Evropska strategija o tujerodnih invazivnih vrstah in njen prenos ter ...

28 maj 2013 ... njihovi deli in izdelki iz njih), da trgovanje z njimi ne bo ogrozilo ... projekt Biobaza (Biobaza v Aksiomi…, 2013), ki govori o odnosu med ...

Evropska strategija o tujerodnih invazivnih vrstah in njen prenos ter ... - Sorodni dokumenti

Evropska strategija o tujerodnih invazivnih vrstah in njen prenos ter ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/md_poljansek_mateja.pdf

28 maj 2013 ... njihovi deli in izdelki iz njih), da trgovanje z njimi ne bo ogrozilo ... projekt Biobaza (Biobaza v Aksiomi…, 2013), ki govori o odnosu med ...

Ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlin - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/Ravnanje_z_ostanki_ITR.pdf

9 jan 2020 ... Zeleni vrtni odpad so biološko razgradljivi odpadki z vrtov in parkov iz Priloge 1. Uredbe o ... Kompostiranje v kompostarnah običajno poteka kot odprto ali zaprto ... nadzoruje kurišče ves čas kurjenja s strani polnoletne osebe;.

Uporabnost invazivnih tujerodnih rastlin pri zatiranju polžev

http://www.kmetzav-mb.si/Lombergar_19/Lomb_1_3_19.pdf

Diatomejska zemlja. Hidrirano apno. Koruzni zdrob. Zeolit. Žagovina. Kontrola. Sm ... Apneni dušik in hidrirano apno sta pokazala najboljši kontaktni učinek za.

načini razmnoževanja invazivnih tujerodnih rastlin v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4760/1/Maru%C5%A1a_Hribar_Skubic_Diplomsko_delo.pdf

26 jul 2017 ... pa je prisotnih premalo osebkov za uspešno razmnoževanje (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016). Tudi če se vrsta uspešno naseli, še ne pomeni, ...

Inventarizacija tujerodnih invazivnih vrst na območju ... - Maribor.si

http://okolje.maribor.si/data/user_upload/okolje/Narava/Porocilo_2018_invazivne_tujerodne_rastlinske_vrste.pdf

Uporablja se v medicini (svetlinovo olje)!!. Razširjanje: s številnimi ... Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M., Theurillat, J. P. (2004). Flora alpina: ein Atlas ...

Seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/IASUredba_Vrste.pdf

30 jan 2020 ... Na seznamu je 66 rastlinskih in živalskih vrst: 30 tujerodnih živali in 36 tujerodnih rastlin. ŽIVALI. NEČLENARJI. ▫ Arthurdendyus triangulatus. 3.

Opisi izbranih invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/obvescanje_o_invazivnih_tujerodnih_vrstah_2faza.pdf

4 nov 2019 ... 2.5 Andska pampaška trava (Cortaderia jubata). Opis: Trajnica iz družine trav (Poaceae), ki je visoka do 4,5 m in značilno šopasto razrasla.

Razširjenost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst bregov Vrtojbice in ...

http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/136Lazar.pdf

4 avg 2013 ... navadna vinika. 6. Robinia pseudoacacia L. - robinija. 7. Spiraea japonica L. f. (Franch.) - japonska medvejka. 3.4. Opis preučevanih invazivnih ...

načrt odstranitve tujerodnih invazivnih rastlinskih ... - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/o-obcini/varstvo-okolja-in-raba-energije/item/download/1824_6dcf49f6d77bf02f3dcac281f6be1ed7

8 okt 2012 ... ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10), ki ... Za japonski dresnik je značilno kolenčasto členjeno steblo.

Popis invazivnih tujerodnih vrst - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Popis%20%C5%BElezave%20nedotike%20in%20velikega%20pajesna%20-%20kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo.pdf

29 nov 2018 ... Slika 1: Slikovni opis vrste žlezava nedotika. Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih (Kus Veenvliet et al., 2017).

VSEBNOST KALIJA V RAZLIČNIH VRSTAH RASTLINSKEGA PEPELA

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403457.pdf

12 mar 2014 ... Šolski center Celje ... Celje, marec 2014 ... literature sva ugotovila, da je lesni pepel bogat vir kalija in bi lahko bil uporabljen v večji meri.

SAMOSTALNIK K ČLENKU PRIHITI (pesem o vrstah besed)

http://www.os-domzale.si/files/2016/11/Pesem_Anja-Fekonja.pdf

Ena, dva, tri vse se razprši in beseda števnik prileti, ki se na glavni in vrstilni deli. Kadar se vprašalnica koliko pojavi se glavni števnik predstavi. Ko vas kdo ...

