katalog - Tehniška založba Slovenije

anatoMska Pobarvanka. 223, 213, 215 strani. 17 × 24 cm. Cena: 60 €. 326 strani. 17 × 24 cm. Cena: 39,99 € trojezični strojniški slovar trojezični elektrotehniški.

katalog - Tehniška založba Slovenije - Sorodni dokumenti

katalog - Tehniška založba Slovenije

http://www.tzs.si/upload/files/tzs_katalog_2020.pdf

anatoMska Pobarvanka. 223, 213, 215 strani. 17 × 24 cm. Cena: 60 €. 326 strani. 17 × 24 cm. Cena: 39,99 € trojezični strojniški slovar trojezični elektrotehniški.

otroški katalog 2019 - Tehniška založba Slovenije

http://www.tzs.si/upload/files/tzs-katalog-otroci-2019.pdf

Knjige lahko naročite na založbi, po pošti, telefonu, e-pošti ali v spletni knjigarni. Cene v katalogu ... razlikuje od nas, ljudi, prav tako kot tudi to, koliko časa ... in otroci jo bodo z navdušenjem vedno znova jemali v roke ... S knjigo iZnanost bodo eksperimenti oživeli in te navdušili z neverjetno učno izkušnjo v virtualnem svetu.

analiza poslovanja podjetja tehniška založba slovenije dd

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/vurusic519.pdf

naj se ob reviji Življenje in tehnika, ki ji je takrat teklo deveto leto izhajanja, osnuje tudi založba s knjigami s področja poljudne tehnike in znanosti. Zamisel in ...

Tehniška založba Slovenije, d. d. Lepi pot 6 1000 Ljubljana - Tzs.si

http://www.tzs.si/upload/files/odstop-od-pogodbe.pdf

... 745 banka GB d.d., Kranj SWIFT GORESI2X. ID za DDV SI39201457 e [email protected] mš 5048745. Tehniška založba Slovenije, d. d.. Lepi pot 6. 1000 Ljubljana.

Tehniška založba Slovenije, d. d. Lepi pot 6 1000 Ljubljana

http://www.tzs.si/upload/files/odstop-od-pogodbe.pdf

... 745 banka GB d.d., Kranj SWIFT GORESI2X. ID za DDV SI39201457 e [email protected] mš 5048745. Tehniška založba Slovenije, d. d.. Lepi pot 6. 1000 Ljubljana.

nizke zgradbe nizke zgradbe - Tehniška založba Slovenije

http://www.tzs.si/upload/files/pdf-knjiga-nizke-zgradbe-ceste-in-zeleznice.pdf

Preverjamo obi- čajne zahteve kakovosti: ... boljši raznos obtežbe preko debele betonske plošče na nosilna tla;. • togost vozišča, ki je ... Tehnična specifikacija za javne ceste; TSC 06.310 (2001): Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne ...

Splošni pogoji nakupovanja v spletni trgovini - Tehniška založba ...

http://www.tzs.si/upload/files/splosni-pogoji-nakupovanja-v-spletni-trgovini-1.pdf

na naslov TZS, d. d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti na naslov [email protected] ali osebno vsak delavnik med 8:00 in 14:00 uro na lokaciji TZS, ...

PDF katalog - založba grahovac

http://www.zalozba-grahovac.com/zalozbagrahovac_katalog_reduced.pdf

20 nov 2015 ... POBARVANKE Z NALEPKAMI. Oblikuj si avto po svojem okusu 1 ... posterji, pobarvanke. EAN št. ... Pobarvanka traktorji in drugi delovni stroji.

katalog - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/attachments/katalog_pomlad_2018.pdf

Ponudba zaradi zakona o enotni ceni knjige velja le ... na zapuščenih domačijah zadnji hip rešili pred ... jezik in na Franu iščejo najboljše možne rešitve.

za KATALOG 2019 - Založba Pivec

https://zalozba-pivec.com/datoteka/Katalog%20za%20otroke_SLO_2019.pdf

»A to pomeni, da Božiček teka?« je vprašal mamo. Mama se je pošalila, če misli tako, kot v pesmici Ježek teka, teka. ... Anna Höglund (besedilo in ilustracije).

Katalog 2018_TXT_OK.indd - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/attachments/katalog_2018_letni.pdf

KATALOG Založbe ZRC 2018. Uredil ... ben življenjski stil – združevanje dela, potovanja in vsakdanjega življenja na jadrnicah. ... podporo pa so prispevala podjetja Abanka, Ars longa, Rokus-Klett ter zasebni donatorji Klemen. Fedran, Aleš ...

Tehniška varnost Tehniška varnost - Univerza v Ljubljani

http://lab.fs.uni-lj.si/lasok/index.html/gradivo_jerman_LASOK/OsTV_predavanja_01.pdf

9 mar 2012 ... varnostne zahteve za določen stroj oz. vrsto strojev). Trije nivoji varnostnih ... Vodoravni pehalni stroj (šeping). Prikaz nekaterih strojev.

ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva slovenije - Znanstvena založba ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/104/196/2214-1?inline=1

Hmezad Kmetijstvo Žalec, ki je letno pridelala okoli 1400 ton hmelja. Hmeljarji pa so bili združeni v Kmetijski zadrugi Savinjska dolina in so letno pridelali.

Pregled gozdnih združb Slovenije - Univerzitetna založba Univerze ...

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/430/501/758-1?inline=1

iglasti gozdovi, ki jih gradijo navadna in sibirska smreka (Picea abies, P. obovata), rdeči in sibirski bor ... dovolj za preživetje in razmnoževanje. ... polgrmički, kot so borovnica (Vaccinium myrtillus), brusnica (Vaccinium vitis-idaea) in vresa ...

Pelc, Stanko. 2015. Mestno prebivalstvo Slovenije. Založba ...

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-61-9.pdf

Mestno prebivalstvo Slovenije [Elektronski vir] / Stanko Pelc. - El. knjiga. - Koper ... Švica, med neevropskimi pa Združene države Amerike. Priseljevanje je bilo v ...

Katalog Sanje 2017-2018. - Sanjsko branje - Založba Sanje

http://branje.sanje.si/wp-content/uploads/2015/01/Sanje.katalog.2017.e.edicija.pdf

Ta knjiga je zgolj poizkus rehabilitacije podobe Boga, ki je bila pred tisočletjem ... moj življenjepis št. 86. ... zbirka SANJSKA KNJIGICA ... velike. Prisrčna in nežno duhovita slikanica z zelo prikupnimi ilustracijami pomaga razbijati napetosti in ...

ODVISNE DRUŽBE POŠTE SLOVENIJE d.o.o. KATALOG ...

https://www.posta.si/o-posti-site/Documents/Informacije-javnega-znacaja-povezane-druzbe/Dostop%20do%20informacij%20javnega%20znacaja%20-%20odvisne%20druzbe.pdf

EPPS, d.o.o.. 2. PS Moj paket d.o.o.. 3. PS Logistika d.o.o.. 4. IPPS d.o.o.. 5. APS plus d.o.o.. 6. INTEREUROPA d.d.. (in posredno:) a. INTERZAV, d.o.o. b.

izpitni katalog Ž - Gospodarska zbornica Slovenije

https://www.gzs.si/pripone/oei6743d15846a4a9550a.pdf

aparati za gašenje s prahom ... Omahen, M. Recepti za biohrano. ... pozna različne vrste in sorte sadja in zelenjave, ... pozna tehnološke postopke za sušenje.

Katalog v slovenščini - Gospodarska zbornica Slovenije

https://www.gzs.si/pripone/KATALOG%20PAPIRNA%20IN%20PAPIRNO%20PREDELOVALNA%20DEJAVNOST.pdf

www.damapapir.si. Št. zaposlenih | 16. Proizvodni program | papirne vrečke, drugi papirni izdelki. LASTINSKI PAK d.o.o.. Veliki Podlog 47b, 8273 Leskovec pri ...

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ... - Pošta Slovenije

https://www.posta.si/o-posti-site/Documents/Informacije-javnega-znacaja/Katalog%20informacij%20javnega%20zna%C4%8Daja.pdf

14 jan 2020 ... Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o Pošti Slovenije d. o. o., ter o drugih zadevah, pomembnih za dostop do ...

predstavitveni katalog podeželja - Razvojni center Srca Slovenije

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/Katalog_ponudbe_koncni.pdf

You can explore the Heart of Slovenia on foot, by bike or on horseback. The world is simply more ... katere nastajajo ročno izdelani klobuki, šali, copati, torbe,… Na dvorišču, čez ... Zanimivo za šolske in druge skupine! /. The farm offers an ...

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

http://www.sckranj.si/sg/documents/20192020/03/seznam-ucbenikov-4-letnik.pdf

R. Kladnik: Fizika 3. Svet elektronov in atomov (DZS). R. Kladnik: Fizika 3 1,. Pot k maturi (samo za dijake, ki imajo fiziko na maturi). (DZS). IZBIRNI PREDMETI:.

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (1. letnik)

https://www.sckr.si/sg/documents/20152016/018/1-letnik.pdf

D. Ambrož: Na pragu besedila 1, učbenik (Rokus). I.Štalec: Matematika za 1.letnik srednjih šol (DZS). P.Legiša: ... *Alles stimmt 1! – učbenik (Rokus)- KUPI.

Tehniška matematika (TM5a)

https://ime.feri.um.si/assets/photos/TM5a_vektorji.pdf

Zato bomo osnovne operacije nad vektorji, kljub temu da smo jih v reviji ze definirali, ... (i) ce so vektorji komplanarni, potem je njihov mešani produkt enak nic;.

