Zima v Bohinju (akcijski načrt) - Občina Bohinj

31 maj 2019 ... Akcijski načrt razvoja zimske ponudbe in ... Slika 7 Pomembnost produktov zime, število odgovorov v anketi (Vir: spletna anketa, jan 2019) .

Zima v Bohinju (akcijski načrt) - Občina Bohinj - Sorodni dokumenti

Zima v Bohinju (akcijski načrt) - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/207080Zima%20v%20Bohinju%20akcijski%20nacrt.pdf

31 maj 2019 ... Akcijski načrt razvoja zimske ponudbe in ... Slika 7 Pomembnost produktov zime, število odgovorov v anketi (Vir: spletna anketa, jan 2019) .

05 Akcijski nacrt ZIMA V BOHINJU_31.5.2019 - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/207080Zima%20v%20Bohinju%20akcijski%20nacrt.pdf

31 maj 2019 ... Pokrito drsališče z alpsko vasjo Bohinjska Bistrica . ... Slika 10 Karta verjetnosti, da bo na božično jutri snežna odeja ... 11 dni zaprto – vreme).

PESTRA ZIMA V BOHINJU - Promet Bohinj - Bohinj.si

https://promet.bohinj.si/wp-content/uploads/2019/12/letak-zima-2019-2020.pdf

24 dec 2019 ... Prireditve bodo ob vsakem vremenu. Try the local culinary highlights and check the events at festive market in Bohinjska Bistrica,. Stara Fužina ...

PESTRA ZIMA V BOHINJU - Promet Bohinj

https://promet.bohinj.si/wp-content/uploads/2019/12/letak-zima-2019-2020.pdf

24 dec 2019 ... Prireditve bodo ob vsakem vremenu. Try the local culinary highlights and check the events at festive market in Bohinjska Bistrica,. Stara Fužina ...

Akcijski načrt umirjanja prometa v Bohinju

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/116160Akcijski%20na%C4%8Drt%20umirjanja%20prometa%20v%20Bohinju%20-%20Priloga%202%20akcijski%20na%C4%8Drt.pdf

AKCIJSKI NAČRT UREJANJA PROMETA V BOHINJU ... izgradnja pločnika skozi naselje Kamnje in Polje ... Bled- Bohinj (odsek Soteska- Bohinjska Bistrica).

Program razvoja turizma v Bohinju 2006-2013 - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/100029Program%20razvoja%20turizma%20v%20Bohinju%202006-2013.pdf

4 jul 2010 ... hoteli: hotel Jezero, hotel Bohinj, hotel Zlatorog, Ski hotel, hotel Pod Voglom, apart hotel Triglav, hotel Bellevue. • penzioni: penzion Stare ...

letak-zima-2019-2020 - Promet Bohinj - Bohinj.si

https://promet.bohinj.si/wp-content/uploads/2019/12/letak-zima-2019-2020.pdf

24 dec 2019 ... 20 and 26 January 2020 on the Pokljuka. We invite you to cheer for ... front of Brunarica sankanje / sledding: odrasli / adults 5 €, otroci / children ...

Akcijski načrt »Ljubljana – občina po meri invalidov - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Akcijski-nacrt-Ljubljana-obcina-po-meri-invalidov-za-obdobje-od-2017....pdf

MOL – osebno (na sodelavke Odseka za pobude meščanov in na župana MOL ob organiziranih dnevih odprtih vrat, vsak prvi torek v mesecu), preko telefona, ...

Akcijski načrt - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/152082Akcijski%20na%C4%8Drt.pdf

Kranjska Gora, Podkoren, Vitranc;. Rateče-Planica; Mojstrana. Začetek investicijskega cilkla zavisi od več dejavnikov: stopnje pripravljenosti dokumentacije ...

AKCIJSKI NAČRT AKTIVNOSTI S KONKRETNIMI ... - Občina Dobrna

https://www.dobrna.si/web/images/Akcijski_na%C4%8Drt_Dobrna.pdf

REHABILITACIJA. 4. ... Občina Dobrna se je v projekt »Občina po meri invalidov« vključila na pobudo ... Terme Dobrna - rehabilitacija po bolezenskih stanjih in ...

