Diploma_Nina Koren Maček - 18.06.2015 - PeFprints - Univerza v ...

Kako pomemben prostor v našem domu je kuhinja, se zavemo šele tedaj, ... priljubljeni (za omare, pulte ter stenske obloge med elementi in pultom) in za kakšne bi se ... pultom v moji kuhinji je. Za stensko oblogo nad pultom bi izbrala steklena.

Diploma_Nina Koren Maček - 18.06.2015 - PeFprints - Univerza v ... - Sorodni dokumenti

Diploma_Nina Koren Maček - 18.06.2015 - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2941/1/Diploma_Nina_Koren_Ma%C4%8Dek_-_18.06.2015.pdf

Kako pomemben prostor v našem domu je kuhinja, se zavemo šele tedaj, ... priljubljeni (za omare, pulte ter stenske obloge med elementi in pultom) in za kakšne bi se ... pultom v moji kuhinji je. Za stensko oblogo nad pultom bi izbrala steklena.

Obravnavanje literarnih del Majde Koren pri pouku na ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/764/1/Obravnavanje_literarnih_del_Majde_Koren_pri_pouku_na_razredni_stopnji.pdf

V sklepnem delu sem s pisateljico Majdo Koren opravila tudi intervju. Ključne besede: mladinska književnost, Majda Koren, perspektive, podobe otroštva, odziv.

MAČEK: »SPOMINI« PLAVA BIBLIOTEKA Ivan Maček-Matija ...

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1981%20Macek%20Matija%20spomini.pdf

Ivan Maček-Matija. SPOMINI. Izdaja. CGP "DELO«, TOZD GLOBUS. Za založbo. Tomislav Pušek. Oprema Bronislav Fajon. Lektor Sonja Likar. Tisk. CGP DELO ...

Kresnička 2015/2016 – poskusi - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3342/1/Rovsek_Kresnicka_2015_2016.pdf

Kresnička 2015/2016 – poskusi. V lanskem šolskem letu smo uspešno vpeljali tekmovanje iz znanja naravoslovja, Kresničko. S tekmovanjem, ki je vsebinsko v ...

besedilo - Maček Muri

http://www.macekmuri.com/vsebina/besedila/BESEDILO%20pesmi-Macek%20Muri.pdf

MAČEK MURI. Ko za po je zvonček v uri, pre bu di se ma ček Mu ri. S ta co si oči po ma ne, vzdi gne rep in hi tro vsta ne. Mač jo po ste ljo pre zra či, mač jo suk ...

sprehod - Maček Muri

http://www.macekmuri.com/vsebina/besedila/BESEDILO%20pesmi-Sprehod.pdf

Muri se odpravi v mesto na veliko mačjo cesto. Da mu čas hitreje mine, gleda lepe trgovine. Ko enajsta ura bije, avtobus na trg zavije. Muri v njem zagleda Maco ...

koren iz - Presek

http://www.presek.si/29/1478-Ramsak-Brank.pdf

Množenje dveh korenov bi dalo spet en sam koren: J(iVb = ve,C = ab (neko drugo naravno število). Podobno pa velja tudi za množenje naravnega števila in.

Jerneja Lovrač (2015): Preživljanje prostega časa otrok v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3267/1/Magistrsko_delo_Jerneja_Lovra%C4%8D.pdf

Slika 23: Telebajski (Telebajski, b. d.) ...................................................................... 74 ... pobarvanke in lego kocke. Televizijski program ni bil tako obsežen, kot je ...

MUCA MACA - Maček Muri

http://www.macekmuri.com/vsebina/besedila/BESEDILO%20pesmi-Muca%20Maca.pdf

Mu ca Ma ca je za span ka, pra va mač ja Pa rižan ka. Spa la bi, če bi se da lo, do ve čer je in še ma lo. V svo ji ma li mač ji hi ši nič ne vi di, nič ne sli ši, dokler te ...

“MAČEK MURI” in “MUCA MACA” - Mixer

http://mixer.si/wp-content/uploads/2012/11/CGP_Muri_Maca.pdf

“MAČEK MURI” in. “MUCA MACA”. Naročnik: Založba Mladinska knjiga. Vodja projekta: Andrej Sekirnik. Avtorica ilustracije: Maša Kozjek. Oblikovalka CGP in ...

kranjska gora - koren sports

https://www.koren-sports.si/files/www.koren-sports.si/prva_stran/aktivnosti_koren_sports_kranjska_gora.pdf

Kranjska Gora je tradicionalno turistično zimsko-športno središče na sončni ... profesionalno vodeni dogodki, ki so nabiti z energijo, čustvi in enkratnimi doživetji ...

