19-Toplotna obdelava - Višja šola Ravne

žarjenje za odpravo notranjih napetosti,. • kaljenje, ki je sestavljeno iz segrevanja na temperaturo kaljenja, zadrževanja na kalilni temperaturi in ohlajanja v ...

19-Toplotna obdelava - Višja šola Ravne - Sorodni dokumenti

19-Toplotna obdelava - Višja šola Ravne

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/20-Toplotna-obdelava-1.pdf

žarjenje za odpravo notranjih napetosti,. • kaljenje, ki je sestavljeno iz segrevanja na temperaturo kaljenja, zadrževanja na kalilni temperaturi in ohlajanja v ...

toplotna obdelava - SIJ Ravne Systems

https://sij.ravnesystems.com/assets/Uploads/TOPLOTNA-OBDELAVA.pdf

Kaljenje orodnih in hitroreznih jekel: maksimalne dimenzije obdelovanca 250 ... Vakuumsko je mogoče toplotno obdelati tako običajna orodna jekla kot tudi ...

Višja šola Ravne

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/PRI_seznam_podjetij-4.pdf

LIVARNA VUZENICA d.o.o.. LKR d.o.o.. ORODJA ERHART d.o.o.. ORODJARSTVO POLOVŠEK ANTON s.p.. PETROL ENERGETIKA, d.o.o.. TONEKO, Tone ...

Izpit - Višja šola Ravne

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/izpit-primer.pdf

8/ Utopno kovanje (3 pravilni odgovori) a/. Pri kovanju brez brade moramo paziti na natančno pozicioniranje. b/. Prednosti so v povečani nosilnosti izdelka in ...

mehatronika - Višja šola Ravne

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/MEHATRONIKA-SKRIPTA-1.pdf

ventil. Slika prikazuje primer hibridnega krmilja – hidravlika in relejna tehnika. Kriteriji za izbiro tipa energije - signalov so raznovrstni, od usposobljenosti osebja ...

Informatika - Malačič - Višja šola Ravne

http://visjasolaravne.si/files/2018/12/Informatika-Malacic.pdf

Učbenik: Informatika. Gradivo za 1. letnik ... MALAČIČ, Robert. Informatika [Elektronski vir] : gradivo za 1. letnik / Robert Malačič. ... Elektronska pošta (e-mail) .

avtomatizacija in robotika - Višja šola Ravne

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/IMPLETUM_316STROJNISTVO_Avtomatizacija_Curk-1.pdf

sprejel sklep št.01301-5/2011/11-2 o potrditvi tega učbenika za uporabo v višješolskem ... podamo v enotah rotacije oz. kotnega zasuka (radiani, stopinje).

Meritve v mehatroniki, delovni zvezek - Marn - Višja šola Ravne

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/Meritve_Delovni_zvezek_za_laboratorijske_vaje_za_vsebine_elektrotehnike-Marn.pdf

Slika 1: Električna shema. Slika 2: Povezovalna shema. Razlika med električno in ... Primer tega sta vžigalna tuljava in električni pastir. Posebne izvedbe.

Toplotna obdelava jekla

http://lab.fs.uni-lj.si/latem/IZPITI-IN-PREDAV/STURM/Slike%20s%20predavanj/11-Toplotna%20obdelava%20jekla.pdf

Roman Šturm. GRADIVA – Toplotna obdelava jekla. Žarjenje. T em peratura (°C. ) Sestava (mas.% C). A1. A3. Acm. 1100. Difuzijsko žarjenje. Normalizacijsko.

Laserska toplotna obdelava sive in nodularne litine Laser Heat ...

http://www.sv-jme.eu/?ns_articles_pdf=%2Fns_articles%2Ffiles%2Fojs3%2F697%2Fsubmission%2F697-1-2631-1-2-20171108.pdf&id=4098

JANEZ GRUM - ROMAN ŠTURM. Laserski obdelovalni sistemi so zaradi številnih prednosti nasproti konvencionalni obdelavi vedno bolj zastopani v proizvodnji.

ekonomska šola murska sobota višja strokovna šola poročilo o delu ...

https://www.ekonomska-ms.si/wp-content/uploads/2019/10/Poro%C4%8Dila-o-delu-VS%C5%A0-za-2018-19.pdf

City Murska Sobota, je študentom najprej predstavil poslovanje podjetja BTC d.d., nato ... Sprejela nas je lastnica trgovine, gospa Hélène Reiter-Viollet, in nam ...

ekonomska šola murska sobota višja strokovna šola navodila za ...

http://www.vss-ms.si/wp-content/uploads/2017/02/1NAVODILA_ZA_IZDELAVO_projektna-naloga-za-%C5%A1tu_-leta-2012-13-1.pdf

»Poleg notranjih dejavnikov v podjetju velja del razlogov za spremembe pripisati tudi zunanjemu poslovnemu okolju (slika 2.1), ki se je v zadnjih desetletjih ...

