Materiali - Zavod IRC

2 jul 2010 ... c) Rekristalizacijsko žarjenje. Pri preoblikovanju jekla v hladnem stanju (hladno valjanje pločevine in trakov, vlečenje) se jeklo zelo utrdi.

Materiali - Zavod IRC - Sorodni dokumenti

Materiali - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Materiali-Bozic.pdf

2 jul 2010 ... c) Rekristalizacijsko žarjenje. Pri preoblikovanju jekla v hladnem stanju (hladno valjanje pločevine in trakov, vlečenje) se jeklo zelo utrdi.

pomoţni materiali v lesarstvu - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Pomozni_materiali_v_lesarstvu-Peserl.pdf

23 sep 2011 ... Slika 13: Zračni mehurčki v steklu (levo) in kamen v steklu (desno) . ... Les in lesni kompoziti so osnovni materiali, iz katerih so največkrat tudi v celoti izdelani proizvodi ... Steklo je umetni proizvod, ki ga ne najdemo v naravi.

1. Zavod: Zavod za šport RS Planica (v nadaljnjem besedilu: Zavod ...

http://www.zsrs-planica.si/wp-content/uploads/2017/08/6.-Vzorec-pogodbe-o-sofinanciranju-izvajanja-projekta-MZM-2017-2021.pdf

Zavod: Zavod za šport RS Planica. (v nadaljnjem ... je zavod objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja projekta Mladi za mlade 2016-2021. (Uradni list RS ...

materiali

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/tehniska-gimnazija/UN_Materiali_gradbeniski-modul.pdf

Gostota, specifična teža materiala. • Tlačna trdnost. ... kakovost – marka betona, betoni s posebnimi lastnostmi, vodoneprepustni beton, betoni, odporni na mraz, ...

Materiali - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2016/01/strojnistvo.pdf

stopnjevanje pridevnikov. Gradivo ... Grammar spot: Stopnjevanje pridevnikov … ... VAJE. 1 V besedilu poiščite angleške izraze za naslednje slovenske besede.

prevlečni materiali - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/prevlecni_materiali.pdf

naravna vlakna in kemična vlakna iz naravnih polimerov so hidrofilna, sintetična vlakna pa so bolj ali manj hidrofobna. Hidrofilna vlakna vpijajo znoj in so boljši ...

tesnilni materiali - ZAG

https://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=1620

... ELASTO-PLASTIČNE, ELASTIČNE. - epoksidne. –. TOGE. - na osnovi bitumna. – PLASTIČNE. - na osnovi umetnega kavčuka – PLASTIČNE. - steklarski kit. –.

POLIMERNI MATERIALI

https://studentski.net/get/vis_srk_str_mat_sno_polimerni_materiali_01.pdf

modificirani naravni polimeri so kazeinski derivati in derivirani naravni kavčuk. Pri pridobivanju umetnih polimerih snovi razlikujemo tri vrste reakcijskih procesov ...

TOPLOTNOIZOLACIJSKI MATERIALI

http://www.hosekra.com/strehe/wp-content/uploads/sites/3/toplotnoizolacijski_materiali.pdf

ali, na primer ekspandirani in ekstrudirani polistiren ter pen- ... Ekstrudiran polistiren je za razliko od navadno belega ... Ekspandiran polistiren 0.035-0.040.

Sodobni materiali

http://www.ung.si/~mvalant/downloadable/Sodobni_materiali_I.pdf

Kovinska. ➢ Sekundarne (šibkejše) – van der Waalsove vezi. ➢ Ion-dipol. ➢ Dipol-dipol (vodikova vez). ➢ Ion-induciran dipol. ➢ Induciran dipol – induciran dipol ...

MATERIALI IN GEOOKOLJE - RMZ

http://www.rmz-mg.com/letniki/rmz55/RMZ55_4.pdf

Posnetek mikrostrukture jekla PK 324; a) ulit ingot; b) predelan, po 30 min žarjenja na 1050 °C in ... Ključne besede: težke kovine, tla, postopek zaporednega izluževanja, Kočansko polje, Makedonija ... per unit width for peeling. To determine.