DOLOČITEV BELJAKOVIN IN VLAGE V RAZLIČNIH VRSTAH MESA

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905141.pdf

V hrani se navadno nahajajo beljakovine, ki jih prebavni encimi razgradijo na posamezne aminokisline ... Tabela 2: Poraba NaOH za titracijo in mase vzorcev. V ...

Predstavitev posameznih invazivnih rastlin

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/OE/10Nazaraje/Invazivke/II__PREDSTAVITEV_posameznih_invazivnih_rastlin.pdf

hrošč, kostanjev listni zavrtač) ali so prišle same npr. tigrasti komar, španski lazar, rakunasti pes. To so invazivne vrste, ker nimamo več kontrole nad njihovo ...

Predstavitev posameznih invazivnih rastlin - ZGS

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/OE/10Nazaraje/Invazivke/II__PREDSTAVITEV_posameznih_invazivnih_rastlin.pdf

hrošč, kostanjev listni zavrtač) ali so prišle same npr. tigrasti komar, španski lazar, rakunasti pes. To so invazivne vrste, ker nimamo več kontrole nad njihovo ...

1 Pravilnik o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba ...

https://www.slavcek-beltinci.si/images/izidor/Prosto_zivece_ptice_reda_pevcev_Passeriformes_ni_treba_dovoljenja.pdf

Črnogrla amadina. Dijamantni ščinkavec. Magelanov čižek. Mehiški kalin. Alario grilček. Kanarček. Beloprsi grilček. Mozambiški grilček. Frančiškanski tkalec.

vsebnost sladkorjev ter prostih in skupnih kislin v različnih vrstah ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kasenburger_petra.pdf

Mešanica glukoze in fruktoze se imenuje invertni ali reducirajoči sladkor in skupaj predstavlja od 85-95 % vseh ogljikovih hidratov v medu (Finola in sod., 2006; ...

vsebnosti težkih kovin v izbranih rastlinskih vrstah s ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2384/1/DIPLOMSKA_NALOGA_kon%C4%8Dna_verzija_TISK.pdf

... niso onesnažene. Ključne besede: Cerkniško jezero, onesnaženost, težke kovine ... Slika 1: Cerkniško jezero pozimi, ko je polno vode (Dernikovič, 2014) .

o vrstah in pomenih gibnih pozdravov - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_24_makarovic_o_vrstah.pdf

Klju~ne besede: dotik nosov, na prsih sklenjene dlani, novi vek, objem, odkrivanje glave, poklek, pokon~na odprta dlan, poljub, poljub roke, pozdrav, priklon, ...

Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije

http://www.lek-zbor.si/Portals/0/dokumenti-izobrazevanje/Pravilnik%20o%20vrstah%20vsebini%20in%20poteku%20specializacij.pdf

Farmakoterapija 10 KT,. Farmakoekonomika 10 KT,. Socialna farmacija s farmakoepidemiologijo 5 KT. IZBIRNI PREDMETI. Farmacevtska komunikologija 5 KT,.

Študija o območjih gozdnih sadežev in vrstah ... - KTRC Radeče

http://www.ktrc.si/WordPress/wp-content/uploads/2017/06/Studija-o-obmocjih-gozdnih-sadezev-in-vrstah-sadezev-na-teh-obmocjih-v-Posavju.pdf

(vršički), seme, hrana ljudem in ... spomladanskih mesecih je glavna sezona za nabiranje divje rastoče zelenjave, ... Oglarji za to največkrat uporabijo smrekove.

določanje živega srebra v različnih vrstah svežih in konzerviranih rib ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_zajc_antonija.pdf

Tudi med samimi vrstami rib so razlike; starejša in večja je riba, več Hg vsebuje, kot je to značilno za tuno. Pogoste so domneve, da sveža tunina ali tunini.

Tabela: Domača škropiva po vrstah rastlin, načinu ... - Zeleni svet

https://zelenisvet.com/wp-content/uploads/2015/08/Recepti_za_pripravo_domacih_skropiv_-_Tabela.pdf

To škropivo je ljudem škodljivo. ŠKROPIVO IZ KOPRIV. Povečuje krepkost in odpornost rastlin. Za uničevanje listnih uši. gnojilo. 1 kg svežih kopriv namočimo ...

