srednjeročni gospodarski načrt skupine mercator v obdobju 2013 ...

Mercator center Novo mesto Bršljin. Center bo imel 13.251 m2 skupne površine in se bo razprostiral na 38.103 m2 velikem zemljišču. Programski splet ponudbe ...

srednjeročni gospodarski načrt skupine mercator v obdobju 2013 ... - Sorodni dokumenti

srednjeročni gospodarski načrt skupine mercator v obdobju 2013 ...

https://www.mercatorgroup.si/assets/Gospodarski-nacrti/mercator-srednjerocni-gospodarski-nacrt-2013-2016.pdf

Mercator center Novo mesto Bršljin. Center bo imel 13.251 m2 skupne površine in se bo razprostiral na 38.103 m2 velikem zemljišču. Programski splet ponudbe ...

Srednjeročni gospodarski načrt Skupine Mercator za obdobje 2011 ...

https://www.mercatorgroup.si/assets/Gospodarski-nacrti/mercator-srednjerocni-gospodarski-nacrt-2011-2015.pdf

31 dec 2010 ... Skupina Mercator bo v okviru zastavljene strategije izvajala aktivnosti na področju ... etika, telekomunikacije, turizem ipd. ročju novih tehnologij:.

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2008

https://www.mercatorgroup.si/assets/Gospodarski-nacrti/mercator-gospodarski-nacrt-2008.pdf

31 dec 2007 ... širitev uporabnosti kartice Mercator Pika na druga področja (turizem, telekomunikacije, gorivo, pravne osebe ipd.) in na vse ostale trge.

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2009

https://www.mercatorgroup.si/assets/Gospodarski-nacrti/mercator-gospodarski-nacrt-2009.pdf

31 dec 2008 ... Skupina Mercator v letu 2009 načrtuje kosmati denarni tok iz poslovanja pred najemninami ... Razširjeni hipermarket v Mercator centru Zagreb.

gospodarski načrt skupine mercator in družbe poslovni sistem ...

https://www.mercatorgroup.si/assets/Gospodarski-nacrti/mercator-gospodarski-nacrt-2007.pdf

31 dec 2006 ... Mercatorjevih standardih en Mercator Center; 3 nove in en prenovljen Trgovski center, 2 supermarketa, 2 Hura! diskonta ter izvedli več manjših ...

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2013

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-2013.pdf

31 mar 2014 ... Ko je treba veliko narediti, čas hitro teče. ... prebivalstva, daljši delovni čas, daljše trajanje poti ... posebne kotičke pod sloganom »Prazniki iz.

Srednjerocni nacrt razvoja in dela policije 2018-2022 - Policija

https://www.policija.si/images/stories/KatalogInformacijJavnegaZnacaja/PDF/nacrti/nacrtDela2018-2022.pdf

GPU NFL, UIT in UPS, MNZ UFZN in SEZMS, policijske uprave, državno tožilstvo ... za vse pripadnike policije: nakup delov nove policijske uniforme (okvirni ...

Medletno poročilo Skupine Mercator za 1-6 2017

https://www.mercatorgroup.si/assets/Uploads/Medletno-porocilo-Skupine-Mercator-za-1-6-2017.pdf

1 avg 2017 ... Telefon. (01) 560 10 00. E-naslov [email protected] Spletna stran ... 2017 je bila sklenjena pogodba o prodaji in nakupu delnic med družbama ... 3 sklopov: pomladansko čiščenje, veseli velikonočni prazniki in rad imam žar.

Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe ... - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=31912

4 avg 2014 ... V obdobju 1-6 2014 je Skupina Mercator ustvarila. 1,3 milijarde EUR ... kupcem dvojne pike, hkrati pa dodali dneve 10 % popustov nad 30 ...

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2010

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-2010.pdf

sistem Mercator Pika, s katerim zvestim kupcem lahko še hitreje omogočimo dvojne pike in druge ugodnosti. Vse večjo pozornost posvečamo kupcem v naši ...

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2009

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-2009.pdf

Mercator Pika, ki so ga zaradi ponujenih ugodnosti potrošniki začeli v letu 2009 uporabljati ... trajanjem najema. Dani popusti in bonitete v zvezi z najemom se.

