0 splošno - Mariborska knjižnica

zgodb, 1 večna ljubezen med Nebesi in Zemljo / Cristy Žmahar. - 1. natis. ... POIROT. The hollow [Videoposnetek] / based on the novel by Agatha Christie ;.

0 splošno - Mariborska knjižnica - Sorodni dokumenti

0 splošno - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/seznam_gradivo9_MZK2016.pdf

zgodb, 1 večna ljubezen med Nebesi in Zemljo / Cristy Žmahar. - 1. natis. ... POIROT. The hollow [Videoposnetek] / based on the novel by Agatha Christie ;.

Moj COBISS – servis Moja knjižnica - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Knji%C5%BEnica%20s%20kav%C4%8Da/Moja_knjiznica_Cobissplus.pdf

Za prijavo v profil Moj Cobiss preko servisa Moja knjižnica mora član pridobiti začetno geslo za dostop. Geslo član pridobi v katerikoli enoti Mariborske knjižnice, ...

otrok in knjiga 99 - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/OIK/Oik%2099%20za%20splet.pdf

Nakazila sprejemamo na TRR: 01270-6030372772 za revijo Otrok in knjiga. Vključenost v ... Ideal je po navadi zahodna glasbena kultura; amerikanizacija ... oznaka žanra ne kvalitete). Kot najbolj ... No, če nekaj zdržema razvijate, boste v.

otrok in knjiga 102 - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/OIK/Oik%20102%20vlo%C5%BEek%20za%20splet.pdf

25 avg 2018 ... Nakazila sprejemamo na TRR: 01270-6030372772 za revijo Otrok in knjiga ... 2 Leta 2017 je bilo v Sloveniji vloženih 1476 prošenj za mednarodno zaščito, ... baumgartner, E. in Devescovi, A. (2001): I bambini raccontano.

POÉTA NÁSCITUR, NON FIT - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Kako%20smo%20se%20imeli/Arnold_Tovornik2016.pdf

(http://radioprvi.rtvslo.si/2016/03/arnold-tovornik-igralec-v-zavesti-domace- ... Kritiki so si bili edini – močna, enkratna umetniška stvaritev, velik slovenski dosežek. ... Aleksander Vlaj, Alja Tkačev, Rudi Kosmač, Volodja Peer, Božo Podkrajšek, ...

mariborska knjižnica v številkah - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/bc4a0d6d-dfce-4c3d-9966-fe81c4883508/1271983172695646159_10-1_LETNO_POROCILO_2015_Mariborska_knjiznica.pdf

31 dec 2015 ... Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin, sedežna ... delajo krajši delovni čas zaradi starševstva.

Februar 2020 - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Novice/SKOVIK-FEB-2020-20STR-KOR.pdf

29 feb 2020 ... urednica revije Avantura Romana Dobnikar Šeruga bo predavala o zgodovini in sedanjosti popotništva. V času, ko je svet globalna vas in ...

stanje: december 2017 - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/seznam_gradivo12_MZK2017.pdf

30 dec 2017 ... Vsebina: Zig-zagged = Cikcak ; The food chain game = Igra prehranjevalne verige. AV FC. COBISS.SI-ID 13533982. 489. DIVJA brata Kratt.

Analiza območja Mariborske knjižnice kot ... - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Anal_obm_Stajer_povz_in_celotna_2014_15.pdf

16 maj 2016 ... Adolfa Drolca Maribor, Splošna ambulanta Rače. • Zasebna zobna ambulanta Rače (Lobnik Gomilšek, koncesija). • Zasebna ambulanta ...

mariborska knjižnica v številkah - Občina Hoče - Slivnica

https://www.hoce-slivnica.si/files/other/news/166/52854_3628310-1%20Priloga.pdf

31 dec 2015 ... odprtjem Knjižnice Selnica ob Dravi; prilagojene oblike dejavnosti za ranljive skupine realizirano. Strateško področje 5: Virtualna knjižnica, ...

Letno poročilo Mariborske knjižnice 2018 - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Letno_porocilo2018_zunanje.pdf

31 dec 2018 ... spremenjen delovni čas v Knjižnici Selnica ob Dravi,. - zaprtost po letnem delovnem načrtu (prehod na novo programsko opremo v izposoji C3,.