Obvladovanje pojava invazivnih rastlin in ohranjanje ... - KGZS-MS

http://www.kgzs-ms.si/wp-content/uploads/2018/01/Obvladovanje-pojava-invazivnih-rastlin-in-ohranjanje-biodiverzitete-na-VVO.pdf

Slika 138: Nicandra physaloides (navadna nikandra) ... (lažna marjetica, bhringraj) in Acanthospermum hispidum (ščetinasta bodičevoplodka). Vse tri vrste ... Mlečkovke (Euphorbiaceae) so zelo pestra družina rastlin z veliko vrstami, ki imajo.

Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih ... - Tujerodne vrste

https://tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/Prirocnik_popisovanje_rastlin.pdf

Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) ........................................................................... 36. Drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora) .

Sistem za vrednotenje ekoloških in ekonomskih vplivov invazivnih ...

http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/101Cerar.pdf

25 feb 2012 ... Največji dejanski ekološki in ekonomski vpliv ima japonski dresnik (Fallopia ... ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, ki nalaga ...

Kapnografija in njen klinični pomen

http://www.szim.si/wp-content/uploads/2017/12/Kapnografija-in-njen-klini%C4%8Dni-pomen.pdf

Predihavanje bolnika z obstruktivno pljučno boleznijo, bronhospazem. Thompson et al, Capnographic Waveforms in the Mechanically Ventilated Patient, Respir ...

Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih ... - Tujerodne vrste

https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/LIFE-ARTEMIS_terenski-prirocnik_nizka-locljivost-www-1.pdf

češnja. Na spodnji strani oranžno bele dlačice. Cvetovi so majhni, beli ... okrasna rastlina, izven ... STATUS: Pogosta okrasna vrsta, prilagodljiva na različne.

Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Spremljanje_vrstne_pestrosti_.pdf

ter plaščarji in mahovnjaki (obe skupini po 10%; Slika 1). Ena izmed ... Planktonski ceponožec P. marinus se je pojavljal z razmeroma visoko abundanco (73 os.

Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v ... - Invazivke

https://www.invazivke.si/dat/prirocnik.pdf

excelsior) ter tujerodna črni oreh (Juglans nigra) in octovec. (Rhus typhina) na bazi lističev nimajo žleznih zobcev. Octovec ima nazobčane, gostodlakave lističe ...

Identifikacija izbranih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/obvescanje_o_invazivnih_tujerodnih_vrstah_4faza.pdf

23 okt 2016 ... Calla palustris močvirska kačunka domorodna domorodna vrsta, ukoreninjena, a podobni listi. Ceratopteris spp. ni prisotna trgovina za akvarije.

SLOVENSKA UMETNOST IN NJEN EVROPSKI KONTEKST

https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540494.pdf

Avtorji, ki se žanra dotaknejo v pregledih posameznih opusov slikar- ... Ob tej priložnosti so izšli nemški,22 italijanski,23 špan- ski24 in ... Mattielli, Lorenzo.

POVIJESNI PREGLED PERMAKULTURE I NJEN ZNAČAJ

https://bib.irb.hr/datoteka/908931.baricevic_permakultura_2017.pdf

Neolitska revolucija - porijeklo poljoprivrede . ... Rad prikazuje kontekst povijesnog razvoja i revolucija u poljoprivrednoj proizvodnji koji je utjecao na razvoj ...

pregled gojenja tujerodnih drevesnih vrstv v gozdovih slovenije

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dn_milan_umek.pdf

15 sep 2016 ... JAPONSKI MACESEN (Larix kaempferi (Lamb.) ... vpliva ameriški javor (Acer negundo), a le v obrečnih gozdovih, predvsem v belovrbovju ... najboljših letih je semenska letina presegla 1000 kg in pri ceni 30 kron za kg je to.

Poročilo o popisu tujerodnih rastlin v urbanem ... - Tujerodne vrste

https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/07/LIFEARTEMIS_Porocilo-popisa-tujerodnih-rastlin-B4_final.pdf

4.6 Cigarovec (Catalpa bignonioides Walt.) . ... drevo, medtem, ko je v severnem delu zabeležen v gozdnih sestojih. Slika 9. Ugotovljena razširjenost ...

VPRAŠANJE NARODNE NOŠE NA SLOVENSKEM Njen razvoj od ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_13_Knific_Vprasanje.pdf

tudi še naprej razvija …« (Bogataj 1992: 218). Narodna noša »je nekakšna, na podlagi kmečke noše oblikovana uniforma za izpričevanje slovenske nacionalne.