GRADNJA IN MATERIALI

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/06/S%C5%A0_NKD_Gradnja_in_materiali.pdf

uporabljeno živo apno. Ker so današnje stanovanjske stavbe zgrajene predvsem iz betona oz. armiranega betona, opeke, lesa in drugih materialov, me je ...

polimerni materiali - ZAG

https://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=1622

Ker se izloča določena snov, se sestava polimera nekoliko razlikuje od ... Poliizopren (glavna sestavina kavčuka) je linearni polimer - mehek, neobstojen. Če dodamo žveplo (vulkanizacija) se tvorijo kovalentni mostovi -S- med verigami.

materiali isolanti - Iuav

http://www.iuav.it/SISTEMA-DE/Archivio-d/approfondi/materiali-/Materiali_Isolanti.pdf

Nome commerciale - TERMOVERMIT. Nome azienda - Asfalta Tehnika - www.strojansek-sp.si. CKŽ 137, 8270 KRŠKO – Slovenija. Origine Composizione ...

materiali in tehnologije - LRTME

http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/mate_tehn/Materiali%20in%20tehnologije_1.pdf

a) Mohsova trdotna lestvica. Vsebuje deset materialov. Prvi je najmehkejši lojevec in zadnji, najtrši, je diamant. 1. lojevec. 6. živec. 2. sadra. 7. kremenjak.

Magnetni materiali 2 - LRTME

http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/mate_tehn/MAGNETNI%20MATERIALI_2.pdf

Permeabilnost magnetnih materialov. Absolutna permeabilnost. µ = B. H. Ponazarja prirastek gostote magnetnega pretoka z jakostjo polja na magnetilni krivulji.

Materiali za upore - LRTME

http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/mate_tehn/Materiali%20za%20upore.pdf

specifična upornost 0,49 Ωmm2/m. • temperaturni ... Specifična upornost je med 0,3 in 0,4 Ωmm2/m, ... oglje, ogljeno jedro opustimo in izdelamo celoten upor.

Materiali - Fakulteta za strojništvo

https://fs.uni-nm.si/uploads/_custom/VITES_pripone/Predmetnik_ucni_nacrti/2015/1.%20letnik/u1_materiali.pdf

keramika, pri visokih temperaturah obstojna gradiva ter ostala nekovinska gradiva. • Sintrana gradiva: izdelava sintranih izdelkov, uporaba sintranega materiala.

Elektrokromni materiali in naprave - IJS

http://www-f1.ijs.si/~ziherl/ElektrokromniMaterialiinNaprave.pdf

8 maj 2009 ... 1−xO3) odštejemo absorpcijski koeficient oksidiranega volframovega ... kjer je φ koncentracija opazovane snovi in D difuzijski koeficient.

gradnja in materiali - ZPM Maribor

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/06/S%C5%A0_NKD_Gradnja_in_materiali.pdf

uporabljeno živo apno. Ker so današnje stanovanjske stavbe zgrajene predvsem iz betona oz. armiranega betona, opeke, lesa in drugih materialov, me je ...

OMET–FA - Gradbeni materiali

http://www.gradbeni-materiali.si/pdf/razno/Omet-FA.pdf

OMET–FA. FinA APnenA MAltA ZA ROčnO OMetAVAnJe. nOtRAnJih ZiDOV. SESTAVA: Apno, fini pesek 0–1 mm. PRIPRAVA OMETA: Omet–FA pripravljamo v ...

standardi - Gradbeni materiali

http://www.gradbeni-materiali.si/pdf/razno/SeznamIzdelkovInStandardovSTANDARDI.pdf

za ometavanje notranjih prostorov. FAS. Fina apnena cementna malta. EN 998 – 2:2010. 4 betonska mešanica. CE. Industrijsko pripravljena suha. EN 13813 ...

SUPERPREVODNOST in SUPERPREVODNI MATERIALI

https://dijaski.net/get/fiz_ref_superprevodniki_01.pdf

naše vsakdanje življenje. Superprevodnost in ... tehnika in obramba ( vesoljska plovila, elektromagnetna izstrelitev, prenos mikrovalovne ... Življenje in tehnika.

Surovi materiali - glinca.si

http://glinca.si/wp-content/uploads/2016/02/Glinca_surovi_materiali_2017-1.pdf

Glazure obarva temneje kot rdeč železov oksid z dodatki med 1–5 %. V visokotemperaturnih glazurah ni temperaturno stabilen. Formula: Fe3O4. Molska masa: ...