Letno poročilo Mariborske knjižnice 2016 - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/LETNO_POROCILO_2016_KOMPLETzasplet_zunanje.pdf

2 feb 2020 ... Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj). - Poslovnik kakovosti Mariborske knjižnice, MK Predpis št. 13/5. - Strateški načrt 2014 – 2020, MK ...

nabavna politika za filmski center - predlog - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika_filmski_center_predlog.pdf

791.2 – filmski žanri, filmske teme. 791.2. 791.221.1 – glasbeni film. 791.2. 791.221.2 - komedija. 791.2. 791.221.3 tragedija. 791.2. 791.221.4 - drama. 791.2.

Letno poročilo Mariborske knjižnice 2017 - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Pomembni_dokumenti/LETNO%20PORO%C4%8CILO%202017.pdf

31 dec 2017 ... Na dan 31.12.2017 je bilo v vseh oblikah zaposlitve (zaposleni za določen in nedoločen delovni čas ter vključeni v program javnih del Pomoč v ...

2 splošno o mafiji - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kosmac4695.pdf

V ZDA se pojem mafija navadno nanaša na italijansko-ameriško mafijo. Ostale organizacije, ki jih obravnavamo kot mafijske skupnosti, so: ruska mafija, irska ...

Madžarska - EEN - Mariborska razvojna agencija

http://een.mra.si/upload/Mad%C5%BEarska.pdf

Čas: GMT 1. Klicna številka: 36 ... Sledijo Italija, Romunija, Avstrija in Slovaška. Največ so izvažali stroje ... Sledijo Rusija, Avstrija, Kitajska in. Nizozemska.

Litva - EEN - Mariborska razvojna agencija

http://een.mra.si/upload/Litva.pdf

Denarna enota: Litvanski litas. (LTL) ... Litva je v letu 2009 največ izvažala mineralne proizvode, izdelke iz plastike ... www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?

Nizozemska - EEN - Enterprise Europe Network - Mariborska ...

http://een.mra.si/upload/Nizozemska.pdf

Za vstop na nizozemski trg se lahko uporabljajo različne metode glede na vrsto izdelka: - ustanovitev lastnega podjetja na Nizozemskem,. - vstop preko ...

Bolgarija - EEN - Enterprise Europe Network - Mariborska razvojna ...

http://een.mra.si/upload/Bolgarija.pdf

leta 2010 pa se je delež kmetijstva v BDP zmanjšal na 6,2%. ... BGN (cca 2.560 EUR), minimalni delež posameznega družabnika pa je 10 BGN (cca 5,11 EUR).

Obrazec 3: Vzorec pogodbe o zaposlitvi - Mariborska razvojna ...

http://www.mra.si/uploads/2/9/3/7/29371337/obrazec-3_vzorec-pogodbe.pdf

Obrazec št. 3: Vzorec pogodbe o zaposlitvi. Na podlagi: ... delodajalec in delavec(ka) oblikovala v roku tedna dni po nastopu delovnega razmerja. ... neupravičene odsotnosti z dela, če se ne vrne na delo do vročitve izredne odpovedi. 11. člen.

mariborska »baronica« informacijske dobe - Styria Arhitektura

http://www.styria.si/wp-content/uploads/2017/03/HI%C5%A0E-H94_46-49_Spreads.pdf

FOKUS: NOVE IDEJE ZA STARE STAVBE. MARIBORSKA ... Podjetje za inženiring, d. d., Mizarstvo Robles,. d. o. o., ORION, d. o. o. ... Mizarstvo Žlahtič, d. o. o..

Objava rezultatov tretjega javnega razpisa - Mariborska razvojna ...

http://www.mra.si/uploads/2/9/3/7/29371337/objava-rezultatov-tretjega-javnega-razpisa.pdf

23 Transport Podlesnik d.o.o.. Pesnica pri Mariboru 20a. 2211 Pesnica pri Mariboru. 6.085,94. 24 Strojegradnja Anton Horvat s.p.. Na prehodu 32. 2000 Maribor.

Nevarnost - splošno

http://www.sos112.si/slo/download.php?id=2437

standardni simboli, črkovni znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost, ki jih navajamo v nadaljevanju. ... (predvsem z vnetljivimi). Oznake nevarnih snovi.doc ...

EVROPA (SPLOŠNO)

https://dijaski.net/get/geo_sno_evropa_28.pdf

Baltski ščit v S Evropi in močno ledeniško preoblikovan (znižan; velik del pod morsko gladino – Baltskim morjem). -. Ruska plošča prekrita z mlajšimi sedimenti ...