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

http://www.ekonomska-ms.si/wp-content/uploads/2019/03/LDN_2018-19_VS.pdf

15 mar 2019 ... Urnik izvedbe v programu Informatika za izredni študij bo v terminih za ... bodo sodelovali študentje fakultet in višjih šol iz Slovenije in tujine.

EKONOMSKA ŠOLA CELJE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

http://www.lu-rogaska.si/cms/controls/warehousehandler.ashx?path=%2FWORDOVI_DOKUMENTI%2F1516

EKONOMSKA ŠOLA CELJE. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA. V študijskem letu 2014/2015 vpisujemo v Rogaški Slatini izredni študij v programih. EKONOMIST – 30 ...

DTD ucbenik.pdf - višja strokovna šola

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/DTD%20ucbenik.pdf

Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju ... pridelana doma, od pijač pa lahko ponujajo vino, mošt, sadni sok, čaje, žganje in mineralno ... mojstrovino indijsko-islamske umetnosti. ... (priče na poroki) ali varovalca prehodov (varujemo prehod s točo riža).

EDC Kranj, Višja strokovna šola

http://edckranj.com/wp-content/uploads/2016/09/Samoevalvacijsko-poro%C4%8Dilo-14-15-1.pdf

Ravnateljica: Barbara Kalan, univ. dipl. ped., prof. Predsednik komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti: dr. Pavel Žerovnik. Sprejel Svet zavoda: 30.9.

Višja strokovna šola - Skupnost VSŠ

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/09/ZBORNIK_kon%C4%8Dna-verzija.pdf

Ekonomska šola Celje ... Otvoritev VSŠ na ŠC Celje, oktober 1996, minister za šolstvo in šport, dr. ... posluh za športnike in temu primeren prilagodljiv urnik.

ABITURA doo Celje Višja strokovna šola

http://www.oblikovanje-diplom.eu/navodila%20za%20pisanje%20diplome/Abitura%20-%20%20navodila%20za%20diplomo.pdf

V tekstu naloge uporabimo navaden slog v velikosti 12 pik. Primer: NASLOV 1 ... Kandidat je odgovoren za pravopisno in stilno ustreznost diplomske naloge.

VIŠJA PROMETNA ŠOLA MARIBOR - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Vojasko_voditeljstvo_in_menedzment-Mahmutovic.pdf

12 dec 2010 ... Uĉbenik: Vojaško voditeljstvo in menedţment. Gradivo za 2. letnik. Avtor: Jasmin Mahmutović, univ. dipl. politolog. Višja prometna šola Maribor.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ...

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/Samoevalvacijsko%20poro%C4%8Dilo%20GRM%20za%20%C5%A1.%20leto%2020162017.pdf

za študijsko leto 2016/17. Page 2. Samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na Grmu Novo mesto – center biotehnike in ... Iz razpisa za vpis v višje šole. 6.

višja strokovna šola - Šolski center Velenje

http://evidenca.vss.scv.si/spletvss_slike/Navodila_diplomska_naloga_januar2012.pdf

diplomant(ka) VSŠ Velenje, program______________, izjavljam, da sem diplomsko nalogo pripravil(a) samostojno pod vodstvom mentorjev v podjetju in na ...

vsebina - Višja strokovna šola Slovenj Gradec

http://www.vss.sc-sg.si/files/2016/01/sus10.pdf

dekoracija pohištva, prijetno vzdušje, prodajni salon, kjer te na vhodu pozdravi roza ... Velika noč v prvotnem pomenu besede torej označuje noč od velike.

naravovarstvo - višja strokovna šola - Grm Novo mesto

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/documents/nar.pdf

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA. SEVNO 13. 8000 NOVO MESTO. SPLETNA STRAN: www.vs.ksgrm.net.

ekotoksikologija - višja strokovna šola - Grm Novo mesto

http://vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/EKOTOKSIKOLOGIJA%2026.%206.%202019%20KURAJI%C4%86%20IRENA%20za%20na%20spletno%20stran%20VS%C5%A0.pdf

in v kakšni obliki mora dobavitelj kemikalije predložiti varnostni list kupcu. 6. ... Če zaužijemo radioaktivni jod, se ta nakopiči v ščitnici in povzroči raka na ščitnici.