- 1 - TEHNIŠKA TERMODINAMIKA 1 Izpitna vprašanja (T)

http://lab.fs.uni-lj.si/lfdt/katedra/TT1-izp-vpra.pdf

Iz Newtonove definicije dela izpeljite osnovno enačbo za volumsko delo pri preobrazbi IP (ustrezen primer kvazistatične preobrazbe). Skica z veličinami ter opis ...

TEHNIŠKA MATEMATIKA Course title - FTPO

http://www.ftpo.eu/Portals/0/Users/003/03/3/1_3-UN-Tehniska_matematika.pdf?ver=2017-11-29-154120-640

Matematična indukcija. - Determinante, matrike, sistemi linearnih enačb. Geometrijski vektorji, enačba premice in ravnine. Skalarni, vektorski in mešani produkt.

Tehniška matematika (TM1a) - operacije

https://ime.feri.um.si/assets/photos/TM1a_osnovne_operacije.pdf

(d) Število je deljivo z 11, ce je razlika vsote sodih in vsote lihih števk enaka 0 ali 11. Na splošno je neko ... (ii) razliko kubov: a3 - b3 = (a - b)(a2 ab b2).

Pravilnik o prostovoljstvu v CTK - Centralna tehniška knjižnica

http://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/pravilniki/Pravilnik%20o%20prostovoljstvu%20v%20CTK_12.9.2012.pdf

(dogovor o organiziranem prostovoljnem delu). Organizirano prostovoljsko delo (v nadaljnjem besedilu: prostovoljsko delo) se opravlja na podlagi sklenjenega ...

Tehniška historičnost pri poučevanju osnovnošolske tehnike in ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3730/1/Barbara_Kastelic_-_Diplomsko_delo.pdf

vsebinami iz učbenikov in delovnih zvezkov za 6. razred, 7. razred in 8. razred osnovne šole pri predmetu tehnika in tehnologija. Na podlagi pregleda podajamo ...

TEHNIŠKA MEHANIKA 1 – VSEBINE ZA USTNI ZAGOVOR

http://lab.fs.uni-lj.si/lnms/LNMS-slo/tm/TM1_vsebine_za_ustni_zagovor.pdf

Steinerjevo pravilo, kdaj in kako se ga uporablja. • Izpeljava enačbe, ki jo poznamo kot Steinerjevo pravilo. • Sestavljeni prerezi: kako je s seštevanjem ...

Tehniška matematika 2a Ulomki in linearna enacba

https://ime.feri.um.si/assets/photos/TM2a_ulomki_premica.pdf

3 Ulomki z algebrskimi izrazi. Kadar v števcu in/ali imenovalcu nastopa algebrski izraz, delujemo podobno, kot ce bi nastopala števila: (i) števec in imenovalec ...

Tehniška dokumentacija in strojni elementi - FINI

http://www.fini-unm.si/wp-content/uploads/2019/04/FINI_UN_TEHNIsKA_DOKUMENTACIJA_IN_STROJNI_ELEMENTI.pdf

kovičene, krčni nased … • Tlačne posode in cevovodi, tesnila, Osi in gredi,. Ležaji, Sklopke, Zaporni elementi. • Mehanizmi in gonila. • Pravila in standardi za ...

Tehniška mehanika 2 (3022) 2019/20 Študijski in izpitni red

http://lab.fs.uni-lj.si/ladisk/data/pdf/Tehniska%20mehanika%202019.pdf

5.12.2019, prostori IV/4, V/2, V/8 (16h-18h). • 23.1.2020, prostori IV/4, V/2, V/8 (16h-18h) http://www.ladisk.si/, domače naloge: moj.ladisk.si. 1. Pogoji za pristop k ...

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA ...

http://www.ung.si/~library/magisterij/PTF/42Furlan.pdf

12 sep 2013 ... jezikovni center Lingula (http://www.e-jezikovni-tecaji.com). E-tečaj, ki ... Sistem ponudi stranki urnik in cenik izbranega tečaja tujega jezika. 4.

cenik ctk za leto 2019 - Centralna tehniška knjižnica

http://www.ctk.uni-lj.si/uporabne-informacije/cenik-ctk-2019.pdf

24 maj 2019 ... CENIK CTK ZA LETO 2019. 1 ODDELEK ZA IZPOSOJO IN UPRAVLJANJE ČITALNIC. 1.1 IZPOSOJA LITERATURE CTK v čitalnici in na dom je ...

Tehniška dokumentacija in strojni elementi - Fakulteta za industrijski ...

http://www.fini-unm.si/wp-content/uploads/2019/04/VS_11009_TDOK_januar_2019.pdf

dinamične obremenitve, Wohlerjeva krivulja,. Smithov diagram). - Vplivi na zdržljivost strojnih elementov (faktor zareznega učinka, zaostale napetosti, načini.