Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

thereof into a Mercator centre. At the 9th ... supplementary offer at Mercator shopping centres. ... Novo mesto Bršljin, Celje, Maribor Tabor, and Ptuj Špindlerjeva.

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza - Sorodni dokumenti

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=36647

thereof into a Mercator centre. At the 9th ... supplementary offer at Mercator shopping centres. ... Novo mesto Bršljin, Celje, Maribor Tabor, and Ptuj Špindlerjeva.

letno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39612

19 feb 2018 ... Relativna zadolženost Skupine Gorenje je večja kot v letu. 2016. ... Kadrovska komisija je ovrednotila delo uprave v letu 2016 in skladno s ...

Letno poročilo Petrol 2019 - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=42135

9 mar 2020 ... elektrika, utekočinjen naftni plin, zaradi česar je skupina Petrol ... produkte in akcije prilagajamo in dopolnjujemo glede na zahteve partnerjev ...

NLB Skupina Letno poročilo 2018 - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=41052

12 apr 2019 ... nepremičnin itn.) in manjše število nestrateških odvisnih podjetij, ki so v postopku nadzorovanega zaprtja. NLB je javna delniška družba.

Letno poročilo 2004 - Ljubljanska borza

http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?att=2453

31 dec 2004 ... Pivovarna Laško, d.d.. Pivovarna Union, d.d.. Radenska, d.d.. Salus, d.d. ... se je tržni diskont zmanjšal za 11,4 odstotne točke. SPREJEM IN ...

Letno statistično poročilo v letu 2000 - Ljubljanska borza

http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?att=1728

največji mesečni promet, ki ga je borza zabeležila v svoji zgodovini in predstavlja. 19,7% skupnega prometa v letu 2000. Povprečna dnevna vrednost poslov v ...

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - Mercator

https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/Annual-report-of-Mercator-Group-and-the-company-Poslovni-sistem-Mercator-d.d.-for-the-year-2018.pdf

25 Apr 2019 ... of traditional stores is rounded off with the offer of the M Tehnika ... from Celje, Maribor, Trbovlje, Velenje, Koper, Brnik, Novo mesto and Slovenj.

KD Group - SEOnet - Ljubljanska borza

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=34685

22 apr 2016 ... Družba KD Skladi je v dinamičnem okolju nepredvidljivih razmer poslovala ... prostovoljno vključili v tečaj o temeljnih postopkih oživljanja in ...

junij 2019 - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=41742

27 sep 2019 ... v Kopru, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna. ... Sodelujemo tudi v akciji 'Moja dežela – lepa in gostoljubna' v organizaciji ...

annual report - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39613

8 Mar 2018 ... washing machine W8665K for the best washing result among tested appliances. Dishwashing appliances: • We added special models to the ...

mercator group - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=37378

25 Apr 2017 ... The M Tehnika (technical consumer goods) stores offer products for ... Velenje, Koper, Domžale, Brnik, Slovenj Gradec, Novo Mesto and the ...

Ljubljana, 20. julij 2018 - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=40246

20 jul 2018 ... Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in ... 4. junija je izšel Telefonski imenik Slovenije pomlad 2018 na DVD-ju.

Gorenje Group Annual Report 2017 - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39613

8 Mar 2018 ... negotiations, and teamwork. Corporate University of Gorenje: 24 participants of ... into this line: a new kettle and a toaster (sandwich press). We.

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2018.pdf

Tomaž Lazar. Oddelek za zgodovino FF UL,. Zgodovinski inštitut ZRC SAZU. Arhiv R Slovenije. 19 Zgodovina. Zbirka orožja in bojne opreme dr. Tomaž Lazar.

LETNO POROČILO 2017 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2017.pdf

1.10. 2.193. 11 Sculptura cantanda. Zven forme – forme zvena. Zavod PAJN,. Milena Braniselj. Slovenija 4.10.–31.10. 1.629. 12 Razstava »Lovska obleka Karla.