Untitled - apartmaji Koren Vipava

http://www.apartmaji-koren.com/INFO/Vipava_Nanos.pdf

Bandelli. Jaklič. Veteriganska ambul abovenste vakit veterinarska. O UDDLE. Be. Otroški vrtec. GULOVAT ponerska cesta. 173ce . Cesta 1. prul. a p. D sn, sola.

let's go out adventure race - koren sports

https://www.koren-sports.si/files/www.koren-sports.si/prva_stran/koren_aktivnosti_poletje_na_obali.pdf

PUSTOLOVSKI PARK. POSTOJNA. SPORT & FUN: LET'S GO OUT. ADVENTURE PARK POSTOJNA. New experience for each visitor. In Adventure park ...

Stanislaw Maczek (Maček), generalpodpolkovnik – poljski general ...

http://freeweb.t-2.net/Vojastvo/dok/Maczek-Stanislaw.pdf

Vladimir - Vladko Maček ni bil hrvaškega porekla, temveč slovenskega. Namreč, v svojih Memoarih, Zagreb, 1992, str. 9–11, dobesedno navaja: »Otac. (Ivan) je ...

priporocila-1-razred-macek-muri - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/priporocila-1-razred-macek-muri.pdf

Muri je gotovo najslavnejši maček, ki se je kdaj naselil v otroških knjižnih policah. Že več kot. 40 let (prva izdaja knjige Kajetana Koviča ima letnico 1975) je ...

Evald Koren: VPRAŠANJA OB PERIODIZACIJI SLOVENSKEGA IN ...

https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/viewFile/3100/2822

Literarni naturalizem na Slovenskem kot sklenjen idejno-estetski pojav doslej še ni bil deležen meritorne obravnave. Natančno vzeto pa je položaj še mnogo ...

Vipavska dolina - apartmaji Koren Vipava

http://www.apartmaji-koren.com/INFO/Vipavska_dolina.pdf

chiesa di san Vito a Podnanos che conserva dei preziosi marmi; Tabor sopra Črniče ... Maja Hladnik, TIC Vipava • Besedilo/Text/Testo: Razvojna agencija ROD ...

Skupina Prpraši, Naj kraj - Boštjan Maček - Občina Puconci

https://www.puconci.si/Files/eMagazine/108/177359/OBCAN%20ST.%2086%20-%20PRAZNICNI%202018.pdf

13 okt 2018 ... projekte, brošure, knjige, filme, ki promovirajo Goričko v ... je član PGD in KMN Strukovci. V Svetu KS ... Odbor za mali nogomet NZ Murska.

Ivo Perić VLADKO MAČEK Politički portret - Golden marketing ...

http://a1450176.sites.myregisteredsite.com/web/pedeef/254.pdf

Vladko Maček rođen je 20. srpnja 1879. u Jastrebarskom kao prvo dije- te svojih roditelja – Ide i Ivana.1 Otac Ivan Maček, sin seljačkih roditelja, potječe iz ...

The wine, born to the sun and wind - apartmaji Koren Vipava

https://www.apartmaji-koren.com/INFO/VVC_ENG.pdf

and fill them with energy for the times when things do not go the best way ... BATUJE – In the heartland of the Vipava Valley: due to the village's position near the ...

Projektni teden s knjigo Maček Muri - šolska knjižnica oš polzela

https://knjiznicaospolzela.weebly.com/uploads/1/2/3/5/12358851/macek_muri_napovednik.pdf

Maček Muri se najavi po ... Lutkovna igrica Maček Muri in prijatelji (lutkovni krožek z Nušo Aubreht in Majdo Pur). ✓ Hiša iz ... Knjige o mačkah (poljudne).

PROJEKT MAČEK MURI 1819 zaključno poročilo - Osnovna šola ...

http://www.os-dobrna.si/files/2019/09/PROJEKT-MA%C4%8CEK-MURI-1819-zaklju%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo.pdf

PROJEKT MAČEK MURI. BEREM Z ... S projektom maček Muri smo v 1. a razredu pričeli že v mesecu oktobru. ... Iz teh prispevkov je nastala ilustrirana knjiga.