ODREZAVANJE-SPLOŠNO

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/13-Odrezavanje-sploL-no.pdf

specifična rezalna sila spec. rezalna sila ... področje 2 vzdolž cepilne ploskve; toplota zaradi trenja med odrezkom in ... Legirana jekla z dodatkom Cr, Co, V, W.

Hormoni splošno

http://www.mf-fizio.si/finderle/hormoni.splosno.st.pdf

31 maj 2011 ... Steroidni hormoni. - iz holesterola. - majhne razlike v strukturi. - mineralokortikoidi (aldosteron). - glukokortikoidi (kortizol). - androgeni (moški ...

SPLOSNO MOL ZPE prezentacija SLO

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Marketing-aktivnosti.pdf

4 dec 2018 ... Pobude meščanov (prek odgovorov). •. Youtube ... Krovni slogan. • Logotipi (MOL ZPE na promo materiale še Ljubljana.Zate.) ...

Gozdarstvo in lov splošno

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8220

divja mačka, dihur, svizec, nutrija in rakunji pes. Podatek o odstrelu pove samo število živali, ki so bile ustreljene. Podatka o drugih izgubah ne vsebuje.

splošno o komunikaciji - Leila

http://www.leila.si/dokumenti/kom.pdf

Po raziskavah ima nebesedni način komuniciranja največji pomen. Vtis, ki ga ... Ujemanje neverbalne komunikacije lahko imenujemo z drugim izrazom zrcaljenje. Zrcaljenje ... partnerjev, ki bi radi navezali stike zaradi svojih poslovnih interesov, ki se ... Ko se odločimo o kraju in datumu, pošljemo vabilo, ki vsebuje vse tiste.

SPLOŠNO | 1 - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2018/Strategija_razvoja_ob%C4%8Dine_%C4%8Crnomelj_-_31.7.2018_-_kon%C4%8Dna_verzija.pdf

31 jul 2018 ... UVOD V STRATEGIJO RAZVOJA OBČINE ČRNOMELJ 2018–2025 ... Lokacije vrtičkov Ulica 21. oktobra – nasproti trgovine Mercator, Esol ob ...

ZOBNIŠKA GONILA splošno

https://dijaski.net/get/mht_sno_zobniska_gonila_01.pdf

ZOBNIŠKA GONILA splošno so sestavljena iz enega ali več zobniških parov, ki so v ubiranju. Zobnik je valjasto ali stožčasto telo, ki ima po obodu zobe.

citypark 1000, šmartinska cesta celje 3000, mariborska cesta ... - DM

https://m.dm-drogeriemarkt.si/linkableblob/si_homepage/1345852/data/sps-data.pdf?v=1574678713000

NOVO MESTO 8000, BELOKRANJSKA CESTA 5. MARIBOR ... SEŽANA 6210, CESTA NA LENIVEC 5 ... LJUBLJANA 1000, TRG KOMANDANTA STANETA 8.

2 splošno o mafiji - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kosmac4695.pdf

V ZDA se pojem mafija navadno nanaša na italijansko-ameriško mafijo. Ostale organizacije, ki jih obravnavamo kot mafijske skupnosti, so: ruska mafija, irska ...

Urnik po letnikih (splošno jezikoslovje)

https://spj.ff.uni-lj.si/uploads/Urniki/Urnik%202019-20%20%28Splo%C5%A1no%20jezikoslovje%29%201.STOPNJA,zimski%20in%20letni-2.pdf

Urnik –. Oddelek za azijske študije. JA1 Sodobni kitajski jezik – lektorske vaje. 1 ... o prvem sestanku je objavljeno na domači strani. http://spj.ff.uni-lj.si/tiki. Urnik ...

Uvod v splošno psihologijo - FUDS

https://www.fuds.si/sites/default/files/programi/uvod_v_splosesno_psihologijo_1.pdf

Predmet: Uvod v splošno psihologijo. Course title: Introduction to general psychology. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer.

Splošno o APK - Afriška prašičja kuga

http://www.afriskaprasicjakuga.si/wp-content/uploads/2019/09/1_JMW_Splosno_o_APK.pdf

svinja bradavičarka (warthog). – zakrinkana svinja (bushpig). – proizvodi, ki izvirajo iz okuženih živali. • Ostanki hrane. – Odvrženi v naravo. – z ladij in letal.