LETNO POROČILO 2013 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2013.pdf

najdišča Kranj-Knedlov vrt, poudariti moramo, da gre za obsežno dolgoletno obveznost (oklep je setavljen iz , za katero načrtujemo,da po dokončno zaključena ...

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo s poročilom o ... - Aluo

https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/02/Letno-poro%C4%8Dilo-2018-UL-ALUO.pdf

27 feb 2019 ... 2017/2018 je bil mogoč vpis na določeno smer (smer Grafika) že z manj kot ... (Botanično društvo Slovenije, Društvo Kaverljag, Študentski dom ...

LETNO POROČILO 2019 Poslovno poročilo s ... - Ekonomska fakulteta

http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/katalog_info_jav_znacaja/letno_porocilo_2019_EF_UL.pdf

24 feb 2020 ... Za slikanje uporablja predvsem akrilne barve. Že. 25 let tako na platna ... Ernest & Young, Hofer, Knauf Insulation, NLB, Unija, Renault Nissan.

Letno poročilo 2017 - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39829

1 apr 2018 ... upravi družbe DARS d. d. Sistem DarsGo (ECS v PPT) ima vzpostavljen ... družbe DARS d. d. Cenik cestnine se je spremenil tako, da upošteva ...

letno poročilo 2018 - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=40763

1 jan 2018 ... na Hrvaškem, kakor tudi na ostalih destinacijah v hrvaških kampih – Lopari, Zaton, Solaris in Vranjica. ... bazena in postavitve ter opremljanje 17 novih mobilnih hišic. ... 31.8.2018 količinska prodaja novih in rabljenih osebnih.

LETNO POROČILO SKUPINE GORENJE IN DRUŽBE ... - SEOnet

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=12929

12 apr 2007 ... Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2006. 2 ... aparatov v proizvodnjo uvedli samostojni steklokeramični štedilnik z ...

Ljubljanska cesta 61 1230 Domžale LETNO POROČILO ZA ...

http://www.menges.si/media/moddoc_9567_c9322a6b233a7d87352548.pdf

31 dec 2014 ... Organizacija mednarodnega seminarja za flavto, klarinet in nizka trobila ... Privarčevali smo pri stroških materiala za vzgojno učno delo (note ...

LUKA KOPER, dd REVIDIRANO LETNO POROČILO 2004 - SEOnet

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=7615

Ime firme: Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba ... V letu 2004 je družba prejela okoli 500 prošenj za zaposlitev, kar kaže na ... socialno pomoč, prav tako pa enemu delavcu Luke Koper INPO d.o.o., zaradi finančne stiske.

Letno poročilo druzbe JAVNO PODJETJE Ljubljanska parkirišča in ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15371/ms-mol----jp-lpt---skupaj.pdf

izvajanja vseh investicij v nove garaţne hiše in v prenovljene kapacitete ... redarstvom, izključno na osnovi njegove odredbe ali odredbe policije, je načrtovani obseg ... V okviru te dejavnosti druţba oddaja v najem tudi počitniške kapacitete v ...

Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem ... - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=24371

31 dec 2010 ... Mercator Spletna trgovina Tehnika. S spletno tehnično ponudbo Mercator vzpostavlja komplementaren prodajni format/kanal, ki med drugim.

letno poročilo letno poročilo za leto 20 za leto 2012 - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/135446Revidirano%20letno%20poro%C4%8Dilo%202012%20PRODNIK%20d.o.o..pdf

31 dec 2012 ... prenesenih v osnovna sredstva, ki jih JKP Prodnik vodi za občino. X niso vsi objekti ... pokopališču Domžale 103 pogrebi, od tega 5 pogrebov z raztrosom pokojnika. ... d.o.o., Instalacije Grosuplje d.o.o., Tehnounion d.o.o.). 3.

LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2009 SKUPINA BTC ...

http://btcdata.blob.core.windows.net/uploaded/documents/BTC-korpo/Porocilo/Konsolidirano-letno-porocilo-Skupine-BTC-2009.pdf

11 maj 2010 ... RAČUNOVODSKO POROČILO BTC d.d. ZA LETO 2009. 1. ... EUROSPIN uspešno posluje in povečuje obisk, pa je dvorana D doživela veliko ...

letno poroćilo drušbe za poslovno leto 2005 - DSU

http://www.dsu.si/Data/Doc/LetnaPorocila/2005-PorociloDSU.pdf

4 mar 2016 ... Sanolabor Ljubljana. - Pivka, Pivka. ... obveznice BTC, d.d., Hoteli Bernardin, d.d. in UBK1 v skupni vrednosti 1.269.366.754,60. Sit (stvarni ...

LETNO POROČILO za poslovno leto 2017 - Zdravstveni dom Nova ...

https://www.zd-go.si/mma/poslovno_porocilo_2017/2018022809533180/?m=1519807936

13 feb 2018 ... Medicinske sestre ZD Tolmin je seznanil z ... tehnik zdravstvene nege) se za polovični delovni čas pridruži še diplomirana medicinska.

letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2017 - Zdravstveni ...

https://www.zd-po.si/wp-content/uploads/2019/10/Letno-poslovno-in-ra%C4%8Dunovodsko-poro%C4%8Dilo-za-leto-2017.pdf

10 apr 2018 ... Izvaja se slikanje skeleta, prsnih organov, trebuha, požiralnika s kontrastom, rodil s kontrastom (HSG) in zob. RTG storitve omogočajo vso.

RKS Letno poročilo za poslovno leto 2016 - Rdeči križ

https://www.rks.si/f/docs/Letno_porocilo_2016/Rks-LETNO_POROCILO_2016.pdf

Rdečega križa na Slovenskem s številnimi dogodki po celotni mreži RKS ... ter v nakupovalnih centrih Mercator, Tuš in Spar, ki so v zameno za prostovoljske prispevke, ... zmanjšana za že odplačane obroke najetih kreditov. ... DARS - vinjete.

LETNO POROČILO za poslovno leto 2016 - Zdravstveni dom Nova ...

https://www.zd-go.si/mma/poslovno_porocila_2016_tretjic/2018020513431874/?m=1517834550

čas stavke smo bili v precepu, kako organizirati delo, da bo imela stavka smisel in ne bo ... 2016 veliko energije namenili zagotavljanju zdravnikov specialistov ...

poslovno poročilo in zaključni račun za leto 2012 - Visit Maribor

https://www.visitmaribor.si/media/3039/letno-porocilo-zavoda-za-turizem-maribor-pohorje-2012.pdf

12 feb 2013 ... 02. 2012. Mariborska. 83. 5. -Družinska kmetija Rožman. -Kmetija Zupanič in Metz. -Vina Joannes. -Vinogradništvo Ramšak. -Vinotoč Valentan.

letno poročilo vrtca ravne na koroškem za poslovno leto 2017

http://vrtec-ravne.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2018/04/LETNO-PORO%C4%8CILO-Vrtca-Ravne-na-Koro%C5%A1kem-za-poslovno-leto-2017.pdf

Vrtna kosilnica. Projektor ACER (Solzice) ... 6133DI Garnitura ratan kom. 1. 132,05. 032000 Ajda - igralnice. 6176DI Vrtna klop Ekvador kom. 1. 72,10. 032003 ...

smučarska zveza slovenije letno poročilo za poslovno leto 2013

https://www.sloski.si/resources/files/pdf/Zveza/Skupscina_18_junij_14/5_Letno_porocilo_SZS_za_leto_2013.pdf

1 jun 2014 ... Spletna trgovina je bila narejena z namenom, da se nudi podporo za prodajo in ... Pomirja dejstvo, da gre gradnja NC Planica h koncu, predvsem s ... in prilagodili tehnični projekt prireditve (prostor za tv kamere, kabliranje,.