Dan in noč - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2795/1/Gostincar_Dan.pdf

vrtenje Zemlje. Če hočemo pojasniti, zakaj se svetli in temni del dneva izmenjujeta, moramo vedeti, da se. Zemlja vrti okrog svoje osi. Ker se Zemlja vrti, se ob-.

UNIVERZA V LJUBLJANI - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/159/1/Maja_Vavtar.pdf

griču znamenita poznoantična in zgodnjekrščanska naselbina Ajdovski gradec iz 5.-6. stoletja. 19. Slika 4: Skica Ajdovskega gradca20. Naselbino je obdajalo ...

t maž - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2842/3/katalog_gorjup_22x31_screen.pdf

11 jun 2015 ... Ljubljana, mKL – Knjižnica prežihov Voranc, postajanje v slikah. (slike 2011–2012). 2013. Ljubljana, Galerija EF, Dnevniški zapisi (slike ...

6Mb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/760/1/DD_Kuralt_Tina.pdf

RV 1: Ali je penasta guma primerna za izdelavo izdelkov 3D-razsežnosti in če ... [http://www.merkur.eu/uploads/RTEmagicC_275x120_oprema_elektroinstala.

Kaj je med? – 2. del - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5521/1/Krnel_Med.pdf

sladkorje, proces pa se nadaljuje v panjih, kjer čebele ... Ali lahko naučite čebele, da nabirajo med le pri ... ostali med prodam sosedom ali podarim prijate- ljem.

ΓϹ, ΓϜ, K - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4510/1/Krnel_CFK.pdf

da je absolutna ničla pri −273,15 ΓC. Povprečna temperatura vesolja je 2,73 K ali −270,43 ΓC. Zaradi velikega poka in ostankov toplote po njem je temperatura ...

marko koren načrtovanje in optimiranje linij javnega potniškega ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=97849

Joštu Šmajdku s podjetja LPP za posredovane podatke o številu uporabnikov, voznih redih in obstoječih ... Vsaka linija ima določen vozni red, s tem pa tudi ...

Marijan Koren Vodenje porabe materialov v proizvodnji montažnih ...

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=83626

1. 2. PROIZVODNJA BETONSKIH MONTAŽNIH ELEMENTOV. 2. 2.1. Strešne PI plošče in gredice. 4. 2.2. Prednapete votle plošče. 5. 2.3. Fasadne plošče. 9. 2.4.

Kaj je adsorpcija? - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5119/1/Krnel_Adsorpcija.pdf

mo adsorpcija. Delci snovi se adsorbirajo na površino oglja, ki je v tem primeru adsorbent. Adsorpcijo si lahko razlagamo podobno kot povr- šinsko napetost.

3772Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3558/1/Diplomsko_delo_-_Monika_%C5%BDeleznik.pdf

30 jan 2016 ... Po Butini (1995) lahko slikar oblikuje teksture na dva različna načina ... v ameriški likovni umetnosti preteklih desetletij, ki naj bi slikarstvo vpletli v ameriški ... umetnikih, med katerimi sta Pierre Soulages in Georges Mathieu.

2531Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1750/1/beatris_diploma.pdf

Genialni arhitekt in urbanist dvajsetega stoletja Charles-Édouard Jeanneret-Gris ... »Risba je veščina, ne nadarjenost,« je zapisal ameriški arhitekt Bob Borson v ...

poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/769/1/POLIEDRI.pdf

Piramida je geometrijsko telo omejeno z osnovno ploskvijo, ki jo sestavlja poljuben večkotnik, in plašča, ki ga tvorijo trikotniki in se stikajo v skupnem vrhu.

Download (6Mb) - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2710/1/Motiv_mesta.pdf

mladinski književnosti v štirih različnih obdobjih, od začetkov v ... Mladinska knjiga, Ljubljana ... polda Suhodolčana Narobe stvari v mestu. Petpedi (1967).

Seks - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5961/1/Magistrsko_delo_JANJA_GA%C5%A0PER-kon%C4%8Dno.pdf

kosmate noge … ... spolni odnos prepoznali kot stik vagine in penisa, pri opisovanju so navajali pogovorne ... da se ženska dotika svoje vagine ali prsi.