OMET–G - Gradbeni materiali

http://www.gradbeni-materiali.si/pdf/razno/Omet-G.pdf

Omet–G praviloma nanašamo na predhodno izvedeni cementni obrizg. Priporočamo obdelavo s kontaktnim obrizgom Omet–KO, nujen za vse gladke in vpojne ...

IzdelkI - Gradbeni materiali

http://www.gradbeni-materiali.si/pdf/razno/SeznamIzdelkovInStandardovIZDELKI.pdf

22. mIvka 0-1 mm (vreče 50 kg). 3830025130119. B m kos. 51. peSek 0-4 mm (vreče 25 kg). 3830025130140 a B m kos. KAMENI AGREGATI - RINFUZA. ŠIfra.

Materiali za stik z živili

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_legis_pm-guidance_brochure_slvn.pdf

materiali za embaliranje, kuhinjska posoda in namizni pribor. Takšni materiali bi morali biti dovolj inertni, da njihovi sestavni deli ne bi imeli škodljivega učinka ...

Kompozitni materiali – kompoziti

http://lab.fs.uni-lj.si/latem/IZPITI-IN-PREDAV/STURM/Slike%20s%20predavanj/20-Kompozitni%20materiali.pdf

doc. dr. Roman Šturm. GRADIVA – Kompozitni materiali. Lastnosti kompozitov z velikimi delci – E. ➢Pravilo zmesi: •Vm – volumen matrice, Vp – volumen delce.

Sodobni materiali Difuzija

http://www.ung.si/~mvalant/downloadable/Sodobni_materiali_II.pdf

Sinteza v trdnem. Parametri, ki vplivajo na hitrost reakcije. 1.) Aktivacijska energija in temperatura. 2.) Difuzija skozi reakcijski sloj. AO. B. 2. O. 3. AB. 2. O. 4.

Superprevodni materiali - LRTME

http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/mate_tehn/Superprevodni%20materiali.pdf

Današnji superprevodni materiali. Dva tipa superprevodnih materialov se uporabljata v močnostni elektrotehniki: YBCO – itrij barij bakrov oksid - YBa. 2. Cu. 3.

Polimerni materiali - FKKT

https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/1-Bolonjski_programi_1._stopnje/2-Kemijsko_in%C5%BEenirstvo_2019-2020/POLIMERNI_MATERIALI_2019-2020.pdf

Urška Šebenik / Dr. Urška Šebenik, Full Professor. Jeziki / Languages: Predavanja / Lectures: slovenski / Slovenian. Vaje / Tutorial: slovenski / Slovenian.

Toplotno izolacijski materiali - Eko sklad

https://ekosklad.si/prebivalstvo/informacije/strokovni-prispevek/toplotno-izolacijski-materiali

Sintetični organski: polistiren (ekspandiran in ekstrudiran), penjeni poliuretan, penjeni polietilen. Razvrstitev na anorganske in organske toplotno izolacijske ...

ekamant brusni materiali - Shopamine

https://cdn.shopamine.com/public/blazic/aa106ef02b70e83670f3e11cbb55d87b

12 kos. EKAMANTPN2. Brusni material EKAMANT EKA100O ali EKA1010D, trakovi za kontaktno brusilko, po naročilu. 930 x 1525 mm. 12,63. 16,63. 14,82.

materiali (str. 12-15) - Sekcija čistilcev objektov

http://www.cistilci.si/datoteke/cistilci/menu/strokovna-literatura/12-15-materiali.pdf

Uporablja se za vrata,. POLIAKRIL – sintetična vlakna, odporna na vre- okenske okvirje, podnožne letve, stene, po- menske vplive, z lahkoto se ga da električno.

biokompatibilni materiali - Franc Šturm

https://radiestezija-sturm.si/pdf/Biokompatibilni_materiali.pdf

Ko se kovina strdi, ostanejo ti zapisi shranjeni v njej. ... Zadostuje, da se kovina ali druge snovi strjujejo v polju z ... stroncij, žveplo, kositer, titan, vanadij in cink.

SODOBNI MATERIALI PRI PREDMETU NARAVOSLOVJE IN ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4463/1/%C5%A0KERBEC.pdf

SODOBNI MATERIALI PRI PREDMETU. NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA - HIDROGELI. Magistrsko delo. Mentorica: doc. dr. Jerneja Pavlin. Ljubljana, maj 2017 ...