Akcijski načrt »Ljubljana – občina po meri invalidov - Zavod za ...

https://www.zod-lj.si/images/dokumenti/spletna_stran_2016/Akcijski_na%C4%8Drt_Ljubljana__ob%C4%8Dina_po_meri_invalidov_za_obdobje_od_2017_do_2018.pdf

MOL – osebno (na sodelavke Odseka za pobude meščanov in na župana MOL ob organiziranih dnevih odprtih vrat, vsak prvi torek v mesecu), preko telefona, ...

jesen v bohinju - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/12/casopis-jesen-v-bohinju.pdf

24 avg 2018 ... divje Bohinjsko in idilično Blejsko jezero z edinim naravnim otokom v ... poletnem času vabi toplo vreme in pisano gorsko cvetje, so ... BOHINJ ECO HOTEL. Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica, t: 386 48 200 41 40,.

JESEN V BOHINJU - Bohinj

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/12/casopis-jesen-v-bohinju.pdf

24 avg 2018 ... The Julian Alps and Triglav National Park local communities ... Vodni park Bohinj, Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica, t: 386 8 200 ...

POLETJE V BOHINJU - Bohinj

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/12/casopis-mobility.pdf

23 jun 2018 ... TAXI RIDES. Za posebne poti ob posebnih priložnostih, ob nenavadnih urah, ko vse drugo odpove, je tu taksi. Ponudnikov, ki vas odpeljejo po.

poletje v bohinju - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2016/12/casopis-mobility-2019.pdf

22 jun 2019 ... 11. Poletni prometni režim / The summer traffic regime. 15. Kartica Julijske Alpe: Bohinj / Julian Alps Card: Bohinj. 16. Parkiranje / Parking. 18.

uživaj zimo v bohinju - Bohinj.si

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2019/05/casopis-zima-2017.pdf

23 dec 2017 ... Družinski nordijski center Polje je namenjen skakalnim in tekaškim ... BOHINJSKA BISTRICA via Stara Fužina - POKLJUKA. 2 Boh.Bistrica.

KROMPIRJEVE POČITNICE V BOHINJU. - Bohinj

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/10/letak_jesenske_pocitnice.pdf?1bf0c9

31 okt 2019 ... Parking place near Camping Zlatorog, Ukanc. Required ... 1 kupon velja za vso družino. Brezplačen ... Vodni park Bohinj / Aqua Park Bohinj.

UŽIVAJ ZIMO V BOHINJU - Bohinj

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/12/casopis-zima-2018.pdf

15 dec 2018 ... Božičkova dežela / Santa's Land. Planšarski stan na Ribčevem Lazu. Alpine cottage in Ribčev Laz otroci: 16 €, odrasli: 6 €, popust za velike ...

OKOLJU PRIJAZNA MOBILNOST V BOHINJU - Bohinj

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/promet-bohinj-2016.pdf?1bf0c9

12. Prometni režim. TRAFFIc. Parkiranje motornih vozil je dovoljeno le na označenih parkirnih mestih. Parking for vehicles is allowed only in marked car parks.

Prva trim steza v Bohinju - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/Files/eMagazine/23/101989/Bohinjske_novice_avgust2008.pdf

stavniki LTO Bohinj, LD Turizem in TD Bohinj. Na ob~ini menijo, da bo skupna slu`ba za`ivela {e v tem letu. P. L.. Dokumentiranje umetnin in kulturne dedi{~ine.

PRAVILA PLOVBE V BOHINJU BOATING REGULATIONS IN BOHINJ

https://www.bohinj.si/wp-content/uploads/2017/01/pravila-plovbe-bohinj-2017.pdf

hkrati z željo, da bomo vsem, ki želijo aktivno užiti ta vodni sistem v osrčju narodnega ... the national park to be able to do so in a regulated and safe way, as well.

mobilnostni načrt bohinja v visoki turistični sezoni - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/127227Mobilnostni%20na%C4%8Drt%20Bohinja%20v%20visoki%20turisti%C4%8Dni%20sezoni.pdf

1 apr 2018 ... Preglednica 10: Prihodi vlakov v poletni turistični sezoni in povezave z ... 1. linija Ljubljana–Bohinj Zlatorog, ki vozi skozi Bohinjsko Bistrico in ...

Celostna prometna strategija občine Bohinj - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/184802CPS%20Ob%C4%8DineBohinj_PREDLOG.pdf

Bohinj je staro poselitveno območje, ki obsega Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino ter jezersko skledo (Bohinjsko jezero) na jugovzhodnem delu Julijskih Alp.