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2004

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-2004.pdf

Tako želimo omogočiti uporabo kartice Mercator. Pika in pridobivanje bonitete na čim širšem področju. Velik pomen bo imela predvsem povezava s Petrolom.

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 1996

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-1996.pdf

Poslovni sistem Mercator, d.d. je bil kot delni{ka dru`ba z zaklju~enim lastninjenjem vpisan ... Nanos -Tehnika. Pogodbeno sodelovanje ... Rudar Idrija. 105.442.

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2007

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-2007.pdf

Humanitarna akcija z naslovom Delimo srečo z drugimi je nastala na podlagi želja članov ... ki so samostojne zgradbe in v celoti dane v najem. Samo del objek-.

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2011

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-2011.pdf

16 maj 2012 ... V salonih pohištva svojim kupcem ponujamo vse vrste pohištva, ... mednarodni "Salon okusa" v sodelovanju s slovensko ambasado ter Otroški ...

politika korporativnega upravljanja skupine mercator - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=24377

Slovenija; Intersport S-ISI, d.o.o., Srbija; Intersport H, d.o.o., Hrvaška; Intersport BH, ... pripravništvo, prejemki iz delovnega razmerja, delovni čas, izobraževanje, ...

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2003

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-2003.pdf

bomo uresniËili naπ cilj “Mercator center v vsako slovensko regijo”. Naloæbene ... Branko TomaæiË Predsednik uprave • HIT, d.d., Nova Gorica. Predstavitev ...

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2002

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-2002.pdf

... so lani zrasle za 21,2 %, ćganih pijaË za 12,6 %, cene obleke in obutve pa za 3,3 ... sklopu tekstilne verige, in sicer Modiana, ki je na trgu će prepoznano ime.

Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem ...

https://www.mercatorgroup.si/assets/Dokumenti-pdf/Medletno-Porocilo-Skupina-Mercator-1-9-2014.pdf

17 nov 2014 ... Vsi imetniki, ki so bonitetne točke. Pika kartice zbirali do 15.9.2014, prejmejo knjižico popustov, ki jih lahko izkoristijo v prodajalnah. Mercator ...

Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem ... - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=24371

31 dec 2010 ... Mercator Spletna trgovina Tehnika. S spletno tehnično ponudbo Mercator vzpostavlja komplementaren prodajni format/kanal, ki med drugim.

Rezultati meritev v obdobju 9.11.2013 - Občina Sežana

http://www.sezana.si/UserFiles/326/File/Aktualno/Vi_vozite/2013/Dutovlje_osnSola.pdf

21 nov 2013 ... Graf 6: Frekvenca - tortni diagram. 9. Graf 7: Frekvenca - stolpični diagram ... Graf 6: Tortni diagram nam prikazuje, kakšna je frekvenca vozil v ...

evalvacija delovanja zaposlitvenih centrov v obdobju 2013–2015

http://www.rczr.uri-soca.si/f/docs/2016_2/04._a_Evalvacija_delovanja_zaposlitvenih_centrov_v_obdobju_20132015_30._06._2016_d.pdf

15 sep 2016 ... Čeprav je v zakonu omenjena možnost, da zaposlitveni centri omogočajo invalidom delo na domu, te možnosti ne koristijo. - Zaposlitveni centri ...

analiza uspešnosti poslovanja podjetja adel doo v obdobju 2013 ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/habjan14761.pdf

29 jun 2016 ... rezervni deli za vsa vozila), visoko kompetentne zaposlene in dolgoletne izkušnje odlično izhodišče za uspešno poslovanje tudi v prihodnje.

analiza uspešnosti poslovanja izbranega podjetja v obdobju 2013 ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/legat554.pdf

Leta 2005 je bila ustanovljeno tudi hčerinsko podjetje Elmont Bled Beograd d.o.o.. 1.2 Najpomembnejši izdelki in storitve podjetja. Družba ponuja široko paleto ...

načrt pisnega ocenjevanja znanja v drugem ocenjevalnem obdobju ...

http://www.osbistricaobsotli.si/files/2018/02/Preverjanje.pdf

OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI. BISTRICA OB SOTLI 63 A, 3256 BISTRICA OB SOTLI telefon: 03 800 11 00, faks: 03 800 11 11, e-pošta: ...

