 – 14:10 prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik (Pravna fakulteta. Univerze v Ljubljani): ODZ kot vir slovenskega odškodninskega prava / Das ABGB als Quelle des.

Zürich - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/zurich-uzh.-.batagelj.in.primozic.pdf

ZÜRICH - UZH. Kaja Batagelj. ([email protected]). Lara Primožič. ([email protected]). Page 2. MESTO. Največje mesto v Švici; glavno mesto ...

CGP - Evropska pravna fakulteta

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/06/CGP.pdf

prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS) in Uvod v civilno pravo (8 ECTS); c. študijski ...

Program ODZ - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/program.odz.pdf

20 jan 2012 ... doc. dr. Marko Brus (Višje sodišče v Ljubljani): Veljavnost in uporaba avstrijskega prava po I. in II. svetovni vojni, zlasti še ODZ / Fragen der ...

Diapozitiv 1 - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/nikozija.-.ana.kalisnik.pdf

glavnem mestu Cipra, na grški strani. • Je edina ... Tretji največji otok v Sredozemlju. • Razdeljen je na grški in turški del, Nikozija je zadnje glavno mesto, ki je ...

ne pomeni ne - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/ne.pomeni.ne.-.ustreznejsa.obravnava.spolne.kriminalitete.koncna.pdf

da je ravnanje storilca mogoče razumeti kot kaznivo dejanje spolne prisile oziroma posilstva29. Nekatere države, za ... zato uporabljajo defenzivno pripisovanje.

V skladu s 37 - Evropska pravna fakulteta

https://www.evro-pf.si/media/website/2012/12/%C5%A0tudijski-koledar-2017-2018-%C4%8Distopis.pdf

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2017/2018. V skladu s 37. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 in nasl.) traja študijsko leto od 1. oktobra do 30.

Untitled - Evropska pravna fakulteta

https://www.evro-pf.si/media/website/2012/08/EPF_BROSURA-2017_web1.pdf

portala eUniverza na. Novi univerzi in Evrop- ski pravni fakulteti, kjer hkrati delujem kot asistent na katedri za civilno in gospodarsko pravo. Z. Evropsko pravno ...

Prvi del - Evropska pravna fakulteta

http://www.evro-pf.si/media/website/2012/10/Puhari%C4%8D_Gospodarsko-pravo_e-u%C4%8Dbenik.pdf

Povezane družbe so po 527. členu ZGD-1 pravno samostojne družbe, ki pa so v medsebojnem razmerju tako, da: - ima ena družba v drugi večinski delež;.

dokumentu - Evropska pravna fakulteta

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/05/dokumentu.pdf

EVRO-PF želi postati ena vodilnih domačih in mednarodno priznana visokošolska institucija na področju prava ter interdisciplinarnem področju prava in ...

tromsø norveška - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/tromso.-.denise.debernardi.pdf

fakultete, knjižnice → VSE na kupu ☺. • 3 velike knjižnice (pravo in psihologija, medicina, družboslovne študije), tudi prostori za učenje, printerji, kopirni stroji…

Pravo 1 - Evropska pravna fakulteta

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/06/Pravo-1.pdf

Kazensko pravo. 8. Kazensko procesno pravo. 8. Primerjalno ustavno pravo. 6. Pravna zgodovina. 5. Angleška pravna terminologija. 5. Mednarodna skupnost in.

Universität Augsburg - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/universitat.augsburg.-.sokcevic.pdf

Jedilnik je viden na aplikaciji „Mensa Augsburg“. ▷ Cena obroka je primerljiva cenam študentskih bonov pri nas. ▷ Izbirate lahko med azijsko, mediteransko, ...

z zakonom na izpit - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/memorandum.za.neposredno.uporabo.zakonodaje.na.izpitih.pf.ul.7.files.merged.pdf

študentom ni dovoljeno uporabljati zakonodaje na izpitih, so izpitna vprašanja, ki se nanašajo na poznavanje zakonodaje, preprostejša in ne terjajo posebnega ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PRAVNA FAKULTETA ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=112513

Key words: tax mitigation, abuse of law, sham transactions, law arrangements, GAAR, ... V konkretnem primeru je bila torej sporna predvsem posojilna pogodba ...

Pravna fakulteta - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Documents/Pravna%20fakulteta.pdf

EVROPSKE ŠTUDIJE IN ZUNANJI ODNOSI EVROPSKE UNIJE ... politične vede, sociologija, mednarodni odnosi ter v okviru varnosti: varstvoslovje.

program - Evropska pravna fakulteta

https://www.evro-pf.si/media/website/2017/10/15-DEP-program.pdf

Dr. Ines Grah, odvetnica. Pogled odvetnika na uporabo prava Evropske unije pred slovenskimi sodišči. Mag. Saša Sever, pravnik na Sodišču Evropske unije.

Pravna fakulteta UM - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/studij/Documents/PF.pdf

ECTS (te študijske obveznosti so: kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, ...

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/03/Razpis-Civilno-in-gospodarsko-pravo-2.-stopnje.pdf

pri predmetih Pravoznanstvo (8 ECTS), Uvod v civilno pravo (8 ECTS) in Finančno pravo. (8ECTS);. - študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ...