UČBENIK Osnove_kuharstva-Kopina.pdf - višja strokovna šola

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/U%C4%8CBENIK%20Osnove_kuharstva-Kopina.pff_.pdf

belokranjski nadev ali fulanka, tržiška bržola, gorenjski budel, koroški mavžlji in mežerli, dolenjska šivanka in druge. Od drugih mesnih jedi je med slovenskimi ...

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Višja strokovna šola Velenje

http://vssmoodle.scv.si/mod/resource/view.php?id=9583

Ko odpremo program Excel se odpre delovno okolje novega delovnega zvezka z imenom Zvezek1. Na vrhu ... spustni seznam Barva in izberemo zeleno barvo.

Višja strokovna šola Šolski center Ptuj

http://vss.scptuj.si/dokumenti/samoevalvacijsko_porocilo_vs_ptuj_2011_2012.pdf

ERŠ Ptuj. 49. 24. 49. SŠ Ptuj. 12. 5. 42. Gimnazija Ormož. 5. 1. 20. Druga gimnazija Maribor. 4. 2. 50. Prva gimnazija Maribor. 2. 0. 0. Tretja gimnazija Maribor. 2.

vabilo - višja strokovna šola - Grm Novo mesto

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/VABILO%20ZA%20DIPLOMANTE.pdf

MARINKA MADER TSCHERTOU, vodja urada http://kisnet.at/. Prostor: P3. 6. ... Sebastjan Repnik, predavatelj in Urška Mikelj, študentka. Prostor: konferenčna ...

publikacija - Višja strokovna šola Šolski center Ptuj

http://vss.scptuj.si/dokumenti/publikacijavss_2016-17.pdf

usposabljanjih. Želimo, da postanete vsi študenti Višje strokovne šole Ptuj čim bolj uspešni. ... Številčni vpis v višješolski program ... Publikacija 2016/17. 2 ...

wellness turizem - višja strokovna šola - Grm Novo mesto

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/U%C4%8Dbenik_Wellness%20turizem_Repnik%20VS%C5%A0%20GRM-1.pdf

Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. ... pri uvajanju oziroma razvijanju wellness turizma v Sloveniji pa se zaradi specifičnosti ...

jubilejni zbornik festschrift - Višja šola za gospodarske poklice Št ...

http://www.hlw-stpeter.at/wp-content/uploads/2016/01/sentpeter_zbornik_100let.pdf

Adeg und Merkur. Er zeig- te uns die Räume, ... Vodja delovne skupnosti za biologijo za splořno izobraćevalne řole na ... ne obleke, tako mořke kot ćenske.

februar 2014 - Višja strokovna šola Slovenj Gradec

http://www.vss.sc-sg.si/files/2016/01/sus29.pdf

1 feb 2014 ... perutnino: pritlikave kokoši svilenke in najmanjše kokoši na svetu serama. Upam, da poznate vsaj polovico naštetih živali, saj ima veliko ljudi.

KATALOG GRMČANOV.pdf - višja strokovna šola - Grm Novo mesto

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/KATALOG%20GRM%C4%8CANOV.pdf

Kmetija Sever. Preska 7. 8294, Boštanj [email protected]. Kmetija Turk Andrej -. Brod. BROD V PODBOČJU. 4. 8312. PODBOČJE kmetija.turk4@gmail.

Samoevalvacijsko poročilo za leto 2018/19 - Višja strokovna šola ...

http://vss.scptuj.si/dokumenti/samoevalvacijsko_porocilo_vs_ptuj_2018_2019.pdf

Samoevalvacijsko poročilo Šolskega centra Ptuj, Višje strokovne šole za študijsko leto 2018/19. Poročilo so ... -C&A, vzdrževalec strojev, procesničar. 7.

KODEKS OBNAŠANJA V ŽIVILSKIH OBRATIH ... - višja strokovna šola

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/KODEKS%20OBNA%C5%A0ANJA%20NA%20GRMu%20NM%20-%20SPLO%C5%A0EN.pdf

naše dežele) imajo delavci v gostinstvu in turizmu posebno odgovornost. ... teh določil, je nadrejeni oz. oseba odgovorna za HACCP sistem dolžna prepovedati.

Zbornik diplomantov - višja strokovna šola - Grm Novo mesto

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/predstavitev/Zbornik%20diplomantov%20-%2019.12.%202017_kon%C4%8Dna%20verzija.pdf

19 dec 2017 ... USTVARIL – GOSTILNA KANC. Mentor: mag. Sebastjan Repnik. V času gospodarske krize, ko se država spopada z ogromno brezposelnostjo ...