Pregled rokodelskih delavnic v hotelu Delfin v obdobju 2013 - 2016

http://www.zdus-zveza.si/docs/obvestila/Pregled_delavnic_2013_-_2016_Lekt.pdf

22 apr 2017 ... Adventni venček oblikovanje das mase. 9. Podstavek za posodo iz ličkanja. Rože iz krep papirja. Lesena ploščica rezbarjenje, izžiganje Škatla ...

poslovni-nacrt-in-kljucni-cilji-skupine-petrol-za-leto-2020

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/objave/2019/12/poslovni-nacrt-in-kljucni-cilji-skupine-petrol-za-leto-2020---povzetek.pdf

Poslovanje skupine Petrol poteka v dveh visoko konkurenčnih panogah: ... potrošnje in proizvodnje) ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov.

Mercator Group Annual Report for 2013

https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/mercator-annual-report-2013.pdf

25 Apr 2014 ... of the year: • urban neighbourhood store – on Celovška ... 104. Consolidated statement of changes in equity. EUR thousand. Note. Share.

mercator group medium-term business plan for the period 2013-2016

https://www.mercatorgroup.si/assets/Business-plan/Mercator-business-plan-2013-2016.pdf

Mercator Center Novo mesto Bršljin. The center will have a total area of 13,251 square meters while the area of the property on which it is located shall amount ...

Financni-nacrt-2013 - Krajevna skupnost Trebnje

http://www.kstrebnje.si/tl_files/dokumenti/Programski-dokumenti/Financni-nacrt-2013-KS-Trebnje-sprememba-JANUAR%202013.pdf

5012 KRAJEVNA SKUPNOST: TREBNJE. 71 NEDAVČNI PRIHODKI. 2.300,00 ... 40292002. Sodni str., storitve odvet.,notar.in drugo. -. 913031 Investicije in ...

STRATEŠKI NAČRT 2013–2018 – GORENJSKI MUZEJ

https://www.gorenjski-muzej.si/wp-content/uploads/2014/01/STRATE%C5%A0KI-NA%C4%8CRT-2013-2018-Gorenjski-muzej.pdf

Muzejem revolucije v Gorenjski muzej Kranj, čigar pravni naslednik je danes Gorenjski ... začetku projekta grajskega kompleksa Khislstein, ki se je uspešno, ...

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ CERKLJE OB KRKI 2013-2014

http://www.cerkljeobkrki.si/files/2015/10/LDN2018-2019-%C5%A0OLA-1.pdf

12 mar 2019 ... OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI je bila ustanovljena z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Občine Brežice.

Program dela in finančni načrt za leto 2013 - Kmetijsko gozdarska ...

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/KIJZ_programi_dela/program%20dela%202013.pdf

26 feb 2013 ... Program dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 7. Finančni ... Zavoda splejati tudi postopek izbora novega direktorja za mandatno obdobje 2013-2017. ... Program indeksiranja se opravlja za odkrivanje bolezni vinske trte, ki ... Način ugotavljanja bo tako, da se bo preveril škropilni program ali pa.

letni delovni načrt oš janka padežnika maribor za šolsko leto 2013 ...

https://www.padeznik-mojasola.si/wp-content/uploads/2019/05/Letni-delovni-na%C4%8Drt-2018_2019.pdf

14 jun 2019 ... Sonja Filipič, ravnateljica. Stran 1. LETNI DELOVNI NAČRT ... Ksenija Popošek, Mateja Kokol, Mojca Rojc. Predstavnik staršev. Špela Bergoč.

mercator-ipc fellowship program call for ... - Stiftung Mercator

https://www.stiftung-mercator.de/media/downloads/3._Ausschreibungen/IPC_Fellowship/Call_for_Applications_2019.pdf

The Istanbul Policy Center-Sabancı University-Stiftung Mercator Initiative invites academics, journalists, and ... The fellowship begins on September 2, 2019.

Gospodarski info - HGK

https://hgk.hr/documents/krapina-gospodarski-info-studeni-2016582b1765ae37f.pdf

6 stu 2016 ... mali i eko kamp. Naturistički kamp Valalta iz. Rovinja najbolji je veliki, Kamp Lupis iz Lovišta mali, dok je nagradu za najbolji eko kamp odnio.