KORPORACIJSKO PRAVO Course title - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/modul.gospodarsko.pravo.-korporacijsko.pravo.pdf

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS. Predmet: KORPORACIJSKO PRAVO. Course title: Študijski program in stopnja. Study programme and level.

delovne izkušnje - Pravna fakulteta Maribor

https://www.pf.um.si/site/assets/files/1167/cv_jp_si_2_2019_za_pf.pdf

Jerneja PROSTOR Curriculum vitae. © Evropska unija | http://europass.cedefop.europa.eu. Stran 1 / 3. DELOVNE IZKUŠNJE januar 2019 – doslej april 2018 – ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PRAVNA FAKULTETA Katedra za ...

http://www.unaslovenia.org/sites/default/files/file/Abram%28diplomsko%20delo%29.pdf

mednarodno humanitarno pravo. MORK. Mednarodni odbor Rdečega križa (International Committee of the Red. Cross, ICRC). PLC. Palestinski zakonodajni ...

B2 Mednarodno javno pravo - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/b2.mednarodno.javno.pravo.-.pripravljalni.l.pdf

1.4. Kodifikacija in progresivni razvoj mednarodnega prava. 1.5. Mednarodno pravo in notranje pravo države. 1.6. Mednarodno pravo in evropsko pravo. 2.

UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA DUŠICA ...

https://dk.um.si/Dokument.php?lang=slv&id=28486

9.1 Nadzor bolniškega staleža s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 28 ... absentizma v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, Občasnik ZZZS ... odpoved pogodbe o zaposlitvi in da je kontrola bolniškega staleža, ki se zaradi.

tukaj. - Pravna fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.pf.uni-lj.si/media/prezi.pdf

Omejitve in minimalno število točk ter število sprejetih v študijskih letih ... ni omejitve ni bilo prostih mest ... www.dijaski.net/studij/pf-ul/program-pravo.html ...

policijsko pravo - Evropska pravna fakulteta

https://www.evro-pf.si/media/website/2014/01/U%C4%8Dbenik-Policijsko-pravo.pdf

»Osnovni oziroma globalni cilj slovenske policije je gotovo postati sodobna, evropska ... pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do katerih je upravičen policist v primeru ... opravi oziroma opravlja kako pravno dejanje (Slovar, 1994: 918).

UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA LEA ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67601395.pdf

9 Turk J. Boštjan, Modic Tjaša; Dedno pravo z Zakonom o dedovanju; Inštitut za civilno in gospodarsko pravo; Ljubljana, 2014; str: 22. 10 Povzeto po Smole ...

PowerPointova predstavitev - Pravna fakulteta Maribor

https://pf.um.si/site/assets/files/4504/09_rijavec_vesna_-_revizija_v_izvrsilnem_postopku.pdf

trditveno in dokazno breme v predlogu za izvršbo; vprašanja izvajanja ... Rechtsbeschwerde izključena le v zadevah, ki se nanašajo na evropski nalog za ...

Dedno pravo Course title - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/modul.civilno.pravo-dedno.ppravo.pdf

Dedovanje med zakoncema (Inheritance Between Spouses). Pravni letopis…, ... Dedna pogodba, dednopravne klavzule v ženitni pogodbi in skupna oporoka.

Kazensko procesno pravo - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/ucni.nacrt.kazensko.procesno.pravo.b1.2019.pdf

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS. Predmet: Kazensko procesno pravo. Course title: Študijski program in stopnja. Study programme and level.

Pravo morja Course title - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/ucni.nacrt.pravo.morja.b1.2018.pdf

Bospor in. Dardanele,. Gibraltarska ožina in drugi primeri. 2.7.2. Morski prekopi, splošno, posebni primeri: Sueški prekop, Panamski prekop, Kielski prekop. 3.

problematika delovnopravnega položaja ... - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/zakljucni.izdelek.problematika.delovnopravnega.polozaja.sportnih.trenerjev.s.poudarkom.na.nogometu.pdf

Pedagoški mentorji: doc. dr. Borut Fonda, prof. dr. ... 10.2 Pogodba o zaposlitvi nogometnega trenerja za določen čas . ... točki c prvega člena Pogodbe o sodelovanju izrecno piše, da bo trener v društvu zaposlen, kar kaže na to, da gre za ...

LAUKO Martin - Evropska pravna fakulteta

https://www.evro-pf.si/media/website/2014/02/Erasmus_LAUKO-Martin.pdf

Brno je glavno mesto zgodovinske pokrajine Moravske in za Prago drugo največje mesto. Češke Republike. Je mesto mladih, vzrok je verjetno v šestih ...

delovno razmerje - Pravna fakulteta Maribor

https://www.pf.um.si/site/assets/files/3613/3_zaposlovanje_vkljuevanje_agencijskih_delavcev_in_sklepanje_pogodb_s_samozaposlenimi_-_m.pdf

Enaka obravnava delavcev, povečana odgovornost uporabnika. • Možnost trajne napotitve (kdo je Dd?) • Pogodba o poslovnem sodelovanju ali začasno.