Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021

Slike 30: Modeli občin Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica v DRP v ... za trening, velneški centri v Termah Zreče in na Rogli ter savne in masaže za.

Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021 - Sorodni dokumenti