Programi v društvu Invalid Bohinj - Občina Bohinj - Bohinj.si

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/107086Sklep%20o%20za%C4%8Detku%20priprave%20sprememb%20in%20dopolnitev%20OPN_Uradni_vestnik_st._8-2016.pdf

Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16; v nadaljevanju OPN Bohinj), ki se izvede po kratkem postopku. 2. člen. (ocena stanja in razlogi za ...

akcijski načrt za trajnostno energijo občine krško ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82293SEAP%20Kr%C5%A1ko%20-%20Akcijski%20na%C4%8Drt.pdf

Elektro Celje: podatki o rabi električne energije po posameznih letih. • Iz terena: podatkov, ki smo ji pridobivali na terenu: podatkov za občino Krško, javnega ...

trajnostni energetski akcijski načrt občine lendava - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/trajnosti_energetski_akcijski_nacrt_obcine_lendva.pdf

dosegajo stare peči na trda goriva z vgrajenim oljnim gorilnikom. Te peči pretvorijo le 60 – 65 % ... A) Toplovodni kotel TAM – licenca Stadler NEU ULM. Tip: ZE.

letak-zima-2019-2020 - Promet Bohinj

https://promet.bohinj.si/wp-content/uploads/2019/12/letak-zima-2019-2020.pdf

24 dec 2019 ... programi za otroke, delavnice, koncerti in silvestrovanja – dolgčas nam res ne bo! ... Zabava z Mambo Kings / Party with Mambo Kings.

Društvo Jarina Bohinj Srednja vas 79 4267 Srednja vas v Bohinju ...

http://www.jarina.org/jarinabohinj_62101-13_2013_2_poziv_za_umik.pdf

načrte ter prireditve, upravljanja kulturne dediščine in druge namene. Standard je zastavljen interdisciplinarno, vključuje tudi področja pravnih sistemov različnih ...

AKCIJSKI NAČRT ZA

https://www.ebb-eu.org/legis/ActionPlanDirective2009_28/national_renewable_energy_action_plan_slovenia_sl.pdf

4 feb 2010 ... trošarine za pogonsko gorivo. ... Trošarine za goriva za ogrevanje ... mehanizacije (Uradni list RS, 10/06, 12/07 in 3/09) tako, da se vračilo trošarine ... ob upoštevanju zahtev iz standarda za dizelsko gorivo EN 590:2009 ter.

Akcijski načrt

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2019/11/gradivo_7_seje_2019_tocka_3.pdf

30 nov 2019 ... Sustainability coordinator: Gregor Novaković. Staff members involved: Gregor Novaković, Minca Slakonja, Gregor Kacin, Janez Peternel,.

UM Akcijski načrt

https://www.um.si/projekti/%C4%8Clove%C5%A1ki%20viri%20v%20raziskovanju/Documents/UM%20Akcijski%20na%C4%8Drt.pdf

Strategija človeških virov za raziskovalce, ki vključuje listino in kodeks- AKCIJSKI NAČRT. AKCIJSKI NAČRT ZA IMPLEMENTACIJO KADROVSKE STRATEGIJE ...

Akcijski nacrt - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/VZD-/Akcijski-nacrt.pdf

Ta akcijski načrt je prvi triletni izvedbeni dokument Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (Uradni list RS, 23/18; ...

lokalni program občine bohinj za kulturo 2015 – 2018 - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/100027Lokalni%20program%20Ob%C4%8Dine%20Bohinj%20za%20kulturo%202015-2018.pdf

1 jan 2014 ... svoj program vključuje Društvo Plesalnica studia Bohinj. Mlajšim pa je na razpolago več glasbeno-izobraževalnih programov različnih nosilcev ...

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE BOHINJ za leto 2018 - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/201589Zakljucni%20racun%202018_splet.pdf

4 apr 2019 ... Za čiščenje oblazinjenega pohištva in preprog pa smo nabavili globinski sesalec. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim ...

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/107010Odlok_o_Obcinskem_prostorskem_nacrtu_obcine_Bohinj_-_z_oznacenimi_spremembami.pdf

grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi), ... in pokrita skladišča za lesna goriva, uta ali senčnica, nadstrešek), 5, 6, 7, 8 in ... polnega materiala in neprozorna, brez odprtin in gladka (kovinska). Dodatni ...